Polityka prywatności firmy General Mills
Data wejścia w życie: marzec 2021 r.

Firma General Mills może poszczycić się tym, że ma w swojej ofercie kilka najbardziej zaufanych marek na świecie. Wiemy, że utrzymanie Pana/Pani zaufania wymaga ochrony Pana/Pani prywatności – jesteśmy zatem bardzo wyczuleni na obawy w zakresie prywatności użytkowników naszych witryn internetowych, naszych stron i aplikacji na platformach społecznościowych podmiotów zewnętrznych, naszych adresów e-mail, jak również naszych aplikacji mobilnych (określanych łącznie, ze wszystkimi innymi platformami, które odnoszą się do tej polityki, jako nasze „Serwisy").

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia nasze praktyki informacyjne, wybory, których może Pan/Pani dokonać, będąc użytkownikiem naszych Serwisów, jak również przysługujące Panu/Pani prawa w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania, rozpowszechniania, ujawniania i/lub przetwarzania przez nas Pana/Pani informacji. Takie informacje obejmują „informacje osobowe" lub „dane osobowe" określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych.

Informacje, które gromadzimy od Pana/Pani, z Pana/Pani urządzenia lub od innych osób

Możemy gromadzić dane na Pana/Pani temat (i urządzenia, za pomocą którego korzysta Pan/Pani z naszych Serwisów) na szereg sposobów:

 • Może nam Pan/Pani bezpośrednio przekazać informacje
 • Może Pan/Pani w celu udostępnienia nam informacji wykorzystać podmiot zewnętrzny, np. platformę mediów społecznościowych
 • Możemy gromadzić inne informacje z Pana/Pani urządzenia, kiedy odwiedza Pan/Pani naszą Witrynę, korzysta z naszych Serwisów czy zagląda na nie lub przegląda nasze reklamy online
 • Możemy pozyskiwać na Pana/Pani temat dodatkowe informacje z innych źródeł, o ile dopuszczają to przepisy prawa

Jeśli nie będziemy mogli zebrać informacji Pana/Pani dotyczących, możemy nie być w stanie zapewnić żądanych przez Pana/Panią dóbr lub usług. Poniżej zamieszczamy bardziej szczegółowe informacje na temat każdej z tych metod gromadzenia informacji.

Informacje, które przekazuje nam Pan/Pani bezpośrednio

Kiedy uzyskuje Pan/Pani dostęp do i korzysta z naszych Serwisów czy też komunikując się z nami w inny sposób, może Pan/Pani bezpośrednio przekazywać nam informacje, w tym (między innymi):

 • Dane kontaktowe (jak np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu itp.)
 • Nazwa użytkownika i hasło
 • Dane demograficzne (jak np. wiek lub data urodzenia, płeć, stan cywilny, liczba dzieci lub inne cechy)
 • Informacje dotyczące karty kredytowej lub inne związane z płatnością
 • Informacje dotyczące karty lojalnościowej
 • Dane kontaktowe członków rodziny lub innych osób
 • Informacje dotyczące swoich zakupów
 • Jakiekolwiek inne informacje o sobie, swojej rodzinie lub innych, które może zdecydować się Pan/Pani nam przekazać
 • Wszelkie inne informacje, których od czasu do czasu możemy wymagać w celu udostępnienia Panu/Pani naszych Serwisów, w tym informacje, które mogą być postrzegane jako wrażliwe dane osobowe na mocy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych.
 • Wszelkie inne informacje, które Pan/Pani przekazuje w celu rozpatrzenia przez nas podania o zatrudnienie lub zakontraktowanie usług, w tym informacje dotyczące Pana/Pani edukacji lub historii zatrudnienia, Pana/Pani stosowne doświadczenie lub umiejętności oraz odpowiedzi w ramach ocen przed zatrudnieniem, poddania się którym możemy od Pana/Pani wymagać w trakcie procesu rekrutacji.

Niektóre z wyżej wymienionych informacji mogą być postrzegane jako wrażliwe dane osobowe na mocy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych. Będziemy przetwarzać i chronić Pana/Pani wrażliwe dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Informacje z platform mediów społecznościowych

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na skorzystanie z platformy mediów społecznościowych podmiotów zewnętrznych (jak np. Facebook, WeChat lub Twitter), możemy otrzymać dotyczące Pana/Pani dane osobowe, które zostały przez Pana/Panią udostępnione tym serwisom, w tym dane dotyczące Pana/Pani kontaktów w ramach tych serwisów.

Na przykład niektóre platformy mediów społecznościowych umożliwiają przekazywanie treści z naszych Serwisów do osób w grupie Pana/Pani kontaktów lub pobranie informacji dotyczących osób w grupie Pana/Pani kontaktów, aby mógł/mogła się Pan/Pani z nimi połączyć w ramach naszych Serwisów. Niektóre platformy mediów społecznościowych będą również umożliwiały Pana/Pani rejestrację lub logowanie się do naszych Serwisów lub zwiększały Pana/Pani komfort czy też personalizowały korzystanie z naszych Serwisów.

Pana/Pani decyzja o korzystaniu z platformy mediów społecznościowych będzie zawsze dobrowolna. Jednakże należy się upewnić, czy odpowiada Panu/Pani zakres informacji, które platformy społecznościowe mogą udostępniać naszym Serwisom, zapoznając się z polityką prywatności tych platform.

