General Mills sekretesspolicy
Gäller från: mars 2021

General Mills är stolta över att marknadsföra några av världens mest betrodda varumärken. Vi är medvetna om att vi, för att bibehålla ditt förtroende, måste värna om din personliga integritet. Därför är vi mycket uppmärksamma på de farhågor angående sekretess och personlig integritet som användare av våra webbplatser, våra webbsidor och appar på tredje parters sociala medieplattformar, våra e-postutskick och våra mobilappar (gemensamt benämnda, tillsammans med övriga plattformar som länkas till denna policy, "tjänsterna") hyser.

I denna sekretesspolicy beskriver vi våra datarutiner, de valmöjligheter som du har i egenskap av användare av våra tjänster samt vilka rättigheter du har i fråga om vår insamling, användning, spridning, utlämnande och/eller behandling av dina uppgifter. Sådana uppgifter omfattar så kallade personuppgifter så som de definieras i tillämplig dataskyddslagstiftning.

Uppgifter som vi samlar in från dig, din enhet eller andra.

Det kan hända att vi samlar uppgifter om dig (och den enhet du använder för att få tillgång till våra tjänster) på en rad olika sätt:

 • Du kan lämna ut uppgifter direkt till oss.
 • Du kan välja att låta en tredje part, till exempel en social medieplattform, dela dina uppgifter med oss.
 • Det kan hända att vi samlar andra uppgifter från din enhet medan du besöker vår webbplats, använder eller bereder dig tillgång till våra tjänster eller visar våra onlineannonser.
 • Det kan hända att vi inhämtar ytterligare information om från andra källor där detta tillåts enligt lag.

Om vi inte kan samla in uppgifter som rör dig kan det hända att vi inte kan tillhandahålla de varor eller tjänster som du begär. För vidare information om var och en av dessa insamlingsmetoder, se de omedelbart följande avsnitten.

Uppgifter som du lämnar ut direkt

När du bereder dig tillgång till och använder våra tjänster eller på annat sätt kommunicerar med oss kan det hända att du direkt lämnar ut uppgifter till oss, inklusive (men inte begränsat till) följande:

 • Kontaktinformation (som namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och liknande).
 • Användarnamn eller lösenord.
 • Demografiska data (som ålder eller födelsedatum, kön, civilstånd, antal barn eller andra uppgifter).
 • Kreditkortsuppgifter eller annan betalningsinformation.
 • Uppgifter om lojalitetsprogramkort.
 • Kontaktuppgifter till familjemedlemmar eller andra.
 • Information om dina inköp.
 • Alla andra uppgifter som du väljer att lämna ut till oss om dig, nära släktingar eller andra.
 • Alla andra uppgifter som vi emellanåt kan kräva för att tillhandahålla dig våra tjänster, inklusive uppgifter som kan betraktas som känsliga personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar.
 • Övriga uppgifter som du lämnar ut till oss i samband med behandlingen av en anställningsansökan eller entreprenadtjänster, inklusive din anställnings- eller utbildningshistorik, relevant arbetslivserfarenhet och kompetens samt svar på utvärderingar före anställning som du kan ha blivit ombedd att fylla i under ansökningsprocessen.

Vissa av de uppgifter tas upp ovan kan vara att betrakta som känsliga personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Vi behandlar och skyddar dina känsliga personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämpliga dataskyddslagar.

Uppgifter från plattformar för sociala medier

Om du väljer att gå in på eller använda en tredjeparts social medieplattform (som Facebook, WeChat eller Twitter) kan det hända att vi får personuppgifter om dig som du lämnar ut via dessa tjänster, inklusive information om dina kontakter på dem.

Vissa plattformar för sociala medier kan till exempel låta dig skicka innehåll från våra tjänster till dina kontakter eller hämta information om dina kontakter så att du kan hålla kontakten med dem via våra tjänster. Vissa plattformar för sociala medier kommer också att underlätta din registrering för eller inloggning på våra tjänster eller förbättra eller individanpassa din upplevelse på våra tjänster.

Ditt beslut att använda plattformar för sociala medier är alltid frivilligt. Du bör emellertid se till att du känner dig bekväm med de uppgifter som plattformar för sociala medier kan göra tillgängliga för våra tjänster genom att läsa ifrågavarande plattformars sekretesspolicyer.

