General Millsin tietosuojakäytäntö
Voimaantulo: maaliskuu 2021

General Millsin valikoimassa on maailman luotetuimpia tuotemerkkejä. Tiedämme, että asiakkaiden luottamuksen säilyttäminen edellyttää yksityisyyden suojaamista. Siksi kuuntelemme herkällä korvalla verkkosivustojemme, yhteisöpalvelujen sivujemme ja sovellustemme, sähköpostiemme ja mobiilisovellustemme (yhdessä kaikkien muiden tähän käytäntöön yhdistettyjen alustojen kanssa "palvelut") käyttäjien yksityisyyteen liittyviä huolia.

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan tavoistamme käsitellä tietoja, käyttäjän vaihtoehdoista ja käyttäjän oikeuksista, joita sinulla on suhteessa meidän tietojen keräämiseen, käyttämiseen, levittämiseen, luovuttamiseen ja/tai käsittelemiseen. Näihin tietoihin sisältyy sovellettavan tietosuojalainsäädännön määritelmän mukaisia henkilötietoja.

Sinulta, laitteestasi tai muista lähteistä keräämämme tiedot

Voimme kerätä tietoja sinusta (ja laitteesta, jolla käytät palveluja) monilla eri tavoilla:

 • saatat antaa meille tietoja suoraan
 • voit sallia kolmannen osapuolen, kuten yhteisöpalvelun, jakaa tietoja kanssamme
 • voimme kerätä muita tietoja laitteestasi, kun vierailet sivustossamme tai käytät palvelujamme tai kirjaudut niihin tai kun katsot verkkomainoksiamme
 • voimme hankkia lisätietoja sinusta muista lähteistä, jos se on lain nojalla sallittua

Jos emme voi kerätä sinua koskevia tietoja, emme voisi tarjota pyytämiäsi tuotteita tai palveluja sinulle. Seuraavissa jaksoissa on lisätietoa näistä keräystavoista.

Meille suoraan antamasi tiedot

Kun käyt palveluissamme tai käytät niitä tai viestit kanssamme muuten, saatat antaa meille suoraan esimerkiksi seuraavia tietoja (luettelo ei ole tyhjentävä):

 • yhteystiedot (esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero)
 • käyttäjänimi tai salasana
 • väestötiedot (esimerkiksi ikä tai syntymäaika, sukupuoli, siviilisääty, lasten lukumäärä tai muut tunnistetiedot)
 • luottokorttitiedot tai muun maksutavan tiedot
 • kanta-asiakaskortin tiedot
 • perheenjäsenten tai muiden henkilöiden yhteystiedot
 • tiedot ostoistasi
 • sinun, perheesi tai muiden henkilöiden muut tiedot, joita päätät antaa meille
 • muut tiedot, joita saatamme toisinaan edellyttää voidaksemme tarjota palvelut sinulle, mukaan lukien tiedot, jotka saattavat olla sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia arkaluonteisia tietoja.
 • mahdolliset muut tiedot, joita toimitat meille, jotta voimme käsitellä työhakemuksesi tai alihankkijahakemuksesi, mukaan lukien työhistoriasi ja koulutustietosi, asiaankuuluvat taitosi ja kokemuksesi sekä vastauksesi työsuhdetta edeltäviin arviointeihin, joita saatetaan edellyttää työnhakuprosessin aikana.

Jotkin edellä luetelluista tiedoista saattavat olla sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia arkaluonteisia henkilötietoja. Käsittelemme ja suojaamme arkaluonteisia henkilötietojasi tämän tietosuojakäytännön ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteisöpalveluista saatavat tiedot

Jos käyt kolmansien osapuolten yhteisöpalveluissa tai hyödynnät niitä (esimerkiksi Facebookia, WeChatiä Twitteriä), saatamme saada henkilötietojasi, joita olet antanut näihin palveluihin, mukaan lukien tietoja yhteystiedoistasi näissä palveluissa.

Esimerkiksi joissain yhteisöpalveluissa on mahdollista jakaa meidän palvelujemme sisältöä yhteystiedoillesi tai kerätä tietoja yhteystiedoistasi, jotta voit muodostaa yhteyden heihin meidän palvelussamme. Lisäksi joitain yhteisöpalveluja on mahdollista käyttää meidän palveluihimme rekisteröitymiseen, niihin kirjautumiseen tai palvelujen käyttökokemuksen parantamiseen tai mukauttamiseen.

Päätöksesi käyttää yhteisöpalveluja on aina vapaaehtoinen. Suosittelemme kuitenkin näiden palvelujen tietosuojakäytäntöihin tutustumalla varmistamaan, että hyväksyt tiedot, joita yhteisöpalvelut voivat antaa meidän palvelumme saataville.