Informacje, które gromadzimy z Pana/Pani urządzenia, kiedy wchodzi Pan/Pani do naszych Serwisów lub z nich korzysta czy też przegląda nasze reklamy online

Kiedy odwiedza Pan/Pani nasze serwisy lub korzysta z nich czy też kiedy przegląda Pan/Pani nasze reklamy online, możemy wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie (w tym piksele, znaczniki oraz pliki web beacon), aby gromadzić informacje o Pana/Pani komputerze lub urządzeniu i Pana/Pani aktywności internetowej. Poniżej zamieszczamy przykłady rodzajów informacji, które możemy w ten sposób gromadzić:

 • Typ urządzenia (jak np. komputer stacjonarny, tablet lub urządzenie mobilne)
 • Rodzaj przeglądarki (np. Internet Explorer)
 • System operacyjny (np. Windows)
 • Informacje geolokacyjne
 • Adres IP, identyfikator urządzenia i podobne dane
 • Witryny lub serwisy internetowe, które Pan/Pani odwiedza przed lub po odwiedzeniu naszych Serwisów
 • Sposób korzystania przez Pana/Panią z naszych Serwisów (np. klikane linki lub przeglądane strony i elementy)
 • Czy otwiera lub przekazuje Pan/Pani nasze e-maile lub klika na elementy w nich zawarte

Informacje, które możemy pozyskiwać z innych źródeł

W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo: (a) możemy gromadzić informacje na Pana/Pani temat z innych źródeł, jak publiczne bazy danych, agencje rekrutacyjne lub poprzedni pracodawcy (na potrzeby podań o pracę), inne marki i grupy w ramach General Mills, jak również inne komercyjnie dostępne źródła oraz (b) możemy gromadzić informacje na Pana/Pani temat od podmiotów zewnętrznych, które angażujemy do zapewniania usług w naszym imieniu, w tym (między innymi) podmiotów zewnętrznych obsługujących zapytania ze strony klienta o wsparcie lub marketing.

Informacje te mogą obejmować:

 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu)
 • Identyfikatory użytkownika w mediach społecznościowych
 • Wiek lub data urodzenia
 • Płeć
 • Dane demograficzne
 • Stan cywilny, liczba i wiek dzieci
 • Poziom dochodu
 • Nawyki zakupowe
 • Zainteresowania, hobby oraz preferencje produktowe
 • Interakcje z mediami lub reklamami
 • Aktywność publicznie widoczna (jak np. blogi lub posty online)
 • Inne informacje, które były gromadzone przez inne marki lub podmioty w ramach rodziny firm General Mills
 • Inne informacje, które możemy wykorzystywać w celu ulepszania naszych działań marketingowych.

Niektóre z tych informacji mogą być postrzegane jako wrażliwe na mocy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych. Proszę zauważyć, że w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo część lub wszystkie informacje, które gromadzimy lub pozyskujemy, mogą zostać połączone lub powiązane (przez nas lub przez podmioty zewnętrzne świadczące dla nas usługi) w którymkolwiek z celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności, w tym na potrzeby spersonalizowania komunikacji z Panem/Panią i ulepszania naszych produktów, usług i działań marketingowych.

JAK WYKORZYSTUJEMY TE INFORMACJE

Możemy gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i/lub przechowywać dane osobowe w celach wymienionych poniżej (chyba że przepisy prawa przewidują inaczej):

 • do komunikacji z Panem/Panią w odniesieniu do naszych produktów, usług i promocji. Należy mieć na uwadze, że jeśli nie życzy sobie Pan/Pani otrzymywać od nas materiałów marketingowych, może nas Pan/Pani o tym powiadomić, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych;
 • aby zapewnić Panu/Pani informacje, usługi, produkty lub inne materiały, o które Pan/Pani prosi lub które mogą Pana/Panią zainteresować;
 • aby udzielać odpowiedzi na, rozpatrywać i przetwarzać Pana/Pani zapytania, żądania, wnioski, skargi oraz opinie;
 • aby spełnić wymagania stosownych ustaw, rozporządzeń, kodeksów postępowania, wytycznych lub zasad lub pomóc w egzekwowaniu prawa i dochodzeniach prowadzonych przez wszelkie organy rządowe i/lub regulacyjne;
 • w celu przetwarzania płatności lub transakcji kredytowych;
 • w celu personalizacji interakcji z użytkownikiem (w tym zapewnienie odpowiednich reklam w naszych Serwisach i innych miejscach);
 • w celu zarządzania i ulepszania naszych witryn, ofert produktów i usług;
 • na nasze potrzeby wewnętrzne związane z zarządzaniem i w celu zarządzania relacją z użytkownikiem;
 • w celu przetwarzania Pana/Pani podania lub wniosku o zatrudnienie, zapewnienia informacji dotyczących pracy, rozpatrywania Pana/Pani kandydatury lub proponowanej usługi oraz monitorowania i ulepszania naszego procesu rekrutacyjnego, jak również
 • w celu spełnienia wymagań umownych, jak np. realizacja zobowiązań w toku lub w związku z dostarczaniem towarów i/lub świadczeniem usług przez Pana/Panią zamawianych.