Uppgifter som vi samlar in från din enhet när du bereder dig tillgång till eller använder våra tjänster eller när du visar våra onlineannonser

När du bereder dig tillgång till eller använder våra tjänster eller visar våra onlineannonser kan det hända att vi använder cookies eller andra teknologier (inklusive webbpixlar, taggar och webbfyrar) för att samla in information om din dator eller enhet och din onlineaktivitet. Följande är exempel på de typer av uppgifter som vi kan samla in på detta sätt:

 • Enhetstyp (till exempel stationär dator, surfplatta eller mobil enhet).
 • Typ av webbläsare (till exempel Internet Explorer).
 • Operativsystem (till exempel Windows).
 • Geolokaliseringsinformation.
 • IP-adress, enhets-ID och liknande data.
 • Webbplatser eller onlinetjänster som du besöker före eller efter våra tjänster.
 • Din interaktion med våra tjänster (till exempel de länkar som du klickar på och de sidor som du går in på).
 • Huruvida du öppnar eller vidarebefordrar våra e-postmeddelanden eller klickar på element i dessa meddelanden.

Uppgifter som vi kan erhålla från andra källor

Där det tillåts enligt gällande lag kan det hända att vi a) samlar in uppgifter om dig från andra källor, som offentliga databaser, rekryteringsbyråer eller tidigare arbetsgivare (vid anställningsansökningar) eller varumärken eller bolag inom General Mills samt andra kommersiellt tillgängliga källor och b) också kan samla in uppgifter om dig från tredje parter som vi anlitar för att tillhandahålla tjänster till dig för vår räkning, inklusive (men inte begränsat till) tredje parter som hanterar supportförfrågningar från konsumenter eller marknadsföring.

Dessa uppgifter kan omfatta följande:

 • Kontaktinformation (t.ex. namn, e-postadress, postadress, telefonnummer).
 • Användar-ID:n för sociala media.
 • Ålder eller födelsedatum.
 • Kön.
 • Demografiska data.
 • Civilstånd samt antal barn och deras ålder.
 • Inkomstnivå.
 • Köpebeteende.
 • Intressen, hobbyer och produktpreferenser.
 • Interaktioner med media eller annonsering.
 • Offentligt synliga aktiviteter (som bloggar och inlägg online).
 • Andra uppgifter som har samlats in av andra varumärken eller bolag i General Mills-koncernen.
 • Andra uppgifter som vi kan använda för att förbättra våra marknadsförings- och försäljningsverksamhet.

Vissa av dessa uppgifter kan vara att betrakta som känsliga under tillämpliga dataskyddslagar. Observera att när det tillåts enligt gällande lag kan några eller alla uppgifter som vi samlar eller erhåller kombineras eller länkas (av oss eller tredje parter som tillhandahåller oss tjänster) för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive att underlätta anpassningen av vår kommunikation med dig samt att förbättra våra produkter och tjänster och vårt marknadsföringsarbete.

HUR VI ANVÄNDER DESSA UPPGIFTER

Vi kan samla in, använda, lämna ut, och/eller förvara personuppgifter för de ändamål som anges nedan (såvida inget annat föreskrivs enligt lag):

 • För att informera dig om produkter, tjänster och kampanjer. Observera att om du inte vill ha marknadsföringsutskick från oss kan du meddela oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
 • För att förse dig med information, tjänster, produkter eller annat material som du begär eller som du kan vara av intresse för dig.
 • För att besvara, hantera och behandla frågor, förfrågningar, ansökningar, klagomål och feedback från dig.
 • För att efterleva tillämpliga lagar, förordningar, praxis, normer, riktlinjer eller regler eller för att bistå rättsväsendet och vid undersökningar som förts av myndigheter och/eller tillsynsmyndigheter.
 • För att behandla betalnings- eller kredittransaktioner.
 • För att anpassa din interaktiva upplevelse (inklusive genom att tillhandahålla dig relevanta annonser på våra tjänster och på andra ställen).
 • För att administrera och vidareutveckla våra webbplatser och produkter och vårt tjänsteutbud.
 • För våra interna administrativa ändamål och för att hantera vår relation med dig.
 • För att handlägga din anställningsansökan eller -förslag, förse dig med jobbrelaterad information, överväga dig för en föreslagen tjänst eller som kandidat för anställning samt för att övervaka och vidareutveckla vår rekryteringsprocess.
 • För att uppfylla avtalsmässiga förpliktelser, som att utföra skyldigheter när eller i samband med att vi tillhandahåller varor och/eller tjänster som du har beställt.

