General Mills privātuma politika
Spēkā no 2021. marta

General Mills ar lepnumu piedāvā dažus no pasaulē uzticamākajiem zīmoliem. Mēs apzināmies, ka, lai saglabātu jūsu uzticību, mums ir jāaizsargā jūsu privātums, tādēļ mēs nopietni uztveram to personu raizes par privātumu, kuras izmanto mūsu vietnes, mūsu lapas un lietojumprogrammas trešo pušu sociālo tīklu platformās, mūsu e-pasta ziņojumus un mobilās lietojumprogrammas (ieskaitot visas citas platformas, kas novirza uz šo politiku, kopā dēvēti par "Pakalpojumiem").

Šajā privātuma politikā ir izskaidrota mūsu informācijas apstrādes prakse, jums kā mūsu Pakalpojumu lietotājam pieejamās izvēles iespējas un tiesības attiecībā uz to, kā vācam, izmantojam, izplatām, izpaužam un/vai apstrādājam jūsu informāciju. Šāda informācija ietver "personas informāciju" vai "personas datus", kā to definē piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti.

Informācija, ko vācam no jums, jūsu ierīces vai citiem avotiem

Mēs varam vākt informāciju par jums (un ierīci, ko izmantojat, lai piekļūtu mūsu Pakalpojumiem) dažādos veidos.

 • Jūs varat tieši sniegt informāciju.
 • Jūs varat atļaut trešajai pusei, piemēram, sociālo tīklu platformai, izpaust informāciju mums.
 • Mēs varam vākt citu informāciju no jūsu ierīces, kad apmeklējat mūsu vietni, izmantojat mūsu Pakalpojumus vai piekļūstat tiem vai kad skatāt mūsu tiešsaistes reklāmas.
 • Mēs varam iegūt papildu informāciju par jums no citiem avotiem, ja to pieļauj tiesību akti.

Ja nevarēsim vākt ar jums saistīto informāciju, iespējams, nevarēsim jums sniegt pieprasītās preces vai pakalpojumus. Detalizēta informācija par katru no šīm vākšanas metodēm ir sniegta tālāk.

Informācija, ko sniedzat tieši

Kad piekļūstat mūsu Pakalpojumiem un izmantojat tos vai citādā veidā sazināties ar mums, jūs varat mums tieši sniegt informāciju, tostarp (bet ne tikai) šādu informāciju:

 • kontaktinformācija (piemēram, vārds un uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs);
 • lietotājvārds vai parole;
 • demogrāfiskā informācija (piemēram, vecums vai dzimšanas datums, dzimums, ģimenes stāvoklis, bērnu skaits);
 • kredītkartes vai cita maksājumu informācija;
 • lojalitātes kartes informācija;
 • ģimenes locekļu vai citu personu kontaktinformācija;
 • informācija par jūsu pirkumiem;
 • jebkāda cita informācija par jums, jūsu ģimeni vai citām personām, ko izvēlaties sniegt;
 • jebkāda cita informācija, kas laiku pa laikam mums var būt nepieciešama, lai sniegtu jums Pakalpojumus, tostarp informācija, ko var uzskatīt par sensitīvu personas informāciju saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem;
 • jebkāda cita informācija, ko sniedzat mums, lai apstrādātu darba vai līgumpakalpojuma pieteikumu, tostarp jūsu darba pieredze vai iegūtā izglītība, jūsu pieredze un prasmes un anketu atbildes pirms pieņemšanas darbā, kas jums var būt jāiesniedz pieteikšanās procesa laikā.

Daļu no iepriekš minētās informācijas var uzskatīt par sensitīvu personas informāciju saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Mēs apstrādāsim un aizsargāsim jūsu sensitīvo personas informāciju saskaņā ar šo privātuma politiku un piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Informācija no sociālo tīklu platformām

Ja izvēlaties piekļūt trešās puses sociālo tīklu platformai (piemēram, Facebook, WeChat vai Twitter) vai izmantot to, mēs varam saņemt personas informāciju par jums, ko esat sniedzis šiem pakalpojumiem, tostarp informāciju par jūsu kontaktpersonām šajos pakalpojumos.

Piemēram, dažas sociālo tīklu platformas ļauj jums pārsūtīt saturu no mūsu Pakalpojumiem jūsu kontaktpersonām vai iegūt informāciju par jūsu kontaktpersonām, lai jūs ar tām varētu sazināties mūsu Pakalpojumos. Dažas sociālo tīklu platformas arī atvieglo reģistrāciju vai pieteikšanos mūsu Pakalpojumos vai uzlabo vai personalizē jūsu pieredzi mūsu Pakalpojumos.

Jūsu lēmums izmantot sociālo tīklu platformu vienmēr būs brīvprātīgs. Taču ieteicams iepazīties ar attiecīgo platformu privātuma politikām un pārliecināties, ka piekrītat tam, kādu informāciju sociālo tīklu platformas var sniegt mūsu Pakalpojumiem.

