Polityka dotycząca prywatności General Mills
Data wejścia w życie: Maj 2018

Firma General Mills z dumą oferuje wiele marek cieszących się ogromnym zaufaniem na całym świecie. Wiemy, że utrzymanie Państwa zaufania wymaga od nas ochrony Państwa prywatności – w związku z tym jesteśmy bardzo wyczuleni na obawy dotyczące ochrony prywatności osób korzystających z naszych witryn, stron internetowych i aplikacji, które udostępniamy w zewnętrznych serwisach społecznościowych, korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także z naszych aplikacji mobilnych (zwanych łącznie z innymi platformami kierującymi do niniejszej polityki naszymi "Usługami").

W niniejszej Polityce dot. prywatności wyjaśniono praktyki, jakie stosujemy w przypadku informacji, a także opcje, jakie mogą Państwo jako użytkownicy naszych Usług wybierać w odniesieniu do zbierania, wykorzystywania,oraz rozpowszechniania Państwa danych.

Informacje, które zbieramy

Informacje na Państwa temat (oraz na temat urządzenia, za pośrednictwem którego uzyskują Państwo dostęp do naszych Usług) możemy zbierać na różne sposoby:

Możemy otrzymywać informacje bezpośrednio od Państwa

Mogą Państwo zezwolić stronie trzeciej, takiej jak serwis społecznościowy, na udostępnianie nam informacji

Możemy zbierać inne informacje podczas korzystania przez Państwa z naszych Usług bądź gdy oglądają Państwo reklamy, które publikujemy w Internecie

W sytuacjach, w których dopuszczają to przepisy prawa, możemy zdobywać dodatkowe informacje na Państwa temat z innych źródeł

Brak możliwości zbierania informacji na Państwa temat może oznaczać, że nie będziemy mogli dostarczać interesujących Państwa towarów i usług. Więcej szczegółowych informacji na temat sposobów zbierania danych podano poniżej.

Informacje przekazywane bezpośrednio przez Państwa

Uzyskując dostęp do lub korzystając z naszych Usług bądź w inny sposób kontaktując się z nami, mogą Państwo przekazywać nam bezpośrednio m.in. następujące informacje:

Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu itp.)

Nazwa użytkownika lub hasło

Dane demograficzne (takie jak wiek lub data urodzenia, płeć, stan cywilny, liczba dzieci itp.)

Numer karty kredytowej lub inne informacje dotyczące płatności

Dane kontaktowe członków rodziny lub innych osób

Wszelkie inne informacje, które zdecydują się Państwo nam podać na swój temat lub na temat członków swojej rodziny bądź innych osób

Wszelkie inne informacje, których możemy od czasu do czasu wymagać w celu dostarczania Państwu Usług, w tym informacji, które mogą być uznawane za dane wrażliwe w świetle obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych.

Informacje pochodzące z serwisów społecznościowych

Jeżeli zdecydują się Państwo na dostęp do zewnętrznych serwisów społecznościowych lub korzystanie z nich (takich jak Facebook lub Twitter), możemy otrzymywać Państwa dane osobowe, które udostępnią Państwo w tych serwisach (w tym informacje dotyczące kontaktów, jakie posiadają Państwo w ramach tych serwisów).

Niektóre serwisy społecznościowe umożliwiają na przykład przekazywanie treści pochodzących z naszych Usług Państwa kontaktom lub pobieranie informacji dotyczących tych kontaktów, aby mogli Państwo łączyć się z nimi z poziomu naszych Usług. Niektóre z nich także ułatwiają rejestrację lub logowanie się w naszych Usługach bądź usprawniają albo personalizują sposób, w jaki mogą Państwo korzystać z naszych Usług.

Decyzja o korzystaniu z portalu społecznościowego zawsze należy do Państwa i jest dobrowolna. Należy jednak zapoznać się z politykami prywatności, obowiązującymi w tych serwisach, aby mieć pewność, że nie mają Państwo zastrzeżeń, jeśli chodzi o możliwość udostępniania informacji naszym Usługom przez te serwisy.