 

Beroende på den typ av tjänster som du använder kan vi använda dessa uppgifter på bland annat följande specifika sätt:

 • För att registrera dig för e-postutskick eller annan information eller material som du beställer.
 • För att anmäla dig till tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer.
 • För att registrera dig för rabatter, priser, produktprover och annat material.
 • För att skapa och hantera ditt konto som användare av eller medlem i våra tjänster (eller som någon som kan publicera material på våra tjänster).
 • För att tillhandahålla dig tjänster eller erbjudanden som du har beställt eller begärt.
 • För att svara om du kontaktar vår kundtjänst.
 • För att behandla dina betalningar för köp eller andra tjänster.
 • För att bättre förstå målgruppen för våra tjänster.
 • För att analysera hur användare kommer åt och använder våra produkter, tjänster eller webbplatser.
 • För att hjälpa oss att utveckla nya produkter, tjänster och webbplatser.
 • För att genomföra undersökningar och annan forskning och analys.
 • För att utveckla och tillhandahålla annonser och utskick som är mer anpassade efter dina intressen.
 • För att hjälpa oss att vidareutveckla vår annonsering.
 • För att tillhandahålla säkerhetsfunktioner och skydda mot bedrägerier.
 • För att hävda våra användningsvillkor, communityregler och andra lagstadgade rättigheter.
 • Om du blir anställd hos eller anlitas av oss kommer vi att använda dessa uppgifter i samband med din anställning eller att vi anlitar dig.

Vi kommer inte att skicka dig några marknadsföringsutskick via e-post, såvida du inte uttryckligen ger ditt samtycke till sådana utskick från oss. Om du väljer att registrera för sådana e-postutskick kan du alltid be att få bli borttagen från sändlistan för sådana marknadsföringsutskick från det aktuella General Mills-varumärket eller -bolaget.

Den rättsliga grunden som vi förlitar oss på för behandlingen av dina personuppgifter varierar beroende på vilket land du är bosatt och det ändamål som de används för. De rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter för de ovan beskrivna syftena inkluderar a) behandling som är nödvändig för genomförandet av avtalet med dig (till exempel när det är nödvändigt att förse dig med våra produkter eller tjänster), b) behandling som är nödvändig för våra legitima intressen (till exempel analyser i syfte att vidareutveckla våra tjänster), c) behandling som är nödvändig för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter (som att hörsamma stämningar eller andra rättsliga processer) samt d) ditt samtycke, när så krävs enligt gällande lag, vilket du vid ett senare tillfälle kan återta genom att när som helst kontakta oss enligt de uppgifter som anges nedan.

Vi kan även använda dina personuppgifter på andra sätt och kommer att ge särskilt besked vid tidpunkten för insamling och, om nödvändigt, inhämta ditt samtycke.

Hur vi lagrar uppgifter

Vi lagrar uppgifter som vi samlar i elektronisk form och/eller pappersform. Personuppgifter lagras på våra kontor eller våra (eller våra tjänsteleverantörers) servrar och är tillgängliga för behöriga anställda, representanter och ombud som måste ha tillgång för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi lagrar uppgifter så länge det rimligen behövs för det ändamål för vilket insamlingen skedde eller så länge det finns ett lagringsbehov av lagstadgade skäl. Vi raderar uppgifter så snart det är praktiskt rimligt efter en giltig begäran om radering eller i slutet av den ovan beskrivna perioden, beroende på vilket som inträffar först.

 

Hur vi kan dela uppgifter med andra

Vi kan dela uppgifter som vi samlar med följande typer av enheter i samband med de ändamål som anges ovan, inklusive sådana som är baserade i USA eller andra länder utanför det land som du är bosatt i.

Närstående bolag. Vi kan dela uppgifter med våra olika verksamheter inom General Mills och med våra närstående bolag. I den utsträckning det tillåts enligt gällande lag kan vi dela uppgifter av de skäl som anges i avsnittet "Hur vi använder dessa uppgifter".

Tjänsteleverantörer, rådgivare och konsulter. Vi kan dela uppgifter med tredje parter som tillhandahåller tjänster för vår räkning och tillhandahåller tjänster till oss. De kategorier av tredje parter som vi kan dela uppgifter med omfattar de som tillhandahåller tjänster som rör marknadsföring, annonsering, IT-support, plattformsvärdskap, förhindrande och upptäckt av bedrägerier eller förluster, ekonomiska transaktioner såväl som tredje parter som kan hjälpa oss med aktiviteter som beskrivs i avsnittet "Hur vi använder dessa uppgifter" i denna policy. Vissa tjänsteleverantörer kan vara involverade i administrationen eller, där detta tillåts enligt lag, komplettering av våra databaser.

