General Millsi privaatsuspoliitika
Kehtivuse algus: märts 2021

General Mills turustab uhkusega maailma mõningaid usaldatumaid kaubamärke. Teame, et teie usalduse säilitamine nõuab meilt teie privaatsuse kaitsmist. Seetõttu pöörame meie veebisaitide, meie kolmandate poolte sotsiaalmeediaplatvormidel asuvate lehekülgede ja rakenduste, meie e-kirjade ning meie mobiilirakenduste (koos kõigi teiste selle poliitikaga ühendatud platvormidega ühiselt „teenused") kasutajate privaatsusküsimustele suurt tähelepanu.

See privaatsuspoliitika selgitab meie teabetegevusi, valikuid, mida te meie teenuste kasutajana saate teha, ning teie õigusi seoses teie teabe meiepoolse kogumise, kasutamise, levitamise ja avaldamisega. Sellise teabe hulka kuulub ka asjakohaste andmekaitseseaduste määratletud „isiklik teave" ehk „isikuandmed".

Teave, mida me teilt, teie seadmelt või teistelt kogume

Võime koguda teid (ja seadet, mida te meie teenustele juurdepääsemiseks kasutate) puudutavat teavet mitmel moel.

 • Te võite meile andmeid otse avaldada
 • Te võite otsustada lubada kolmandal poolel, näiteks sotsiaalmeediaplatvormil, teie kohta meiega teavet jagada
 • Võime koguda teie seadmest muud teavet, kui külastate meie saiti või kasutate või avate meie teenuseid või vaatate meie veebireklaame
 • Võime saada teie kohta täiendavat teavet teistest allikatest, kui see on seadusega lubatud

Kui meil pole võimalik teiega seotud teavet koguda, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile teie soovitud kaupu või teenuseid. Üksikasjalikum teave iga sellise kogumise meetodi kohta on toodud allpool.

Otse teie esitatud teave

Meie teenuseid avades ja kasutades või muul moel meiega suheldes võite meile esitada andmeid otse, sealhulgas järgmisi.

 • Kontaktteave (näiteks nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber jms)
 • Kasutajanimi või parool
 • Demograafiline teave (näiteks vanus või sünnikuupäev, sugu, perekonnaseis, laste arv vms näitaja)
 • Krediitkaardi- või muu makseteave
 • Kliendikaarditeave
 • Pereliikmete jt kontaktandmed
 • Teave teie ostude kohta
 • Igasugune muu teave, mida olete otsustanud meile enda, oma pere jt kohta avaldada
 • Mistahes muu teave, mida võime aeg-ajalt nõuda, selleks et osutada teile meie teenuseid, sh teavet, mida võidakse asjakohaste andmekaitseseaduste kohaselt lugeda delikaatseks isikuteabeks.
 • Mistahes muu teave, mida esitate meile selleks, et saaksime töödelda teie töölevõtmisavaldust või lepingulisi teenuseid, sh teie töö- või haridusalane ajalugu, teie asjakohased oskused ja kogemused ning vastused töölevõtmisele eelnevatel hindamistel, mida te võite olla kohustatud avalduse esitamise protsessi jooksul läbima.

Osa eelnevalt nimetatud teabest võidakse asjakohaste andmekaitseseaduste kohaselt lugeda delikaatseks isikuteabeks. Töötleme ja kaitseme teie delikaatseid isikuandmeid kooskõlas selle privaatsuspoliitika ja asjakohaste andmekaitseseadustega.

Sotsiaalmeediaplatvormidelt saadud teave

Kui otsustate külastada või kasutada kolmanda poole sotsiaalmeediaplatvormi (näiteks Facebook, WeChat või Twitter), võime saada teie kohta isikuandmeid, mida olete neile teenustele avaldanud, sh teavet teie kontaktide kohta nendes teenustes.

Näiteks lubavad osad sotsiaalmeediaplatvormid teil tõugata meie teenustest sisu teie kontaktidele või tõmmata oma kontakte puudutavat teavet, nii et saaksite nendega meie teenustes ühendust võtta. Samuti aitavad osad sotsiaalmeediaplatvormid teil meie teenustesse registreeruda või sisse logida või aitavad muuta teie kogemust meie teenustes isikupärasemaks.

Teie otsus sotsiaalmeediaplatvormi kasutada on alati vabatahtlik. Teil tuleb aga selliste platvormide privaatsuspoliitikatega tutvudes veenduda, et olete rahul teabega, mida sotsiaalmeediaplatvormid võivad meie teenustele kättesaadavaks teha.

Teenuste külastamisel või kasutamisel või meie veebireklaamide vaatamisel teie seadmest kogutav teave

Meie teenuseid külastades või kasutades või meie veebireklaame vaadates võime teie arvuti või seadme ja teie veebitegevuse kohta teabe kogumiseks kasutada küpsiseid ning teisi tehnoloogiaid (sh piksleid, silte ja veebimajakaid). Järgnevalt on toodud näited teabe tüüpidest, mida me selliselt võime koguda.