Informacje, które możemy zbierać podczas korzystania lub uzyskiwania przez Państwa dostępu do naszych Usług bądź gdy oglądają Państwo reklamy, które publikujemy w Internecie

Gdy uzyskują Państwo dostęp do naszych Usług lub korzystają z nich, a także gdy oglądają Państwo reklamy, które publikujemy w Internecie, możemy zbierać informacje dotyczące Państwa komputera lub urządzenia oraz Państwa aktywności internetowej, korzystając z plików cookie, obrazów Web Beacon lub innych technologii. Poniżej przedstawiono przykładowe rodzaje informacji, jakie możemy zbierać w ten sposób:

Typ urządzenia (np. komputer stacjonarny, tablet lub urządzenie mobilne)

Typ przeglądarki (np. Internet Explorer)

System operacyjny (np. Windows)

Adres IP, adres MAC, identyfikator urządzenia lub podobne informacje

Witryny lub serwisy internetowe, które odwiedzili Państwo przed przejściem do naszych Usług lub po ich opuszczeniu

Państwa interakcja z naszymi Usługami (np. klikane przez Państwa łącza oraz przeglądane strony i pozycje)

Informacje dotyczące tego, czy otwierają Państwo lub przekazują wiadomości e-mail, które rozsyłamy, albo czy klikają Państwo na elementy przesyłane w tych wiadomościach

Informacje, jakie możemy uzyskiwać z innych źródeł

Możemy zbierać informacje na Państwa temat z innych źródeł, jeśli jest to dozwolone przez prawo, takich jak publiczne bazy danych, inne marki i grupy wchodzące w skład przedsiębiorstwa General Mills, a także inne źródła komercyjne. Możemy również zbierać informacje na Państwa temat od stron trzecich, które angażujemy do dostarczania Państwu Usług w naszym imieniu, w tym m.in. stron trzecich obsługujących kontakty z klientami lub realizujących działania marketingowe.

Informacje te mogą obejmować:

Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu)

Identyfikator użytkownika w sieciach społecznościowych

Wiek lub datę urodzenia

Płeć

Dane demograficzne

Poziom dochodów

Zachowania zakupowe

Zainteresowania, hobby i preferencje dot. produktów

Interakcje z multimediami lub reklamami

Działania w sferze publicznej (np. publikowanie na blogach lub w innych miejscach w Internecie)

Inne informacje, które zostały zebrane przez inne marki lub firmy należące do grupy General Mills

Inne informacje, których możemy użyć do poprawy naszych działań marketingowych.

Niektóre z tych danych mogą zostać uznane za wrażliwe w rozumieniu obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych. Prosimy pamiętać, że niektóre części lub wszystkie informacje, jakie zbieramy lub uzyskujemy, mogą być łączone (przez nas lub naszych zewnętrznych usługodawców) do celów opisanych w niniejszej Polityce dot. prywatności, w tym po to, aby pomóc nam odpowiednio dostosować sposób, w jaki kontaktujemy się z Państwem, a także aby ulepszyć nasze produkty, usługi i działania marketingowe.

Sposób korzystania przez nas z tych informacji

Możemy zbierać, przechowywać i wwykorzystywać dane osobowe do celów opisanych poniżej (chyba że prawo wymaga inaczej):

do komunikowania się z Państwem w związku z naszymi produktami, usługami oraz promocjami. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas materiałów marketingowych, mogą Państwo nas o tym powiadomić, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych niżej;

do dostarczania Państwu innych informacji, usług, produktów lub materiałów, o które Państwo poproszą lub którymi mogą być Państwo zainteresowani;

do dostosowywania Państwa interaktywnej obsługi (w tym poprzez dostarczanie odpowiednich treści reklamowych w naszych Usługach oraz w innych miejscach);

do zarządzania naszymi ofertami dotyczącymi witryn, produktów oraz usług, a także poprawiania ich;

do naszych celów wewnętrznych związanych z zarządzaniem, w tym również zarządzaniem naszymi relacjami z Państwem; oraz

do innych celów, które są w uzasadniony sposób niezbędne w kontekście naszych standardowych funkcji i działań.