 

W zależności od rodzaju Serwisów, z których Pan/Pani korzysta, oto kilka konkretnych sposobów, w jakie możemy wykorzystywać te informacje:

 • w celu rejestracji Pana/Pani na potrzeby otrzymywania wiadomości e-mail lub innych wymaganych przez Pana/Panią materiałów
 • w celu rejestracji Pana/Pani do udziału w konkursach, loteriach lub promocjach
 • w celu rejestracji, by możliwe było otrzymywanie przez Pana/Panią zniżek, premii, próbek produktów lub innych materiałów
 • w celu utworzenia Pana/Pani konta jako użytkownika lub członka naszych Serwisów (lub jako osoby uprawnionej do zamieszczania treści w naszych Serwisach) i zarządzania tym kontem
 • w celu zapewnienia żądanych przez Pana/Panią usług lub ofert
 • w celu udzielania odpowiedzi w przypadku Pana/Pani kontaktu z jednym z naszych przedstawicieli działu obsługi klienta
 • w celu przetwarzania Pana/Pani płatności za zakupy lub inne usługi
 • w celu lepszego zrozumienia użytkowników naszych Serwisów
 • w celu analizy sposobu dostępu do i korzystania z naszych produktów, usług i witryn internetowych
 • w celu wspomagania rozwijania przez nas nowych produktów, usług i witryn
 • w celu prowadzenia ankiet oraz innych badań i analiz
 • w celu rozwijania i dostarczania reklam i innego rodzaju komunikacji dostosowanych do Pana/Pani zainteresowań
 • w celu ulepszania przez nas naszych reklam
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed oszustwem
 • w celu egzekwowania naszych Warunków użytkowania, Zasad społeczności lub innych praw ustawowych
 • W przypadku zatrudnienia lub zaangażowania Pana/Pani przez nas będziemy wykorzystywać niektóre z tych informacji w związku z Pana/Pani zatrudnieniem/zaangażowaniem

Nie będziemy Panu/Pani przesyłać żadnych marketingowych wiadomości e-mail, chyba że wyraźnie wyrazi Pan/Pani zgodę na otrzymywanie od nas takich wiadomości. A jeśli zapisze się Pan/Pani w celu otrzymywania takich wiadomości, zawsze będzie Pan/Pani mieć możliwość rezygnacji z subskrypcji w odniesieniu do takich wiadomości marketingowych od marki lub grupy General Mills.

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych będzie się różnić w zależności od kraju Pana/Pani zamieszkania i powodu wykorzystywania informacji. Podstawy prawne przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych w wyżej opisanych celach obejmują (a) przetwarzanie niezbędne do realizacji przez nas zawartej z Panem/Panią umowy (np. jeśli to konieczne w celu zapewnienia Panu/Pani naszych produktów lub Serwisów); (b) przetwarzanie niezbędne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów (np. w celu analityki na potrzeby ulepszania naszych Serwisów) oraz (c) przetwarzanie niezbędne w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych (np. w celu odpowiedzi na wezwanie do sądu lub na inne pismo procesowe) oraz, (d) w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, udzielona przez Pana/Panią zgoda, którą można następnie wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami z wykorzystaniem niżej zamieszczonych danych.

Będziemy mogli również wykorzystać Pana/Pani dane osobowe w inny sposób i przekażemy odpowiednie zawiadomienie w momencie ich gromadzenia i w razie potrzeby poprosimy o Pana/Pani zgodę.

Jak przechowujemy informacje

Przechowujemy gromadzone przez nas informacje w formie elektronicznej i/lub papierowej. Dane osobowe są przechowywane w naszych biurach lub na naszych serwerach (lub serwerach naszych usługodawców) i dostęp do nich mają upoważnieni pracownicy, przedstawiciele i pełnomocnicy, którzy wymagają takiego dostępu w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Przechowujemy informacje tak długo, dopóki to racjonalnie uzasadnione w celu, w którym zostały zgromadzone, lub dopóki z powodów prawnych istnieje taka potrzeba. Usuwamy dane tak szybko, jak to praktycznie możliwe, po otrzymaniu ważnego żądania ich usunięcia lub po zakończeniu wskazanego okresu w zależności od tego, co nastąpi szybciej.

 

W jaki sposób możemy udostępniać informacje innym

Możemy udostępniać gromadzone przez nas informacje następującym rodzajom podmiotów w związku z wyżej wymienionymi celami, w tym podmiotom mogącym mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach poza krajem Pana/Pani zamieszkania.

Spółki stowarzyszone. Możemy udostępniać informacje wewnątrz General Mills pomiędzy naszymi różnymi oddziałami oraz w ramach naszej grupy i pomiędzy spółkami stowarzyszonymi. W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo możemy udostępniać informacje z powodów wymienionych w sekcji „Jak wykorzystujemy te informacje".

Usługodawcy, Doradcy i Konsultanci. Możemy udostępniać informacje podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi w naszym imieniu, oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi dla nas. Kategorie podmiotów zewnętrznych, którym możemy udostępniać informacje, obejmują podmioty świadczące usługi związane z marketingiem, reklamą, wsparciem IT, hostingiem platform, zapobieganiem oszustwom lub stratom i ich wykrywaniem oraz transakcjami finansowymi, jak również podmioty, które mogą nas wspierać w działaniach opisanych w sekcji „Jak wykorzystujemy te informacje". Niektórzy usługodawcy mogą być zaangażowani w administrowanie naszymi bazami danych lub, w zakresie dopuszczonym przez prawo, uzupełnianie ich.