 • Seadme tüüp (näiteks lauaarvuti, tahvelseade või mobiilseade)
 • Brauseri tüüp (näiteks Internet Explorer)
 • Operatsioonisüsteem (näiteks Windows)
 • Geograafilise asukoha teave
 • IP-aadress, seadme ID vms teave
 • Veebisaidid või veebiteenused, mida te enne või pärast meie teenuseid külastate
 • Teie interaktsioon meie teenustega (näiteks klikitavad lingid ning leheküljed ja üksused, mida te vaatate)
 • Kas te avate meie e-kirju või saadate neid edasi või klõpsate neis e-kirjades olevaid üksusi

Teave, mida võime saada teistest allikatest

Kus see on asjakohase seadusega lubatud: a) võime koguda teid puudutavat teavet teistest allikatest, näiteks avalikest andmebaasidest, värbamisagentuuridest või varasematelt tööandjatelt (tööavalduste puhul), teistelt General Millsi kaubamärkidelt või gruppidelt ja teistest äriliselt kättesaadavatest allikatest; ning b) samuti võime koguda teid puudutavat teavet kolmandatelt pooltelt, kellega me oleme seotud teile meie nimel teenuste osutamiseks, sh klienditoetuspäringute või turundusega tegelevatelt kolmandatelt pooltelt.

Sellise teabe hulka võivad kuuluda järgmised.

 • Kontaktteave (näiteks nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber)
 • Sotsiaalmeedia kasutaja ID-d
 • Vanus või sünnikuupäev
 • Sugu
 • Demograafiline teave
 • Perekonnaseis ning laste arv ja vanus
 • Sissetuleku tase
 • Ostukäitumine
 • Huvid, hobid ja toote-eelistused
 • Interaktsioonid meedia või reklaamidega
 • Avalikult jälgitavad tegevused (näiteks blogid või veebipostitused)
 • Muu teave, mida teised General Millsi ettevõtete perekonda kuuluvad kaubamärgid või ettevõtted on kogunud
 • Muu teave, mida me võime oma turundustegevuse parendamiseks kasutada.

Osa sellisest teabest võidakse asjakohaste andmekaitseseaduste poolt lugeda delikaatseks teabeks. Pange tähele, et kui see on asjakohase seaduse poolt lubatud, võidakse osa või kõik meie kogutud või hangitud teabest kombineerida või siduda (meie või meile teenuseid osutavate kolmandate poolte poolt) selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud mistahes eesmärgil, sh teiega suhtlemise kohandamiseks ja meie toodete, teenuste või turundustegevuste täiustamiseks.

KUIDAS ME SELLIST TEAVET KASUTAME?

Võime koguda, kasutada, avaldada ja/või säilitada isikuandmeid järgnevalt loetletud põhjustel (kui pole seadusega sätestatud teisiti):

 • meie toodete, teenuste või kampaaniate teemadel teiega suhtlemiseks. Pange tähele, et kui te ei soovi meilt reklaammaterjale saada, võite meid sellest alltoodud kontaktandmeid kasutades teavitada;
 • teile teie soovitud või teile huvi pakkuda võiva muu teabe, teenuste, toodete või muude materjalide andmiseks;
 • teie päringutele, taotlustele, avaldustele, kaebustele ja tagasisidele vastamiseks, nende käsitlemiseks ja töötlemiseks;
 • asjakohaste seaduste, regulatsioonide, eeskirjade, juhiste või reeglitega vastavuses olemiseks või mistahes valitsus- ja/või kontrollasutuse läbi viidavas juurdluses või seaduse jõustamisel abistamiseks;
 • makse- või krediiditehingute töötlemiseks;
 • teie interaktiivse elamuse kohandamiseks (sh teile asjakohaste reklaamide näitamine meie teenustes või mujal);
 • meie saitide, toodete ja teenuste pakkumiste haldamiseks ja täiustamiseks;
 • meie sisemise haldamise eesmärkidel ning teie ja meie vahelise suhte haldamiseks;
 • teie tööavalduse või ettepaneku töötlemiseks, tööga seotud teabe andmiseks, teie sobivuse töökohale või pakutud teenuse kaalumine ning meie värbamisprotsessi jälgimiseks ja täiustamiseks; ja
 • lepinguliste kohustuste täitmiseks, nagu teie poolt soovitud kaupade ja/või teenuste osutamise käigus või sellega seoses.

 

Olenevalt teie kasutatavate teenuste tüüpidest on teatud spetsiifilised viisid, kuidas me seda teavet võime kasutada, järgmised:

 • teie registreerimine e-kirjade või muu teie soovitud teabe või materjalide saamiseks
 • teie registreerimine võistlusele, loteriidele vm kampaaniatele
 • teie registreerimine soodustuste, preemiate, tootenäidiste vm materjalide saamiseks
 • meie teenuste liikme või kasutajana (või kellegina, kes võib sisu meie teenustesse postitada) oma konto loomiseks ja haldamiseks
 • teile teie soovitud teenuste või pakkumiste osutamiseks
 • teile vastamiseks, kui olete ühe meie klienditeenindusesindajaga ühendust võtnud
 • ostude või teiste teenuste eest teie maksete töötlemiseks
 • meie teenuste auditooriumi paremaks mõistmiseks
 • analüüsimaks, kuidas meie tooteid, teenuseid ja saite külastatakse ja kasutatakse
 • uute toodete, teenuste ja saitide arendamise aitamiseks
 • küsitluste ning teiste uuringute ja analüüside tegemiseks
 • teie huvidele paremini vastavate reklaamide ja muu kommunikatsiooni arendamiseks ja kättetoimetamiseks
 • aitamaks meil oma reklaame täiustada
 • turvalisuse tagamiseks ja pettuste eest kaitsmiseks
 • meie kasutustingimuste, kogukonna reeglite või teiste juriidiliste õiguste kehtestamiseks
 • Kui asute meile tööle või hakkate meiega koostööd tegema, kasutame osa sellest teabest seoses teie töötamise/koostööga.

Me ei saada teile e-postiga reklaammaterjale v.a juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku selliseid materjale meilt saada. Kui te ka registreerute selliste e-kirjade saamiseks, on teil alati võimalus General Millsi kaubamärgilt või grupilt edasiste e-postiga saadetavate turundussõnumite saamisest loobuda.

Teie isikuteabe töötlemisel kasutatav õiguslik alus oleneb teie asukohariigist ja teabe kasutamise põhjustest. Meie õiguslikud alused teie isikuteabe töötlemiseks ülalkirjeldatud eesmärkidel sisaldavad: a) töötlemist, mis on vajalik meie ja teie vahelise lepingu teostamiseks (näiteks juhtudel, kui teid on vaja varustada toodete või teenustega); b) töötlemist, mis on vajalik meie õigustatud huvide jaoks (näiteks teenuste parendamise huvides analüüside tegemiseks); c) töötlemist, mis on vajalik meie õiguslikest kohustustest kinnipidamiseks (näiteks kohtukutsetele reageerimiseks või muudeks õiguslikeks protsessideks); ja d) kui asjakohane seadus seda nõuab, teie nõusolekut, mida on võimalik hiljem igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust alltoodud andmetel.

Samuti võime kasutada teie isikuandmeid muudel viisidel ning anda sellest andmete kogumise ajal eraldi teada ja hankida teie nõusoleku, kus see on vajalik.

Kuidas me säilitame teavet?

Säilitame kogutud teavet kas elektroonilisel ja/või paberi kujul. Isikuandmeid hoitakse meie kontorites või meie (või siis meie teenusepakkujate) serverites ja need on juurdepääsetavad volitatud töötajatele, esindajatele või agentidele, kellele on juurdepääs vajalik selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel. Säilitame teavet seni, kuni see on teabe kogumise eesmärgi jaoks mõistlikult vajalik, või nii kaua, kuni seda on juriidilistel põhjustel vajalik säilitada. Kustutame teabe kohe, kui see on mõistlikult otstarbekas pärast kehtiva kustutustaotluse saamist või pärast just kirjeldatud perioodi möödumist, olenevalt kumb neist saabub varem.

 

Kuidas me võime teavet teistega jagada?

Võime jagada meie kogutud teavet eelnimetatud eesmärkidel järgmist tüüpi entiteetidega, sh nendega, mis võivad asuda USAs või teistes teie asukohariigist erinevates riikides.

Sidusettevõtted. Võime jagada teavet General Millsis meie arvukate ettevõtete ja meie sidusettevõtete perekonna piires. Võime asjakohases seadusandluses lubatud piires jagada teavet jaotises „Kuidas me sellist teavet kasutame" loetletud põhjustel.

Teenusepakkujad, nõustajad ja konsultandid. Võime jagada teavet kolmandate pooltega, kes osutavad teenuseid meie nimel, ja kolmandate pooltega, kes osutavad teenuseid meile. Kolmandate poolte kategooriad, kellega me võime teavet jagada, sisaldavad neid, kes osutavad turunduse, reklaami, IT-toe, platvormi hostimise, pettuste või kahjude vältimise ja tuvastamise ning finantstehingutega seotud teenuseid, kuid ka kolmandaid pooli, kes aitavad meid selle poliitika jaotises „Kuidas me sellist teavet kasutame?" kirjeldatud tegevustega. Osad teenuseosutajad võivad olla seotud administreerimisega või, kui see on seadusandluses lubatud, andmebaaside täiendamisega.

Teised pooled, kui see on seadusega nõutud või meie kasutajate ja teenuste kaitsmiseks vajalik. Samuti võime avaldada teavet kolmandatele pooltele, selleks et:

 • kaitsta meie juriidilisi õigusi ja samuti meie teenuste vm kasutajate õigusi;
 • kaitsta teenuste, meie kasutajate jt ohutust ja turvalisust;
 • uurida seadusrikkumisi ja vältida pettusi; või
 • olla vastavuses seadusandlusega kõigis jurisdiktsioonides, kus me tegutseme, või kui oleme kohustatud avaldama teavet kohtu või mõne muu isiku või entiteedi poolt, kelle pädevusse kuulub kohustamine sellist teavet esitada, nõudmisel, kui valitsusasutus palub meil vastata õiguslikule protsessile või palub koostööd, olenemata sellest, kas see on õiguslikult nõutud (oleneb kohalikust seadusandlusest).

