Zásady ochrany osobních údajů společnosti General Mills
Datum účinnosti: únor 2021

Společnost General Mills si zakládá na tom, že prodává ty nejdůvěryhodnější značky. Víme, že abychom si udrželi vaši důvěru, musíme chránit vaše soukromí. Proto věnujeme velkou pozornost ochraně osobních údajů uživatelů našich webů, našich stránek a aplikací na externích platformách sociálních médií, našich e-mailů a mobilních aplikací (společně se všemi ostatními platformami, které odkazují na tyto zásady, dále jen „služby“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy v oblasti zacházení s údaji, možnosti, které jako uživatelé našich služeb máte, a práva, která máte ve spojení s naším používáním, šířením, zpřístupněním a/nebo zpracováním vašich údajů. Mezi tyto údaje patří „osobní údaje“ nebo „osobní informace“ dle definice v příslušných zákonech o ochraně osobních údajů.

Údaje, které získáváme od vás, z vašich zařízení nebo od ostatních

Údaje o vás (a o zařízení, které používáte pro přístup k našim službám) můžeme shromažďovat různými způsoby:

 • Můžete nám údaje přímo poskytnout.
 • Můžete povolit třetí straně, například platformě sociálních médií, aby nám vaše údaje poskytla.
 • Další údaje z vašeho zařízení můžeme získat, když navštívíte náš web nebo používáte naše služby, nebo když zobrazíte naše online reklamy.
 • Další údaje o vás můžeme získat z jiných zdrojů povolených zákonem.

Pokud o vás nebudeme moci shromažďovat údaje, je možné, že vám nebudeme schopni poskytnout požadované zboží nebo služby. Další informace o jednotlivých způsobech shromažďování údajů následují níže.

Údaje poskytnuté přímo vámi

Když přistupujete k našim službám a používáte je nebo s námi jinak komunikujete, můžete nám přímo poskytnout údaje, jako jsou:

 • kontaktní údaje (např. jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo apod.);
 • uživatelské jméno nebo heslo;
 • demografické údaje (např. věk nebo datum narození, pohlaví, rodinný stav, počet dětí nebo další charakteristiky);
 • informace o kreditní kartě nebo jiné platební údaje;
 • údaje o věrnostní kartě;
 • kontaktní údaje rodinných příslušníků nebo jiných osob;
 • údaje o vašich nákupech;
 • jakékoli jiné údaje o vás, vaší rodině nebo jiných osobách, které se rozhodnete poskytnout;
 • jakékoli jiné údaje, které můžeme příležitostně vyžadovat, abychom vám mohli poskytovat služby, včetně údajů, které mohou být považovány podle platných zákonů o ochraně osobních údajů za citlivé osobní údaje;
 • jakékoli jiné údaje, které nám poskytnete za účelem zpracování žádosti o zaměstnání nebo pracovní činnosti, včetně vaší historie zaměstnání a vzdělání, relevantních zkušeností a dovedností a včetně odpovědí na dotazníky pro uchazeče o zaměstnání, které můžeme vyžadovat v rámci výběrového řízení.

Některé výše uvedené údaje mohou být považovány dle platného zákona o ochraně osobních údajů za citlivé osobní údaje. Vaše citlivé osobní údaje budeme zpracovávat a chránit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušným zákonem o ochraně osobních údajů.

Údaje z platforem sociálních médií

Pokud používáte platformy sociálních médií (např. Facebook, WeChat nebo Twitter), můžeme získat vaše osobní údaje, které jste těmto službám zpřístupnili, včetně údajů o vašich kontaktech v těchto službách.

Některé platformy sociálních médií vám například umožňují zasílat obsah z našich služeb vašim kontaktům nebo stahovat informace o vašich kontaktech, abyste se s nimi mohli spojit v našich službách. Některé platformy sociálních médií mohou také zprostředkovávat registraci nebo přihlášení k našim službám, nebo vylepšovat či přizpůsobovat vaše používání našich služeb.

Vaše rozhodnutí používat platformu sociálních médií bude vždy dobrovolné. Měli byste si však v zásadách ochrany osobních údajů těchto platforem ověřit, že souhlasíte s tím, jaké informace tyto platformy sociálních médií mohou našim službám zpřístupňovat.