Poniżej przedstawiono kilka konkretnych przykładów, w których możemy korzystać z tych informacji:

rejestracja Państwa na potrzeby przesyłania do Państwa wiadomości e-mail lub innych informacji bądź materiałów, o które Państwo poproszą

rejestracja Państwa w konkursie, loterii lub innej promocji

rejestracja Państwa na potrzeby udzielania Państwu rabatów, premii, przekazywania próbek produktów lub innych materiałów

utworzenie i zarządzanie Państwa kontem, dzięki któremu są Państwo użytkownikiem lub członkiem naszych Usług (bądź osobą, która może zamieszczać treści w naszych Usługach)

Świadczenie Państwu usług lub kierowanie do Państwa ofert, o które Państwo poproszą

udzielanie odpowiedzi w przypadku, gdy skontaktują się Państwo z naszymi pracownikami obsługi klienta

przetwarzanie płatności z tytułu zakupów lub innych usług

lepsze zrozumienie odbiorców naszych Usług

analizowanie sposobów uzyskiwania dostępu do naszych produktów, usług oraz witryn i korzystania z nich

ułatwianie opracowywania przez nas nowych produktów, usług oraz witryn

przeprowadzanie ankiet oraz innych badań i analiz

tworzenie i publikacja reklam oraz innych przekazów, które będą bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań

pomoc w ulepszaniu reklam

zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed oszustwami

egzekwowanie naszych Warunków korzystania, Zasad społecznościowych oraz innych praw podmiotowych

Dopóki nie otrzymamy od Państwa wyraźnej zgody na otrzymywanie od nas marketingowych wiadomości e-mail, nie będziemy przesyłać tego rodzaju wiadomości do Państwa. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie tych wiadomości, będą Państwo mogli zawsze "anulować subskrypcję", aby nie otrzymywać więcej tego rodzaju wiadomości od marki lub grupy General Mills.

Sposób przechowywania przez nas tych informacji

Zbierane informacje przechowujemy w formie elektronicznej i/lub papierowej. Przechowujemy je tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, w których były one zbierane, lub tak długo, jak wymagają tego obowiązujące nas wymogi prawne. Informacje usuwamy tak szybko, jak jest to w rozsądny sposób praktyczne, po otrzymaniu ważnej prośby o takie usunięcie lub po upłynięciu opisanego wyżej okresu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń następuje wcześniej.

Sposób, w jaki korzystamy z plików cookie, obrazów Web Beacon oraz podobnych technologii

Przedsiębiorstwo General Mills (oraz podmioty zewnętrzne, które dostarczają treści, reklamy i funkcje w naszych Usługach) może korzystać z plików cookie, obrazów Web Beacon oraz podobnych technologii w celu ułatwiania administrowania stronami internetowymi i poruszania się po nich; analiz i ulepszania naszych Usług; określania i ulepszania reklam kierowanych do Państwa za pośrednictwem niniejszych Usług lub w inny sposób; a także w celu zapewnienia Państwu atrakcyjnych treści za pośrednictwem Internetu.

Poniżej zamieszczono więcej szczegółowych informacji dotyczących tych technologii.

Ogólny opis "plików cookie" i "obrazów Web Beacon"

"Pliki cookie" to małe pliki umieszczane na Państwa komputerze lub urządzeniu, gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową. Mogą one być używane do przechowywania unikalnego numeru identyfikacyjnego, który jest przypisany do Państwa komputera lub urządzenia, aby byli Państwo rozpoznawani w ramach jednej lub wielu sesji internetowych oraz w jednej lub wielu witrynach jako ten sam użytkownik.

Aby mogli Państwo poruszać się po naszych Usługach i korzystać z ich funkcji, takich jak dostęp do obszarów zabezpieczonych, wymagane jest stosowanie pewnych plików cookie. Inne pliki cookie służą do gromadzenia informacji dotyczących sposobu, w jaki osoby odwiedzające nasze Usługi korzystają z nich (np. które strony odwiedzają najczęściej oraz czy otrzymują one ze stron internetowych komunikaty o błędach). W połączeniu z informacjami, które zbieramy podczas Państwa rejestracji w naszej witrynie, pliki cookie umożliwiają nam powitanie Państwa ponownie na stronie lub zapewnianie ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Z plików cookie mogą także korzystać w naszym imieniu podmioty zewnętrzne, odpowiedzialne za zarządzanie naszymi reklamami w innych witrynach internetowych. Dzięki temu wiemy, które reklamy odsyłają osoby odwiedzające te witryny do naszych witryn, i możemy usprawnić lub odpowiednio ukierunkować nasze reklamy internetowe.

