นโยบายความเป็นส่วนตัวของ General Mills
วันที่มีผลบังคับใช้: เมษายน 2021

General Mills ภาคภูมิใจที่ได้ทำการค้ากับหลากหลายแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก เราทราบดีว่าในการรักษาความเชื่อถือจากคุณจำเป็นต้องมีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้นเราจึงตระหนักถึงข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ใช้เว็บไซต์ของเรา, หน้าของเรา, และแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียออนไลน์ของบุคคลที่สาม, อีเมลของเรา, และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาของเรา (รวมแพลตฟอร์มอื่นๆ ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับนโยบายนี้เรียกว่า “บริการ” ของเรา)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา, ทางเลือกที่คุณในฐานะผู้ใช้บริการของเราสามารถทำได้ เช่นเดียวกับสิทธิ์ที่คุณมีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล, การใช้, การเผยแพร่, การเปิดเผยและ/หรือการประมวลผลข้อมูลของคุณ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ, จากอุปกรณ์ของคุณ, หรือจากแหล่งอื่น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (และอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา) ด้วยหลากหลายวิธี:

 • คุณอาจให้ข้อมูลกับเราโดยตรง
 • คุณอาจเลือกที่จะอนุญาตให้บุคคลที่สาม เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้แบ่งปันข้อมูลกับเราได้
 • เราอาจรวบรวมข้อมูลอื่นๆ จากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมไซต์หรือใช้หรือเข้าถึงบริการของเรา หรือเมื่อคุณดูโฆษณาออนไลน์ของเรา
 • เราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นตามที่กฎหมายอนุญาต

หากเราไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ เราอาจไม่สามารถให้สินค้าหรือบริการที่คุณร้องขอได้ รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีการเก็บรวบรวมแต่ละวิธีมีดังนี้

ข้อมูลที่คุณให้โดยตรง

เมื่อคุณเข้าถึงและใช้บริการของเราหรือสื่อสารกับเรา คุณอาจให้ข้อมูลแก่เราโดยตรงซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ ที่คล้ายกัน)
 • ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน
 • ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (เช่น อายุหรือวันเกิด, เพศ, สถานภาพสมรส, จำนวนลูก, หรือคุณลักษณะอื่นๆ)
 • บัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ
 • ข้อมูลบัตรสะสมคะแนน
 • ข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัวหรือคนอื่นๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของคุณ
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ครอบครัว หรือผู้อื่น
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่เราอาจต้องการเป็นครั้งคราวเพื่อให้บริการแก่คุณ รวมถึงข้อมูลที่อาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
 • ข้อมูลอื่นใดที่คุณให้กับเราเพื่อดำเนินการสมัครงานหรือเพื่อรับบริการตามสัญญา รวมถึงประวัติการจ้างงานหรือการศึกษา, ประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องของคุณ, และคำตอบในการประเมินก่อนการจ้างงานที่คุณอาจต้องทำระหว่างกระบวนการสมัครงาน

ข้อมูลบางอย่างที่กล่าวถึงข้างต้นอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ เราจะดำเนินการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญของคุณโดยปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้

ข้อมูลจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook, WeChat หรือ Twitter) เราอาจได้รับข้อมูลบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ให้ไว้ในบริการเหล่านั้นรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณบนบริการเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณดันเนื้อหาจากบริการของเราไปยังผู้ติดต่อของคุณหรือดึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับพวกเขาบนบริการของเราได้ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางแพลตฟอร์มยังช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบสำหรับบริการของเราหรือปรับปรุงหรือปรับแต่งประสบการณ์ของคุณในบริการของเรา

การตัดสินใจของคุณในการใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์จะถือว่าเป็นไปโดยสมัครใจเสมอ อย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสะดวกใจที่จะแบ่งปันข้อมูลบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมนั้นกับบริการของเราโดยดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มเหล่านั้น

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา หรือเมื่อคุณดูโฆษณาออนไลน์ของเรา

เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา หรือเมื่อคุณดูโฆษณาออนไลน์ของเรา เราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ (รวมถึงพิกเซล, แท็ก, และเว็บบีคอน) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณและกิจกรรมออนไลน์ของคุณ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของประเภทข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมด้วยวิธีนี้:

 • ชนิดอุปกรณ์ (เช่น เดสก์ท็อป, แท็บเล็ต, หรืออุปกรณ์พกพา)
 • ประเภทบราวเซอร์ (เช่น Internet Explorer)
 • ระบบปฏิบัติการ (เช่น Windows)
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ที่อยู่ IP, ID อุปกรณ์, หรือข้อมูลที่คล้ายกัน
 • เว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่คุณเข้าชมก่อนหรือหลังบริการของเรา
 • การโต้ตอบของคุณกับบริการของเรา (เช่น ลิงก์ที่คุณคลิกและหน้าหรือรายการที่คุณดู)
 • ไม่ว่าคุณจะเปิดหรือส่งต่ออีเมลของเราหรือคลิกที่องค์ประกอบในอีเมลเหล่านี้