Údaje získané z vašeho zařízení při přístupu k našim službám nebo jejich používání, nebo při zobrazení našich online reklam

Když přistupujete k našim službám nebo je používáte, nebo když si prohlížíte naše online reklamy, můžeme prostřednictvím souborů cookie nebo jiných technologií (jako jsou pixely, tagy a webové majáky) shromažďovat údaje o vašem počítači nebo zařízení a vaší aktivitě online. Následují příklady typů údajů, které můžeme tímto způsobem shromažďovat:

 • typ zařízení (např. stolní počítač, tablet nebo mobilní zařízení);
 • typ prohlížeče (např. Internet Explorer);
 • operační systém (např. Windows);
 • informace o poloze;
 • adresa IP, ID zařízení nebo podobné údaje;
 • webové stránky nebo online služby, které navštívíte před nebo po návštěvě našich služeb;
 • vaše interakce s našimi službami (např. odkazy, na které kliknete, a zobrazené stránky a položky);
 • zda otevřete nebo přepošlete naše e-maily nebo kliknete na některé prvky v e-mailu.

Údaje, které můžeme získat z jiných zdrojů

Pokud to povoluje zákon: (a) můžeme o vás shromažďovat údaje z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, personální agentury nebo předchozí zaměstnavatelé (v případě uchazečů o zaměstnání), jiné značky a skupiny v rámci společnosti General Mills a další komerčně dostupné zdroje, a (b) můžeme o vás také shromažďovat údaje od třetích stran, které vám naším jménem poskytují služby, mimo jiné včetně třetích stran, které zpracovávají dotazy na zákaznickou podporu nebo marketing.

Mezi tyto údaje patří:

 • kontaktní údaje (např. jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo);
 • uživatelská ID na sociálních médiích;
 • věk nebo datum narození;
 • pohlaví;
 • demografické údaje;
 • rodinný stav a počet a věk dětí;
 • výše příjmu;
 • nákupní chování;
 • zájmy, koníčky a preference týkající se produktů;
 • interakce s médii nebo reklamou;
 • veřejně pozorovatelné aktivity (jako jsou blogy a online příspěvky);
 • další údaje, které byly shromážděny jinými značkami nebo společnostmi ve skupině General Mills;
 • další údaje, které můžeme použít pro zlepšení našich marketingových aktivit.

Některé z těchto údajů mohou být dle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů považovány za citlivé. Upozorňujeme, že pokud to povoluje platný zákon, některé nebo všechny údaje, které shromáždíme nebo získáme, mohou být sloučeny nebo spojeny (námi nebo třetími stranami, které nám poskytují služby) pro kterýkoli z účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně přizpůsobení komunikace s vámi a zlepšování našich produktů, služeb a propagačních aktivit.

JAK TYTO ÚDAJE POUŽÍVÁME

Osobní údaje můžeme shromažďovat, používat, zpřístupňovat nebo uchovávat pro níže uvedené účely (nevyžaduje-li zákon jinak):

 • komunikace s vámi ohledně našich produktů, služeb a propagačních akcí; upozorňujeme, že pokud od nás nechcete dostávat marketingové materiály, můžete nás o tom informovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů;
 • poskytování dalších informací, služeb, produktů nebo jiných materiálů, které si vyžádáte nebo o které můžete mít zájem;
 • vyřízení a zpracování vašich dotazů, žádostí, přihlášek, stížností a zpětné vazby;
 • zajištění souladu s platnými zákony, předpisy, kodexy, pokyny nebo pravidly nebo součinnost s orgány činnými v trestním řízení a při vyšetřováních státního nebo regulačního úřadu;
 • zpracování plateb nebo kreditních transakcí;
 • přizpůsobení vašeho interaktivního zážitku (například poskytování relevantní reklamy v našich službách a jinde);
 • správa a zlepšování našich webů, produktů a nabídek služeb;
 • interní účely správy a řízení našeho vztahu s vámi;
 • zpracování vaši žádosti o zaměstnání nebo nabídky, poskytování informací souvisejících s pracovní pozicí, zařazení do výběrového řízení pro zaměstnání nebo poskytování služby a monitorování a zlepšování našeho procesu náboru;
 • plnění smluvních povinností, jako je plnění závazků souvisejících s poskytováním vámi vyžádaného zboží nebo služeb.