Funkcja akceptowania plików cookie jest automatycznie włączona w większości przeglądarek, które można jednak tak skonfigurować, aby nie akceptowały tych plików lub powiadamiały użytkownika o ich przesłaniu. Jeżeli konieczne jest wyłączenie plików cookie, należy zapoznać się z menu pomocy dostępnym w używanej przeglądarce, w którym opisano sposób, w jaki należy to zrobić. Należy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie pewne niestandardowe funkcje naszych Usług mogą być niedostępne.

"Obrazy Web Beacon" oraz podobne technologie to bardzo małe i przezroczyste obrazy, które na przykład umożliwiają nam i podmiotom zewnętrznym zliczanie użytkowników odwiedzających daną stronę internetową lub uzyskiwanie dostępu do pewnych plików cookie. Po przejściu na stronę zawierającą taki obraz nawiązywane jest połączenie z serwerem sieciowym, na którym gromadzone są pewne informacje dotyczące Państwa komputera lub urządzenia. Informacje te mogą obejmować Państwa adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz identyfikatory zapisane w plikach cookie. Jeśli chodzi o nasze Usługi, obrazy Web Beacon możemy wykorzystywać do zliczania liczby osób odwiedzających nasze Usługi oraz rozpoznawania użytkowników poprzez uzyskiwanie dostępu do unikalnych identyfikatorów, które są zapisane w plikach cookie umieszczonych przez nas na komputerach lub urządzeniach tych osób. Dostęp do tych identyfikatorów pozwala nam odpowiednio personalizować nasze Usługi. Możemy także umieszczać obrazy Web Beacon w reklamach lub wiadomościach e-mail, dzięki czemu możemy sprawdzać, jakie działania podejmują ich odbiorcy.

Pliki cookie wykorzystywane na potrzeby internetowych reklam behawioralnych

Podmioty zewnętrzne, które zajmują się obsługą reklam innych firm w naszych Usługach lub wyznaczaniem reklam, które mogą być prezentowane Państwu na zewnętrznych stronach internetowych, mogą korzystać z plików cookie w celu zbierania informacji dotyczących Państwa aktywności internetowej (np. oglądanych reklam lub odwiedzanych witryn bądź stron internetowych), aby tworzyć sugestie dotyczące reklam, które mogą być dla Państwa odpowiednie.

Na podstawie informacji zebranych dzięki takim plikom cookie, gdy odwiedzają Państwo witryny internetowe innych firm, podmioty te mogą prezentować Państwu reklamy, które ich zdaniem są dla Państwa najbardziej odpowiednie. Jest to nazywane "targetowaniem reklam" lub "reklamami behawioralnymi online".

Dodatkowe informacje dotyczące typów plików cookie, z których korzystamy, można uzyskać, klikając tu.

Pozostałe przypadki korzystania z pamięci lokalnej i unikalnych identyfikatorów

Przedsiębiorstwo General Mills (oraz podmioty zewnętrzne, które dostarczają treści, reklamy lub funkcje dla naszych Usług) może także korzystać z innych technologii opartych na pamięci lokalnej, które są podobne do plików cookie (takich jak lokalne obiekty współdzielone, zwane także „plikami cookie Flash”, oraz pamięć lokalna HTML5). Technologie te funkcjonują podobnie jak pozostałe pliki cookie, gdyż w celu identyfikowania urządzenia użytkownika w różnych serwisach i podczas sesji wykorzystywana jest pamięć danego urządzenia. Należy jednak pamiętać, że w ramach tych technologii mogą być wykorzystywane inne części urządzenia niż w przypadku plików cookie, przez co kontrolowanie ich za pośrednictwem standardowych narzędzi i ustawień przeglądarki może nie być możliwe. Informacje dotyczące wyłączania lub usuwania informacji zawartych w plikach cookie Flash można uzyskać, klikając tu.