ข้อมูลที่เราอาจได้รับจากแหล่งอื่น

ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต: (ก) เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ, ตัวแทนจัดหางานหรือนายจ้างเก่า (สำหรับการสมัครงาน) แบรนด์และกลุ่มอื่นภายใน General Mills และแหล่งทางพาณิชย์อื่นๆ และ (ข) เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามที่เรามีส่วนร่วมในการให้บริการแก่คุณในนามของเรารวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) บุคคลที่สามที่จัดการตอบคำถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกค้าหรือการตลาด

ข้อมูลนี้อาจรวมถึง:

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์)
 • ID ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
 • อายุหรือวันเกิด
 • เพศ
 • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
 • สถานภาพสมรสและจำนวนและอายุของลูก
 • ระดับรายได้
 • พฤติกรรมการซื้อ
 • ความสนใจ งานอดิเรก และผลิตภัณฑ์ที่พึงเลือก
 • การโต้ตอบกับสื่อหรือการโฆษณา
 • กิจกรรมที่สังเกตเห็นได้โดยสาธารณะ (เช่น บล็อกและการโพสต์ออนไลน์)
 • ข้อมูลอื่นที่เก็บรวบรวมโดยแบรนด์อื่นหรือธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท General Mills
 • ข้อมูลอื่นที่เราอาจใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดของเรา

ข้อมูลนี้บางส่วนอาจถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ โปรดทราบว่าเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมหรือได้รับอาจถูกรวมหรือเชื่อมโยง (โดยเราหรือโดยบุคคลที่สามที่ให้บริการกับเรา) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงช่วยเราในการปรับแต่งวิธีการที่เราสื่อสารกับคุณและเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและการทำตลาดของเรา

วิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้

เราอาจเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผยและ/หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย):

 • เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, บริการ, และการส่งเสริมการขายของเรา โปรดทราบว่าถ้าคุณไม่ต้องการรับข้อมูลการตลาดจากเรา คุณสามารถแจ้งให้เราทราบโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • เพื่อให้ข้อมูล, บริการ, ผลิตภัณฑ์, หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณร้องขอหรือที่คุณอาจสนใจแก่คุณ
 • ในการตอบกลับ, จัดการ, และประมวลผลการสอบถาม, คำขอ, การสมัครงาน, การร้องเรียนและคำติชมจากคุณ
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ, ข้อบังคับ, หลักปฏิบัติ, แนวทาง, หรือกฎที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อช่วยเหลือในการบังคับใช้กฎหมายและการสืบสวนที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล
 • เพื่อดำเนินการชำระเงินหรือทำธุรกรรมเครดิต
 • เพื่อปรับแต่งประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟของคุณ (รวมถึงการให้โฆษณาที่เกี่ยวข้องในบริการของเราและที่อื่นๆ แก่คุณ)
 • เพื่อจัดการและปรับปรุงไซต์, ผลิตภัณฑ์,และการนำเสนอบริการของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารภายในของเราและเพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ
 • ในการประมวลผลการสมัครงานหรือข้อเสนอการจ้างงานของคุณ, ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน, พิจารณาการจ้างงานคุณหรือการบริการที่เสนอ, และติดตามดูและปรับปรุงกระบวนการสรรหาของเรา, และ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญา เช่น การปฏิบัติตามข้อผูกพันในระหว่างหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่คุณร้องขอ

 

ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่คุณกำลังใช้ วิธีการเฉพาะบางอย่างที่เราอาจใช้ข้อมูลนี้มีดังต่อไปนี้:

 • เพื่อลงทะเบียนรับอีเมลหรือข้อมูลอื่นหรือเนื้อหาที่คุณร้องขอ
 • เพื่อลงทะเบียนคุณสำหรับการประกวด, การชิงโชค, หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • เพื่อลงทะเบียนคุณเพื่อรับส่วนลด, ของรางวัล, ตัวอย่างผลิตภัณฑ์, หรือเนื้อหาอื่นๆ
 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีของคุณในฐานะผู้ใช้หรือสมาชิกของบริการของเรา (หรือบุคคลที่อาจโพสต์เนื้อหาในบริการของเรา)
 • เพื่อให้บริการหรือข้อเสนอที่คุณร้องขอ
 • เพื่อตอบกลับหากคุณติดต่อตัวแทนดูแลลูกค้าของเรา
 • เพื่อประมวลผลการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อหรือบริการอื่นๆ
 • เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายสำหรับบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อวิเคราะห์วิธีการเข้าถึงและใช้ผลิตภัณฑ์, บริการ, และไซต์ของเรา
 • เพื่อช่วยเราพัฒนาผลิตภัณฑ์, บริการ, และไซต์ใหม่
 • เพื่อทำการสำรวจและการวิจัยและการวิเคราะห์อื่นๆ
 • เพื่อพัฒนาและส่งมอบโฆษณาและการสื่อสารอื่นๆ ที่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมมากขึ้นตามความสนใจของคุณ
 • เพื่อช่วยเราปรับปรุงโฆษณาของเรา
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง
 • เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการใช้, กฎชุมชน, หรือสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นๆ ของเรา
 • หากคุณได้รับการว่าจ้างหรือมาร่วมงานกับเรา เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้บางส่วนโดยมีความเกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง/การร่วมงานของคุณ