Laitteestasi saamamme tiedot käynneistäsi palveluissamme, palvelujemme käytöstä tai näkemistäsi verkkomainoksistamme

Kun käyt palveluissamme, käytät niitä tai katsot verkkomainoksia, saatamme käyttää evästeitä ja muita tekniikoita (kuten pikseleitä, tunnisteita ja jäljitteitä) kerätäksemme tietoja tietokoneestasi tai laitteestasi ja toiminnastasi verkossa. Voimme kerätä tällä tavalla esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • laitteen tyyppi (esimerkiksi pöytätietokone, tabletti tai mobiililaite)
 • selaintyyppi (esimerkiksi Internet Explorer)
 • käyttöjärjestelmä (esimerkiksi Windows)
 • sijaintitiedot
 • IP-osoite, laitteen tunniste tai vastaavat tiedot
 • verkkosivustot tai verkkopalvelut, joissa vierailet ennen meidän palvelujemme käyttöä tai sen jälkeen
 • toimintasi palveluissamme (esimerkiksi avaamasi linkit ja tarkastelemasi sivut ja kohteet)
 • tiedot siitä, avaatko sähköpostiviestejämme tai välitätkö niitä eteenpäin tai napsautatko kohteita näissä viesteissä

Muista lähteistä mahdollisesti hankittavat tiedot

Sovellettavan lain salliessa (a) voimme kerätä sinua koskevia tietoja muista lähteistä, kuten julkisista tietokannoista, rekrytointiyrityksistä tai aiemmilta työnantajilta (jos kyse on työhakemuksesta), muilta General Millsin tuotemerkeiltä ja ryhmiltä ja muista kaupallisista tietolähteistä, ja (b) voimme lisäksi kerätä sinua koskevia tietoja kolmansilta osapuolilta, jotka tarjoavat palveluja sinulle puolestamme, mukaan lukien rajoituksetta kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät kuluttajien tiedusteluja tai markkinointia.

Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi

 • yhteystiedot (esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero)
 • yhteisöpalvelun käyttäjätunnukset
 • ikä tai syntymäaika
 • sukupuoli
 • väestötiedot
 • siviilisääty ja lasten lukumäärä ja iät
 • tulotaso
 • ostokäyttäytyminen
 • kiinnostuksenkohteet, harrastukset ja tuotemieltymykset
 • vuorovaikutus tiedotusvälineiden tai mainonnan kanssa
 • julkisesti näkyvä toiminta (esimerkiksi blogit ja verkkojulkaisut)
 • muut tiedot, joita General Mills -yritysperheeseen kuuluvat muut tuotemerkit tai liiketoimintayksiköt ovat keränneet
 • muut tiedot, joita saatamme käyttää markkinointitoimintamme kehittämiseen.

Jotkin näistä tiedoista saattavat olla sovellettavan lainsäädännön mukaisia arkaluonteisia tietoja. Ota huomioon, että sovellettavan lain salliessa kaikkia keräämiämme tai hankkimiamme henkilötietoja tai joitakin niistä voidaan yhdistää tai liittää toisiinsa (meidän tai meille palveluja tarjoavien kolmansien osapuolten toimesta) mitä tahansa tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten, mukaan lukien voidaksemme mukauttaa tapaamme pitää yhteyttä kanssasi ja kehittää tuotteitamme, palvelujamme ja markkinointiamme.

TIETOJEN KÄYTTÖTAVAT

Voimme kerätä, käyttää, luovuttaa ja/tai säilyttää henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten (ellei laissa edellytetä toisin):

 • tuotteistamme, palveluistamme ja kampanjoistamme kertominen. Huomaa, että jos et halua vastaanottaa markkinointia meiltä, voit ilmoittaa siitä meille käyttämällä jäljempänä ilmoitettuja yhteystietoja;
 • muiden pyytämiesi tai sinua mahdollisesti kiinnostavien tietojen, palvelujen, tuotteiden tai aineistojen toimittaminen sinulle;
 • tiedustelujesi, pyyntöjesi, hakemustesi, valitustesi ja palautteesi käsitteleminen ja niihin vastaaminen;
 • sovellettavien lakien, asetusten, käytännesääntöjen, ohjeiden tai sääntöjen noudattaminen tai hallinto- ja/tai sääntelyviranomaisen toteuttamissa täytäntöönpanotoimissa ja tutkinnoissa avustaminen;
 • maksujen tai luottotapahtumien käsitteleminen;
 • vuorovaikutteisen kokemuksesi parantaminen (mukaan lukien toimittamalla sinulle kiinnostavia mainoksia palveluissa ja muualla);
 • sivustojemme, tuotteidemme ja palveluvalikoimamme parantaminen;
 • organisaation sisäinen hallinta ja sinun ja meidän välisen asiakassuhteen hallinta;
 • työhakemuksesi tai tarjouksesi käsitteleminen, töihin liittyvien tietojen toimittaminen, mahdollisen kanssasi tehtävän työsuhteen tai palvelutilauksen harkitseminen ja rekrytointiprosessimme seuraaminen ja parantaminen ja
 • sopimusvelvoitteidemme täyttäminen, esimerkiksi pyytämiesi tuotteiden ja/tai palvelujen toimituksen aikana syntyvien tai siihen liittyvien velvoitteiden suorittaminen.