Ponadto, w zależności od używanej przez Państwa przeglądarki lub urządzenia, przedsiębiorstwo General Mills (oraz podmioty zewnętrzne, które dostarczają treści, reklamy lub funkcje dla naszych Usług) może otrzymać identyfikator Państwa urządzenia lub przeglądarki, który możemy wykorzystać w celach podobnych do celów, w jakich my i inne podmioty wykorzystujemy pliki cookie oraz obrazy Web Beacon. Identyfikatory te nie są generowane przez odwiedzane przez Państwa serwisy, lecz przez firmy, które opracowały oprogramowanie obsługujące Państwa urządzenie lub przeglądarkę. Przykładowo, jeżeli korzystają Państwo z naszych Usług na iPhonie, możemy otrzymać tymczasowy identyfikator tego urządzenia nazywany "Identifier for Advertisers" (czyli "IDFA"). Identyfikator ten można "zresetować" w ramach ustawień prywatności dostępnych w iPhonie, co oznacza, że podczas Państwa kolejnej wizyty w naszych Usługach przesłany zostanie do nas inny identyfikator.

Jeśli przebywają Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym, pliki cookie i podobne rozwiązania technologiczne będą wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu od Państwa zgody, chyba że będą niezbędne do dostarczania usług, o które Państwo proszą. Tam, gdzie to możliwe, mogą Państwo wycofać swoją zgodę, odwiedzając stronę http://youronlinechoices.eu/

W jaki sposób możemy udostępniać informacje

Informacje, które zbieramy, możemy udostępniać w związku z celami wyszczególnionymi wyżej następującym podmiotom, w tym podmiotom zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach niebędących Państwa krajem zamieszkania:

Podmioty stowarzyszone . Możemy udostępniać informacje w ramach grupy General Mills, przekazując je różnym firmom należącym do tej grupy, a także spółkom, które są z nią stowarzyszone.

Dostawcy usług, doradcy i konsultanci. Możemy udostępniać te informacje podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. Podmioty te mogą korzystać z takich informacji wyłącznie w związku z określonymi usługami, które świadczą w naszym imieniu lub na naszą rzecz. Niektórzy dostawcy usług mogą uczestniczyć w administrowaniu lub, o ile zezwala na to obowiązujące prawo, w uzupełnianiu naszych baz danych.

Pozostałe podmioty przewidziane przepisami prawa lub niezbędne ze względu na konieczność ochrony naszych użytkowników i serwisów.

Możemy również ujawniać informacje podmiotom zewnętrznym w celu:

ochrony naszych praw podmiotowych oraz praw użytkowników naszych Usług lub innych osób;

zabezpieczania i ochrony naszych Usług, ich użytkowników lub innych osób;

w celu badania naruszeń prawa oraz zapobiegania oszustwom; oraz

zachowania zgodności z przepisami prawa w dowolnej jurysdykcji, w której prowadzimy działalność, lub w wyniku nakazu sądowego lub na wniosek innych osób bądź podmiotów uprawnionych do wymagania przedstawienia takich informacji, lub w reakcji na prośbę o udział w postępowaniu prawnym bądź o współpracę ze strony podmiotu rządowego, bez względu na to, czy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (w zależności od prawa lokalnego).

Inne podmioty w związku z transakcjami korporacyjnymi. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji, jakie posiadamy na Państwa temat, w przypadku sprzedaży, fuzji lub przeniesienia całości lub części naszej firmy bądź jej aktywów (lub oferty takich transakcji) na rzecz podmiotu zewnętrznego, bądź też w mało prawdopodobnym przypadku upadłości naszego przedsiębiorstwa lub podobnych zdarzeń. W pozostałych przypadkach nie będziemy sprzedawać danych kontaktowych klientów firmom, które nie są z nami stowarzyszone, do wykorzystania w ramach ich celów marketingowych.

W inny sposób po uzyskaniu od Państwa zgody lub w sposoby dozwolone w świetle przepisów prawa. Oprócz sytuacji, które opisano w niniejszej Polityce lub które są dopuszczalne na jej podstawie, możemy również udostępniać informacje na Państwa temat podmiotom zewnętrznym, gdy tylko wyrażą Państwo na to zgodę lub gdy zezwala na to obowiązujące prawo.

Podmioty zewnętrzne, które dostarczają treści, reklamy lub funkcje w naszych Usługach

Dostawcami pewnych treści, reklam i funkcji udostępnianych w naszych Usługach mogą być podmioty zewnętrzne, które nie są z nami stowarzyszone. Na przykład:

Niektóre podmioty zewnętrzne mogą zajmować się obsługą reklam lub śledzić reklamy oglądane przez użytkowników, częstość ich oglądania oraz reakcje na te reklamy. Aby móc świadczyć te usługi, podmioty te mogą korzystać z plików cookie, obrazów Web Beacon lub podobnych technologii.