เราจะไม่ส่งการสื่อสารทางการตลาดผ่านทางอีเมลทั้งหมดให้คุณ เว้นแต่คุณจะยินยอมอย่างชัดแจ้งว่ารับการสื่อสารดังกล่าวจากเรา และถ้าคุณลงทะเบียนรับอีเมลเหล่านี้ คุณจะมีโอกาสที่จะ “ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล” จากข้อความทางการตลาดทางอีเมลผ่านเพิ่มเติมจากแบรนด์หรือกลุ่ม General Mills ได้เสมอ

หลักการทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่และเหตุผลที่ใช้ข้อมูลนั้น ฐานข้อมูลตามกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้นรวมถึง (ก) การประมวลผลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ (เช่น ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่คุณ) (ข) การดำเนินการที่จำเป็นต่อผลประโยชน์ทางกฎหมายของเรา (เช่น ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงบริการของเรา) และ (ค) การดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกมัดทางกฎหมายของเรา (เช่น เพื่อตอบสนองต่อหมายเรียกหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ) (ง) และหากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด การยินยอมของคุณ ซึ่งในภายหลังอาจเพิกถอนได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราตามข้อมูลที่แสดงด้านล่าง

นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะอื่นและจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเก็บรวบรวมและต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามความจำเป็น

วิธีการเก็บข้อมูลของเรา

เราเก็บข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือกระดาษ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ที่สำนักงานของเราหรือบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา (หรือของผู้ให้บริการของเรา) และเข้าถึงได้โดยพนักงาน, ตัวแทน, และนายหน้าที่ได้รับอนุญาตที่ต้องการการเข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราเก็บรักษาข้อมูลไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือตราบเท่าที่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นด้วยเหตุผลทางกฎหมาย เราจะลบข้อมูลทันทีที่สามารถดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลหลังจากได้รับคำขอลบที่ถูกต้องหรือหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาที่ได้อธิบายไปแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าจะถึงอย่างใดก่อน

 

วิธีการที่เราอาจใช้แบ่งปันข้อมูลร่วมกับผู้อื่น

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมกับหน่วยงานประเภทต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่แสดงด้านบนรวมถึงหน่วยงานที่อาจอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ นอกประเทศที่คุณพำนักอาศัย

บริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลภายใน General Mills กับธุรกิจต่างๆ ของเราและภายในเครือบริษัทของเรา ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลด้วยเหตุผลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วิธีการที่เราใช้ข้อมูลนี้"”

ผู้ให้บริการ, ผู้ให้คำแนะนำ, และที่ปรึกษา เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามที่ให้บริการในนามของเราและบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เรา ประเภทของบุคคลที่สามที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลรวมถึงผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด, การโฆษณา, การสนับสนุนด้านไอที, การโฮสต์แพลตฟอร์ม, การป้องกันและตรวจจับการฉ้อฉลหรือการสูญเสีย และธุรกรรมทางการเงินรวมถึงบุคคลที่สามที่อาจช่วยเหลือเราในกิจกรรมต่างๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนของนโยบายนี้เรียกว่า “วิธีการที่เราใช้ข้อมูลนี้” ผู้ให้บริการบางรายอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือการเพิ่มฐานข้อมูลของเราเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

บุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความจำเป็นเพื่อปกป้องผู้ใช้และบริการของเรา นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามเพื่อ:

 • ปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา รวมถึงสิทธิ์ของผู้ใช้บริการของเราหรือผู้อื่น
 • ปกป้องความปลอดภัยของบริการ, ผู้ใช้ของเราหรือผู้อื่น
 • สอบสวนการละเมิดกฎหมายและเพื่อป้องกันการฉ้อฉลหรือ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ หรือถ้ามีการบังคับให้ต้องเปิดเผยข้อมูลโดยศาลหรือบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับการสร้างข้อมูลดังกล่าวขอให้ดำเนินการกระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอความร่วมมือโดยหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม (ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น)