Informācija, ko iegūstam no jūsu ierīces, kad piekļūstat mūsu Pakalpojumiem vai izmantojat tos vai kad skatāt mūsu tiešsaistes reklāmas

Kad piekļūstat mūsu Pakalpojumiem, izmantojat tos vai kad skatāt mūsu tiešsaistes reklāmas, mēs varam izmantot sīkfailus vai citas tehnoloģijas (tostarp pikseļus, tagus un tīmekļa informatorus), lai vāktu informāciju par jūsu datoru vai ierīci un tiešsaistē veiktajām darbībām. Tā varam vākt, piemēram, šāda veida informāciju:

 • ierīces veids (piemēram, galddators, planšetdators vai mobilā ierīce);
 • pārlūkprogrammas veids (piemēram, Internet Explorer);
 • operētājsistēma (piemēram, Windows);
 • ģeolokācijas informācija;
 • IP adrese, ierīces ID vai līdzīga informācija;
 • vietnes vai tiešsaistes pakalpojumi, ko apmeklējat pirms vai pēc mūsu Pakalpojumu izmantošanas;
 • jūsu mijiedarbība ar mūsu Pakalpojumiem (piemēram, jūsu noklikšķinātās saites, skatītās lapas un vienumi);
 • informācija par to, vai atverat vai pārsūtāt mūsu e-pasta ziņojumus un vai noklikšķināt uz elementiem šajos e-pasta ziņojumos.

Informācija, ko varam iegūt no citiem avotiem

Kur atļauj piemērojamie tiesību akti: (a) varam vākt informāciju par jums no citiem avotiem, piemēram, publiskām datubāzēm, darbā iekārtošanas aģentūrām vai iepriekšējiem darba devējiem (saistībā ar darba pieteikumiem), citiem General Mills zīmoliem un grupām un citiem komerciāli pieejamiem avotiem; (b) varam arī vākt informāciju par jums no trešajām pusēm, ko izmantojam, lai sniegtu jums pakalpojumus mūsu uzdevumā, tostarp (bet ne tikai) trešajām pusēm, kas apstrādā klientu atbalsta pieprasījumus vai mārketinga datus.

Tā var būt:

 • kontaktinformācija (piemēram, vārds un uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs);
 • lietotāju ID sociālajos tīklos;
 • vecums vai dzimšanas datums;
 • dzimums;
 • demogrāfiskā informācija;
 • ģimenes stāvoklis un bērnu vecums un skaits;
 • ienākumu līmenis;
 • informācija par iepirkšanos;
 • intereses, vaļasprieki un produktu preferences;
 • mijiedarbība ar saziņas līdzekļiem vai reklāmām;
 • publiski novērojamas darbības (piemēram, emuāri un tiešsaistē publicētās ziņas);
 • cita informācija, ko ievākuši citi General Mills uzņēmumu grupas zīmoli vai uzņēmumi;
 • cita informācija, ko varam izmantot savu mārketinga pasākumu uzlabošanai.

Daļu no šīs informācijas var uzskatīt par sensitīvu informāciju saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Ņemiet vērā: kur pieļauj piemērojamie tiesību akti, daļu vai visu mūsu vākto vai iegūto informāciju varam kombinēt vai saistīt (mēs vai trešās puses, kas mums sniedz pakalpojumus) jebkādiem šajā privātuma politikā aprakstītajiem mērķiem, tostarp, lai palīdzētu mums pielāgot saziņu ar jums un uzlabot mūsu produktus, pakalpojumus un mārketinga pasākumus.

KĀ MĒS IZMANTOJAM ŠO INFORMĀCIJU

Mēs varam vākt, izmantot, izpaust un/vai glabāt personas informāciju tālāk minētajiem nolūkiem (ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi):

 • lai sazinātos ar jums saistībā ar mūsu produktiem, pakalpojumiem vai akcijām. Ja nevēlaties saņemt datu mārketinga materiālus no mums, varat par to paziņot, izmantojot tālāk minēto kontaktinformāciju;
 • lai sniegtu jums citu informāciju, pakalpojumus, produktus vai citus materiālus, ko esat pieprasījis vai kas jums varētu interesēt;
 • lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, pieprasījumiem, pieteikumiem, sūdzībām un atsauksmēm un apstrādātu tos;
 • lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus, noteikumus, rīcības kodeksus, vadlīnijas vai noteikumus vai palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm un izmeklēšanai, ko veic valsts un/vai regulējoša iestāde;
 • lai apstrādātu maksājumus vai kreditēšanas darījumus;
 • lai pielāgotu jūsu interaktīvo pieredzi (tostarp rādītu jums atbilstošas reklāmas mūsu Pakalpojumos un citur);
 • lai pārvaldītu un uzlabotu mūsu vietnes, produkts un piedāvātos pakalpojumus;
 • mūsu iekšējiem pārvaldības nolūkiem un lai pārvaldītu mūsu attiecības ar jums;
 • lai apstrādātu jūsu darba pieteikumu vai sadarbības piedāvājumu, sniegtu ar darbu saistītu informāciju, izskatītu jūsu kā darbinieka vai pakalpojumu sniedzēja kandidatūru un pārraudzītu un uzlabotu mūsu darbā pieņemšanas procedūras;
 • lai izpildītu līgumsaistības, piemēram, saistībā ar jūsu pieprasīto preču un/vai pakalpojumu nodrošināšanu.