 

V závislosti na typu služeb, které využíváte, můžeme tyto údaje používat například pro tyto konkrétní účely:

 • registrace k odběru e-mailů a dalších informací nebo materiálů, o které požádáte;
 • registrace do soutěže, slosování nebo jiné propagační akce;
 • registrace k zasílání slev, prémií, vzorků produktů nebo jiných materiálů;
 • vytvoření a správa vašeho účtu jako uživatele nebo člena našich služeb (nebo někoho, kdo může zveřejňovat obsah v našich službách);
 • poskytování vyžádaných služeb nebo nabídek;
 • odpověď, když jste kontaktovali zástupce zákaznického servisu;
 • zpracování vaší platby za nákup nebo jiné služby;
 • lepší porozumění uživatelům našich služeb;
 • analýza používání našich produktů, služeb a webů a přístupu k nim;
 • vývoj nových produktů, služeb a webů;
 • provádění průzkumů a dalšího výzkumu a analýz;
 • vytváření a doručování reklamy a dalších komunikací lépe přizpůsobených vašim zájmům;
 • zlepšování naší reklamy;
 • zajištění zabezpečení a ochrany proti podvodům;
 • vymáhání našich podmínek použití, komunitních pravidel a dalších zákonných práv;
 • pokud vás zaměstnáme nebo najmeme, některé z těchto údajů budeme používat ve spojení s tímto zaměstnáním/poskytováním služeb.

Nebudeme vám zasílat žádné marketingové e-maily, pokud nám nedáte výslovný souhlas s příjmem takových sdělení. Pokud se k příjmu těchto e-mailů zaregistrujete, máte vždy možnost zrušit odběr dalších marketingových zpráv od dané značky nebo skupiny General Mills.

Právní základ zpracování vašich osobních údajů se liší v závislosti na zemi vašeho bydliště a důvodu použití údajů. Naše právní základy pro zpracování vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům jsou mimo jiné: (a) zpracování nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi (například pokud je nezbytné pro poskytování produktů a služeb), (b) zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (například provádění analýzy pro zlepšování našich služeb), (c) zpracování nezbytné pro splnění naší právní povinnosti (například reakce na soudní obsílku nebo jiný právní proces), (d) kde to příslušný zákon vyžaduje, váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat s využitím níže uvedených kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme používat také dalšími způsoby a ve chvíli jejich shromáždění vám dáme konkrétní oznámení a získáme váš souhlas, pokud to bude zapotřebí.

Jak údaje archivujeme

Shromážděné údaje uchováváme v elektronické a/nebo papírové podobě. Osobní údaje uchováváme v našich kancelářích nebo na našich serverech (nebo serverech našich poskytovatelů služeb) a mají k nim přístup oprávnění zaměstnanci, zástupci a zprostředkovatelé, kteří přístup potřebují pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Údaje archivujeme tak dlouho, jak je přiměřeně nezbytné pro účel, za kterým byly shromážděny, nebo tak dlouho, dokud platí nutnost je uchovávat z právních důvodů. Údaje vymažeme po obdržení platné žádosti o vymazání ihned, jakmile to bude prakticky proveditelné, nebo po ukončení výše popsaného období, podle toho, co nastane dříve.

 

Jak můžeme údaje sdílet s dalšími stranami

Shromažďované údaje můžeme ve spojení s výše uvedenými účely sdílet s následujícími typy subjektů, včetně těch ve Spojených státech amerických nebo jiných zemích mimo zemi vašeho bydliště.

Přidružené společnosti. Údaje můžeme sdílet v rámci skupiny General Mills s našimi podniky a v rámci skupiny přidružených společností. V souladu s platnými zákony můžeme údaje sdílet z důvodů uvedených v části „Jak tyto údaje používáme“.

Poskytovatelé služeb, poradci a konzultanti. Údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které naším jménem poskytují služby nebo které poskytují služby nám. Mezi kategorie třetích stran, s nimiž můžeme údaje sdílet, patří strany poskytující služby týkající se marketingu, reklamy, podpory IT, hostování platforem, prevence a odhalování podvodů nebo ztrát, strany poskytující finanční transakce a strany, které nám pomáhají s činnostmi popsanými v těchto zásadách v části „Jak tyto údaje používáme“. Někteří poskytovatelé služeb mohou spravovat nebo, kde to zákon povoluje, také doplňovat naše databáze.