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัท เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณในกรณีที่เราขาย, รวม, หรือถ่ายโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราไปยังบุคคลที่สาม (หรือได้รับการเสนอให้ดำเนินการดังกล่าว) หรือในกรณีที่จะล้มละลายหรือเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้ที่เป็นไปได้ หากเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทของการทำธุรกรรมของบริษัทตามที่กฎหมายการปกป้องข้อมูลบังคับใช้กำหนดไว้ เราจะขอให้บุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือขอความยินยอมจากคุณแยกต่างหาก นอกเหนือจากบริบทนี้เราจะไม่ขายรายการข้อมูลติดต่อของผู้บริโภคใดๆ ให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

หรือภายใต้การยินยอมของคุณหรือตามที่กฎหมายอนุญาต นอกเหนือจากการแบ่งปันที่อธิบายไว้หรือได้รับอนุญาตตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับบุคคลที่สามเมื่อใดก็ตามที่คุณยินยอมให้มีการแบ่งปันดังกล่าวหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บุคคลที่สามที่ให้บริการเนื้อหา การโฆษณา หรือฟังก์ชันการทำงานบนบริการของเรา

เนื้อหา โฆษณา และฟังก์ชันการทำงานบางอย่างบนบริการของเราอาจให้บริการโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในเครือเรา ตัวอย่างเช่น:

 • บุคคลที่สามบางรายอาจแสดงโฆษณาหรือติดตามว่ามีโฆษณาใดบ้างที่ผู้ใช้เห็น บุคคลเหล่านั้นเห็นโฆษณาเหล่านั้นบ่อยเพียงใด และสิ่งที่ผู้ใช้ทำเพื่อตอบสนองต่อโฆษณาเหล่านั้น บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันในการให้บริการเหล่านี้
 • เราอาจให้คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาบางอย่างบนบริการกับผู้อื่นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียออนไลน์เช่น Facebook และ Twitter และแพลตฟอร์มเหล่านั้นอาจมีเครื่องมือสำหรับการดำเนินการดังกล่าวบนไซต์ของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของเราซึ่งรวมถึงการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ และข้อมูลนี้อาจถูกเก็บรวบรวมตามเวลาและรวมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่างๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

หนึ่งในบุคคลที่สามที่ให้บริการกับเราคือ Google Inc. เช่นเดียวกับหลายเว็บไซต์เราใช้ Google Analytics ซึ่งให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่เยี่ยมชมบริการของเรา เวลาที่ผู้ใช้เข้าชม และวิธีการใช้งานบริการของเรา Google นำเสนอ Add-on ของบราวเซอร์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถยกเลิกการส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่รายงานโดย Google Analytics ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Add-on อยู่ ที่นี่.

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เราอาจเก็บรวบรวม, ถ่ายโอน, จัดเก็บ, ประมวลผลและ/หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามกฎหมายที่บังคับใช้ (ตัวอย่างเช่น หลักทางกฎหมายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลอาจมาจากเงื่อนไขตามสัญญามาตรฐานหรือการยินยอม) คุณสามารถขอรับสำเนาสัญญาการโอนได้ โดย ติดต่อเรา.

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้รับที่อยู่นอกประเทศที่คุณพำนักอาศัยโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้รับเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่ากฎหมายการปกป้องข้อมูลและกฎหมายอื่นๆ ของประเทศที่อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปอาจไม่ครอบคลุมมากเท่าประเทศของคุณ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับที่อยู่นอกประเทศที่คุณอยู่อาศัย เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเป็นไปตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้

การปกป้องดูแลข้อมูล

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาการโต้ตอบของคุณบนบริการของเราให้ปลอดภัย เราได้นำมาตรการด้านการบริหาร, เทคนิค, และทางกายภาพมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรักษาและควบคุมการโจรกรรม, การสูญหาย, และการเข้าถึง, การใช้, การแก้ไข, และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ทางออนไลน์ได้อย่างแท้จริง คุณเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงข้อมูลที่ให้เอง

ลิงก์ไปยังบริการอื่นๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์ของบริษัทในเครือของเราและไปยังไซต์ที่เป็นของและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ไซต์อื่นๆ เหล่านี้อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของไซต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ไซต์อื่นๆ อาจเก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต่างออกไป ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแต่ละไซต์ที่คุณเข้าชมอย่างละเอียด