 

Atkarībā no izmantoto Pakalpojumu veida ir daži konkrēti veidi, kā varam izmantot šo informāciju:

 • lai reģistrētu jūs e-pasta ziņojumu vai citas jūsu pieprasītas informācijas vai materiālu saņemšanai;
 • lai reģistrētu jūs konkursiem, loterijām vai cita veida akcijām;
 • lai reģistrētu jūs atlaižu, piedāvājumu, produktu paraugu vai citu materiālu saņemšanai;
 • lai izveidotu un pārvaldītu jūsu kontu kā mūsu Pakalpojumu lietotājam vai dalībniekam (vai kā personai, kas var publicēt saturu mūsu Pakalpojumos);
 • lai sniegtu jums pakalpojumus vai piedāvājumus, ko esat pieprasījis;
 • lai atbildētu jums, ja sazināsieties ar mūsu klientu atbalsta dienesta pārstāvjiem;
 • lai apstrādātu jūsu maksājumu par pirkumiem vai citiem pakalpojumiem;
 • lai labāk izprastu mūsu Pakalpojumu mērķauditoriju;
 • lai analizētu, kā tiek piekļūts mūsu produktiem, pakalpojumiem un vietnēm un kā tie tiek izmantoti;
 • lai palīdzētu mums izstrādāt jaunus produktus, pakalpojumus un vietnes;
 • lai veiktu aptaujas un cita veida izpēti un analīzi;
 • lai izstrādātu un piegādātu reklāmas un citu informāciju, kas precīzāk pielāgota jūsu interesēm;
 • lai palīdzētu mums uzlabot mūsu reklāmas;
 • lai gādātu par drošību un aizsargātu pret krāpšanu;
 • lai īstenotu mūsu lietošanas noteikumus, kopienas noteikumus vai citas likumīgās tiesības;
 • ja kļūsiet par mūsu darbinieku vai pakalpojumu sniedzēju, izmantosim daļu no šīs informācijas saistībā ar jūsu nodarbinātību/sadarbību.

Mēs nesūtīsim mārketinga materiālus pa e-pastu, ja vien nebūsiet īpaši piekritis šāda veida materiālu saņemšanai no mums. Ja reģistrēsieties šādu e-pasta ziņojumu saņemšanai, jums vienmēr būs iespēja atteikties no turpmākas e-pasta mārketinga ziņojumu saņemšanas no attiecīgā General Mills zīmola vai grupas.

Juridiskais pamats, uz kā balstīsimies, apstrādājot jūsu personas informāciju, ir atkarīgs no jūsu dzīvesvietas valsts un informācijas izmantošanas iemesla. Mūsu juridiskais pamats jūsu personas informācijas apstrādei iepriekš minētajos nolūkos ietver (a) apstrādi, kas ir nepieciešama mūsu savstarpējā līguma izpildei (piemēram, ja nepieciešams sniegt jums mūsu produktus vai Pakalpojumus); (b) apstrādi, kas ir nepieciešama mūsu likumīgajās interesēs (piemēram, lai veiktu analīzi un uzlabotu mūsu Pakalpojumus); (c) apstrādi, kas ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus (piemēram, reaģētu uz pavēsti vai citiem tiesas pieprasījumiem); (d) un, kur tas noteikts piemērojamos tiesību aktos, jūsu piekrišanu, ko jebkurā brīdī varat atsaukt, saziņai ar mums izmantojot tālāk minēto kontaktinformāciju.

Mēs arī varam izmantot jūsu personas informāciju citos veidos; ievākšanas brīdī sniegsim jums atsevišķu paziņojumu un iegūsim jūsu piekrišanu, ja tas būs nepieciešams.

Kā mēs glabājam informāciju

Mūsu vāktā informācija tiek glabāta elektroniskā un/vai papīra formātā. Personas informācija tiek glabāta mūsu birojos vai serveros (vai mūsu pakalpojumu sniedzēju birojos vai serveros), un tai var piekļūt pilnvaroti darbinieki, pārstāvji un aģenti, kuriem ir nepieciešama piekļuve šajā privātuma politikā norādītajiem nolūkiem. Mēs glabājam informāciju, kamēr tā ir nepieciešama atbilstoši vākšanas mērķim vai kamēr to ir nepieciešams glabāt juridisku iemeslu dēļ. Mēs dzēšam informāciju, cik ātri tas praktiski ir iespējams pēc derīga dzēšanas pieprasījuma saņemšanas vai pēc tikko aprakstītā perioda beigām (atkarībā no tā, kura situācija pienāk ātrāk).

 

Kā mēs varam izpaust informāciju citiem

Mēs varam izpaust mūsu vākto informāciju tālāk minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām saistībā ar iepriekš minētajiem nolūkiem, tostarp personām, kas var atrasties ASV vai citās valstīs ārpus jūsu dzīvesvietas valsts.

Partneri. Mēs varam izpaust informāciju General Mills uzņēmumiem un mūsu grupas uzņēmumiem vai partneruzņēmumiem. Ciktāl atļauj piemērojamie tiesību akti, varam izpaust informāciju nolūkos, kas minēti sadaļā "Kā mēs izmantojam šo informāciju".

Pakalpojumu sniedzēji, reklāmdevēji un konsultanti. Mēs varam izpaust informāciju trešajām pusēm, kas sniedz pakalpojumus mūsu uzdevumā, un trešajām pusēm, kas sniedz pakalpojumus mums. Piemēram, trešās puses, kurām varam izpaust informāciju, var sniegt pakalpojumus saistībā ar mārketingu, reklamēšanu, IT atbalstu, platformu mitināšanu, krāpniecības vai zaudējumu novēršanu un atklāšanu un finanšu darījumiem, kā arī tās var būt trešās puses, kuras var palīdzēt mums īstenot šīs politikas sadaļā "Kā mēs izmantojam šo informāciju" minētās darbības. Daži pakalpojumu sniedzēji var būt iesaistīti mūsu datubāzu administrēšanā vai, kur pieļauj tiesību akti, papildināšanā.