Další strany, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné pro ochranu našich uživatelů a služeb. Údaje můžeme také zpřístupnit třetím stranám za účelem:

 • ochrany našich zákonných práv a práv uživatelů našich služeb nebo jiných stran;
 • zajištění bezpečnosti a zabezpečení služeb, našich uživatelů nebo jiných stran;
 • vyšetřování porušení zákona a prevence podvodu;
 • zajištění souladu se zákonem v některé z jurisdikcí, kde působíme, nebo pokud jsme k vydání údajů nuceni soudem nebo jinou fyzickou či právnickou osobou s pravomocí vyžadovat vydání těchto údajů, v reakci na soudní proces nebo žádost o spolupráci ze strany státního orgánu, bez ohledu na to, zda je to vyžadováno zákonem (v závislosti na místním právním řádu).

Další strany ve spojení s podnikovou transakcí. Vyhrazujeme si právo zpřístupnit jakékoli údaje, které o vás máme, v případě prodeje, fúze nebo jiného převodu celého podniku či aktiv nebo jejich části na třetí stranu (nebo nabídky k takovému převodu), nebo v nepravděpodobném případě, že dojde k úpadku nebo podobné události. Pokud zpřístupníme vaše osobní údaje v kontextu podnikové transakce, budeme vyžadovat, aby třetí strany, které vaše osobní údaje přijmou, dodržely tyto zásady ochrany osobních údajů, nebo jinak získaly váš souhlas, jak je vyžadováno příslušným zákonem o ochraně osobních údajů. Mimo tento kontext nebudeme prodávat žádné seznamy spotřebitelských kontaktních údajů nepřidruženým společnostem pro jejich marketingové účely.

Jinak, s vaším souhlasem nebo jak je povoleno zákonem. Kromě sdílení popsaného nebo povoleného v těchto zásadách ochrany osobních údajů můžeme vaše údaje sdílet s třetími stranami, pokud k takovému sdílení dáte souhlas, nebo je-li povoleno zákonem.

DALŠÍ PODROBNOSTI

Třetí strany poskytující obsah, reklamy nebo funkce v našich službách

Určitý obsah, reklamy nebo funkce v našich službách mohou být poskytovány třetími stranami, které k nám nejsou přidruženy. Například:

 • Určité třetí strany mohou zprostředkovávat zobrazení reklam nebo sledovat, které reklamy uživatelé zobrazí, jako často a jak na ně reagují. Tyto třetí strany mohou při poskytování těchto služeb využívat soubory cookie a podobné technologie.
 • Můžeme vám umožnit sdílení určitých materiálů ve službách s ostatními prostřednictvím platforem sociálních médií, jako jsou Facebook a Twitter, a tyto platformy mohou poskytovat nástroje pro sdílení na našem webu.

Tyto třetí strany mohou shromažďovat nebo získávat určité informace o vašem používání našich služeb, například prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií, a tyto údaje mohou být shromažďovány v průběhu času a sloučeny s údaji získanými z různých webových stránek a online služeb, kde to povoluje zákon.

Jednou ze třetích stran, které nám poskytují služby, je společnost Google Inc. Jako řada webových stránek používáme službu Google Analytics, která poskytuje informace o tom, kolik uživatelů navštíví naše služby, kdy je navštěvují a jak se v nich pohybují. Společnost Google nabízí rozšíření do prohlížeče, které umožňuje uživatelům zakázat poskytování dat o jejich návštěvách webovým stránkám prostřednictvím služby Google Analytics. Další informace o tomto rozšíření najdete zde.

Mezinárodní předávání údajů

Vaše údaje můžeme shromažďovat, předávat, ukládat, zpracovávat a zpřístupňovat mimo zemi vašeho bydliště, v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platným zákonem (právním základem předávání údajů mohou být například standardní smluvní doložky nebo souhlas). Pokud chcete získat kopie smluv o předávání údajů, kontaktujte nás.