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้และคุณสมบัติโปรไฟล์สาธารณะ

ในบางครั้งบริการของเราอาจมีส่วนอินเตอร์แอคทีฟที่ผู้ใช้บริการสามารถส่งความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่อาจแสดงในโปรไฟล์สาธารณะของผู้ใช้ภายในชุมชนออนไลน์) ซึ่งผู้อื่นอาจมองเห็นได้ ผู้ใช้ควรตระหนักว่าเมื่อพวกเขาเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในเนื้อหาที่ส่งไปสำหรับการโพสต์หรือการเผยแพร่โดยสมัครใจ ผู้อื่นจะสามารถอ่านและใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อความที่ไม่พึงประสงค์จากผู้โพสต์หรือฝ่ายอื่นๆ เราไม่รับรองและไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการใช้ข้อมูลที่คุณระบุเมื่อส่งเนื้อหาโดยสมัครใจ

เครื่องมือแบ่งปันเฉพาะเพื่อน

บริการของเราอาจมีแอปพลิเคชันแบ่งปันเฉพาะเพื่อนเป็นครั้งคราวซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่งต่อข้อมูลหรือเนื้อหาจากบริการของเราไปยังเพื่อนหรือครอบครัวทางอีเมลได้ง่ายขึ้น เพื่อจัดการกับข้อความอีเมลของคุณ โปรแกรมอาจขอให้คุณป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับและ/หรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน (รวมถึงที่อยู่อีเมลของคุณ) แอปพลิเคชันจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการกับข้อความของคุณเพื่อให้สามารถส่งได้อย่างถูกต้อง เราอาจเก็บบันทึกข้อมูลนี้ไว้ชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการฉ้อฉล ในกรณีที่เราเสนอผลตอบแทนการแนะนำสำหรับการส่งเสริมให้มีการดำเนินการบางอย่างในส่วนของผู้รับ (ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการรับผลตอบแทนหากผู้รับเลือกที่จะลงทะเบียนสำหรับข้อเสนอหนึ่งของเราหลังจากได้รับอีเมลจากคุณ) นอกจากนี้เราอาจเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามที่จำเป็นเพื่อเป็นหลักฐานให้ทราบว่าได้รับผลตอบแทนการแนะนำ

 

ความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก

บริการของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้และเราจะไม่ร้องขอข้อมูลใดๆ จากเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็ก หากเราพบว่าเด็กให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที General Mills อาจเสนอบริการอื่นๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้ชมที่เป็นเด็กหรือเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชมเด็ก และแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้กับบริการเหล่านั้นจะอธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับบริการเหล่านั้น General Mills ให้ความดูแลเป็นพิเศษเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจสอบกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของเด็กๆ และเรียนรู้รวมถึงใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่สามารถช่วยให้บุตรหลานของตนเพลิดเพลินกับความสนุกสนานและความบันเทิงทางออนไลน์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของตนเองหรืออนุญาตให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ปกครอง

การไม่เปิดเผยตัวตนและการใช้นามแฝง

หากเป็นไปได้ คุณอาจมีทางเลือกที่จะไม่ระบุตัวตนของคุณหรือใช้นามแฝงเมื่อติดต่อกับเราเว้นแต่ว่ากฎหมายหรือศาล/คณะตุลาการจะกำหนดให้ดำเนินการกับบุคคลที่ได้ระบุตัวตนของตนแล้ว หรือเราไม่สามารถดำเนินการให้คุณได้หากคุณไม่ได้ระบุตัวตนของคุณ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โปรดกลับมาตรวจสอบอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การที่คุณใช้หรือเข้าถึงบริการของเราและการจัดการข้อมูลของคุณอย่างต่อเนื่องโดยทั่วไปจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ใช้งาน, เข้าถึง, หรือจัดการ การอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะประกาศในเว็บไซต์หลักของเรา (และ/หรือเว็บไซต์หลักที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณ)

การควบคุมข้อมูลของคุณ การใช้สิทธิและการเลือกของคุณ

วิธีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ

หากคุณคิดว่าเราได้ละเมิดข้อผูกมัดเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัวในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถร้องเรียนได้โดยการเขียนถึงเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ระบุด้านล่าง และเราจะพยายามให้การยืนยันกับคุณเกี่ยวกับวิธีที่เราเสนอการจัดการกับการร้องเรียนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความเหมาะสม หากคุณไม่พอใจในคำตอบของเราต่อการร้องเรียนของท่าน เช่นนั้นแล้วท่านสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในประเทศของท่านได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้กับเราที่ไซต์นี้เสมอ คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในส่วน “วิธีการติดต่อเรา” ด้านล่างเพื่อจัดการเรื่องนี้หรือเพื่อขอให้เราลบคุณออกจากรายการที่อยู่อีเมลที่เราส่งจดหมายข่าวทางอีเมลไปให้ จดหมายข่าวทางอีเมลทั้งหมดของเรายังมีลิงก์ “ยกเลิกการรับสมัคร” ที่คุณสามารถคลิกเพื่อยกเลิกการรับสมัครจดหมายข่าวทางอีเมลจากแบรนด์หรือกลุ่ม General Mills ได้อีกด้วย