Teised pooled seoses korporatiivtehinguga. Jätame enesele õiguse avaldada meie käes teie kohta leiduvat mistahes teavet meie ettevõtte või varade osalisel või terviklikul müümisel, liitmisel või muul moel üleandmisel kolmandale poolele (või pakkumisel seda teha) või ebatõenäolise pankroti vms juhtumi korral. Juhul, kui me avaldame korporatiivtehingu kontekstis teie isiklikku teavet, nõuame me asjakohastes andmekaitseseadustes sätestatu kohaselt kolmandatelt pooltelt, kes on teie isikuandmete saajateks, sellest privaatsuspoliitikast kinnipidamist või muul moel teilt nõusoleku hankimist. Väljaspool seda konteksti ei müü me mingeid tarbijate kontaktteabe loendeid meiega mitteseotud ettevõtetele nende turunduse otstarbeks.

Muul moel teie nõusolekul või seaduses lubatu kohaselt. Peale selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud või lubatud jagamise võime jagada teid puudutavat teavet kolmandatele pooltele alati, kui olete selliseks jagamiseks andnud oma nõusoleku, või kui seadus seda lubab.

TÄIENDAVAD ÜKSIKASJAD

Kolmandad pooled, mis pakuvad meie teenustele sisu, reklaame või funktsionaalsust

Osa meie teenustes leiduvast sisust, reklaamidest ja funktsionaalsusest võib olla osutatud meiega mitte seotud kolmandate poolte poolt. Näide.

 • Teatud kolmandad pooled võivad pakkuda reklaame või jälgida, milliseid reklaame kasutajad näevad, kui sageli nad selliseid reklaame näevad ja mida kasutajad neile vastusena teevad. Sellised kolmandad pooled võivad nimetatud teenuste osutamiseks kasutada küpsiseid vms tehnoloogiaid.
 • Me võime anda teile võimaluse jagada teenustes leiduvaid teatud materjale teistega läbi sotsiaalmeediaplatvormide, nagu Facebook ja Twitter, ning need platvormid võivad anda tööriistad, mis muudab selle meie saidil võimalikuks.

Sellised kolmandad pooled võivad koguda või saada teatud küpsiseid jm tehnoloogiaid kasutades teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie teenuseid. Sellist teavet võidakse seaduses lubatud moel koguda pika aja jooksul ja liita teistelt veebisaitidelt ja veebiteenustelt kogutud teabega.

Üks meile teenust osutavatest kolmandatest pooltest on ettevõte Google Inc. Sarnaselt paljudele teistele veebisaitidele kasutame me Google Analyticsit, teenust mis jagab meile teavet, kui palju kasutajaid meie teenuseid külastavad, millal nad seda teevad ja kuidas nad meie teenustes navigeerivad. Google pakub brauseri lisandmoodulit, mis annab kasutajatele võimaluse loobuda oma külastusi puudutavate andmete teatamisest veebisaitidele Google Analyticsi poolt. Lisateavet lisandmooduli kohta leiate siit.

Andmete rahvusvaheline edastamine

Me võime koguda, edastada, talletada, töödelda ja/või avaldada teie teavet väljaspool teie asukohariiki kooskõlas selle privaatsuspoliitika ja asjakohase seadusega (näiteks teabe edastamiste õiguslik alus võib tuleneda standardsetest lepingupunktidest või nõusolekust). Edastuslepingute eksemplari võite saada, kui võtate meiega ühendust.

Nagu eelnevalt juba mainitud, võime me avaldada kooskõlas selle privaatsuspoliitikaga teie isikuteavet ka saajatele, kes asuvad väljaspool teie asukohariiki. Sellised saajad võivad asuda näiteks USAs jt riikides. Pange tähele, et riikides, kuhu teie andmed võidakse edastada, ei pruugi andmekaitse ja muu seadusandlus olla sama põhjalik kui teie asukohariigis. Kui me edastame teie isiklikku teavet teie asukohariigist väljaspool asuvatele saajatele, kaitseme sellist isikuteavet nii, nagu seda on kirjeldatud selles privaatsuspoliitikas ja kooskõlas asjakohaste andmekaitseseadustega.

Teabe turvamine

Meie eesmärk on hoida teie toimingud meie teenustes ohutute ja turvalistena. Oleme juurutanud administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid meie valduses olevate isiklike andmete kaitsmiseks ning varguse, kaotsiminemise, loata juurdepääsu, kasutamise, muutmise ja avaldamise vältimiseks. Samas juhime tähelepanu, et meil pole võimalik absoluutselt garanteerida igasuguse teie poolt veebis avaldatud teabe turvalisust; oma andmed esitate te enda vastutusel.