 

Käyttämistäsi palveluista riippuen saatamme käyttää näitä tietoja seuraavilla nimenomaisilla tavoilla:

 • rekisteröimisesi sähköpostien tai muiden pyytämiesi aineistojen vastaanottajaksi
 • rekisteröimisesi kilpailujen, arvontojen tai muiden mainoskampanjoiden osallistujaksi
 • rekisteröimisesi alennusten, etujen, tuotenäytteiden tai muiden aineistojen saajaksi
 • käyttäjä- tai jäsentilisi (tai palvelun sisältöä tuottavan henkilön tilin) luominen ja ylläpitäminen palveluissamme
 • pyytämiesi palvelujen tai tarjousten toimittaminen sinulle
 • sinulle vastaaminen, jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme
 • ostamiesi tuotteiden ja palvelujen maksujen käsitteleminen
 • palvelujemme kohdeyleisön parempi ymmärtäminen
 • tuotteidemme, palvelujemme ja sivustojemme käyntien ja käytön analysointi
 • uusien tuotteiden, palvelujen ja sivuston kehittäminen
 • kyselyjen ja muiden tutkimusten ja analyysien toteuttaminen
 • kiinnostuksenkohteitasi paremmin vastaavien mainosten ja muiden viestien kehittäminen ja toimittaminen
 • mainontamme parantaminen
 • turvallisuuden parantaminen ja petoksilta suojautuminen
 • käyttöehtojen, yhteisösääntöjen tai muiden laillisten oikeuksiemme täytäntöönpano
 • Jos teemme kanssasi työsopimuksen tai hankimme sinulta palveluja, käytämme joitain näistä tiedoista työsuhdetta tai toimeksiantoa varten.

Emme lähetä sinulle markkinointiviestejä sähköpostitse, ellet anna nimenomaista suostumustasi tällaisten viestien vastaanottamiseen meiltä. Jos rekisteröidyt tällaisten sähköpostiviestien vastaanottajaksi, sinulla on milloin tahansa mahdollisuus lopettaa kyseisen General Mills -tuotemerkin tai -ryhmän sähköpostimarkkinoinnin tilaaminen.

Käyttämämme henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta vaihtelee asuinmaasi ja tietojen käyttösyyn mukaan. Henkilötietojen käsittelyllä edellä kuvattuja tarkoituksia varten on muun muassa seuraavat oikeusperustat: (a) käsittely on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen suorittamista varten (esimerkiksi, jos se on tarpeen tuotteiden tai palveluiden toimittamiseen sinulle); (b) käsittely on tarpeen oikeutettuja etujamme varten (esimerkiksi analytiikan käyttö palvelujemme parantamista varten); (c) käsittely on tarpeen oikeudellisen velvoitteemme noudattamista varten (esimerkiksi haasteeseen vastaamista tai muuta oikeusprosessia varten) (d) ja jos sovellettavassa lainsäädännössä edellytetään niin, käsittely perustuu suostumukseesi, jonka voit peruuttaa milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä ilmoitettuja yhteystietoja käyttämällä.

Lisäksi voimme käyttää henkilötietojasi muilla tavoilla, jolloin ilmoitamme siitä erikseen keräyshetkellä ja pyydämme tarvittaessa suostumuksesi.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme keräämiämme tietoja elektronisessa ja/tai paperimuodossa. Henkilötietoja säilytetään toimitiloissamme tai palvelimillamme (tai palveluntarjoajiemme palvelimilla), ja ne ovat niiden valtuutettujen työntekijöiden, edustajien ja agenttien käytettävissä, jotka tarvitsevat pääsyn tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten. Säilytämme tietoja niin kauan kuin kohtuudella tarvitsemme niitä niiden keräämisen tarkoitusta varten tai niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää oikeudellisista syistä. Poistamme tiedot niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista hyväksyttävän poistopyynnön jälkeen tai kun edellä kuvattu jakso päättyy, riippuen siitä kumpi ehdoista täyttyy aiemmin.

 

Tietojen jakaminen muille

Voimme jakaa keräämiämme tietoja edellä kuvattuja tarkoituksia varten seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille, mukaan lukien tahoille, jotka saattavat sijaita Yhdysvalloissa tai muussa asuinmaasi ulkopuolisessa maassa.

Tytäryhtiöt. Voimme jakaa tietoja General Mills -konsernin liiketoimintayksiköille ja yritysperheeseemme kuuluville yhtiöille. Voimme jakaa tietoja sovellettavan lain sallimalla tavalla niitä tarkoituksia varten, jotka on lueteltu kohdassa Tietojen käyttötavat.

Palveluntarjoajat, neuvonantajat ja konsultit Voimme jakaa tietoja kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat palveluja puolestamme tai tarjoavat palveluja meille. Voimme jakaa tietoja esimerkiksi kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat meille markkinointiin, mainontaan, IT-tukeen, alustojen isännöintiin, petosten ja menetysten estämiseen ja havaitsemiseen ja rahoitustapahtumiin liittyviä palveluja, sekä osapuolille, jotka mahdollisesti avustavat meitä tämän käytännön kohdassa Tietojen käyttötavat kuvatuissa toimissa. Jotkin palveluntarjoajat voivat osallistua tietokantojemme ylläpitämiseen ja lain salliessa niiden täydentämiseen.

Muut osapuolet lain niin vaatiessa tai tarpeen mukaan käyttäjiemme ja palvelujemme suojaamiseksi. Voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille myös seuraavia tarkoituksia varten:

 • laillisten oikeuksiemme suojaaminen ja palvelujemme käyttäjien ja muiden henkilöiden oikeuksien suojaaminen;
 • palvelujen, käyttäjien ja muiden henkilöiden turvallisuuden suojaaminen;
 • lainvastaisen toiminnan tutkiminen ja petosten torjuminen ja
 • lain noudattaminen kaikilla lainkäyttöalueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa, tai tilanteissa, joissa meillä on painava syy luovuttaa tietoja tuomioistuimelle tai muulle henkilölle tai taholle, jolla on toimivalta vaatia kyseisiä tietoja, tai jos meidän on vastattava oikeusprosessiin tai pyydettävä apua julkishallinnon yksiköltä, riippumatta siitä, edellytetäänkö sitä laissa (paikallisesta laista riippuen).