นอกเหนือจากสิทธิ์ของคุณในการได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านข้อมูลของเรารวมถึงหน่วยงานที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณด้วย คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการเข้าถึงข้อมูล (รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) เราให้ความสำคัญกับคุณเป็นการเฉพาะและกับคำขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว (ภายใต้ข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้)

คุณอาจมีสิทธิในการลบหรือปิดบัญชีของคุณ, สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลโดยการขอไม่เปิดเผยชื่อ, การป้องกันการเข้าถึงหรือการลบข้อมูล, สิทธิ์ในการถอนความยินยอมของคุณในการประมวลข้อมูลในอนาคต, สิทธิ์ในการย้ายข้อมูล, และสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลข้อมูลของคุณบางอย่างรวมถึงการประมวลผลที่กระทำโดยละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณต้องการร้องขอตามสิทธิ์เหล่านี้ โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเราผ่านทางข้อมูลการติดต่อด้านล่าง

เราอาจต้องให้คุณยืนยันตัวตนของคุณและระบุข้อมูลที่คุณต้องให้เพื่อดำเนินการตามคำขอ เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ อาจมีบางครั้งที่คำขอเพื่อเข้าถึง, รับ, แก้ไข, หรือป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณถูกปฏิเสธ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่การเข้าถึงข้อมูลอาจส่งผลกระทบที่ไม่สมเหตุสมผลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ในสถานการณ์เหล่านี้ เราจะให้เหตุผลในการปฏิเสธแก่คุณ

ตัวเลือกคุกกี้

ตามที่อธิบายโดยละเอียดในส่วน “ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้” ของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ด้านล่าง บุคคลที่สามใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้” เพื่อความสะดวก) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบนไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามที่อธิบายไว้ข้างต้น รวมถึงให้บริการการวิเคราะห์แก่เราและให้บริการโฆษณาบนไซต์ของเราและที่อื่นๆ โดยอิงตามกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ตามเวลาและระหว่างไซต์, บริการ, และอุปกรณ์ต่างๆ (ที่เรียกว่า “การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์” หรือ “การโฆษณาที่กำหนดเป้าหมาย” )

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันจะใช้งานได้เมื่อได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากคุณเท่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ว่าจะมีความจำเป็นสำหรับการจัดหาบริการตามที่คุณร้องขอ

คุณสามารถควบคุมและ/หรือปิดการใช้งานคุกกี้ได้ตามต้องการและเราภูมิใจนำเสนอหลากหลายวิธีในการเลือกตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ให้กับคุณ

วิธีหลักในการดำเนินการนี้คือการเข้าใช้งานศูนย์ตั้งค่าคุกกี้ ที่เราสร้างขึ้นสำหรับไซต์แต่ละไซต์ของเรา (ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกที่ลิงก์ “ปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้” ที่ด้านล่างของแต่ละไซต์ใกล้กับลิงก์ไปยังนโยบายสิทธิส่วนบุคคล) เมื่ออยู่ในศูนย์ตั้งค่าคุณจะสามารถเลือกตัดสินใจกับคุกกี้หลากหลายรูปแบบได้ รวมถึงคุกกี้โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายโดยบุคคลที่สามและคุกกี้อื่นๆ ที่เรา (หรือบุคคลที่สาม) อาจใช้บนไซต์นั้นหากมี บางไซต์ของเราอาจมีโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไว้โดยตรงด้วย บริการเหล่านี้ให้บริการโดย Google โปรดคลิก ที่นี่ หากคุณต้องการจำกัด Google จากการใช้ข้อมูลที่ได้รับผ่านการนำเสนอโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไว้บนไซต์เหล่านั้น

วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล, การถือครอง, การใช้, หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรด ติดต่อเรา.

คุณยังสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ได้ที่ 66 2015 1000 หรือทางไปรษณีย์ที่:

General Mills Thailand, HD Distributors (Thailand) Co., Ltd.
Mercury Tower ชั้น 12 ยูนิต 1201
540 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพ, ประเทศไทย 10330

คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้และบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทในการแจ้งผู้บริโภคภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 

 

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้นี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้นี้อย่างละเอียดและโปรดติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเราผ่านทางข้อมูลการติดต่อด้านบน

เรา (และบุคคลที่สามที่ให้บริการเนื้อหา, โฆษณา, หรือฟังก์ชันการทำงานบนบริการของเรา) อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลและนำทางเว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อกำหนดและปรับปรุงโฆษณาที่แสดงต่อคุณที่นี่หรือที่อื่นๆ และเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ เราให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้ด้านล่าง

คุกกี้

“คุกกี้” เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องของคุณ โดยจะมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันรวมถึงที่อยู่หรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม

คุกกี้บางตัวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้คุณสามารถไปยังส่วนต่างๆ ในบริการของเราและใช้คุณสมบัติต่างๆ ของบริการได้เช่นการเข้าถึงพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย คุกกี้อื่นๆ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้บริการ (ตัวอย่างเช่น ผู้เยี่ยมชมเข้าหน้าใดบ่อยที่สุด และดูว่าผู้เยี่ยมชมได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากหน้าเว็บหรือไม่) เมื่อรวมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ คุกกี้จะช่วยให้เราสามารถต้อนรับคุณกลับเข้าสู่ไซต์หรือมอบคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ดียิ่งขึ้น คุกกี้ยังอาจถูกใช้ในนามของเราโดยบุคคลที่สามซึ่งจัดการโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อช่วยให้เราทราบว่าโฆษณาใดที่นำผู้เยี่ยมชมมายังไซต์ของเราและเพื่อปรับปรุงหรือกำหนดเป้าหมายโฆษณาออนไลน์ของเรา

บราวเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติแต่สามารถกำหนดค่าไม่ให้ดำเนินการดังกล่าวหรือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ หากคุณต้องการปิดใช้งานคุกกี้ โปรดดูที่เมนูวิธีใช้บราวเซอร์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีการปิดใช้งานคุกกี้ โปรดทราบว่าหากคุณปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่กำหนดเองบางอย่างบนบริการของเราได้

เทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ

มีการใช้เทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เช่น เว็บบีคอน, พิกเซล, และแท็กด้วย รหัสเหล่านี้คือชุดรหัสขนาดเล็กที่ใส่ไว้บนหน้าเว็บ, อีเมล, หรือโฆษณา เมื่อคุณเข้าถึงหน้าที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ คุณได้สร้างการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์เว็บซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่ IP, ประเภทบราวเซอร์, ประเภทระบบปฏิบัติการ, และตัวระบุที่จัดเก็บไว้ในคุกกี้ เรา (และบุคคลที่สาม) อาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อนับจำนวนผู้เยี่ยมชมไซต์ของเราและเพื่อจดจำผู้ใช้โดยการเข้าถึงตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจัดเก็บไว้ในคุกกี้ที่เราได้ตั้งค่าไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของพวกเขา การที่สามารถเข้าถึงข้อมูลตัวระบุเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์แบบเฉพาะตัวบนไซต์ของเราได้ นอกจากนี้เรายังอาจรวมเทคโนโลยีเหล่านี้ในโฆษณาหรือในข้อความอีเมลเพื่อระบุว่าสิ่งเหล่านี้มีการดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง

เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความสมดุลของ “ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้” นี้ เราจะรวมเทคโนโลยีทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในคำว่า “คุกกี้”

ประเภทของคุกกี้และสิทธิ์ของคุณ

ตามที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้ คุกกี้จะมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น คุกกี้บางตัว “ตั้งค่า” (ส่งไปยังบราวเซอร์ของคุณ) โดยเรา ซึ่งเรียกว่า “คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง” คุกกี้อื่นๆ จะเรียกว่า “คุกกี้บุคคลที่สาม” จะตั้งค่าโดยบุคคลที่สามที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงเพื่อดำเนินการดังกล่าวบนไซต์ของเรา

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันจะใช้งานได้เมื่อได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากคุณเท่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ว่าจะมีความจำเป็นสำหรับการจัดหาบริการตามที่คุณร้องขอ

คุณสามารถควบคุมและ/หรือปิดการใช้งานคุกกี้ได้ตามต้องการและเราภูมิใจนำเสนอหลากหลายวิธีในการเลือกตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ให้กับคุณ

วิธีหลักในการดำเนินการนี้คือการเข้าใช้งานศูนย์ตั้งค่าคุกกี้ ที่เราสร้างขึ้นสำหรับไซต์แต่ละไซต์ของเรา (ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกที่ลิงก์ “ปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้” ที่ด้านล่างของแต่ละไซต์ใกล้กับลิงก์ไปยังนโยบายสิทธิส่วนบุคคล) ภายในศูนย์ตั้งค่าคุกกี้ คุณจะพบคำอธิบายของคุกกี้แต่ละประเภท (คล้ายกับด้านล่าง) จากนั้นคุณจะสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้บางประเภทได้หากคุณต้องการ (ยกเว้นที่คุณจะปฏิเสธรับคุกกี้ในประเภท “จำเป็นต้องมี” ไม่ได้ เนื่องจากไซต์ของเราจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีคุกกี้เหล่านี้)