Jak je uvedeno výše, vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit příjemcům mimo zemi vašeho bydliště, v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tito příjemci se mohou nacházet v zemích, jako jsou Spojené státy americké. Upozorňujeme, že zákon o ochraně osobních údajů a další zákony zemí, do kterých jsou vaše údaje předávány, nemusí být tak přísné jako zákony ve vaší zemi. Při předávání vašich osobních údajů příjemcům, kteří se nacházejí mimo zemi vašeho bydliště, tyto osobní údaje chráníme, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení údajů

Zakládáme si na tom, aby vaše interakce s našimi službami byla bezpečná a zabezpečená. Zavedli jsme administrativní, technická a fyzická opatření, která mají chránit osobní údaje v našem držení a zabránit jejich krádeži, ztrátě a neoprávněnému přístupu, použití, změnám a zpřístupnění. Upozorňujeme však, že nemůžeme s jistotou zaručit zabezpečení žádných údajů, které poskytnete online. Poskytujete je na vlastní riziko.

Odkazy na další služby

Naše služby mohou obsahovat odkazy na weby našich přidružených společností a weby vlastněné a provozované třetími stranami. Tyto jiné weby mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a zde uváděné zásady se na ně nevztahují. Neneseme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah webů vlastněných a provozovaných třetími stranami. Jiné weby mohou údaje shromažďovat a nakládat s nimi jinak, doporučujeme proto pečlivě si přečíst a zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů na každém webu, který navštívíte.

Obsah vytvářený uživateli a funkce veřejných profilů

Naše služby mohou občas obsahovat interaktivní oblasti, kde mají uživatelé služeb možnost zveřejňovat komentáře nebo jiný obsah (včetně informací o uživateli, které mohou být zobrazeny v jeho veřejném profilu v online komunitě). Tyto údaje mohou být viditelné pro ostatní uživatele. Uživatelé by si měli být vědomi toho, že když dobrovolně zpřístupní osobní údaje v obsahu odeslaném ke zveřejnění, ostatní si mohou tyto údaje přečíst a použít. Může to vést k nevyžádaným zprávám od ostatních přispěvatelů nebo jiných stran. Nečiníme žádná prohlášení ani nepřijímáme žádné závazky ohledně zabezpečení nebo použití údajů, které dobrovolně uvedete při odeslání obsahu.

Nástroje pro sdílení s přáteli

Naše služby mohou občas obsahovat aplikaci pro sdílení s přáteli, která usnadňuje předávání informací nebo materiálů z našich služeb přátelům nebo příbuzným e-mailem. Aplikace může vyzvat k zadání e-mailové adresy příjemce nebo podobných údajů (včetně vaší e-mailové adresy), aby mohla odeslat vaši e-mailovou zprávu. Aplikace tyto údaje používá k nastavení adresy, aby zpráva mohla být řádně odeslána. Protokol s těmito údaji můžeme určitou dobu uchovávat pro účely řešení potíží a předcházení podvodům. Pokud nabízíme nějakou formu odměny za vyzvání příjemce k akci (například pokud můžete získat odměnu, když se příjemce rozhodne po přijetí vašeho e-mailu zaregistrovat některou z našich nabídek), můžeme také údaje uchovávat, abychom dokázali určit, že vznikl nárok na odměnu za doporučení.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Naše služby nejsou určeny dětem dle definice v příslušném zákoně a vědomě nevyžadujeme od dětí žádné údaje bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Pokud zjistíme, že nám děti poskytují své osobní údaje bez souhlasu zákonných zástupců, okamžitě takové osobní údaje vymažeme. Společnost General Mills může nabízet další služby určené zcela nebo částečně dětskému publiku. Postupy, které se na tyto služby vztahují, jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů platných pro tyto služby. Společnost General Mills vynakládá zvláštní úsilí na ochranu osobních údajů dětí. Doporučujeme také rodičům, aby sledovali aktivitu svých dětí na internetu a naučili se používat software nebo jiné nástroje, které pomohou dětem užívat si zábavu online, aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost, a umožní jim používat internet v souladu s přáním rodičů.