Yritysjärjestelyyn liittyvät muut osapuolet. Pidätämme oikeuden luovuttaa mitä tahansa hallussamme olevia sinua koskevia tietoja, jos sulaudumme tai myymme tai muuten luovutamme kaiken liiketoimintamme tai varallisuutemme tai osan siitä kolmannelle osapuolelle (tai teemme tätä koskevan tarjouksen) tai jos todennäköisyyksien vastaisesti joudumme konkurssiin tai muuhun vastaavaan tilanteeseen. Jos luovutamme henkilötietoja yritysjärjestelyn vuoksi, edellytämme sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti, että henkilötietojasi vastaanottavat kolmannet osapuolet noudattavat tätä tietosuojakäytäntöä tai hankkivat suostumuksesi erikseen. Muuten kuin tässä tilanteessa emme myy kuluttajien yhteystietoluetteloja ulkopuolisille yhtiöille niiden markkinointitarkoituksia varten.

Muut tilanteet suostumuksesi perusteella tai lain salliessa. Tässä tietosuojakäytännössä kuvatun tai sen salliman jakamisen lisäksi voimme jakaa sinua koskevia tietoja kolmansille osapuolille, jos annat suostumuksesi tällaiselle jakamiselle, tai jos se on lain mukaan sallittua.

LISÄTIEDOT

Palvelujemme sisältöä, mainoksia tai ominaisuuksia tuottavat kolmannet osapuolet

Osa palvelumme sisällöstä, mainoksista ja ominaisuuksista ovat konsernimme ulkopuolisten kolmansien osapuolten toimittamia. Esimerkki:

 • Jotkin kolmannet osapuolet saattavat näyttää mainoksia tai seurata, mitä mainoksia käyttäjät näkevät, kuinka usein he näkevät kyseisiä mainoksia ja kuinka käyttäjät reagoivat niihin. Nämä kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita näiden palvelujen tarjoamiseen.
 • Voimme tarjota sinulle mahdollisuuden jakaa joitain palvelujen aineistoja muille yhteisöpalveluissa, kuten Facebookissa ja Twitterissä, ja nämä palvelut saattavat tarjota työkaluja, joiden avulla se on mahdollista sivustossamme.

Nämä kolmannet osapuolet saattavat kerätä tai vastaanottaa, muun muassa evästeillä ja muilla tekniikoilla, tietoja tavastasi käyttää palvelujamme, ja tietoja saatetaan kerätä ajan myötä ja yhdistää eri verkkosivustoista ja verkkopalveluista kerättyihin tietoihin, jos se on lain mukaan sallittua.

Eräs tällaisia palveluja tarjoava kolmas osapuoli on Google Inc. Monien muiden verkkosivustojen tapaan käytämme Google Analyticsia, eli palvelua, joka antaa meille tietoja palvelujemme kävijämääristä, käyntien ajankohdista ja siitä, kuinka he selaavat palvelujamme. Google tarjoaa selaimiin lisäosia, joilla käyttäjät voivat kieltää Google Analyticsia raportoimasta verkkosivustokäyntejään verkkosivustoille. Lisätietoja näistä lisäosista on saatavissa täältä.

Kansainväliset tiedonsiirrot

Voimme kerätä, siirtää, säilyttää, käsitellä ja/tai luovuttaa tietojasi asuinmaasi ulkopuolelle tämän tietosuojakäytännön ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti (siirtojen oikeusperustana voivat olla esimerkiksi mallisopimuslausekkeet tai suostumus). Siirtosopimusten jäljennökset ovat saatavilla ottamalla meihin yhteyttä.

Kuten edellä on mainittu, voimme luovuttaa henkilötietojasi asuinmaasi ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Nämä vastaanottajat voivat sijaita esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ota huomioon, että tietosuojalainsäädäntö ja muu lainsäädäntö maissa, joihin tietojasi saatetaan siirtää, ei välttämättä ole yhtä kattavaa kuin omassa maassasi. Kun siirrämme henkilötietojasi asuinmaasi ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille, suojaamme henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Suojakeinot

Sitoudumme varmistamaan, että toimintasi palveluissamme on suojattua ja turvallista. Olemme toteuttaneet hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojata hallussamme olevia henkilötietoja ja suojata niitä varkauksilta ja häviämiseltä ja luvattomalta pääsyltä, käytöltä, muuttamiselta ja luovuttamiselta. Huomaa kuitenkin, ettemme voi taata ehdottomasti minkään verkon välityksellä antamiesi tietojen turvallisuutta ja että annat ne omalla vastuullasi.

Linkit muihin palveluihin

Palvelussamme voi olla tytäryhtiöidemme sivustoihin ja kolmansien osapuolten omistamiin ja ylläpitämiin sivustoihin. Tällaisilla sivustoilla voi olla omat tietosuojakäytäntönsä eikä tämä tietosuojakäytäntö koske niitä. Emme vastaa kolmansien osapuolten omistamien ja ylläpitämien sivustojen tietosuojasta tai sisällöstä. Muut sivustot voivat kerätä ja käsitellä tietoja eri tavalla, joten suosittelemme, että luet huolellisesti jokaisen avaamasi sivuston tietosuojakäytännön.