Andra parter när detta krävs enligt lag eller är nödvändiga för att skydda våra användare och tjänster. Det kan också hända att vi lämnar ut uppgifter till tredje part för att

 • skydda våra lagstadgade rättigheter såväl som rättigheterna för användare av våra tjänster eller andra
 • skydda och säkra tjänsterna, våra användare och andra
 • undersöka lagöverträdelser och för att förhindra brott
 • efterleva lagen i de jurisdiktioner där vi bedriver verksamhet, om vi är förpliktigade att lämna ut uppgifter av en domstol eller annan fysisk eller juridisk person med befogenhet att framtvinga utlämnande av sådana uppgifter eller om vi blir ombedda att svara på en stämning eller en begäran om samarbete från en myndighet, oavsett om det är ett lagstadgat krav (beroende på lokal lagstiftning).

Andra parter i samband med företagstransaktion. Vi förbehåller oss rätten att lämna ut uppgifter om dig som vi förfogar över i händelse av att vi säljer, genomför en sammanslagning eller på annat sätt överför hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar till en tredje part (eller erbjuder oss att göra det) eller om vi mot förmodan skulle gå i konkurs eller liknande. Om vi lämnar ut dina personuppgifter i samband med en företagstransaktion kommer vi att, i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, kräva att de tredje parter som får dina personuppgifter efterlever denna sekretesspolicy eller på annat sätt inhämtar ditt samtycke. Utanför detta sammanhang kommer vi inte att sälja listor över kundkontaktinformation till icke närstående bolag för deras marknadsföringsändamål.

På annat sätt med ditt samtycke eller i enlighet med vad som tillåts enligt lag. Utöver den delning som beskrivs ovan, eller vad som tillåts enligt denna sekretesspolicy, kan det hända att vi delar uppgifter om dig med tredje parter när du gett ditt samtycke till sådan delning eller med hänsyn till vad som tillåts enligt lag.

YTTERLIGARE INFORMATION

Tredje parter som tillhandahåller material, annonser eller funktioner i våra tjänster

Vissa delar av materialet liksom vissa annonser och funktioner i våra tjänster kan tillhandahållas av tredje parter som inte är oss närstående enheter. Exempel:

 • Vissa tredje parter kan stå värd för annonser eller hålla koll på vilka annonser användarna ser, hur ofta de ser dem och vilka åtgärder användarna vidtar som svar på dem. Dessa tredje parter kan använda cookies och liknande teknologier för att tillhandahålla dessa tjänster.
 • Vi kan göra det möjligt för dig att dela visst material på tjänsterna med andra via plattformar för sociala medier som Facebook och Twitter. Dessa plattformar kan tillhandahålla verktyg för att göra det här på vår webbplats.

Det kan hända att dessa tredje parter samlar in eller får vissa data om din användning av våra tjänster, inklusive användningen av cookies och andra teknologier. Dessa data kan samlas in över tid och sammanställas med data som samlas in från olika webbplatser och onlinetjänster där det tillåts enligt lag.

En av de tredje parter som tillhandahåller oss tjänster är Google Inc. I likhet med många webbplatser använder vi Google Analytics, en tjänst som tillhandahåller data om hur många användare som besöker våra tjänster, när de besöket sker och hur de navigerar på tjänsterna. Google erbjuder ett webbläsartillägg som ger användare möjlighet att tacka nej till att data om deras besök rapporteras till webbplatser av Google Analytics. För vidare information om tillägget, se här.

Internationella överföringar av data

Det kan hända att vi samlar in, överför, lagrar, behandlar och/eller lämna ut dina uppgifter utanför det land som du är bosatt i, i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämplig lag (den rättsliga grunden för överföring av uppgifter kan till exempel vila på standardavtalsklausuler eller samtycke). En kopia av överföringsavtalen kan erhållas genom att kontakta oss.

Som nämnts ovan kan det även hända att vi lämnar ut dina personuppgifter till mottagare utanför det land som du är bosatt i i enlighet med denna sekretesspolicy. Dessa mottagare kan vara baserade i länder som USA. Observera att dataskyddslagar och andra lagar i länder som dina uppgifter kan överföras eventuellt inte är lika omfattande som de i ditt eget land. När vi överför personuppgifter till mottagare baserade utanför det land som du är bosatt i skyddar vi dessa personuppgifter i enlighet med beskrivningen i denna sekretesspolicy och i enlighet med tillämplig dataskyddslag.

Dataskydd

Vi har åtagit oss att hålla dina interaktioner på dina tjänster skyddade och säkra. Vi har vidtagit administrativa, tekniska och fysiska åtgärder i syfte att skydda personuppgifter som vi förfogar över och innehar mot stöld, förlust och obehörig(t) åtkomst, användning, modifiering och avslöjande. Observera att vi dock inte kan ge absoluta garantier för skyddet av de uppgifter som du tillhandahåller online. Du lämnar dem på egen risk.