Lingid teiste teenustega

Meie teenused võivad sisaldada linke meie tütarettevõtete saitidele ja teistele saitidele, mida käitavad kolmandad pooled. Sellistel teistel saitidel võivad olla oma enda privaatsuspoliitikad ja neile see privaatsuspoliitika ei kehti. Meie ei vastuta kolmandatele pooltele kuuluvate ja nende käitatavate saitide privaatsuspoliitikate ega sisu eest. Teised saidid võivad koguda ja töödelda kogutud teavet erinevalt, mistõttu soovitame teil iga külastatava saidi privaatsuspoliitikad hoolikalt läbi lugema.

Kasutaja loodud sisu ja avaliku profiili omadused

Meie teenused võivad aeg-ajalt sisaldada interaktiivseid alasid, kus teenuste kasutajad saavad esitada kommentaare või muud sisu (sealhulgas kasutajat puudutavat teavet, mis võib olla veebikogukonnas kasutaja avalikule profiilile kuvatud), mis võib olla nähtav teistele. Kasutajatel tuleb endale aru anda, et kui nad vabatahtlikult avaldavad postitamiseks või avaldamiseks esitatud sisus isiklikku teavet, võivad sellist teavet lugeda ja kasutada ka teised. See võib tuua kaasa soovimatuid sõnumeid teistelt postitajatelt või pooltelt. Me ei tee teie sisu esitamisel vabatahtlikult lisatud sisu kasutamise või turvalisusega seoses mingeid märkusi ega võta mingeid kohustusi.

Sõbraga jagamise tööriistad

Meie teenused võivad aeg-ajalt sisaldada sõbraga jagamise rakendust, mis muudab teile meie teenustest teabe sõpradele või pereliikmetele e-posti teel edastamise lihtsaks. Teie e-posti sõnumi adressaadi määramiseks võib rakendus paluda teil sisestada saaja e-posti aadressi ja/või muu sarnase teabe (sh teie e-posti aadressi). Rakendus kasutab seda teavet teie sõnumi adresseerimiseks, et seda oleks võimalik korralikult ära saata. Me võime pidada tõrgete tuvastamise ja pettuste vältimise eesmärkidel ajutiselt sellise teabe logi. Juhul, kui me pakume teile mingis vormis viitetasu saaja teatud tegevuse julgustamise eest (näiteks, kui te saate tasu selle eest, kui saaja otsustab registreeruda pärast teilt e-kirja saamist ühele meie pakkumistest), võime samuti säilitada teavet, mis on vajalik viitetasu väljateenimise kinnitamiseks.

 

Laste privaatsus

Meie teenused pole suunatud lastele, nagu on sätestatud asjakohase seadusandlusega, ja me ei küsi lastelt teadlikult ilma nende eestkostjate nõusolekuta mingit teavet. Kui me saame teada, et lapsed esitavad meile isikuandmeid ilma oma eestkostjate nõusolekuta, kustutame me sellised isikuandmed viivitamatult. General Mills võib pakkuda teisi teenuseid, mis on kas terviklikult või osaliselt suunatud lastele, ning sellistele teenustele rakenduvaid tavasid kirjeldatakse sellistele teenustele kehtivates privaatsuspoliitikates. General Mills pöörab laste privaatsuse kaitsmisele erilist tähelepanu. Samuti soovitame vanematel jälgida oma laste veebitegevusi ja tutvuda tarkvara või muude tööriistadega, mis aitavad nende lastel nautida veebikogemuse meelelahutuslikke ning lõbusaid aspekte ilma oma isiklikku ohutust ohustamata ning ei võimalda kasutada internetti moel, mis ei ole kooskõlas vanemate eelistustega, ning neid rakendada.

Anonüümsus ja pseudonüümid

Kohtades, kus see on otstarbekas, on teil võimalus end mitte identifitseerida või kasutada meiega suhtlemisel pseudonüümi v.a juhul, kui seadus või kohus/tribunal nõuab, et me peame tegelema end identifitseerunud inimestega või kui meil pole otstarbekas tegeleda teiega, kui te pole end identifitseerinud.

Privaatsuspoliitika muudatused

Meil on õigus privaatsuspoliitikat meie enda parema äranägemise järgi igal ajal muuta või asendada. Tulge ja kontrollige aeg-ajalt üle ja veenduge, et olete kursis kõigi selle privaatsuspoliitika muudatuste või värskendustega. Teie jätkuv meie teenuste kasutamine või nende külastamine ja üldisemalt meiepoolne teie teabe käsitlemine toimub kasutamise, külastamise või käsitlemise ajal kehtiva privaatsuspoliitika versiooni alusel. Kõikidest selle privaatsuspoliitika värskendustest või muudatustest antakse teada meie peamisel veebisaidil (ja/või teie jurisdiktsioonis korreleeruval põhiveebisaidil).

TEIE KONTROLL TEABE ÜLE, OMA ÕIGUSTE JA VALIKUTE KASUTAMINE

Kuidas esitada kaebust teie privaatsusõiguste rikkumiste kohta?

Kui te leiate, et oleme teie isikuteavet käsitledes rikkunud oma privaatsuskohustusi, võite esitada kaebuse, kirjutades meile all toodud kontaktandmetel, ja me püüame anda teile nii pea kui praktiliselt võimalik kinnituse, kuidas meie hinnangul võiks kaebuse lahendada. Kui te pole meie vastusega teie kaebusele rahul, võite esitada kaebuse oma asukohariigi asjakohasele privaatsusega tegelevale regulatiivasutusele.