Käyttäjien luoma sisältö ja julkisen profiilin ominaisuudet

Palveluissamme voi toisinaan olla vuorovaikutteisia osia, joissa palvelujen käyttäjät voivat julkaista kommentteja tai muuta sisältöä (mukaan lukien käyttäjän tietoja, joita saatetaan näyttää verkkoyhteisön käyttäjän julkisessa profiilissa) muiden nähtäville. Käyttäjien on pidettävä mielessä, että kun he sisällyttävät henkilötietoja viesteihin tai julkaisuihin vapaaehtoisesti, muut voivat lukea ja käyttää tietoja. Seurauksena muut kirjoittajat tai osapuolet voivat lähettää käyttäjälle viestejä pyytämättä. Emme esitä lupauksia tai hyväksy vastuuta julkaisemaasi sisältöön sisältyvien tietojen turvallisuudesta tai käytöstä.

Jakamistyökalut

Palveluihimme voi toisinaan sisältyä jakamissovelluksia, joiden avulla tietojen tai aineistojen välittäminen palvelustamme kavereille tai perheenjäsenille on helppoa. Voidakseen lähettää sähköpostin sovellus voi pyytää sinua lisäämään vastaanottajan sähköpostiosoitteen ja/tai vastaavia tietoja (mukaan lukien oman sähköpostiosoitteesi). Sovellus käyttää näitä tietoja viestisi osoittamiseen oikealle henkilölle, jotta viesti voidaan lähettää. Voimme säilyttää näitä tietoja väliaikaisessa lokitiedostossa vianmääritystä ja petostentorjuntaa varten. Jos tarjoamme sinulle palkintoja suosituksista, jotka kannustavat vastaanottajia toimimaan tietyllä tavalla (esimerkiksi jos sinä saat palkinnon, kun vastaanottaja päättää rekisteröityä johonkin palveluumme saatuaan sähköpostin sinulta), voimme myös säilyttää tiedot, joita tarvitaan ansaitun suosittelupalkkion varmistamiseen.

 

Lasten tietosuoja

Palvelujamme ei ole tarkoitettu sovellettavan lainsäädännön määritelmän mukaisille lapsille, emmekä tietoisesti pyydä mitään tietoja lapsilta ilman heidän huoltajansa suostumusta. Jos huomaamme, että lapsi on antanut meille henkilötietojaan ilman huoltajansa suostumusta, poistamme kyseiset tiedot välittömästi. General Mills voi tarjota muita palveluja, jotka on suunnattu kokonaan tai osittain lapsiyleisölle, ja näihin palveluihin sovellettavat käytännöt kuvataan kyseisiin palveluihin sovellettavissa tietosuojakäytännöissä. General Mills noudattaa erityistä huolellisuutta suojellakseen lasten yksityisyyttä. Lisäksi suosittelemme, että vanhemmat seuraavat lastensa toimintaa internetissä ja opettelevat käyttämään ohjelmistoja ja muita työkaluja, jotta lapset voivat käyttää hauskoja ja viihdyttäviä verkkosisältöjä vaarantamatta henkilökohtaista turvallisuuttaan tai käyttämättä internetiä vanhempiensa toiveiden vastaisesti.

Anonymiteetti ja pseudonyymit

Tilanteen mukaan sinulla voi olla mahdollisuus olla tunnistautumatta tai mahdollisuus käyttää pseudonyymiä ottaessasi yhteyttä meihin, paitsi jos laki tai tuomioistuin tai muu ratkaisuelin edellyttää, että meidän on vaadittava henkilöiltä tunnistautumista, tai jos meille olisi epäkäytännöllistä tehdä yhteistyötä kanssasi, mikäli et tunnistaudu.

Tietosuojakäytännön muutokset

Voimme muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä tai korvata sen milloin tahansa yksinomaisen harkintamme perusteella. Tarkista se säännöllisesti, jotta tiedät varmasti tietosuojakäytännön mahdollisista päivityksistä tai muutoksista. Jos jatkat palvelujen käyttöä tai niissä käymistä, niihin ja meidän toteuttamaan tietojesi käsittelyyn yleisesti sovelletaan tämän tietosuojakäytännön käytön, käynnin tai käsittelyn hetkellä kulloinkin voimassa olevaa versiota. Kaikista tämän tietosuojakäytännön päivityksistä tai muutoksista ilmoitetaan pääsivustossamme (ja/tai vastaavassa pääsivustossa lainkäyttöalueellasi).

TIEDOISTASI MÄÄRÄÄMINEN; OIKEUKSIESI JA VALINNANVAPAUTESI KÄYTTÄMINEN

Tietosuojaoikeuksiesi loukkauksista valittaminen

Jos olemme rikkoneet tietosuojavelvoitteitamme henkilötietojasi käsitellessämme, voit tehdä meille kirjallisen valituksen käyttämällä jäljempänä annettuja yhteystietoja, jolloin pyrimme ehdottamaan sinulle valituksen käsittelytapaa niin pian kuin kohtuudella mahdollista. Jos et ole tyytyväinen valitukseesi antamaamme vastaukseen, voit valittaa siitä asuinmaasi asiaankuuluvalle tietosuojaviranomaiselle.