Anonymita a pseudonymy

Kde je to proveditelné, máte možnost při jednání s námi neuvést svou identitu nebo použít pseudonym, pokud zákon nebo soud nevyžaduje, abychom jednali s osobami, které se identifikují, nebo pro nás není nepraktické jednat s vámi, pokud svou identitu neuvedete.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme dle vlastního uvážení kdykoli změnit nebo nahradit. Čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů kontrolujte, abyste se dozvěděli o jejich případných aktualizacích nebo změnách. Vaše další používání našich služeb a přístup k nim a naše zpracování vašich údajů obecně se bude řídit verzí zásad ochrany osobních údajů, která je platná ve chvíli daného používání, přístupu nebo zpracování. Jakékoli aktualizace nebo změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou oznámeny na našich hlavních webových stránkách (a/nebo souvisejících hlavních webových stránkách ve vaší jurisdikci).

VAŠE KONTROLA NAD VAŠIMI ÚDAJI A VYUŽITÍ VAŠICH PRÁV A MOŽNOSTÍ

Jak podat stížnost na porušení vašich práv na ochranu soukromí

Pokud se domníváte, že jsme při zpracování vašich osobních údajů porušili naši povinnost ochrany osobních údajů, můžete nám zaslat písemnou stížnost na níže uvedené kontaktní údaje a my se pokusíme poskytnout vám svůj návrh na řešení stížnosti, jakmile to bude rozumně možné. Pokud s naší odpovědí na vaši stížnost nebudete spokojeni, můžete podat stížnost příslušnému regulačnímu orgánu pro ochranu osobních údajů v zemi vašeho bydliště.

Další informace o vašich právech

Vždy máte právo na kontrolu a aktualizaci údajů, které jste nám na tomto webu dříve poskytli. Pokud toto právo budete chtít využít nebo nás požádat o vyřazení z našeho seznamu e-mailových adres, na které zasíláme e-mailové zpravodaje, můžete nás kontaktovat způsobem uvedeným níže v části „Jak nás kontaktovat“. Všechny naše e-mailové zpravodaje také obsahují odkaz na zrušení odběru, na který můžete kliknout, a tak zrušit odběr budoucích e-mailových zpravodajů od dané značky nebo skupiny General Mills.

Kromě vašeho práva na informace o našich postupech nakládání s údaji, včetně subjektů, s nimiž vaše údaje sdílíme, máte právo požádat o přístup k údajům (a získat kopii svých osobních údajů), které o vás uchováváme, a požádat o nápravu nepřesností v těchto údajích (s určitými výjimkami dle platného zákona).

V závislosti na příslušném zákoně můžete také mít právo na výmaz, právo na zrušení účtů, právo omezit zpracování vyžádáním anonymizace, blokování nebo vymazání údajů, právo odvolat svůj souhlas s dalším zpracováním, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti určitému zpracování vašich údajů, včetně zpracování provedeného v rozporu s platným zákonem.

Pokud chcete podat žádost na základě těchto práv, kontaktujte naše oddělení zákaznického servisu prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Před vyřízením žádosti můžeme vyžadovat, abyste ověřili svou identitu a uvedli, jaké údaje požadujete. Na vaši žádost odpovíme v přiměřeném čase a v souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů. V některých případech se může stát, že žádost o přístup, získání, změnu nebo omezení použití osobních údajů, které o vás uchováváme, bude zamítnuta. Může k tomu dojít například v situaci, kdy by přístup k údajům měl nepřiměřený dopad na soukromí ostatních. V těchto situacích vám poskytneme důvody zamítnutí.

Možnosti souborů cookie

Jak je popsáno níže v části „Prohlášení o souborech cookie“ těchto zásad ochrany osobních údajů, třetí strany prostřednictvím celé řady souborů cookie a podobných technologií (dále pro zjednodušení jen „soubory cookie“) shromažďují na našich webech informace pro výše uvedené obchodní účely, včetně poskytování analytických služeb a poskytování reklamy na našich webech a jinde na základě online aktivit uživatelů v průběhu času a na různých stránkách, službách a zařízeních (takzvaná „behaviorálně cílená online reklama“ nebo „cílená reklama“).

V souladu s platným zákonem budou soubory cookie a podobné technologie použity jen s vaším předchozím souhlasem, pokud nejsou nezbytné pro poskytování vyžádaných služeb.

Soubory cookie můžete spravovat nebo zakázat dle svých preferencí. Zakládáme si na tom, že nabízíme různé způsoby, jak používání souborů cookie nastavit.