Täiendav teave teie õiguste kohta

Teil on alati õigus vaadata üle ja värskendada teavet, mida te eelnevalt olete meile sellel saidil esitanud. Selle korraldamiseks või selleks, et paluda meil eemaldada teid e-posti aadresside nimekirjast, kuhu me saadame e-kirjaga uudiskirju, võite meiega ühendust võtta alljärgnevas jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta?" kirjeldatud moel. Kõigil meie e-kirjaga saadetavatel uudiskirjadel on link „tühista tellimus", mille klõpsamisel lõpetatakse teile General Millsi kaubamärgilt või grupilt e-kirjaga uudiskirjade saatmine.

Lisaks teie õigusel olla teavitatud meie andmetega seotud tegevustest, sh entiteetidest, kellega me oleme teie teavet jaganud, on teil õigus nõuda juurdepääsu teabele (sh saada endale oma isikuteabe eksemplar), mis meil teie kohta on, ja taotleda sellises teabes leiduvate ebatäpsuste parandamist (sellele võivad kohalduda teatud asjakohase seadusega sätestatud erandid).

Asjakohasest seadusandlusest olenevalt võib teil olla ka õigus kustutamisele, õigus sulgeda oma kontod, õigus piirata töötlemist, taotledes andmete anonüümimist, blokeerimist või kustutamist, õigus võtta tagasi oma nõusolek tulevasele töötlemisele, õigus andmeid teisaldada ja õigus esitada vaideid teie teabe teatud töötlemise kohta, sh kehtivat õigust rikkudes tehtud töötlemise kohta.

Kui soovite nende õiguste põhjal esitada taotluse, võtke alltoodud kontaktteabe alusel ühendust meie klienditeenindusega.

Enne teie taotluse täitmist võime nõuda teilt oma identiteedi kinnitamist ja teie nõutava teabe määratlemist. Reageerime teie taotlusele mõistliku aja piires ja kooskõlas asjakohaste andmekaitseseadustega. Võib esineda juhtumeid, kus taotlus meie valduses olevale teie isikuteabele juurdepääsuks, hankimiseks, muutmiseks ja kasutamise vältimiseks saab eitava vastuse. Selliste juhtumite hulka võivad kuuluda näiteks juhtumid, kus teabele juurdepääs omaks ebamõistlikku mõju teiste privaatsusele. Sellistel juhtudel esitame teile keeldumise põhjused.

Küpsiste valikud

Nagu selle privaatsuspoliitika alljärgnevas jaotises „Küpsiste teatis" on üksikasjalikult kirjeldatud, kasutavad kolmanda pooled erinevaid küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid (edaspidi nimetatud lihtsuse huvides ühiselt „küpsised") meie saitidel teabe kogumiseks eelkirjeldatud eesmärkidel, sh meile analüüsiteenuste pakkumiseks ning aja jooksul ja erinevatel saitidel, teenustes ning seadmetes kasutajate veebitegevuste alusel meie saitidel ja mujal reklaamide esitamiseks (nn „veebikäitumisel põhinev reklaamimine" või „sihitud reklaamimine").

Asjakohase seadusandluse kohaselt kasutatakse küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid ainult teie eelneva teavitatud nõusoleku alusel, v.a juhul, kui need on vajalikud teie soovitud teenuste osutamiseks.

Teil on võimalik juhtida ja/või keelata küpsiseid oma soovi järgi ja meil on hea meel pakkuda teile erinevaid võimalusi küpsistega seoses valikute langetamiseks.

Peamiseks võimaluseks seda teha, on külastada Küpsiste eelistuste keskust, mille me oleme iga oma saidi juurde loonud (sinna pääseb ka iga saidi allosas jaluses, privaatsuspoliitika lingi lähedal asuvat linki „Küpsiste seadete kohandamine" klõpsates). Eelistuste keskuses asudes on teil võimalik teha valikuid erinevate küpsiste kohta, sh kolmandate poolte sihtreklaamimise küpsiste ja, kus see on kohane, teiste küpsiste kohta, mida meie (või kolmandad pooled) võime sellel saidil kasutada. Mõni meie enda saitidest võib sisaldada ka otse sihtreklaame. Neid esitab teile Google. Kui soovite piirata Google'il neil saitidel sihitud reklaamide esitamisega saadud teabe kasutamist, klõpsake siin.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui teil on selle privaatsuspoliitika või meie poolt teie isikuandmete kogumise, säilitamise, kasutamise või avaldamisega seoses küsimusi või murekohti, või kui soovite oma privaatsusega seoses esitada kaebuse, võtke meiega ühendust.