Inne podmioty, jeśli to wymagane przez prawo lub niezbędne w celu ochrony naszych Użytkowników i Serwisów. Możemy również udostępniać informacje podmiotom zewnętrznym w celu:

 • ochrony naszych praw ustawowych, jak również praw użytkowników naszych Serwisów lub innych osób;
 • ochrony bezpieczeństwa naszych Serwisów, naszych użytkowników i innych osób;
 • dochodzenia w sprawie naruszeń prawa i zapobiegania oszustwom lub
 • przestrzegania prawa w którejkolwiek z jurysdykcji, w których prowadzimy działalność, lub jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia informacji przez sąd lub inną osobę czy też podmiot kompetentny w zakresie zobowiązywania do przedstawienia takich informacji, wezwani do odpowiedzi na pismo procesowe lub wniosek o współpracę ze strony organu rządowego, niezależnie od tego, czy to jest wymagane przez prawo (w zależności od lokalnego prawa).

Inne podmioty w związku z transakcją między przedsiębiorstwami. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania wszelkich informacji zgromadzonych na Pana/Pani temat w przypadku sprzedaży, fuzji lub innego rodzaju przeniesienia części naszej działalności lub składników majątku do podmiotu zewnętrznego (lub złożenia oferty tego rodzaju) lub w przypadku nieoczekiwanej upadłości lub innego podobnego zdarzenia. Jeśli ujawnimy Pana/Pani dane osobowe w kontekście transakcji między przedsiębiorstwami, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, będziemy wymagali od podmiotów zewnętrznych otrzymujących Pana/Pani dane osobowe przestrzegania niniejszej Polityki prywatności lub osobnego uzyskania przez nich Pana/Pani zgody. Nie będziemy sprzedawać żadnych list z danymi kontaktowymi klientów spółkom niestowarzyszonym na ich potrzeby marketingowe poza tym kontekstem.

W innych przypadkach za Pana/Pani zgodą lub w zakresie dopuszczonym przez prawo. Oprócz udostępniania opisanego lub dopuszczonego przez niniejszą Politykę prywatności możemy udostępniać informacje na Pana/Pani temat podmiotom zewnętrznym, jeśli każdorazowo wyrazi Pan/Pani zgodę na takie udostępnianie, lub w zakresie dopuszczonym przez prawo.

DODATKOWE INFORMACJE

Podmioty zewnętrzne dostarczające treść, reklamy lub zapewniające funkcje w ramach naszych Serwisów

Niektóre z treści, reklam i funkcji w naszych Serwisach mogą być zapewniane przez podmioty zewnętrzne, które nie są z nami stowarzyszone. Na przykład:

 • Pewne podmioty zewnętrzne mogą obsługiwać reklamy lub śledzić, jakie reklamy widzą użytkownicy, jak często widzą oni te reklamy i jak użytkownicy na nie reagują. Te podmioty zewnętrzne mogą korzystać z plików cookie i podobnych technologii w celu realizacji tych usług.
 • Możemy umożliwić Panu/Pani udostępnianie pewnych materiałów w Serwisach innym osobom poprzez platformy mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, a te platformy mogą zapewniać narzędzia do tego w naszej Witrynie.

Te podmioty zewnętrzne mogą gromadzić lub otrzymywać pewne informacje o Pana/Pani korzystaniu z Serwisów, w tym za pośrednictwem plików cookie i innych technologii, a takie informacje mogą być gromadzone w czasie i wiązane z innymi informacjami gromadzonymi w różnych witrynach i serwisach internetowych w zakresie dopuszczonym przez prawo.

Jednym z podmiotów zewnętrznych, który świadczy dla nas usługi jest Google Inc. Jak to ma miejsce w przypadku wielu witryn, korzystamy z usługi Google Analytics, która dostarcza informacji o tym, jak wielu użytkowników odwiedza nasze Serwisy, kiedy je odwiedzają i jak poruszają się po naszych Serwisach. Google oferuje wtyczkę w przeglądarce, która umożliwia użytkownikom rezygnację z przekazywania przez Google Analytics danych o ich wizytach witrynom internetowym. Więcej informacji o tej wtyczce zamieszczono tutaj.

Międzynarodowy transfer danych

Możemy gromadzić, przekazywać, przechowywać, przetwarzać i/lub ujawniać Pana/Pani dane poza terytorium kraju Pana/Pani zamieszkania, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującym prawem (na przykład podstawa prawna dla przekazywania danych może wynikać ze standardowych zapisów w umowie lub zgody). Kopię umów dotyczących transferu danych można uzyskać poprzez kontakt z nami.

Jak wspomniano powyżej, możemy również ujawniać Pana/Pani dane osobowe odbiorcom znajdującym się poza terytorium Pana/Pani kraju zamieszkania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Odbiorcy tacy mogą znajdować się w takim kraju jak Stany Zjednoczone. Proszę mieć na uwadze, że przepisy prawa dotyczące ochrony danych i inne obowiązujące w krajach, do których przekazane mogą być informacje, mogą nie być tak wyczerpujące, jak w Pana/Pani kraju. Kiedy będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe do odbiorców znajdujących się poza krajem Pana/Pani zamieszkania, będziemy chronić takie dane osobowe zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Polityce prywatności i obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych.

Zabezpieczenie informacji

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Pana/Pani interakcji w naszych Serwisach. Wdrożyliśmy środki administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu zabezpieczenie danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą i ochronę ich przed kradzieżą, utratą oraz nieupoważnionym dostępem, wykorzystywaniem, modyfikacją i ujawnianiem. Proszę mieć jednak na uwadze, że nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przekazuje Pan/Pani w sieci; przekazuje je Pan/Pani na własne ryzyko.