Lisätietoja oikeuksistasi

Sinulla on milloin tahansa oikeus tarkistaa ja päivittää tiedot, joita olet antanut meille sivustossa aiemmin. Voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa Yhteydenotto kuvatulla tavalla tästä syystä tai jos haluat pyytää meitä poistamaan sinut sähköpostiosoiteluettelosta, jolle lähetämme sähköisiä uutiskirjeitä. Lisäksi kaikkiin sähköisiin uutiskirjeisiimme sisältyy keskeytyslinkki, jota napsauttamalla voit lopettaa kyseisen General Mills -tuotemerkin tai -yksikön uutiskirjeiden tilaamisen jatkossa.

Sen lisäksi, että sinulla on oikeus saada tietoa käsittelytavoista, mukaan lukien tahoista, joille jaamme tietojasi, sinulla on myös oikeus pyytää pääsyä sinua koskeviin tietoihin (mukaan lukien oikeus saada kopio henkilötiedoistasi), joita meillä on hallussamme, ja oikeus pyytää meitä oikaisemaan niihin sisältyvät epätäsmälliset tiedot (ottaen huomioon tietyt sovellettavan lainsäädännön mukaiset poikkeukset).

Sovellettavasta laista riippuen sinulla voi olla oikeus poistaa tietosi, oikeus sulkea tilisi, oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä pyytämällä tietojen anonymisointia, estämistä tai poistamista, oikeus peruuttaa suostumuksesi myöhempään käsittelyyn, oikeus tietojen siirrettävyyteen ja oikeus vastustaa tiettyä tietojesi käsittelyä, kuten sovellettavan lain vastaisesti toteutettua käsittelyä.

Jos haluat esittää näihin oikeuksiin perustuvan pyynnön, ota yhteyttä asiakaspalveluun jäljempänä annettuja yhteystietoja käyttämällä.

Saatamme ennen pyynnön toteuttamista pyytää sinua varmistamaan henkilöllisyytesi ja täsmentämään, mitä tietoja pyyntösi koskee. Vastaamme pyyntöösi kohtuullisessa ajassa ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Joissain tilanteissa pyyntösi saada pääsy henkilötietoihin, saada henkilötietoja, muokata henkilötietoja tai estää henkilötietojen käyttö saatetaan hylätä. Näin voi käydä esimerkiksi tilanteissa, joissa pääsyn saaminen tietoihin vaikuttaisi kohtuuttomasti muiden henkilöiden tietosuojaan. Tällaisissa tilanteissa kerromme sinulle hylkäämisen syyt.

Evästeasetukset

Kuten tämän tietosuojakäytännön kohdassa Evästeilmoitus kuvataan tarkemmin, kolmannet osapuolet käyttävät erilaisia evästeitä ja vastaavia tekniikoita (joihin viitataan yhdessä käsitteellä "evästeet") tietojen keräämiseen sivustoistamme edellä kuvattuja liiketoimintatarkoituksia varten, mukaan lukien analytiikkapalvelujen toimittamiseksi meille ja mainosten näyttämiseksi käyttäjille sivustossamme ja muualla perustuen käyttäjien toimintaan verkossa eri aikoina, eri sivustoissa ja palveluissa ja eri laitteilla (niin kutsuttu "verkkokäyttäytymiseen perustuva mainonta" tai "kohdennettu mainonta").

Evästeitä ja vastaavia tekniikoita käytetään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti vain etukäteen antamasi, tietoon perustuvan suostumuksen perusteella, paitsi jos ne ovat välttämättömiä pyytämiesi palvelujen toimittamista varten.

Voit halutessasi muuttaa evästeasetuksia ja/tai poistaa evästeet käytöstä, ja voimme iloksemme tarjota useita eri keinoja evästeitä koskevien valintojen tekemiseen.

Ensisijainen tapa on käyttää kaikissa sivustoissamme käytössä olevaa evästeasetuskeskusta. Pääset sinne napsauttamalla kunkin sivuston alareunassa tietosuojakäytännön linkin lähellä sijaitsevaa Mukauta evästeasetuksia -linkkiä). Asetuskeskuksessa voit määrittää useiden evästeiden, mukaan lukien kolmansien osapuolten kohdennetun mainonnan evästeiden ja soveltuvin osin meidän (tai kolmansien osapuolten) mahdollisesti käyttämien muiden evästeiden asetuksia. Joissakin sivustoissamme saatetaan myös näyttää kohdennettuja mainoksia. Niiden näyttämisestä vastaa Google. Napsauta tätä, jos haluat rajoittaa Googlen mahdollisuutta käyttää tietoja, joita se saa näyttämällä kohdennettuja mainoksia näissä sivustoissa

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tästä tietosuojakäytännöstä tai tavastamme kerätä, säilyttää, käyttää tai luovuttaa henkilötietojasi tai jos haluat tehdä tietosuojaasi liittyvän valituksen, ota meihin yhteyttä.

Voit ottaa meihin yhteyttä myös puhelimitse soittamalla numeroon 80-885894 tai lähettämällä postia osoitteeseen

General Mills Scandinavia AB,
August Barks Gata 6A,
421 32 Västra Frölunda,
Sweden

VAHVISTAT LUKENEESI JA YMMÄRTÄNEESI TÄSSÄ KÄYTÄNNÖSSÄ KUVATUT TIEDOT JA VAHVISTAT, ETTÄ YHTIÖ ON TÄYTTÄNYT SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISEN VELVOLLISUUTENSA ANTAA TIETOA KULUTTAJILLE.