Teil on võimalik meile ka helistada numbril (ÜK) 0800 591 223, (Iiri Vabariik) 1800 535 115 (tööpäeviti 09.00–20.00) või saata füüsiline kiri aadressile:

General Mills UK Ltd
Harman House, 1 George Street
Uxbridge, London UB8 1QQ

KINNITATE, ET OLETE SELLES POLIITIKAS KIRJELDATUD TEABE LÄBI LUGENUD JA SELLEST ARU SAANUD NING ET ETTEVÕTE ON TÄITNUD ASJAKOHASEST SEADUSEST TULENEVA KOHUSE TARBIJAID TEAVITADA.

 

 

Küpsiste teatis

See küpsiste teatis kehtib meie veebisaitidele ja meie mobiilirakendustele. Lugege see küpsiste teatis hoolikalt läbi ja võtke küsimuste tekkimisel meiega eeltoodud kontaktteavet kasutades julgelt ühendust.

Me (ja kolmandad pooled, mis pakuvad meie teenustes sisu, reklaame ja funktsionaalsust) võime kasutada küpsiseid ja teisi tehnoloogiaid, et hõlbustada veebisaidi haldamist ning navigeerimist; et paremini mõista ja parendada meie teenuseid; et määratleda või parendada teile siin ja mujal näidatavaid reklaame; ning et pakkuda teile rikkalikku veebikogemust. Kirjeldame kõiki neid tehnoloogiaid lähemalt alljärgnevalt.

Küpsised

„Küpsis" on teie seadmesse salvestatav väike fail. Selline fail sisaldab ainulaadset identifikaatorit ja aadressi või muud külastatava aadressi teavet.

Osad küpsised on vajalikud selleks, et saaksite meie teenustes ringi liikuda ja selle võimalusi kasutada, näiteks turvatud piirkondi külastada. Teised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad teenuseid kasutavad (näiteks, milliseid lehekülgi külastavad kasutajad kõige sagedamini ja kas nad saavad veebilehtedelt tõrketeateid). Koos teabega, mida koguti teie registreerimisel veebisaidile, võimaldavad küpsised meil teid saidile naasmisel tervitada või muul moel täiustatud ja isikupärasemaid funktsioone pakkuda. Küpsiseid võivad meie nimel kasutada ka kolmandad pooled, kes tegelevad meie reklaamidega teistel veebisaitidel, selleks et mõista, millised reklaamid toovad külastajaid meie saitidele, ja muul moel meie veebireklaame parendada või paremini sihtida.

Enamik brausereid aktsepteerivad küpsiseid automaatselt, kuid neid on võimalik seadistada seda mitte tegema või teavitama kasutajat, kui küpsis on välja saadetud. Kui soovite küpsised keelata, vaadake oma brauseri menüüst, kuidas see täpsemalt toimub. Teadke aga, et küpsiste keelamisel ei pruugi teil enam olla võimalik meie teenuste teatud kohandatud funktsioone kasutada.

Muud jälgimistehnoloogiad

Kasutatakse ka palju teisi jälgimistehnoloogiaid, nagu veebimajakad, pikslid ja sildid. Tegemist on veebilehele, e-kirja või reklaami paigutatud väikeste koodistringidega. Külastades mõnda sellistest tehnoloogiatest sisaldavat lehekülge, loote te suhtluse veebiserveriga, mis kogub teie arvuti või seadme kohta kindlat teavet. Sellise teabe hulka võib kuuluda teie IP-aadress, brauseri tüüp, operatsioonisüsteemi tüüp ja küpsistesse talletatud identifikaatorid. Me (ja kolmandad pooled) võime kasutada selliseid tehnoloogiaid, et lugeda kokku meie saitide külastajaid ja tunda meie poolt kasutajate arvutitesse või seadmetesse paigaldatud küpsistesse talletatud identifikaatorite abil ära oma kasutajad. Juurdepääs nendele identifikaatoritele võimaldab meil pakkuda meie saitidel isikupärastatud elamust. Samuti võime sellelaadseid tehnoloogiaid lisada reklaamidesse või e-posti sõnumitesse, et jälgida, kuidas neile reageeritakse.

Selle „Küpsiste teatise" tasakaalustatuse huvides liidame kõik need tehnoloogiad üldise termini „küpsised" alla.

Küpsiste kategooriad ja teie õigused

Nagu eelmistes lõikudes juba mainitud, kasutatakse küpsiseid eri eesmärkidel. Osad küpsised oleme „paigaldanud" (toonud teie brauserisse) meie. Neid kutsutakse „esimese poole küpsisteks". Teised, mida nimetatakse „kolmanda poole küpsisteks", on paigaldanud kolmandad pooled, kellele on antud õigus meie saidil nii teha.

Asjakohase seadusandluse kohaselt kasutatakse küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid ainult teie eelneva teavitatud nõusoleku alusel, v.a juhul, kui need on vajalikud teie soovitud teenuste osutamiseks.

Teil on võimalik juhtida ja/või keelata küpsiseid oma soovi järgi ja meil on hea meel pakkuda teile erinevaid võimalusi küpsistega seoses valikute langetamiseks.