Länkar till andra tjänster

Våra tjänster kan innehålla länkar till webbplatser för våra närstående bolag och till webbplatser som ägs och drivs av tredje parter. Dessa andra webbplatser kan ha sina egna sekretesspolicyer och omfattas inte av denna sekretesspolicy. Vi ansvarar inte för dataskyddsrutinerna eller innehållet på webbplatser som ägs och drivs av tredje parter. Andra webbplatser kan samla in och behandla insamlade uppgifter annorlunda, och vi uppmuntrar dig därför att noga läsa och gå igenom sekretesspolicy för respektive webbplats som du besöker.

Användargenererat innehåll och funktioner i offentliga profiler

Våra tjänster kan emellanåt innehålla interaktiva områden där användare av tjänsterna kan skicka in kommentarer eller annat innehåll (inklusive information om användaren som kan visas på användarens offentliga profil på en onlinecommunity) som kan vara synliga för andra. Användarna bör vara medvetna om att när de frivilligt lämnar ut personuppgifter i material som läggs upp eller skickas in för publicering kan dessa uppgifter läsas och användas av andra. Det kan resultera i oombedda meddelanden från andra inläggspublicerare eller parter. Vi gör inga utfästelser och påtar oss inga förpliktelser vad beträffar skyddet för eller användningen av uppgifter som du frivilligt inkluderar när du skickar in innehåll.

Verktyg för delning med vänner

Våra tjänster kan emellanåt innehålla en app för delning med vänner som gör det lätt för dig att vidarebefordra eller innehåll från våra tjänster till släkt och vänner via e-post. För att kunna adressera ditt e-postmeddelande kan det hända att du av appen blir ombedd att infoga mottagarens e-postadress och/eller liknande uppgifter (inklusive din egen e-postadress). Dessa uppgifter används av appen för att adressera meddelandet så att det kan skickas ordentligt. Vi kan temporärt föra en logg över dessa uppgifter för felsöknings- och bedrägeribekämpningsändamål. I händelse av att vi erbjuder dig någon form av hänvisningsbelöning för att uppmuntra en åtgärd från mottagarens sida (till exempel om du får en belöning om mottagaren väljer att registrera sig för ett av våra erbjudanden efter att han/hon fått ett e-postmeddelande från dig) kan det även hända att vi lagrar uppgifter som är nödvändiga för att fastställa att belöningen har förtjänats.

 

Barns personliga integritet

Våra tjänster vänder sig inte till barn, så som detta definieras i gällande lag, och vi begär aldrig medvetet in uppgifter från barn utan medgivande från deras vårdnadshavare. Om vi upptäcker att barn lämnar ut sina personuppgifter till oss utan medgivande från deras vårdnadshavare raderar vi omedelbart sådana personuppgifter. General Mills kan erbjuda andra tjänster som helt eller delvis riktar sig till barn som målgrupp och de rutiner som gäller för dessa tjänster beskrivs i de sekretesspolicyer som gäller för ifrågavarande tjänster. General Mills ägnar särskild omsorg åt att skydda barns personliga integritet. Vi rekommenderar också att föräldrar övervakar sina barns internetaktivitet och använder sig av programvara eller andra verktyg som ger barnen möjlighet att njuta av en rolig och underhållande onlineupplevelse utan att deras personliga säkerhet äventyras och förhindrar att de använder internet på ett sätt som inte ligger i linje med föräldrarnas önskemål.

Anonymitet och pseudonymer/alias

När så är möjligt kan det hända att du ges möjlighet att välja att inte identifiera dig eller att använda en pseudonym eller ett alias i dina kontakter med oss, såvida inte vi är förpliktade enligt lag eller domstol att endast kommunicera med individer som har identifierat sig själva eller om det är opraktiskt för oss att kommunicera med dig när du inte har identifierat dig själv.

Ändringar av vår sekretesspolicy

Vi kan när som helst, helt efter vårt eget gottfinnande, ändra eller ersätta denna sekretesspolicy. Återkom regelbundet för att se till att du är medveten om eventuella uppdateringar eller ändringar av denna sekretesspolicy. Din fortsatta användning av, eller åtkomst till, våra tjänster – liksom vår hantering av dina uppgifter mer allmänt – kommer att omfattas av den version av sekretesspolicy som är i kraft vid tidpunkten för användningen, åtkomsten eller hanteringen. Alla uppdateringar eller ändringar av denna sekretesspolicy kommer att tillkännages på vår huvudsakliga webbplats (och/eller motsvarande huvudsakliga webbplats i din jurisdiktion).