Linki do innych serwisów

Nasze Serwisy mogą zawierać linki do witryn naszych spółek stowarzyszonych oraz do witryn będących własnością podmiotów zewnętrznych i obsługiwanych przez nie. Te inne witryny mogą mieć swoje własne polityki prywatności i nie podlegać niniejszej Polityce prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności ani treści witryn będących własnością podmiotów zewnętrznych i obsługiwanych przez nie. Inne witryny mogą gromadzić i przetwarzać gromadzone informacje w inny sposób, więc zachęcamy do uważnego czytania i zapoznawania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Treści generowane przez użytkownika i funkcje profilu publicznego

Nasze Serwisy mogą od czasu do czasu zawierać obszary interakcji, w których użytkownicy Serwisów mogą zamieszczać komentarze lub inne treści (w tym informacje o użytkowniku, które mogą być wyświetlane w publicznym profilu użytkownika w ramach społeczności online), które mogą być widoczne dla innych. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że kiedy dobrowolnie ujawniają dane osobowe w treści zamieszczonej jako post lub w celu publikacji, dane te mogą być odczytywane i wykorzystywane przez inne osoby. Może to skutkować niechcianymi wiadomościami ze strony innych osób komentujących lub podmiotów. Nie składamy żadnych deklaracji ani nie przyjmujemy żadnych zobowiązań w kwestii bezpieczeństwa lub wykorzystywania danych, które dobrowolnie są umieszczane w ramach takich treści.

Narzędzia do udostępniania treści znajomym

Nasze Serwisy mogą od czasu do czasu zawierać aplikacje do udostępniania treści znajomym, umożliwiające dogodne przekazywanie informacji lub materiałów z naszych Serwisów znajomym lub rodzinie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Aby można było zaadresować swoją wiadomość e-mail, aplikacja może poprosić użytkownika o wpisanie adresu e-mail odbiorcy i/lub podobnej informacji (w tym adresu e-mail użytkownika). Taka informacja jest wykorzystywana przez aplikację do zaadresowania wiadomości użytkownika, aby została odpowiednio wysłana. Możemy tymczasowo przechowywać rejestr z takimi informacjami w celu rozwiązywania problemów i zapobiegania oszustwu. W przypadku oferowania przez nas pewnego rodzaju nagrody za polecenie, tj. za skuteczną zachętę odbiorcy do danego działania (na przykład gdy mielibyśmy przyznać Panu/Pani nagrodę, gdyby odbiorca zdecydował się na rejestrację w ramach jednej z naszych ofert po otrzymaniu od Pana/Pani wiadomości e-mail), możemy również w razie potrzeby przechować takie informacje, aby zagwarantować uzyskanie nagrody.

 

Prywatność dzieci

Nasze Serwisy nie są kierowane do dzieci według definicji w obowiązujących przepisach prawa i nie będziemy świadomie domagać się jakichkolwiek informacji od dzieci bez zgody ich opiekunów prawnych. Jeśli zorientujemy się, że dzieci przekazują nam swoje dane osobowe bez zgody ich prawnych opiekunów, natychmiast usuniemy takie dane osobowe. Firma General Mills może oferować inne serwisy, które w całości lub częściowo adresowane są do dzieci, a praktyki mające zastosowanie w przypadku tych serwisów są opisane w politykach prywatności odnoszących się do poszczególnych serwisów. Firma General Mills przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności dzieci. Zalecamy również, aby rodzice monitorowali zachowania swoich dzieci w Internecie oraz uczyli się i stosowali oprogramowanie lub inne narzędzia, które mogą pomóc ich dzieciom cieszyć się dobrą zabawą i rozrywką płynącą z korzystania z sieci bez narażania ich bezpieczeństwa osobistego lub pozwalania na korzystanie przez nie z Internetu niezgodnie z ustalonymi przez rodziców zasadami.

Anonimowość i pseudonimy

Jeśli to wykonalne, może mieć Pan/Pani możliwość nieujawniania swojej tożsamości lub używania pseudonimu w kontaktach z nami, chyba że prawo lub sąd/trybunał wymaga od nas interakcji z osobami, które określiły swoją tożsamość, lub kiedy interakcja z Panem/Panią byłaby nierealna bez wskazania przez Pana/Panią swojej tożsamości.

Zmiany naszej Polityki prywatności

W niniejszej Polityce prywatności możemy w dowolnym momencie wprowadzać zmiany według własnego wyłącznego uznania lub zastąpić ją inną. Proszę od czasu do czasu zaglądać ponownie do tej Polityki prywatności, aby mieć pewność, że ma się świadomość wszelkich aktualizacji i zmian tejże. Ciągłe użytkowanie przez Pana/Panią naszych Serwisów lub dostęp do nich oraz, w bardziej ogólnym sensie, nasze postępowanie z Pana/Pani danymi, będą podlegać wersji Polityki prywatności obowiązującej w momencie takiego korzystania, dostępu czy postępowania. Wszelkie aktualizacje i zmiany niniejszej Polityki prywatności będą ogłaszane na naszej głównej stronie internetowej (i/lub powiązanej głównej stronie internetowej w Pana/Pani jurysdykcji).