Możemy zapewniać Państwu możliwość udostępniania pewnych materiałów innym osobom w naszych Usługach z wykorzystaniem serwisów społecznościowych, takich jak Facebook oraz Twitter.

Podmioty te mogą zbierać lub otrzymywać pewne informacje dotyczące sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych Usług, wykorzystując pliki cookie, obrazy Web Beacon oraz podobne technologie, a informacje te mogą być zbierane w miarę upływu czasu i łączone z informacjami zbieranymi z różnych witryn oraz serwisów internetowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Jednym z podmiotów zewnętrznych, które świadczą nam usługi, jest firma Google Inc. Podobnie jak wiele witryn internetowych, korzystamy z Google Analytics, czyli usługi, która dostarcza informacji dotyczących tego, ilu użytkowników odwiedza nasze Usługi, kiedy najczęściej to robią oraz jak poruszają się po tych Usługach. Firma Google udostępnia dodatek do przeglądarki, umożliwiający użytkownikom rezygnację z przesyłania danych dotyczących ich wizyt za pośrednictwem usługi Google Analytics do innych witryn. Więcej informacji dotyczących tego dodatku można znaleźć tutaj.

Przekazywanie danych do innych krajów

Możemy zbierać, przesyłać, przechowywać, przetwarzać i/lub ujawniać Państwa informacje poza Państwa krajem zamieszkania zgodnie z niniejszą Polityką dot. prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa (na przykład podstawą prawną do przesyłania informacji mogą być standardowe klauzule umowne lub wyrażenie zgody). Kopie umów na przesyłanie danych można uzyskać, kontaktując się z nami.

Jak wspomniano wcześniej, możemy tez ujawniać Państwa dane osobowe odbiorcom zlokalizowanym poza Państwa krajem zamieszkania zgodnie z niniejszą Polityką dot. prywatności. Odbiorcy ci mogą być zlokalizowani w takich krajach jak Stany Zjednoczone. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych i innych kwestii, które obowiązują w krajach, do jakich informacje na Państwa temat mogą być przekazywane, mogą być mniej restrykcyjne niż przepisy obowiązujące w Państwa kraju.

Ochrona informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa działań w naszych Usługach. Wdrożyliśmy środki administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę danych osobowych będących pod naszą opieką i kontrolą przed kradzieżą, utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianami oraz ujawnieniem. Prosimy jednak pamiętać, że nie jesteśmy w stanie bezwzględnie zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które podają Państwo w Internecie; robią to Państwo na własne ryzyko.

Łącza do innych Usług

W naszych Usługach mogą być dostępne łącza do witryn firm, które są z nami stowarzyszone, oraz witryn należących do podmiotów zewnętrznych i przez nie obsługiwanych. W przypadku takich witryn mogą obowiązywać inne polityki prywatności i mogą one nie podlegać niniejszej Polityce dot. prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki związane z ochroną prywatności ani treści wykorzystywane w witrynach należących do podmiotów zewnętrznych i przez nie obsługiwanych. W przypadku innych witryn informacje mogą być zbierane i traktowane w inny sposób, w związku z czym zachęcamy do dokładnego przeczytania i zapoznania się z polityką prywatności określoną dla każdej odwiedzanej witryny.

Funkcje w zakresie treści generowanych przez użytkowników i funkcje profili publicznych

Co pewien czas w naszych Usługach mogą być udostępniane interaktywne obszary umożliwiające użytkownikom tych Usług zamieszczanie komentarzy lub innych treści (w tym informacji na ich temat, które mogą być wyświetlane na publicznym profilu użytkownika w ramach społeczności internetowych), do których mogą mieć dostęp inne osoby. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że w przypadku gdy dobrowolnie ujawniają dane osobowe w treści postów lub publikacji, mogą one być odczytywane i wykorzystywane przez inne osoby. W wyniku tego mogą oni otrzymywać od autorów innych postów lub innych osób wiadomości, o które nie zabiegali. Nie składamy żadnych oświadczeń i nie podejmujemy żadnych zobowiązań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo lub korzystanie z informacji, które przekazują Państwo dobrowolnie w ramach publikowanych treści.