DIN KONTROLL ÖVER DINA UPPGIFTER, UTÖVANDE AV DINA RÄTTIGHETER OCH VALMÖJLIGHETER

Hur du lämnar in klagomål om brott mot din rätt till personlig integritet

Om du anser att vi har brutit mot vår skyldighet att värna din personliga integritet i hanteringen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål genom att skriva till oss (se kontaktuppgifterna nedan). Vi kommer att göra vårt bästa för att ge dig en bekräftelse om hur vi planerar att hantera klagomålet så snart det rimligen är praktiskt möjligt. Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål kan du lämna in ett klagomål till tillämplig dataskyddsmyndighet i det land som du är bosatt i.

Vidare information om dina rättigheter

Du äger alltid rätt att få granska och uppdatera de uppgifter som du tidigare har lämnat ut till oss på den här webbplatsen. Du kan kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet "Hur du kontaktar oss" nedan för att ordna detta eller be oss att ta bort din e-postadress från vår sändlista för våra e-postnyhetsbrev. Alla våra e-postnyhetsbrev innehåller också en länk för uppsägning av prenumerationen som du kan klicka på för att bli borttagen från sändlistan för framtida e-postnyhetsbrev från det aktuella General Mills-varumärket eller bolaget.

Utöver din rätt att bli informerad om våra datarutiner, inklusive de enheter som vi har delat dina uppgifter med, äger du rätt att begära tillgång till de uppgifter (inklusive att få en kopia av dina personuppgifter) som vi specifikt innehar om dig och att begära att vi korrigerar felaktigheter i de uppgifterna (med förbehåll för vissa undantag enligt gällande lag).

Beroende på tillämplig lag kan du också äga rätt till radering; rätt att få dina konton avslutade; rätt till att sätta restriktioner för behandlingen genom att begära anonymisering, blockering eller radering av data; rätt att dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling; rätt till dataportabilitet samt rätten att resa invändningar mot viss behandling av dina uppgifter, inklusive behandling som utförs i strid mot gällande lag.

Om du vill lämna in en sådan begäran i enlighet med dessa rättigheter, kontakta vår kundtjänst (se nedan för kontaktinformation).

Det kan hända att du måste bekräfta din identitet för oss och specificera vilka uppgifter du efterfrågar innan vi uppfyller din begäran. Vi svarar på din förfrågan inom rimlig tid och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Det kan finnas tillfällen när en begäran om åtkomst, erhållande, modifiering eller förhindrande av användning av personuppgifter om dig som vi förfogar över nekas. Sådana tillfällen omfattar, till exempel, där tillgången till uppgifterna skulle få en orimlig inverkan på andra personers personliga integritet. I sådana situationer förklarar vi skälet till att begäran nekas.

Cookieval

Som beskrivs ingående i avsnittet "Cookiemeddelande" nedan i denna sekretesspolicy använder tredje parter en rad olika typer av cookies och liknande teknologier (hädanefter gemensamt betecknade som "cookies" för enkelhets skull) för att samla in data på våra webbplatser för de verksamhetsändamål som beskrivs ovan, inklusive tillhandahållande av analystjänster och annonsering på våra webbplatser och annorstädes baserat på användarnas onlineaktivitet och enheter (så kallad "beteendebaserad onlineannonsering" eller "riktad annonsering").

I enlighet med vad som krävs enligt gällande lag kan cookies och liknande teknologier endast användas efter att ditt informerade samtycke först har inhämtats, såvida inte de är nödvändiga för tillhandahållandet av de begärda tjänsterna.

Du kan styra och/eller inaktivera cookies efter behag och vi är stolta över att kunna erbjuda dig flera olika valmöjligheter i fråga om cookies.

Det primära sättet att göra det på är att gå in i det cookieinställningscenter som vi har inrättat för var och en av våra webbplatser (som du öppnar genom att klicka på länken "Customize Cookie Settings" [Anpassa cookieinställningar] i sidfoten på varje webbplats, i närheten av länken till sekretesspolicyn). När du har gått in i inställningscentret kan du välja inställningar för en rad olika cookies, inklusive tredjepartscookies för riktad annonsering och, i förekommande fall, andra cookies som vi (eller tredje part) kan tänkas använda på webbplatsen. Vissa av våra egna webbplatser kan också innehålla direkt riktade annonser. Dessa annonser hanteras av Google. Klicka här om du vill begränsa Googles möjligheter att använda de data som de erhåller genom att lägga ut riktade annonser på sådana webbplatser.