SPRAWOWANIE KONTROLI NAD SWOIMI DANYMI; KORZYSTANIE ZE SWOICH PRAW I MOŻLIWOŚCI

Jak złożyć skargę w sprawie naruszenia swoich praw w zakresie ochrony prywatności

Jeżeli uważa Pan/Pani, że naruszyliśmy nasze zobowiązania w zakresie ochrony prywatności, postępując z Pana/Pani danymi osobowymi, może Pan/Pani złożyć na nasze ręce pisemną skargę, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych. Postaramy się przekazać Panu/Pani potwierdzenie tego, w jaki sposób zamierzamy rozpatrzyć tę skargę, tak szybko, jak to tylko możliwe. Jeżeli nie będzie Pana/Panią zadowalać nasza odpowiedź w sprawie skargi, może Pan/Pani złożyć skargę do stosownego organu regulacyjnego w zakresie ochrony prywatności w kraju Pana/Pani zamieszkania.

Więcej informacji na temat Pana/Pani praw

Zawsze przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu w uprzednio przekazane nam dane w tej Witrynie i aktualizacji ich. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w sposób określony w poniższej sekcji „Jak się z nami skontaktować", aby umożliwić Panu/Pani takie działanie, lub poprosić nas o usunięcie Pana/Pani z naszej listy adresów e-mail, na które rozsyłamy biuletyny w formie elektronicznej. Wszystkie nasze biuletyny wysyłane pocztą elektroniczną zawierają również link do rezygnacji z subskrypcji, który można kliknąć, aby zrezygnować z otrzymywania dalszych biuletynów elektronicznych od marki lub grupy General Mills.

Poza przysługującym Panu/Pani prawem do informacji o naszych praktykach postępowania z danymi, wliczając podmioty, którym udostępniliśmy Pana/Pani dane, ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do posiadanych przez nas informacji Pana/Pani dotyczących (w tym do uzyskania kopii swoich danych osobowych) oraz do domagania się od nas korekty nieścisłości takich danych (co podlega pewnym wyjątkom na mocy obowiązującego prawa).

W zależności od obowiązującego prawa może Panu/Pani przysługiwać również prawo do kasowania, prawo do zamknięcia Pana/Pani kont, prawo do ograniczenia przetwarzania poprzez żądanie anonimizacji, blokowania lub usuwania danych, prawo do wycofania swojej zgody na dalsze przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwienia się określonemu przetwarzaniu Pana/Pani informacji, w tym przetwarzaniu z naruszeniem obowiązującego prawa.

Jeśli chce Pan/Pani złożyć wniosek na mocy tych uprawnień, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.

Możemy wymagać od Pana/Pani weryfikacji swojej tożsamości i określenia, jakich informacji Pan/Pani wymaga przed wypełnieniem formularza wniosku. Odpowiemy na taki wniosek w uzasadnionym czasie zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych. Mogą istnieć okoliczności, w których odrzucimy żądanie dostępu do, otrzymania, modyfikacji lub zaprzestania wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych, które posiadamy. Takie okoliczności będą obejmować np. sytuacje, w których dostęp do informacji wiązałby się nieuzasadnionym wpływem na prywatność innych osób. W takich sytuacjach podamy Panu/Pani powody naszej odmowy.

Opcje dotyczące plików cookie

Jak opisano szczegółowo poniżej w sekcji „Komunikat dotyczący plików cookie" niniejszej Polityki prywatności, podmioty zewnętrzne wykorzystują szereg plików cookie i podobnych technologii (łącznie dla uproszczenia określanych jako „pliki cookie") w celu gromadzenia informacji w naszych Witrynach na potrzeby biznesowe opisane powyżej, w tym w celu świadczenia nam usług analitycznych oraz dostarczania reklam do naszych Witryn oraz w innych miejscach w oparciu o zachowania użytkowników w sieci przez określony czas i w różnych witrynach, serwisach oraz na różnych urządzeniach (tzw. „internetowe reklamy behawioralne" lub „reklamy ukierunkowane").

Zgodnie z obowiązującym prawem pliki cookie i podobne technologie będą wykorzystywane wyłącznie za Pana/Pani uprzednią świadomą zgodą, chyba że są one niezbędne do realizacji wymaganych przez Pana/Panią usług.

Dysponuje Pan/Pani możliwością kontroli i/lub wyłączania plików cookie według własnego uznania i możemy się poszczycić oferowaniem kilku opcji w zakresie kontroli plików cookie.

Pierwszym ze sposobów jest wejście do Centrum preferencji plików cookie, które utworzyliśmy dla każdej z naszych Witryn (co można zrobić poprzez kliknięcie linku „Dostosuj ustawienia plików cookie" w stopce każdej witryny obok linku do Polityki prywatności). Z poziomu Centrum preferencji będzie można dokonać wyboru dotyczącego szeregu plików cookie, w tym plików cookie podmiotów zewnętrznych związanych z ukierunkowaną reklamą i, jeśli dotyczy, innych plików cookie, które mogą być wykorzystywane przez nas (lub podmioty zewnętrzne) w takiej witrynie. Niektóre z naszych Witryn mogą również bezpośrednio zawierać ukierunkowane reklamy. Są one dostarczane użytkownikowi przez Google. Proszę kliknąć tutaj, jeśli chce Pan/Pani uniemożliwić Google wykorzystanie danych pozyskiwanych przez tę firmę w toku obsługi ukierunkowanych reklam w tych Witrynach.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli ma Pan/Pani pytania lub obawy dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania lub ujawniania przez nas Pana/Pani danych osobowych czy też jeśli chce Pan/Pani złożyć skargę dotyczącą Pana/Pani prywatności, proszę się z nami skontaktować.