Citas puses, kad pieprasa tiesību akti, vai kā nepieciešams, lai aizsargātu mūsu lietotājus un pakalpojumus. Mēs arī varam izpaust informāciju trešajām pusēm, lai:

 • aizsargātu savas likumīgās tiesības, kā arī mūsu Pakalpojumu vai citu pakalpojumu lietotāju tiesības;
 • aizsargātu šo Pakalpojumu, mūsu lietotāju vai citu personu drošību un drošumu;
 • izmeklētu tiesību aktu pārkāpumus un novērstu krāpšanu;
 • ievērotu tiesību aktus jebkurā jurisdikcijā, kurā veicam uzņēmējdarbību, vai izpildītu informācijas atklāšanas pienākumu pēc tādas tiesas, personas vai iestādes pieprasījuma, kam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju, vai izpildītu tiesas pieprasījumu vai valsts iestādes sadarbības pieprasījumu neatkarīgi no tā, vai mums ir pienākums to darīt (atkarībā no vietējiem tiesību aktiem).

Citas puses saistībā ar korporāciju darījumiem. Mēs saglabājam tiesības izpaust jebkādu mūsu rīcībā esošo informāciju par jums, ja pārdodam, apvienojam vai citā veidā nododam visu vai daļu savas uzņēmējdarbības vai līdzekļu trešajai pusei (vai piedāvājam tā rīkoties), mazticamā bankrota gadījumā vai līdzīgos apstākļos. Ja izpaudīsim jūsu personas informāciju korporāciju darījumu gadījumā, atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem mēs pieprasīsim, lai trešās puses, kas saņem jūsu personas informāciju, ievērotu šo privātuma politiku vai citā veidā atsevišķi iegūtu jūsu piekrišanu. Nekādos citos gadījumos mēs nepārdosim patērētāju kontaktinformācijas sarakstus nesaistītiem uzņēmumiem to mārketinga nolūkos.

Citā veidā ar jūsu piekrišanu vai tiesību aktos atļautajos gadījumos. Papildus gadījumiem, kas aprakstīti vai atļauti šajā privātuma politikā, mēs varam izpaust informāciju par jums trešajām pusēm, kad jūs piekrītat šādai informācijas izpaušanai vai to atļauj tiesību akti.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Trešās puses, kas nodrošina saturu, reklāmas vai funkcijas mūsu Pakalpojumos

Daļu satura, reklāmu un funkciju mūsu Pakalpojumos var nodrošināt trešās puses, kas nav mūsu partneri. Tālāk ir minēti piemēri.

 • Noteiktas trešās puses var rādīt reklāmas vai izsekot, kuras reklāmas lietotāji redz, cik bieži viņi tās redz un kā lietotāji uz tām reaģē. Šīs trešās puses var izmantot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai sniegtu šos pakalpojumus.
 • Mēs varam sniegt iespēju kopīgot noteiktus materiālus Pakalpojumos ar citām personām, izmantojot sociālo tīklu platformas, piemēram, Facebook un Twitter, un šīs platformas šajos nolūkos mūsu vietnē var nodrošināt rīkus.

Šīs trešās puses var vākt vai saņemt noteiktu informāciju par to, kā lietojat mūsu Pakalpojumus, tostarp izmantojot sīkfailus un citas tehnoloģijas, un šo informāciju laika gaitā var vākt un kombinēt ar citu informāciju, kas vākta dažādās vietnēs un tiešsaistes pakalpojumos, kur to atļauj tiesību akti.

Viena no trešajām pusēm, kas mums sniedz pakalpojumus, ir Google Inc. Tāpat kā daudzas vietnes, mēs izmantojam Google Analytics — pakalpojumu, kas sniedz informāciju par to, cik lietotāju apmeklē mūsu Pakalpojumus, kad viņi tos apmeklē un kā tajos pārvietojas. Google piedāvā pārlūkprogrammas papildinājumu, kas lietotājiem ļauj atteikties no viņu datu izpaušanas vietnēm pakalpojumā Google Analytics. Plašāka informācija par papildinājumu ir pieejama šeit.

Datu pārsūtīšana starptautiski

Mēs varam vākt, pārsūtīt, glabāt, apstrādāt un/vai izpaust jūsu informāciju ārpus jūsu dzīvesvietas valsts saskaņā ar šo privātuma politiku un piemērojamiem tiesību aktiem (piemēram, juridiskais pamats informācijas pārsūtīšanai var būt noteikts līgumu standartklauzulās vai piekrišanas nosacījumos). Lai iegūtu pārsūtīšanas līgumu kopijas, sazinieties ar mums.

Kā minēts iepriekš, ievērojot šo privātuma politiku, mēs varam izpaust jūsu personas informāciju adresātiem, kas atrodas ārpus jūsu dzīvesvietas valsts. Šie adresāti var atrasties tādās valstīs kā ASV. Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu aizsardzības un citi tiesību akti valstīs, uz kurām var pārsūtīt jūsu informāciju, var nebūt tik visaptveroši kā jūsu valstī. Kad pārsūtīsim jūsu personas informāciju adresātiem ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, mēs aizsargāsim šo personas informāciju, ievērojot šajā privātuma politikā aprakstītos nosacījumus un piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus.