 

 

Evästekäytäntö

Tätä evästekäytäntöä sovelletaan verkkosivustoihimme ja mobiilisovelluksiimme. Lue tämä evästekäytäntö huolellisesti ja ota meihin yhteyttä edellä annettuja yhteystietoja käyttämällä, jos sinulla on kysyttävää.

Me (ja sisältöä, mainoksia tai toimintoja palveluihimme toimittavat kolmannet osapuolet) voimme käyttää evästeitä ja muita tekniikoita mahdollistamaan verkkosivuston ylläpitoa ja sen käytettävyyttä, ymmärtääksemme palvelujamme paremmin ja parantaaksemme niitä, voidaksemme valita ja kehittää sinulle täällä ja muualla näytettäviä mainoksia ja voidaksemme tarjota sinulla monipuolisen käyttäjäkokemuksen verkossa. Tässä annamme lisätietoja näistä tekniikoista.

Evästeet

Evästeet ovat laitteeseesi tallennettavia pieniä tiedostoja. Niihin sisältyy yksilöivä tunniste, vierailemasi sivuston osoite ja muita sivuston tietoja.

Joitakin evästeitä tarvitaan välttämättä, jotta voit käyttää palvelujamme ja niiden ominaisuuksia, esimerkiksi käyttää suojattuja osia. Muilla evästeillä kerätään tietoa siitä, kuinka usein kävijät käyttävät palveluja (esimerkiksi tiedot siitä, millä sivuilla vierailijat käyvät eniten ja ovatko he saaneet virheviestejä verkkosivuilta). Kun yhdistämme evästeitä tietoihin, joita sinulta on kerätty verkkosivustoon rekisteröityessäsi, voimme niiden avulla toivottaa sinut tervetulleeksi uudestaan tai tarjota muita parannettuja ja henkilökohtaisempia ominaisuuksia. Me ja puolestamme toimivat kolmannet osapuolet voimme lisäksi käyttää evästeitä muissa verkkosivustoissa näytettävien mainostemme hallintaan, jotta saamme tietää, mitkä mainokset tuovat vierailijoita sivustoihimme, ja jotta voimme muuten parantaa tai kohdentaa verkkomainontaamme.

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta niiden asetuksia on mahdollista muuttaa siten, että evästeitä ei hyväksytä tai että käyttäjälle annetaan ilmoitus lähetettävästä evästeestä. Jos haluat poistaa evästeet käytöstä, selvitä selaimesi ohjeista, kuinka se tehdään. Ota huomioon, että jos poistat evästeet käytöstä, et ehkä voi käyttää joitain palvelujemme mukautettuja ominaisuuksia.

Muut seurantatekniikat

Käytössä on lisäksi useita muita seurantatekniikoita, kuten jäljitteitä, jäljityspikseleitä ja tunnisteita. Nämä ovat lyhyitä ohjelmistokoodeja, joita lisätään verkkosivuille, sähköpostiviesteihin tai mainoksiin. Kun avaat jonkin vähintään yhden näistä tekniikoista sisältävän sivun, samalla muodostetaan yhteys verkkopalvelimeen, joka kerää tiettyjä tietoja tietokoneestasi tai laitteestasi. Näihin voi sisältyä IP-osoitteesi, selaintyyppisi, käyttöjärjestelmäsi ja muita tunnisteita, joita evästeisiin on tallennettu. Me (ja kolmannet osapuolet) voimme käyttää näitä tekniikoita sivustojemme vierailijamäärien laskemiseen ja käyttäjien tunnistamiseen käsittelemällä tietokoneisiin tai laitteisiin asetettuihin evästeisiimme tallennettuja yksilöiviä tunnisteita. Näiden tunnisteiden avulla voimme tarjota mukautettuja käyttäjäkokemuksia sivustoissamme. Lisäksi voimme sisällyttää vastaavia tekniikoita mainoksiin tai sähköpostiviesteihin selvittääksemme, kuinka niihin reagoidaan.

Selvyyden vuoksi tässä evästekäytännössä kaikkiin näihin tekniikoihin viitataan käsitteellä "evästeet".

Evästeryhmät ja sinun oikeutesi

Kuten edellä on kerrottu, evästeitä käytetään useisiin tarkoituksiin. Jotkin evästeet ovat meidän asettamia (eli selaimeen toimittamia). Näitä evästeitä kutsutaan "ensimmäisen osapuolen evästeiksi". Muita evästeitä eli "kolmansien osapuolten evästeitä" asettavat kolmannet osapuolet, joilla on pääsy sivustoomme tätä tarkoitusta varten.

Evästeitä ja vastaavia tekniikoita käytetään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti vain etukäteen antamasi, tietoon perustuvan suostumuksen perusteella, paitsi jos ne ovat välttämättömiä pyytämiesi palvelujen toimittamista varten.

Voit halutessasi muuttaa evästeasetuksia ja/tai poistaa evästeet käytöstä, ja voimme iloksemme tarjota useita eri keinoja evästeitä koskevien valintojen tekemiseen.