Narzędzia do przesyłania treści do znajomych

W naszych Usługach może być co pewien czas udostępniana aplikacja ułatwiająca przekazywanie pocztą elektroniczną informacji lub materiałów zamieszczonych w tych Usługach znajomym bądź członkom rodziny. Ze względu na konieczność zaadresowania wiadomości e-mail w aplikacji może pojawić się prośba o wpisanie adresu e-mail odbiorcy lub podobnych informacji (w tym Państwa adresu e-mail). Informacje te będą wykorzystywane przez aplikację do zaadresowania wiadomości, dzięki czemu można będzie ją prawidłowo wysłać. Możemy przechowywać tymczasowy dziennik z tymi informacjami na potrzeby rozwiązywania problemów oraz zapobiegania oszustwom. W przypadku gdy zaoferujemy Państwu pewną formę nagrody za polecenie, którą będą Państwo mogli otrzymać za zachęcenie odbiorcy do wykonania jakiegoś działania (na przykład za to, że odbiorca zarejestruje się w ramach jednej z naszych ofert po otrzymaniu od Państwa wiadomości e-mail), możemy również zatrzymać wspomniane informacje zgodnie z potrzebą, aby móc określić, czy należy się Państwu ta nagroda.

Prywatność dzieci

Nasze Usługi nie są kierowane do dzieci w rozumieniu obowiązującego prawa i nie będziemy świadomie prosić dzieci o jakiekolwiek informacje. General Mills oferuje inne usługi skierowane w całości lub w części do dzieci, a praktyki regulujące te usługi są opisane w politykach prywatności sformułowanych dla tych usług. Firma General Mills poświęca szczególną uwagę kwestii ochrony prywatności dzieci. Zalecamy również, aby rodzice monitorowali korzystanie z Internetu przez swoje dzieci oraz poznali i wdrożyli oprogramowanie lub inne narzędzia, które pomogą ich dzieciom korzystać z zabaw oraz rozrywki dostępnych w Internecie z jednoczesnym zapewnieniem im bezpieczeństwa osobistego lub uniemożliwieniem im korzystania z Internetu w sposób sprzeczny z preferencjami ich rodziców.

Anonimowość i pseudonimy

Tam, gdzie to możliwe, może być dostępna opcja nieidentyfikowania własnej osoby i korzystania z pseudonimu w kontaktach z nami, chyba że przepisy prawa i/lub orzeczenia sądów/trybunałów zobowiązują nas do współpracy wyłącznie z osobami, które się zidentyfikowały, lub współpraca z osobami niezidentyfikowanymi jest to dla nas niepraktyczna.

Wprowadzanie zmian do Polityki dot. prywatności

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki dot. prywatności lub zastępować ją inną w dowolnym czasie oraz wedle naszego własnego uznania. Prosimy o okresowe sprawdzanie Polityki dot. prywatności, aby upewnić się, że znają Państwo zmiany, które mogły zostać wprowadzone. Dalsze korzystanie przez Państwa z naszych Usług oraz uzyskiwanie do nich dostępu, a także dalsze przetwarzanie przez nas Państwa informacji, będzie odbywało się zgodnie z wersją Polityki dot. prywatności obowiązującą w momencie takiego korzystania, dostępu czy przetwarzania.

Sposoby składania skarg związanych z naruszeniem prawa prywatności

Jeśli uznają Państwo, że naruszyliśmy nasze zobowiązania dotyczące prywatności podczas przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo złożyć na piśmie skargę, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej. Dostarczymy Państwu odpowiedź z propozycją naszego rozwiązania Państwa skargi w najszybszym możliwym terminie. Jeśli nasza odpowiedź Państwa nie zadowoli, mogą Państwo przesłać skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego w Państwa kraju zamieszkania.

Więcej opcji wyboru w odniesieniu do Państwa informacji

Oprócz prawa do bycia informowanym o naszych praktykach dotyczących danych mają również Państwo prawo do uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas informacji na Państwa temat oraz do wniesienia o sprostowanie błędów w tych danych (oprócz pewnych wyjątków określonych przez obowiązujące przepisy prawa). W zależności od obowiązujących przepisów prawa może też Państwu przysługiwać prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych w przyszłości, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionych interesów w celach badań naukowych/historycznych bądź marketingu bezpośredniego. Jeśli zechcą Państwo przesłać prośbę w oparciu o te prawa, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta, korzystając z informacji kontaktowych podanych niżej.