Informācijas aizsardzība

Mēs apņemamies gādāt par jūsu darbību drošumu mūsu Pakalpojumos. Mēs esam ieviesuši administratīvus, tehniskus un fiziskus risinājumus, kuru mērķis ir aizsargāt mūsu rīcībā esošo personas informāciju un nodrošināties pret zādzību, zudumu, nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu, mainīšanu un izpaušanu. Taču ņemiet vērā, ka nevaram pilnībā garantēt visas jūsu tiešsaistē iesniegtās informācijas drošību; jūs pats uzņematies atbildību par tās sniegšanu.

Saites uz citiem pakalpojumiem

Mūsu Pakalpojumos var būt saites uz mūsu partneru vietnēm un trešo pušu vietnēm, ko uztur trešās puses. Šajās vietnēs var būt atsevišķas privātuma politikas, un uz tām neattiecas šī privātuma politika. Mēs neesam atbildīgi par privātuma praksi vai saturu trešo pušu vietnēs, ko uztur trešās puses. Citas vietnes var vākt un apstrādāt informāciju citādi, tādēļ aicinām rūpīgi izlasīt un izskatīt privātuma politiku katrā apmeklētajā vietnē.

Lietotāju veidots saturs un publiskā profila iespējas

Mūsu Pakalpojumos laiku pa laikam var būt interaktīvas sadaļas, kurās Pakalpojumu lietotāji var iesniegt komentārus vai citu saturu (tostarp informāciju par lietotāju, kas var tikt rādīta lietotāja publiskajā profilā tiešsaistes kopienā), kas var būt redzams citiem. Lietotājiem ir jāapzinās, ka, brīvprātīgi atklājot personas informāciju saturā, kas tiek iesniegts publicēšanai, citas personas var lasīt un izmantot šo informāciju. Tā rezultātā citi publicētāji vai puses var sūtīt nesankcionētus ziņojumus. Mēs neapliecinām un neuzņemamies atbildību par tādas informācijas drošību vai lietošanu, ko brīvprātīgi iekļaujat, iesniedzot saturu.

Rīki kopīgošanai ar draugiem

Mūsu Pakalpojumos laiku pa laikam var būt iekļauta lietojumprogramma kopīgošanai ar draugiem, kas atvieglo informācijas vai materiālu pārsūtīšanu pa e-pastu draugiem vai ģimenei no mūsu Pakalpojumiem. Lai uzzinātu e-pasta ziņojuma adresātu, lietojumprogramma var aicināt ievadīt adresāta e-pasta adresi un/vai līdzīgu informāciju (tostarp jūsu e-pasta adresi). Lietojumprogramma izmanto šo informāciju, lai noteiktu adresātu un varētu nosūtīt ziņojumu. Mēs varam īslaicīgi glabāt žurnālu ar šo informāciju, lai novērstu problēmas un krāpšanos. Ja mēs piedāvājam kādu ieteicēja atlīdzību par adresāta darbības veicināšanu (piemēram, varat iegūt atlīdzību, kad adresāts reģistrējas mūsu piedāvājumam pēc jūsu e-pasta ziņojuma saņemšanas), mēs arī varam pēc nepieciešamības saglabāt šo informāciju, lai noteiktu, ka ieteicēja atlīdzība tika nopelnīta.

 

Bērnu privātums

Mūsu Pakalpojumi nav paredzēti bērniem, kā definē piemērojamie tiesību akti, un mēs apzināti nepieprasīsim informāciju no bērniem bez viņu likumīgo aizbildņu piekrišanas. Ja konstatēsim, ka bērni mums sniedz savu personas informāciju bez likumīgo aizbildņu piekrišanas, mēs nekavējoties izdzēsīsim šādu informāciju. General Mills var piedāvāt citus pakalpojumus, kas pilnībā vai daļēji ir vērsti uz bērnu mērķauditoriju, un šiem pakalpojumiem piemērotā prakse ir aprakstīta privātuma politikās, kas regulē šos pakalpojumus. General Mills īpaši rūpējas par bērnu privātuma aizsardzību. Mēs arī aicinām vecākus pārraudzīt bērnu darbības internetā un apgūt un lietot programmatūru vai citus rīkus, kas var palīdzēt bērniem izbaudīt izklaides tiešsaistē, neapdraudot viņu drošību un novēršot interneta satura izmantošanu veidā, kas neatbilst vecāku priekšstatiem.

Anonimitāte un pseidonīmi

Kur iespējams, jums var tikt piedāvāts neidentificēt sevi vai izmantot pseidonīmu saziņā ar mums, ja vien mums saskaņā ar tiesību aktiem vai tiesas/šķīrējtiesas lēmumu nav jāsazinās ar personām, kas ir sevi identificējušas, vai arī būtu nepraktiski sazināties ar jums, ja neesat sevi identificējis.

Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem varam veikt izmaiņas šajā privātuma politikā vai aizstāt to. Lūdzu, laiku pa laikam pārlasiet to, lai būtu drošs, ka esat informēts par jaunumiem vai izmaiņām šajā privātuma politikā. Ja turpināsiet izmantot mūsu Pakalpojumus, piekļūsiet tiem, kā arī ja vispārīgi turpināsim apstrādāt jūsu informāciju, uz to attieksies attiecīgajā izmantošanas, piekļuves vai apstrādes brīdī spēkā esošā privātuma politikas versija. Par jebkādiem jaunumiem vai izmaiņām šajā privātuma politikā tiks paziņots mūsu galvenajā vietnē (un/vai attiecīgajā galvenajā vietnē jūsu jurisdikcijā).