Ensisijainen tapa on käyttää kaikissa sivustoissamme käytössä olevaa evästeasetuskeskusta. Pääset sinne napsauttamalla kunkin sivuston alareunassa tietosuojakäytännön linkin lähellä sijaitsevaa Mukauta evästeasetuksia -linkkiä). Evästeasetuskeskus sisältää kaikkien evästeryhmien kuvaukset (jotka vastaavat seuraavia kuvauksia), ja voit halutessasi hyväksyä tai hylätä tiettyjä evästeryhmiä (mutta et kuitenkaan voi kieltäytyä välttämättömien evästeiden ryhmään kuuluvista evästeistä, koska ilman niitä sivusto ei toimi kunnolla).

Sivustossamme käytetyt evästeet kuuluvat seuraavaan kolmeen ryhmään:

 • Välttämättömät evästeet
  Näitä evästeitä tarvitaan välttämättä sivuston toimintaa varten, eikä niitä ole mahdollista poistaa käytöstä järjestelmistämme evästeasetuskeskuksen kautta. Yleensä näitä evästeitä asetetaan vain, kun teet palvelupyyntöjä, esimerkiksi kun määrität yksityisyysasetuksesi, kirjaudut sisään, täytät lomakkeita ja käyt sivuston suojatuissa osissa. Voit määrittää selaimesi estämään nämä evästeet tai varoittamaan niistä, mutta siinä tapauksessa jotkin sivuston osat eivät toimi.
 • Analytiikkaevästeet
  Näiden evästeiden avulla sivustosta voidaan kerätä tietoa käyttäjien toiminnasta sivustossa, mukaan lukien useimmin avatuista sivuista ja siitä, näkyykö käyttäjien avaamilla sivuilla virheviestejä. Nämä evästeet auttavat meitä kehittämään palvelujamme. Jos evästeet estetään tai poistetaan käytöstä, sivuston käyttö saattaa hankaloitua eikä kaikkien palvelujen käyttäminen ole välttämättä enää käytettävissä.
 • Toiminnalliset evästeet
  Toiminnallisten evästeiden avulla sivustomme voi tallentaa tietoja, kuten suosimasi kielen, joita voidaan käyttää apuna sivuston käyttäjäkokemuksen mukauttamisessa. Näitä evästeitä voidaan lisäksi käyttää tiettyjä maantieteellisiä alueita koskevien tietojen tarjoamiseen käyttäjille, ja niiden avulla käyttäjät voivat mukauttaa sivuston ulkoasua. Jos evästeet estetään tai poistetaan käytöstä, sivuston käyttö saattaa hankaloitua eikä kaikkien palvelujen käyttäminen ole välttämättä enää käytettävissä.
 • Kohdentamisevästeet
  Kohdentamisevästeitä käyttävät osapuolet, jotka näyttävät muiden yhtiöiden mainoksia sivustoissamme tai joiden tehtävänä on määrittää, mitä mainoksiamme (tai muiden osapuolten mainoksista) käyttäjälle näytetään kolmansien osapuolten verkkosivustoissa. Näillä evästeillä kerätään tietoa käyttäjien toiminnasta verkossa, esimerkiksi nähdyistä mainoksista tai vierailluista verkkosivustoista tai sivuista, jotta voidaan päätellä, millaiset mainokset saattaisivat kiinnostaa käyttäjää. Näiden tietojen perusteella käyttäjälle näytetään kohdennettuja mainoksia (joita kutsutaan myös "kiinnostuksenkohteisiin perustuvaksi mainonnaksi" tai "käytösperusteiseksi mainonnaksi"), jotka sopivat käyttäjälle parhaiten, myös käyttäjän vieraillessa muissa kuin meidän verkkosivustoissa. Jos evästeet estetään tai poistetaan käytöstä, sivuston käyttö saattaa hankaloitua eikä kaikkien palvelujen käyttäminen ole välttämättä enää käytettävissä.

  Vaikka yksittäiset evästeet voivat toisinaan vaihtua, ne kuuluvat yleensä vain edellä mainittuihin ryhmiin.

  Tarjoamme viimeiseksi kuvatulle evästeryhmälle (kohdentamisevästeet) evästeasetuskeskuksen lisäksi toisen keinon, jolla evästeitä koskevan suostumuksen voi tilanteen mukaan kieltää ja/tai peruuttaa. Evästeasetuskeskuksen asetukset vaikuttavat meidän sivustomme asettamiin evästeisiin mutta ei verkkoympäristöön yleisesti. Käytettävissä on myös koko toimialan laajuinen ohjelma kohdentamisevästeiden kieltämistä varten. Voit soveltuvissa tilanteissa peruuttaa kohdentamisevästeille antamasi suostumuksen napsauttamalla tätä (tai Kanadassa tätä ja Brasiliassa tätä).

Tässä jälkimmäisessä ohjelmassa voit soveltuvin osin kieltää kohdentamisevästeiden vastaanottamisen useilta kolmansilta osapuolilta meidän sivustossamme ja myös missä tahansa muussa sivustossa. Huomaa kuitenkin, että tämä kieltäytymistapa itsessään perustuu evästeisiin. Toisin sanoen jos kiellät evästeet, selaimeesi asetetaan eväste, joka ilmaisee näille kolmansille osapuolille, etteivät ne saa käyttää evästeitä näyttääkseen kohdennettua mainontaa sinulle. Tästä seuraa, että jos myöhemmin poistat evästeet selaimestasi (kuten monet tekevät säännöllisesti), tieto kieltäytymisestäsi häviää, kunnes vahvistat sen uudelleen.

Versio: Cookie 1.0