Hlavním způsobem je Centrum předvoleb souborů cookie, které máme na každém našem webu (dostupné kliknutím na odkaz „Přizpůsobit nastavení souborů cookie“ v zápatí každého webu, vedle odkazu na Zásady ochrany osobních údajů). V Centru předvoleb pak budete mít možnost nastavit volby pro celou řadu souborů cookie, včetně souborů cookie třetích stran pro cílenou reklamu a případných dalších souborů cookie, které my nebo třetí strany na daném webu používáme. Některé z našich vlastních webů mohou také přímo obsahovat cílené reklamy. Zobrazuje vám je společnost Google. Pokud chcete společnosti Google zamezit používat údaje, které získá prostřednictvím cílených reklam na těchto webech, klikněte sem.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našeho shromažďování, uchovávání, používání či zpřístupňování vašich osobních údajů, nebo pokud chcete podat stížnost ve spojení s vaším soukromím, kontaktujte nás.

Můžete nás také kontaktovat telefonicky na čísle 420 737219131 nebo poštou na adrese:

Bidfood Czech Republic sro
V Růžovém údolí 553
Kralupy nad Vltavou 278 01

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI INFORMACE POPSANÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH A ROZUMÍTE JIM A ŽE SPOLEČNOST SPLNILA SVOU POVINNOST INFORMOVAT SPOTŘEBITELE DLE PLATNÉHO ZÁKONA.

 

 

Prohlášení o souborech cookie

Toto prohlášení o souborech cookie platí pro naše webové stránky a mobilní aplikace. Pečlivě si toho prohlášení přečtěte a pokud budete mít otázky, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

My (a třetí strany, které poskytují obsah, reklamu nebo funkce v našich službách) můžeme používat soubory cookie a další technologie k usnadnění správy webových stránek a navigace, pro lepší porozumění a zlepšování našich služeb, pro výběr a zlepšování reklam, které se vám zobrazují zde nebo jinde, a k zajištění plnohodnotného online zážitku. Níže uvádíme podrobnější informace o těchto technologiích.

Soubory cookie

„Cookie“ je malý soubor uložený ve vašem zařízení. Obsahuje jedinečný identifikátor a adresu nebo další informace o stránce, kterou navštěvujete.

Některé soubory cookie jsou nezbytné pro navigaci v našich službách a používání jejich funkcí, například pro přístup k zabezpečeným oblastem. Jiné shromažďují informace o tom, jak naši návštěvníci služby používají (například které stránky nejčastější navštěvují nebo zda se jim zobrazují chybové zprávy). Ve spojení s údaji získanými při vaší registraci na webu nám soubory cookie umožňují přivítat vás zpět na stránkách nebo jinak poskytovat vylepšené a přizpůsobené funkce. Soubory cookie mohou také naším jménem používat třetí strany, které spravují naši inzerci na jiných webech, aby nám pomohly zjistit, které reklamy přivedou návštěvníky na naše stránky, a jinak zlepšovat nebo cílit naši online reklamu.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, lze v nich však nastavit, aby je nepřijímaly, nebo aby uživatele na odeslání souboru cookie upozornily. Pokud si přejete soubory cookie zakázat, vyhledejte postup v nápovědě k vašemu prohlížeči. Upozorňujeme, že pokud soubory cookie zakážete, je možné, že nebudete moci používat některé přizpůsobené funkce v našich službách.

Další technologie pro sledování

Používá se také řada dalších technologií, jako jsou webové majáky, pixely a tagy. Jedná se o krátké řetězce kódu vložené do webové stránky, e-mailu nebo reklamy. Když zobrazíte stránku obsahující některou z těchto technologií, navážete komunikaci s webovým serverem, který shromažďuje určité informace o vašem počítači nebo zařízení. Může se jednat o adresu IP, typ prohlížeče, typ operačního systému a identifikátory uložené v souborech cookie. My (a třetí strany) můžeme prostřednictvím těchto technologií počítat návštěvníky na stránkách a rozpoznávat uživatele načtením jedinečných identifikátorů uložených v souborech cookie uložených do počítačů nebo zařízení. Přístup k těmto identifikátorům nám umožňuje poskytovat uživatelům našich stránek přizpůsobený zážitek. Podobné technologie můžeme také používat v reklamách nebo e-mailových zprávách, abychom zjistili, jak s nimi uživatelé nakládají.