JŪSU KONTROLE PĀR JŪSU INFORMĀCIJU; TIESĪBU UN IZVĒĻU ĪSTENOŠANA

Kā iesniegt sūdzību par jūsu privātuma tiesību pārkāpumu

Ja uzskatāt, ka esam pārkāpuši mūsu privātuma nodrošināšanas pienākumus, apstrādājot jūsu personas informāciju, varat sūdzēties mums, saziņai izmantojot tālāk minēto kontaktinformāciju, un mēs centīsimies piedāvāt šīs sūdzību risinājumu, cik ātri vien praktiski iespējams. Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi uz jūsu sūdzību, varat sūdzēties atbilstošajai privātuma uzraudzības iestādei savā dzīvesvietas valstī.

Plašāka informācija par jūsu tiesībām

Jums vienmēr ir tiesības izskatīt un atjaunināt informāciju, ko iepriekš esat mums sniedzis šajā vietnē. Varat sazināties ar mums, kā aprakstīts tālāk sadaļā "Kā sazināties ar mums", lai par to vienotos vai lūgtu mums noņemt jūsu datus no e-pasta adrešu saraksta, kam sūtām informatīvos paziņojumus. Visos mūsu informatīvajos paziņojumos ir atteikšanās saite, uz kuras varat noklikšķināt, lai atteiktos no turpmākas e-pasta informatīvo paziņojumu saņemšanas no attiecīgā General Mills zīmola vai grupas.

Papildus tiesībām saņemt informāciju par mūsu datu apstrādes praksi, tostarp fiziskajām un juridiskajām personām, kurām esam izpauduši jūsu informāciju, jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi informācijai (tostarp iegūt savas personas informācijas kopiju), kas saistībā ar jums ir mūsu rīcībā, un pieprasīt labot neprecizitātes šajā informācijā (var būt noteikti izņēmumi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem).

Atkarībā no piemērojamiem tiesību aktiem jums var būt arī tiesības dzēst, aizvērt savus kontus, ierobežot apstrādi, pieprasot anonimizāciju, bloķēt vai dzēst datus, atsaukt piekrišanu turpmākai apstrādei, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst pret noteiktu informācijas apstrādi, tostarp apstrādi, kas neatbilst piemērojamiem tiesību aktiem.

Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu saistībā ar šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta dienestu, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Iespējams, pirms pieprasījuma izpildes jums būs jāapliecina sava identitāte un jānorāda, kāda informācija jums ir nepieciešama. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saprātīgā laikposmā un saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Noteiktos gadījumos pieprasījums piekļūt mūsu rīcībā esošajai personas informācijai un iegūt, mainīt vai novērst tās izmantošanu var tikt noraidīts. Piemēram, tā var notikt, ja piekļuve informācijai varētu nesamērīgi ietekmēt citu personu privātumu. Šādos gadījumos mēs jums paziņosim noraidījuma iemeslu.

Sīkfailu izvēles

Kā detalizēti aprakstīts šīs privātuma politikas sadaļā "Paziņojums par sīkfailiem", trešās puses izmanto dažādus sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas (vienkāršības labad turpmāk visi kopā tiks dēvēti par "sīkfailiem"), lai mūsu vietnēs vāktu informāciju iepriekš minētajiem uzņēmējdarbības nolūkiem, tostarp mums sniegtu analīzes pakalpojumus un reklāmas mūsu vietnēs un citur, balstoties uz lietotāju darbībām tiešsaistē laika gaitā un dažādās vietnēs, pakalpojumos un ierīcēs (tā dēvētā "uz tiešsaistes rīcību balstītā reklamēšana" vai "mērķtiecīgā reklamēšana").

Kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos, sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas tiks lietotas tikai pēc jūsu atļaujas saņemšanas, ja vien tie nebūs nepieciešami jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanai.

Varat brīvi kontrolēt un/vai atspējot sīkfailus, un mēs piedāvājam vairākus veidus, kā varat norādīt savas sīkfailu preferences.

Galvenais veids ir izmantot Sīkfailu preferenču centru, ko esam izveidojuši katrā savā vietnē (varat tam piekļūt, noklikšķinot uz saites "Sīkfailu iestatījumu pielāgošana" katras vietnes kājenē netālu no saites uz privātuma politiku). Preferenču centrā varat norādīt izvēli attiecībā uz dažādiem sīkfailiem, tostarp trešo pušu mērķtiecīgās reklamēšanas sīkfailiem un, ja piemērojams, citiem sīkfailiem, ko mēs (vai trešās puses) varam izmantot attiecīgajā vietnē. Dažās mūsu vietnēs var būt tieši ietvertas mērķtiecīgas reklāmas. To rādīšanu nodrošina uzņēmums Google. Noklikšķiniet šeit, ja vēlaties ierobežot Google iespēju izmantot informāciju, kas iegūta, rādot mērķtiecīgas reklāmas šajās vietnēs.

Kā sazināties ar mums

Ja jums ir jautājumi vai neskaidrības par šo privātuma politiku vai veidiem, kā vācam, glabājam, izmantojam vai izpaužam jūsu personas informāciju, vai arī vēlaties iesniegt sūdzību saistībā ar savu privātumu, lūdzu, sazinieties ar mums.