Så här kontaktar du oss

Om du har frågor om eller hyser farhågor om denna sekretesspolicy eller om vår insamling, lagring, användning eller yppande av dina personuppgifter eller om du vill lämna in ett klagomål som rör din personliga integritet är det bara att kontakta oss.

Du kan även kontakta oss på telefon på +46-(0)31-73 43 630 eller per post på följande adress:

General Mills Scandinavia AB
August Barks gata 6A
421 32 Västra Frölunda
Sverige

DU INTYGAR ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT INNEBÖRDEN I INFORMATIONEN I DENNA POLICY OCH ATT FÖRETAGET HAR UPPFYLLT SIN SKYLDIGHET ATT INFORMERA KONSUMENTER ENLIGT GÄLLANDE LAG.

 

 

Cookiemeddelande

Detta cookiemeddelande gäller för våra webbplatser och mobilappar. Läs detta cookiemeddelande noga och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor (se kontaktinformationen ovan).

Vi (och tredje parter som tillhandahåller innehåll, annonser eller funktioner på våra tjänster) kan använda cookies och andra teknologier för att underlätta administration av och navigering på webbplatser; få större insikter om och vidareutveckla våra tjänster; fastställa och vidareutveckla annonser som visas för dig här och på andra ställen samt tillhandahålla en rikare onlineupplevelse. Vi ger mer information om dessa teknologier nedan.

Cookies

En cookie är en liten fil som sparas på din enhet. Den innehåller en unik identifierare samt adress till och andra data om den webbplats som du besöker.

Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna navigera på våra tjänster och använda deras funktioner, till exempel att få åtkomst till skyddade avsnitt. Andra cookies samlar in data om hur besökare använder tjänsterna (till exempel vilka sidor som besökarna går in på oftast och om de får felmeddelanden från webbplatser). När de kombineras med data som samlas in när du registreras på en webbplats ger cookies oss möjlighet att hälsa dig välkommen tillbaka till webbplatsen eller på annat tillhandahålla bättre, mer personliga funktioner. Cookies kan också användas för vår räkning av tredje parter som hanterar vår annonsering på andra webbplatser för att göra det möjligt för oss att ta reda på vilka annonser som lockar besökare till våra webbplatser och på andra sätt vidareutveckla eller rikta våra onlineannonser.

De flesta webbläsare godtar cookies automatiskt, men kan konfigureras så att de inte gör det eller så att ett meddelande visas för användaren när en cookie skickas till enheten. Om du vill inaktivera cookies, se hjälpmenyn i webbläsaren för anvisningar om hur du gör det. Observera att om du inaktiverar cookies kan det hända att du inte får tillgång till vissa anpassade funktioner i våra tjänster.

Andra spårningsteknologier

En rad andra spårningsteknologier, som webbfyrar, webbpixlar och taggar används också. Detta är små kodsträngar som läggs in på en webbsida, i ett e-postmeddelande eller i en annons. När du går in på en sida som innehåller någon av dessa teknologier upprättas kommunikation med en webbserver som samlar vissa data om din dator eller enhet. Det kan röra sig om din IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem samt identifierare som ligger lagrade i cookies. Vi (och tredje parter) kan använda dessa teknologier för att räkna antalet besökare på våra webbplatser och identifiera användare med hjälp av de unika identifierare som ligger sparade i cookies som vi har lagt in på deras datorer eller enheter. Med hjälp av dessa identifierare kan vi tillhandahålla en anpassad upplevelse på våra webbplatser. Vi kan också infoga den här typen av teknologier i annonser eller e-postmeddelanden för att fastställa vilka åtgärder användare vidtar med hänsyn till dem.

I syfte att balansera detta cookiemeddelande räknar vi in alla dessa teknologier i den allmänna termen "cookies".

Cookiekategorier och dina rättigheter

Som påpekas i de föregående styckena används cookies för olika ändamål. Vissa cookies ställs in (skickas till din webbläsare) av oss. De kallas för "förstapartscookies". Andra cookies, "tredjepartscookies", ställs in av tredje parter som ges möjlighet att göra det på vår webbplats.

I enlighet med vad som krävs enligt gällande lag kan cookies och liknande teknologier endast användas efter att ditt informerade samtycke först har inhämtats, såvida inte de är nödvändiga för tillhandahållandet av de begärda tjänsterna.

Du kan styra och/eller inaktivera cookies efter behag och vi är stolta över att kunna erbjuda dig flera olika valmöjligheter i fråga om cookies.