Przed realizacją Państwa prośby możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości oraz określenie, jakich danych Państwa prośba dotyczy. Istnieją okoliczności, w których Państwa prośba o dostęp do danych osobowych, uzyskanie, zmianę lub nieprzetwarzanie takich danych, które posiadamy na Państwa temat, może zostać odrzucona. Są to na przykład sytuacje, w których dostęp do informacji miałby nieuzasadniony wpływ na prywatność innych osób.

Kontakt z nami

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki dot. prywatności lub zbierania, przechowywania, wykorzystywania lub ujawniania przez nas Państwa danych osobowych, a także jeśli chcą Państwo złożyć skargę w związku z kwestią prywatności, prosimy o kontakt.

Mogą Państwo także skontaktować się z nami pod następującym numerem telefonu 420 737219131 lub wysłać tradycyjny list na adres

Bidfood Czech Republic
sro V Růžovém údolí 553
Kralupy nad
Vltavou 278 01

Informacja o plikach cookie

Na potrzeby obsługi naszych Usług używamy plików cookie różnego typu, w tym niektórych lub wszystkich typów, które wymieniono poniżej.

Pliki cookie dotyczące preferencji

Dzięki plikom cookie dotyczącym preferencji nasze Usługi są w stanie zapamiętać niektóre informacje, takie jak preferowana wersja językowa, i wykorzystywać je do dostosowywania Usług do Państwa potrzeb. Za pośrednictwem tych plików możemy także dostarczać Państwu informacje właściwe dla Państwa regionu oraz ułatwiać dostosowywanie wyglądu Usług do Państwa potrzeb. W przypadku blokowania lub wyłączenia tych plików funkcjonalność Usług może ulec pogorszeniu, jednak będą one nadal działać.

Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa

Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania oszukańczemu wykorzystywaniu danych logowania oraz ochrony danych użytkowników przed nieupoważnionym dostępem. Blokowanie lub wyłączenie tych plików sprawi, że Usługi nie będą działać prawidłowo.

Procesowe pliki cookie

Procesowe pliki cookie umożliwiają Usługom zapewnienie funkcji, których Państwo oczekują (np. zapewnianie Państwu dostępu do zabezpieczonych obszarów Usług). Blokowanie lub wyłączenie tych plików sprawi, że Usługi nie będą działać prawidłowo.

Reklamowe pliki cookie

Z reklamowych plików cookie korzystają podmioty zajmujące się obsługą reklam innych firm w naszych witrynach lub wyznaczaniem naszych reklam (bądź reklam innych firm), które mają być prezentowane w zewnętrznych witrynach internetowych. Zadaniem tych plików jest zbieranie informacji dotyczących Państwa aktywności internetowej (np. reklam oglądanych przez Państwa lub odwiedzanych przez Państwa witryn bądź stron internetowych) w celu ustalania, które reklamy mogą być dla Państwa odpowiednie. Na podstawie tych informacji będą Państwo później otrzymywać reklamy, które mogą być dla Państwa najbardziej odpowiednie (również podczas odwiedzania witryn internetowych innych firm). W przypadku blokowania lub wyłączenia tych plików funkcjonalność Usług może ulec pogorszeniu, jednak będą one nadal działać.

Pliki cookie dotyczące stanu sesji

Pliki te umożliwiają naszym Usługom zbieranie informacji dotyczących Państwa interakcji z tymi Usługami (np. które strony odwiedzają Państwo najczęściej oraz czy otrzymują Państwo od pewnych stron internetowych komunikaty o błędach). Pliki te pomagają nam ulepszać oferowane przez nas usługi. W przypadku blokowania lub wyłączenia tych plików funkcjonalność Usług może ulec pogorszeniu, jednak będą one nadal działać.

Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie służą do zbierania informacji dotyczących korzystania z naszych Usług. Używamy ich w celu ulepszania naszych Usług, na przykład poprzez sprawdzanie, które strony są najczęściej odwiedzane. W przypadku blokowania lub wyłączenia tych plików Usługi powinny nadal działać.