คุกกี้บนไซต์ของเราแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นต้องมี
  คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของไซต์และไม่สามารถปิดได้ในระบบของเราผ่านทางศูนย์ตั้งค่าคุกกี้ โดยปกติแล้วคุกกี้เหล่านี้จะถูกตั้งค่าให้ตอบสนองต่อคำขอบริการของคุณเท่านั้น เช่น การตั้งค่าการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณ, การเข้าสู่ระบบ, การกรอกแบบฟอร์ม, และการเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยของไซต์ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณเพื่อปิดกั้นหรือแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้แต่บางส่วนของไซต์จะไม่ทำงาน
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
  คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ไซต์ของเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับไซต์รวมถึงหน้าที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุดและส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดถึงคุณในบางหน้า คุกกี้เหล่านี้จะช่วยเราในการปรับปรุงบริการของเรา หากคุกกี้เหล่านี้ถูกปิดกั้นหรือปิดใช้งาน ไซต์ของเราอาจทำงานได้ไม่ดีนักรวมถึงความเป็นไปได้ที่บริการบางอย่างของเราอาจไม่มีให้คุณใช้งานอีกต่อไป
 • คุกกี้เพื่อการทำงาน
  คุกกี้เพื่อการทำงานช่วยให้ไซต์ของเราจดจำข้อมูล เช่น ภาษาที่คุณเลือกซึ่งสามารถใช้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานไซต์ของเราได้ คุกกี้เหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อช่วยให้ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ของคุณและอาจช่วยท่านในการปรับแต่งรูปลักษณ์ของไซต์เรา หากคุกกี้เหล่านี้ถูกปิดกั้นหรือปิดใช้งาน ไซต์ของเราอาจทำงานได้ไม่ดีนักรวมถึงความเป็นไปได้ที่บริการบางอย่างของเราอาจไม่มีให้คุณใช้งานอีกต่อไป
 • คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมาย
  คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายจะถูกใช้โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโฆษณาของบริษัทอื่นบนไซต์ของเรา หรือที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าโฆษณาใดของเรา (หรือโฆษณาของบุคคลอื่น) ที่จะแสดงให้คุณเห็นบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เช่น โฆษณาที่คุณเห็นหรือเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่คุณเข้าชมเพื่อทำการสรุปว่าโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณ จากนั้นข้อมูลนี้จะแสดงโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย (บางครั้งเรียกว่า “โฆษณาตามความสนใจ” หรือ “การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์”) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุดรวมถึงเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้เป็นของเรา หากคุกกี้เหล่านี้ถูกปิดกั้นหรือปิดใช้งาน ไซต์ของเราอาจทำงานได้ไม่ดีนักรวมถึงความเป็นไปได้ที่บริการบางอย่างของเราอาจไม่มีให้คุณใช้งานอีกต่อไป

  แม้ว่าคุกกี้ที่แม่นยำอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว แต่โดยทั่วไปแล้วคุกกี้เหล่านั้นจะถูกจำกัดตามประเภทที่กล่าวถึงด้านบน

  สำหรับหมวดหมู่สุดท้ายของคุกกี้ที่อธิบายไว้ด้านบน (คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมาย) เรามีวิธีการที่สองในการถอนและ/หรือยกเลิกการยินยอมสำหรับคุกกี้เหล่านี้เมื่อสามารถทำได้นอกเหนือจากศูนย์ตั้งค่าคุกกี้ ศูนย์ตั้งค่าคุกกี้จะเชื่อมโยงกับคุกกี้ที่ตั้งค่าในไซต์ของเราแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อโลกออนไลน์ส่วนที่เหลือของคุณ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมปิดไม่ใช้งานคุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายทั่วทั้งอุตสาหกรรมอีกด้วย คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมแก้คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายได้หากมีโดยคลิก ที่นี่ (ในแคนาดาคลิก ที่นี่ ในบราซิลคลิก ที่นี่)

เมื่อใช้งานโปรแกรมนี้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้งานคุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายจากบุคคลที่สามต่างๆ สำหรับทุกไซต์ไม่ใช่เพียงแค่ไซต์ของเราเท่านั้น อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่ากระบวนการปิดไม่ใช้งานนี้เองก็เป็นคุกกี้เช่นกัน หรืออีกนัยหนึ่ง หากคุณเลือกปิดไม่ใช้งานคุกกี้ จะเป็นการใส่คุกกี้ไว้ในบราวเซอร์ของคุณเพื่อแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านี้ทราบว่าพวกเขาห้ามใช้คุกกี้กับคุณเพื่อการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย ดังนั้นหากคุณล้างคุกกี้ออกจากบราวเซอร์ของคุณในเวลาต่อมา (เหมือนกันผู้ใช้หลายคนที่ทำเป็นระยะๆ ) คุกกี้ที่ใช้ในการปิดไม่ใช้งานคุกกี้ของคุณจะหายไปจนกว่าคุณจะใช้อีกครั้ง

เวอร์ชัน: คุกกี้ 1.0