Peamiseks võimaluseks seda teha, on külastada Küpsiste eelistuste keskust, mille me oleme iga oma saidi juurde loonud (sinna pääseb ka iga saidi allosas jaluses, privaatsuspoliitika lingi lähedal asuvat linki „Küpsiste seadete kohandamine“ klõpsates). Küpsiste eelistuste keskuses leiate iga küpsisekategooria kirjelduse (sarnane alljärgnevale) ja seejärel on teil võimalik otsustada, kas nõustuda või keelduda teatud liiki küpsistest, juhul kui peaksite nii teha soovima (erandiks on kategooriasse „rangelt vajalikud" kuuluvad kategooriad, mille saamisest teil pole võimalik keelduda, sest sait ei saaks ilma nendeta korralikult toimida).

Meie saidil leiduvad küpsised jagunevad järgmistesse kategooriatesse.

 • Rangelt vajalikud küpsised
  Need küpsised on vajalikud saidi toimimiseks ja neid pole võimalik meie süsteemidest Küpsiste eelistuste keskuse kaudu välja lülitada. Neid küpsiseid paigaldatakse tavaliselt ainult vastusena teie teenusetaotlustele, näiteks teie privaatsuseelistuste määratlemiseks, sisselogimiseks, vormide täitmiseks ja saidi turvalistele aladele pääsemiseks. Teil on võimalik seadistada brauserit neid küpsiseid blokeerima või teid neist teavitama, kuid saidi teatud osad lakkavad selle tulemusel toimimast.
 • Analüütika küpsised
  Need küpsised võimaldavad meie saidil koguda teavet selle kohta, kuidas te saidil toimetate, sh milliseid lehekülgi külastate kõige sagedamini ja kas mõni lehekülgedest saadab teile tõrketeateid. Need küpsised aitavad meil oma teenuseid paremaks muuta. Kui need küpsised on blokeeritud või keelatud, võib meie sait olla vähem funktsionaalne ja mõni meie teenustest ei pruugi teile enam kättesaadav olla.
 • Funktsionaalsed küpsised
  Funktsionaalsed küpsised võimaldavad meie saidil pidada meeles teavet, näiteks teie eelistatud keelt, mida saab kasutada teie kogemuse kohandamiseks meie saidil. Ka neid küpsiseid saab kasutada teile teie piirkonnale spetsiifilise teabe pakkumiseks ning need võivad aidata teil kohandada saidi välimust. Kui need küpsised on blokeeritud või keelatud, võib meie sait olla vähem funktsionaalne ja mõni meie teenustest ei pruugi teile enam kättesaadav olla.
 • Sihtimisküpsised
  Sihtimisküpsiseid kasutavad pooled, kes on seotud meie saidil teiste ettevõtete reklaamide esitamisega või kes teevad kindlaks, milliseid meie reklaamidest (või teiste poolte reklaamidest) hakatakse teile näitama kolmandate poolte veebisaitidel. Sellised küpsised koguvad teavet teie veebitegevuse kohta, näiteks milliseid reklaame te olete näinud või milliseid veebisaite külastanud, et teha vahet, millised reklaamid võiksid teile asjakohased olla. Seda teavet kasutatakse seejärel teile sihitud ja teile tõenäoliselt kõige asjakohasemate reklaamide näitamiseks (teinekord kutsutakse seda ka „huvipõhiseks reklaamimiseks" või „veebis käitumisel põhinevaks reklaamimiseks") ning seda ka siis, kui olete külastamas meile mitte kuuluvaid veebisaite. Kui need küpsised on blokeeritud või keelatud, võib meie sait olla vähem funktsionaalne ja mõni meie teenustest ei pruugi teile enam kättesaadav olla.

  Kuigi täpsed küpsised võivad aja jooksul muutuda, on need üldiselt piiritletud eelmainitud kategooriatega.

  Eelnevalt kirjeldatud viimase küpsistekategooriaga (sihtimisküpsised) seoses pakume me asjakohastes kohtades lisaks Küpsiste eelistuste keskusele veel ka teist võimalust nendest küpsistest loobumiseks ja/või nendega seotud nõusoleku tagasivõtmiseks. Küpsiste eelistuste keskus tegeleb küpsistega, mis on paigaldatud meie saidil, kuid ei puuduta ülejäänud veebimaailma. Olemas on ka kogu valdkonda hõlmav sihtimisküpsistest loobumise programm. Kohtades, kus see on asjakohane, on teil võimalik võtta tagasi sihtimisküpsistele antud nõusolek, klõpsates siin (Kanadas klõpsake siin, Brasiilias klõpsake siin).

Kohtades, kus see on võimalik, saate mainitud programmi abil loobuda mitte ainult meie, vaid väga suure hulga kolmandate poolte sihtimisküpsiste saamisest. Samas tasub pöörata tähelepanu tõsiasjale, et selline loobumisprotsess on ise küpsisepõhine. Teisisõnu, kui loobute, paigaldatakse teie brauserisse küpsis, mis teavitab selliseid kolmandaid pooli, et nad ei kasutaks teie puhul sihitud reklaamimist. Seega, kui te hiljem oma brauserist küpsised kustutate (nagu paljud inimesed regulaarselt teevad), läheb teie loobumine kaotsi ja teil tuleb see uuesti rakendada.

Versioon: Cookie 1.0