Varat sazināties ar mums pa tālruni (Apvienotā Karaliste) 0800 591 223, (Īrija) 1800 535 115 (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00) vai pastu:

General Mills UK Ltd
Harman House, 1 George Street
Uxbridge, London UB8 1QQ

JŪS APLIECINĀT, KA ESAT IZLASĪJIS UN IZPRATIS ŠAJĀ POLITIKĀ SNIEGTO INFORMĀCIJU UN UZŅĒMUMS IR IZPILDĪJIS SAVU PIENĀKUMU INFORMĒT PATĒRĒTĀJUS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM.

 

 

Paziņojums par sīkfailiem

Šis paziņojums par sīkfailiem attiecas uz mūsu vietnēm un mobilajām lietojumprogrammām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo paziņojumu par sīkfailiem un sazinieties ar mums, ja jums ir jautājumi, izmantojot iepriekš sniegto kontaktinformāciju.

Mēs (un trešās puses, kas mūsu Pakalpojumos nodrošina saturu, reklāmas vai funkcijas) varam izmantot sīkfailus un citas tehnoloģijas, lai atvieglotu vietņu administrēšanu un pārvietošanos tajās, lai labāk izprastu un uzlabotu savus Pakalpojumus, lai noteiktu un uzlabotu jums rādītās reklāmas šeit un citur, lai sniegtu jums bagātinātu tiešsaistes pieredzi. Detalizēta informācija par šīm tehnoloģijām ir sniegta tālāk.

Sīkfaili

"Sīkfails" ir neliels fails, kas tiek glabāts jūsu ierīcē. Tajā ir unikāls identifikators, kā arī jūsu apmeklētās vietnes adrese vai cita informācija.

Daži sīkfaili ir obligāti, lai jūs varētu pārvietoties mūsu Pakalpojumos un izmantot to iespējas, piemēram, piekļūt drošām sadaļām. Citi sīkfaili vāc informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto Pakalpojumus (piemēram, kuras lapas tiek apmeklētas visbiežāk un vai tīmekļa lapās tiek rādīti kļūdu ziņojumi). Apvienojot ar informāciju, kas tika ievākta, kad reģistrējaties vietnē, sīkfaili ļauj mums atcerēties jūsu iepriekšējo vietnes apmeklējumu vai citā veidā sniegt uzlabotas, personalizētākas iespējas. Sīkfailus mūsu uzdevumā var izmantot trešās puses, kas pārvalda mūsu reklāmas citās vietnēs, lai mēs varētu uzzināt, kuras reklāmas novirzīja apmeklētājus uz mūsu vietnēm, un citādi uzlabot vai precizēt tiešsaistes reklāmas.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkfailus, taču tās var konfigurēt, lai nepieņemtu sīkfailus vai brīdinātu lietotāju par sīkfailu nosūtīšanu. Ja vēlaties atspējot sīkfailus, meklējiet plašāku informāciju savas pārlūkprogrammas palīdzības izvēlnē. Ņemiet vērā: ja atspējosiet sīkfailus, iespējams, nevarēsiet piekļūt dažām pielāgotajām iespējām mūsu Pakalpojumos.

Citas izsekošanas tehnoloģijas

Tiek izmantotas dažādas izsekošanas tehnoloģijas, piemēram, tīmekļa informatori, pikseļi un tagi. Tās ir nelielas koda virknes, kas tiek izvietotas tīmekļa lapā, e-pasta ziņojumā vai reklāmā. Kad piekļūstat lapai, kurā ir izmantota šāda tehnoloģija, jūs izveidojat savienojumu ar tīmekļa serveri, kas vāc noteiktu informāciju par jūsu datoru vai ierīci. Tā var būt jūsu IP adrese, pārlūkprogrammas veids, operētājsistēmas veids un identifikatori, kas ir saglabāti sīkfailos. Mēs (un trešās puses) varam izmantot šīs tehnoloģijas, lai uzskaitītu vietņu apmeklētājus un atpazītu lietotājus, piekļūstot unikāliem identifikatoriem, kas saglabāti sīkfailos viņu datoros vai ierīcēs. Ja varam piekļūt šiem identifikatoriem, varam savās vietnēs sniegt personalizētāku pieredzi. Mēs arī varam iekļaut šāda veida tehnoloģijas reklāmās vai e-pasta ziņojumos, lai noteiktu, kāda ir mijiedarbība ar tiem.

Vienkāršības labad šajā paziņojumā par sīkfailiem visas šīs tehnoloģijas tiek apzīmētas kā "sīkfaili".

Sīkfailu kategorijas un jūsu tiesības

Kā minēts iepriekšējās rindkopās, sīkfaili tiek izmantoti dažādos nolūkos. Dažus sīkfailus "iestatām" (piegādājam pārlūkprogrammai) mēs. Tie ir tā dēvētie "pirmās puses sīkfaili". Citus — "trešās puses sīkfailus" — iestata trešās puses, kurām šim nolūkam ir sniegta piekļuve mūsu vietnē.

Kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos, sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas tiks lietotas tikai pēc jūsu atļaujas saņemšanas, ja vien tie nebūs nepieciešami jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanai.

Varat brīvi kontrolēt un/vai atspējot sīkfailus, un mēs piedāvājam vairākus veidus, kā varat norādīt savas sīkfailu preferences.