Można się z nami również skontaktować telefonicznie pod numerem 420 737219131 lub pocztą tradycyjną pod adresem:

Bidfood Czechy
sro V Růžovém údolí 553
Kralupy nad
Vltavou 278 01

POTWIERDZA PAN/PANI PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ ŻE FIRMA DOPEŁNIŁA SWOJEGO OBOWIĄZKU W ZAKRESIE INFORMOWANIA KLIENTÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

 

 

Komunikat dotyczący plików cookie

Ten komunikat dotyczący plików cookie obowiązuje dla naszych witryn internetowych i naszych aplikacji mobilnych. Proszę uważnie przeczytać ten Komunikat dotyczący plików cookie i w razie pytań skontaktować się z nami, korzystając z wyżej zamieszczonych danych kontaktowych.

Możemy (lub podmioty zewnętrzne dostarczające treści, reklamy lub funkcje w naszych Serwisach mogą) wykorzystywać pliki cookie i inne technologie w celu ułatwienia administrowania witryną i nawigacji; w celu lepszego zrozumienia i ulepszania naszych Serwisów; w celu określania i ulepszania reklam wyświetlanych użytkownikowi tu lub w innym miejscu; jak również w celu zapewnienia mu bogatych wrażeń online. Poniżej zamieszczamy bardziej szczegółowe informacje na temat tych technologii.

Pliki cookie

„Plik cookie" to mały plik przechowywany na Pana/Pani urządzeniu. Zawiera on unikalny identyfikator, jak również adres lub inne informacje dotyczące witryny, którą Pan/Pani odwiedza.

Niektóre pliki cookie są niezbędne w celu umożliwienia Panu/Pani poruszania się w naszych Serwisach i korzystania z ich funkcji, jak np. dostęp do zabezpieczonych obszarów. Inne pliki cookie gromadzą informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z naszych Serwisów (np. które strony odwiedzają najczęściej oraz czy otrzymują komunikaty o błędach na stronach internetowych). W połączeniu z informacjami gromadzonymi w momencie rejestracji Pana/Pani w witrynie pliki cookie umożliwiają nam ponowne powitanie Pana/Pani w witrynie lub zapewnienie ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w naszym imieniu przez podmioty zewnętrzne zarządzające naszymi reklamami w innych witrynach internetowych, aby umożliwić nam określenie, jakie reklamy przyciągają użytkowników na nasze strony i w celu ulepszania lub ukierunkowania naszych reklam internetowych.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, ale można je skonfigurować, aby tak nie robiły lub by powiadamiały użytkownika w momencie wysyłania pliku cookie. W celu wyłączenia plików cookie należy wejść w menu pomocy swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jak je wyłączyć. Proszę mieć na uwadze, że w przypadku wyłączenia plików cookie może Pan/Pani nie mieć dostępu do niektórych spersonalizowanych funkcji w naszych Serwisach.

Inne technologie śledzenia

Wykorzystywany jest szereg innych technologii śledzenia, jak np. pliki „web beacon", piksele oraz znaczniki. To małe ciągi kodu, które są umieszczane na stronie internetowej, w wiadomości e-mail lub reklamie. Wchodząc na stronę zawierającą jedną z tych technologii, nawiązuje Pan/Pani komunikację z serwerem internetowym, który gromadzi pewne informacje o Pana/Pani komputerze lub urządzeniu. Może to być adres IP, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz identyfikatory przechowywane w plikach cookie. Możemy (lub podmioty zewnętrzne mogą) wykorzystywać te technologie w celu liczenia użytkowników odwiedzających nasze Witryny i rozpoznawania użytkowników poprzez dostęp do unikalnych identyfikatorów przechowywanych w plikach cookie, które umieściliśmy na ich komputerach i urządzeniach. Dostęp do tych identyfikatorów umożliwia nam zapewnienie użytkownikom spersonalizowanego korzystania z naszych Witryn. Możemy również włączyć tego typu technologie w reklamach lub wiadomościach e-mail, aby określić, z jakimi reakcjami się one spotykają.

Na potrzeby zapewnienia odpowiedniej równowagi w niniejszym „Komunikacie dotyczącym plików cookie" będziemy ujmować wszystkie te technologie pod ogólnym terminem „plików cookie".

Kategorie plików cookie i przysługujące Panu/Pani prawa

Jak wspomniano w poprzednich akapitach, pliki cookie są stosowane w różnych celach. Niektóre pliki cookie są „umieszczane" (dostarczane do Pana/Pani przeglądarki) przez nas. Zwane są one „własnymi plikami cookie". Inne, zwane „plikami cookie podmiotów zewnętrznych" są umieszczane przez podmioty zewnętrzne, które uzyskują dostęp do takich działań w naszej Witrynie.

Zgodnie z obowiązującym prawem pliki cookie i podobne technologie będą wykorzystywane wyłącznie za Pana/Pani uprzednią świadomą zgodą, chyba że są one niezbędne do realizacji wymaganych przez Pana/Panią usług.

Dysponuje Pan/Pani możliwością kontroli i/lub wyłączania plików cookie według własnego uznania i możemy się poszczycić oferowaniem kilku opcji w zakresie kontroli plików cookie.