Det primära sättet att göra det på är att gå in i det cookieinställningscenter som vi har inrättat för var och en av våra webbplatser (som du öppnar åt genom att klicka på länken "Customize Cookie Settings" [Anpassa cookieinställningar] i sidfoten på varje webbplats, i närheten av länken till sekretesspolicyn). I cookieinställningscentret kan du läsa beskrivningar av samtliga cookiekategorier (liknande de som anges omedelbart här nedan) och du kan sedan välja att godta eller avvisa enskilda kategorier om du så vill (förutom att du inte kan välja bort cookies av typen "strikt nödvändiga" eftersom vår webbplats inte fungerar ordentligt utan dem).

Cookies på vår webbplats faller inte följande kategorier:

 • Strikt nödvändiga cookies
  Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte inaktiveras i våra system i Cookieinställningscenter. Dessa cookies läggs vanligtvis in på webbläsaren i samband med att du begär tjänster, till exempel när du ställer in dina sekretessinställningar, loggar in, fyller i formulär och går in på säkra avsnitt av webbplatsen. Du kan ställa in webbläsaren så att dessa cookies blockeras eller att du varnas om dem, men om du väljer bort dem kommer inte vissa delar av webplatsen att fungera.
 • Analyscookies
  Dessa cookies gör det möjligt för vår webbplats att samla in information om hur du använder webbplatsen, inklusive vilka sidor som du besöker oftast och om du får felmeddelanden från vissa sidor. Dessa cookies hjälper oss att vidareutveckla våra tjänster. Om dessa cookies blockeras eller inaktiveras kan det hända att vår webbplatsen inte fungerar som tänkt, inklusive risken för att vissa av våra tjänster inte längre är tillgängliga för dig.
 • Funktionscookies
  Funktionscookies gör det möjligt för vår webbplats att komma ihåg uppgifter, till exempel önskat språk, som används för att anpassa din upplevelse på webbplatsen. Dessa cookies kan också användas för att förse dig med information specifik för din region och hjälpa dig att anpassa webbplatsen utseende. Om dessa cookies blockeras eller inaktiveras kan det hända att vår webbplatsen inte fungerar som tänkt, inklusive risken för att vissa av våra tjänster inte längre är tillgängliga för dig.
 • Riktade cookies
  Riktade cookies används av parter som är involverade i publiceringen av andra företags annonser på våra webbplatser eller i arbetet med att fastställa vilka av våra annonser (eller andra parters annonser) som visas för dig på tredjeparts webbplatser. Dessa cookies samlar information om dina aktiviteter online, till exempel de annonser som du har sett eller de webbplatser eller -sidor som du har besökt för att kunna dra slutsatser om vilka annonser som skulle kunna relevanta för dig. Denna information används sedan för att visa riktade annonser för dig (ibland kallas detta för "intressebaserad annonsering" eller "beteendebaserad onlineannonsering"), vilka bedöms vara de mest relevanta för dig, inklusive när du besöker andra webbplatser som inte tillhör oss. Om dessa cookies blockeras eller inaktiveras kan det hända att vår webbplatsen inte fungerar som tänkt, inklusive risken för att vissa av våra tjänster inte längre är tillgängliga för dig.

  Även om enskilda cookies emellanåt kan ändras är de i allmänhet begränsade till ovannämnda kategorier.

  Med hänsyn till den sista cookiekategorin som beskrivs ovan (riktade cookies) tillhandahåller vi ett ytterligare ett sätt att välja bort och/eller dra tillbaka samtycket till dem i tillämpliga fall, förutom i cookieinställningscentret. Cookieinställningscentret omfattar de cookies som ställs in på vår webbplats, men inte påverkar onlinevärlden i övrigt. Det finns också ett branschövergripande program för inaktivering av riktade cookies. I förekommande fall kan du dra tillbaka ditt samtycke till riktade cookies genom att klicka här (i Kanada klickar du här, i Brasilien här).

Genom detta sistnämnda program kan du i förekommande fall välja bort eller inaktivera riktade cookies från ett stort antal tredje parter på alla webbplatser, inte bara våra. Observera dock att denna inaktiverings-/bortvalsprocess i sig själv är cookiebaserad. Med andra ord, om du väljer bort eller inaktiverar en cookie kommer en cookie att läggas in på din webbläsare som informerar dessa tredje parter att de inte får använda cookies för att rikta annonser till dig. Det innebär att om du vid ett senare tillfälle rensar cookies från webbläsare (som många användare gör då och då) kommer sådana bortval eller inaktiveringar att gå förlorade tills du utför dem på nytt.

Version: Cookie 1.0