Galvenais veids ir izmantot Sīkfailu preferenču centru, ko esam izveidojuši katrā savā vietnē (varat tam piekļūt, noklikšķinot uz saites "Sīkfailu iestatījumu pielāgošana" katras vietnes kājenē netālu no saites uz privātuma politiku). Sīkfailu preferenču centrā ir atrodami katras sīkfailu kategorijas apraksti (līdzīgi tālāk norādītajiem), un tajā varat izvēlēties, vai pieņemt vai noraidīt noteiktu kategoriju sīkfailus (jūs nevarat atteikties no "obligāti nepieciešamo" sīkfailu saņemšanas, jo tie ir nepieciešami mūsu vietnes pareizas darbības nodrošināšanai).

Mūsu vietņu sīkfailus var iedalīt tālāk minētajās kategorijās.

 • Obligāti nepieciešamie sīkfaili
  Šie sīkfaili ir nepieciešami, lai vietne varētu funkcionēt, un tos nevar izslēgt mūsu sistēmās, izmantojot Sīkfailu preferenču centru. Šie sīkfaili parasti tiek iestatīti, tikai reaģējot uz jūsu pakalpojumu pieprasījumiem, piemēram, kad iestatāt privātuma preferences, piesakāties, aizpildāt veidlapas un piekļūstat vietnes drošajām sadaļām. Varat iestatīt, lai pārlūkprogrammā šie sīkfaili tiktu bloķēti vai tiktu rādīts brīdinājums, taču šādā gadījumā dažas vietnes daļas nedarbosies.
 • Analīzes sīkfaili
  Šie sīkfaili ļauj mūsu vietnei vākt informāciju par to, kā jūs mijiedarbojaties ar vietni, tostarp informāciju par visbiežāk apmeklētajām lapās un to, vai noteiktās lapās tiek rādīti kļūdu ziņojumi. Šie sīkfaili mums palīdz uzlabot mūsu pakalpojumus. Ja šie sīkfaili ir bloķēti vai atspējoti, mūsu vietne var zaudēt daļu funkcionalitātes, tostarp pastāv iespēja, ka daži pakalpojumi jums vairs nebūs pieejami.
 • Funkcionālie sīkfaili
  Funkcionālie sīkfaili mūsu vietnei ļauj atcerēties informāciju, piemēram, jūsu vēlamo valodu, ko var izmantot jūsu pieredzes personalizēšanai vietnē. Šos sīkfailus var arī izmantot, lai sniegtu jums informāciju, kas tieši saistīta ar jūsu reģionu, un tie var palīdzēt pielāgot vietnes izskatu. Ja šie sīkfaili ir bloķēti vai atspējoti, mūsu vietne var zaudēt daļu funkcionalitātes, tostarp pastāv iespēja, ka daži pakalpojumi jums vairs nebūs pieejami.
 • Mērķauditorijas atlases sīkfaili
  Mērķauditorijas atlases sīkfailus izmanto puses, kas ir saistītas ar citu uzņēmumu reklāmu rādīšanu mūsu vietnēs vai noteikšanu, kuras mūsu reklāmas (vai citu pušu reklāmas) ir jārāda trešo pušu vietnēs. Šie sīkfaili vāc informāciju par jūsu darbībām tiešsaistē, piemēram, jums rādītajām reklāmām vai jūsu apmeklētajām vietnēm vai lapām, lai secinātu, kāda veida reklāmas jums varētu būt atbilstošas. Šī informācija pēc tam tiek izmantota, lai rādītu jums mērķtiecīgas reklāmas (dažreiz šis process tiek dēvēts par "uz interesēm balstītu reklamēšanu" vai "uz tiešsaistes rīcību balstītu reklamēšanu"), kas jums ir visatbilstošākās, tostarp arī citās vietnēs, kuras nepieder mums. Ja šie sīkfaili ir bloķēti vai atspējoti, mūsu vietne var zaudēt daļu funkcionalitātes, tostarp pastāv iespēja, ka daži pakalpojumi jums vairs nebūs pieejami.

  Lai gan konkrētie sīkfaili laika gaitā var mainīties, parasti tos var klasificēt šajās kategorijās.

  Ja piemērojams, pēdējās kategorijas sīkfailiem (mērķauditorijas atlases sīkfailiem) piedāvājam vēl vienu atteikšanās un/vai piekrišanas atsaukšanas iespēju ārpus mūsu Sīkfailu preferenču centra. Sīkfailu preferenču centrā varat norādīt izvēli attiecībā uz sīkfailiem, kas tiek iestatīti mūsu vietnē, taču šī izvēle neietekmē pārējo tiešsaistes vidi. Mērķauditorijas atlases sīkfailiem ir arī nozares piedāvāta atteikšanās programma. Ja piemērojams, varat atsaukt piekrišanu mērķauditorijas atlases sīkfailiem, noklikšķinot šeit (Kanādā: noklikšķiniet šeit, Brazīlijā: noklikšķiniet šeit).

Ja piemērojams, pēdējā minētajā programmā varat atteikties no daudz trešo pušu mērķauditorijas atlases sīkfailu saņemšanas jebkurā vietnē, ne tikai mūsējā. Taču ņemiet vērā, ka šī atteikšanās arī ir balstīta uz sīkfailu. Respektīvi, kad atsakāties, jūsu pārlūkprogrammā tiek ievietots sīkfails, kas informē trešās puses par to, ka tās saistībā ar jums nedrīkst izmantot sīkfailus mērķtiecīgajai reklamēšanai. Ja pēc tam pārlūkprogrammā notīrīsiet sīkfailus (ko daudzi cilvēki regulāri dara), jūsu atteikšanās zaudēs spēku, kamēr to neatjaunosiet.

Versija: Sīkfaili 1.0