Pierwszym ze sposobów jest wejście do Centrum preferencji plików cookie, które utworzyliśmy dla każdej z naszych Witryn (co można zrobić poprzez kliknięcie linku „Dostosuj ustawienia plików cookie" w stopce każdej witryny obok linku do Polityki prywatności). W Centrum preferencji plików cookie znajdzie Pan/Pani opisy każdej kategorii plików cookie (podobne do tych zamieszonych bezpośrednio poniżej) i będzie wówczas możliwa akceptacja lub odrzucenie pewnych kategorii plików cookie zgodnie z osobistą decyzją (z wyjątkiem plików cookie należących do kategorii „bezwzględnie konieczne", z których nie można zrezygnować, bo bez nich nasza Witryna nie działałaby prawidłowo).

Pliki cookie w naszych Witrynach dzielą się na następujące kategorie:

 • Bezwzględnie konieczne pliki cookie
  Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach z poziomu centrum preferencji w zakresie plików cookie. Te pliki są zwykle ustawiane tylko w odpowiedzi na żądanie użytkownika dotyczące usług, jak np. ustawienie swoich preferencji w zakresie prywatności, logowanie, wypełnianie formularzy i dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Użytkownik może ustawić blokowanie tych plików cookie lub ostrzeganie o nich w przeglądarce, ale niektóre części witryny mogą wówczas nie działać.
 • Analityczne pliki cookie
  Te pliki cookie umożliwiają gromadzenie informacji przez witrynę o tym, jak użytkownik z niej korzysta, w tym dotyczących tego, jakie strony odwiedza najczęściej oraz czy określone strony wysyłają mu komunikaty o błędach. Te pliki cookie umożliwiają ulepszanie przez nas naszych usług. Jeśli te pliki cookie zostaną zablokowane lub wyłączone, nasza witryna może działać gorzej, co może się wiązać z ewentualną niedostępnością niektórych z naszych usług dla użytkownika.
 • Funkcjonalne pliki cookie
  Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają zapamiętywanie przez naszą witrynę takich informacji jak preferowany język użytkownika, które mogą służyć zwiększeniu komfortu użytkownika podczas korzystania z naszej Witryny. Te pliki cookie mogą być również stosowane w celu zapewnienia użytkownikowi informacji właściwych dla jego regionu i mogą mu pomóc w dostosowywaniu wyglądu witryny. Jeśli te pliki cookie zostaną zablokowane lub wyłączone, nasza witryna może działać gorzej, co może się wiązać z ewentualną niedostępnością niektórych z naszych usług dla użytkownika.
 • Ukierunkowane pliki cookie
  Ukierunkowane pliki cookie stosowane są przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę reklam innych firm na naszych stronach lub zaangażowane w określanie, które z naszych reklam (lub reklam podmiotów zewnętrznych) będą wyświetlane użytkownikowi w witrynach podmiotów zewnętrznych. Te pliki cookie gromadzą informacje dotyczące aktywności użytkownika w sieci, jak np. o widzianych przez niego reklamach lub witrynach czy stronach internetowych przez niego odwiedzonych, aby móc określić, które reklamy mogą być dla niego odpowiednie. Te informacje są następnie stosowane w celu wyświetlania użytkownikowi ukierunkowanych reklam (czasami określanych jako „reklamy oparte na zainteresowaniach" lub „internetowe reklamy behawioralne" ), które mogą być dla użytkownika najbardziej odpowiednie, w tym w przypadku jego wizyty w witrynach do nas nienależących. Jeśli te pliki cookie zostaną zablokowane lub wyłączone, nasza witryna może działać gorzej, co może się wiązać z ewentualną niedostępnością niektórych z naszych usług dla użytkownika.

  Mimo że konkretne pliki cookie mogą się od czasu do czasu zmieniać, będą generalnie ograniczone do kategorii wymienionych powyżej.

  W odniesieniu do tej ostatniej kategorii plików cookie, którą opisano powyżej (ukierunkowane pliki cookie), udostępniamy drugi sposób rezygnacji z nich i/lub, jeśli dotyczy, wycofania zgody na te pliki, poza naszym Centrum preferencji plików cookie. Centrum preferencji plików cookie dotyczy plików cookie umieszczanych w naszej Witrynie, ale nie dotyczy pozostałego spektrum rzeczywistości internetowej. Istnieje też opcja rezygnacji z ukierunkowanych plików cookies dla całej branży. Jeśli dotyczy, może Pan/Pani wycofać swoją zgodę na ukierunkowane pliki cookie, klikając tutaj (w przypadku Kanady należy kliknąć tutaj, a w przypadku Brazylii tutaj).

Korzystając z tej ostatniej wymienionej opcji, jeśli dotyczy, można zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych plików cookie od szerokiej rzeszy podmiotów zewnętrznych w jakiejkolwiek witrynie, nie tylko naszych. Proszę jednak mieć świadomość, że ten proces rezygnacji sam jest oparty na plikach cookie. Innymi słowy, jeśli Pan/Pani zrezygnuje, w Pana/Pani przeglądarce umieszczany jest plik cookie informujący te podmioty zewnętrzne, że nie mogą wykorzystywać plików cookie do zapewnienia ukierunkowanej reklamy. W efekcie, jeśli następnie wyczyści Pan/Pani pliki cookie w swojej przeglądarce (jak wiele osób ma okresowo w zwyczaju), rezygnacja też zostanie anulowana do momentu jej przywrócenia.

Wersja: Cookie 1.0