Pro účely zjednodušení tohoto prohlášení o souborech cookie budeme všechny tyto technologie označovat obecným názvem „soubory cookie“.

Kategorie souborů cookie a vaše práva

Jak bylo uvedeno v předchozích odstavcích, soubory cookie slouží k různým účelům. Některé jsou „nastaveny“ (zaslány do vašeho prohlížeče) námi. Těm se říká „soubory cookie první strany“. Jiné, kterým se říká „soubory cookie třetí strany“, jsou nastaveny třetími stranami, které k tomu mají na našem webu přístup.

V souladu s platným zákonem budou soubory cookie a podobné technologie použity jen s vaším předchozím souhlasem, pokud nejsou nezbytné pro poskytování vyžádaných služeb.

Soubory cookie můžete spravovat nebo zakázat dle svých preferencí. Zakládáme si na tom, že nabízíme různé způsoby, jak používání souborů cookie nastavit.

Hlavním způsobem je Centrum předvoleb souborů cookie, které máme na každém našem webu (dostupné kliknutím na odkaz „Přizpůsobit nastavení souborů cookie“ v zápatí každého webu, vedle odkazu na Zásady ochrany osobních údajů). V Centru předvoleb souborů cookie najdete popis jednotlivých kategorií souborů cookie (podobný následujícímu popisu) a budete-li chtít, budete moci určité kategorie přijmout nebo odmítnout . Nemůžete však odmítnout soubory cookie spadající do kategorie „nezbytné“, protože náš web bez nich nebude řádně fungovat.

Soubory cookie na našich webech spadají do následujících kategorií:

 • Nezbytné soubory cookie
  Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout prostřednictvím Centra předvoleb souborů cookie. Většinou jsou nastaveny pouze v reakci na vaši žádost o služby, jako je nastavení předvoleb soukromí, přihlášení, vyplnění formuláře a přístup k zabezpečeným částem webu. V prohlížeči můžete nastavit blokování těchto souborů cookie nebo upozorňování na ně, některé části webu pak ale nebudou fungovat.
 • Analytické soubory cookie
  Tyto soubory cookie umožňují našemu webu shromažďovat údaje o vaší interakci s webem, například o tom, které stránky navštěvujete nejčastěji, nebo zda vám určité stránky zasílají chybové zprávy. Pomáhají nám zlepšovat naše služby. Pokud tyto soubory cookie zablokujete nebo zakážete, funkčnost webu může být omezena a je možné, že některé z našich služeb pro vás nebudou nadále dostupné.
 • Funkční soubory cookie
  Funkční soubory cookie umožňují našemu webu zapamatovat si informace, jako je váš preferovaný jazyk, které slouží k přizpůsobení vašeho zážitku. Jejich prostřednictvím vám můžeme také poskytovat informace specifické pro vaši oblast a mohou vám pomáhat s přizpůsobením vzhledu webu. Pokud tyto soubory cookie zablokujete nebo zakážete, funkčnost webu může být omezena a je možné, že některé z našich služeb pro vás nebudou nadále dostupné.
 • Sledovací soubory cookie
  Sledovací soubory cookie používají strany, které zprostředkovávají inzerci externích společností na našich webech, nebo určují, které naše reklamy (nebo reklamy jiných stran) vám zobrazí na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie shromažďují informace o vašich aktivitách online, například jaké reklamy jste viděli nebo jaké weby a stránky jste navštívili, což umožňuje odhadnout, jaká reklama může být pro vás relevantní. Tyto informace jsou pak použity ke zobrazování cílené reklamy (jinak také „zájmově orientovaná reklama“ nebo „behaviorálně cílená online reklama“), která je pro vás nejrelevantnější, a to i na jiných webech, které nám nepatří. Pokud tyto soubory cookie zablokujete nebo zakážete, funkčnost webu může být omezena a je možné, že některé z našich služeb pro vás nebudou nadále dostupné.

  Konkrétní soubory cookie se mohou příležitostně změnit, obecně však budou omezeny na výše uvedené kategorie.

  Ve spojení s poslední výše popsanou kategorií souborů cookie (sledovací soubory cookie) nabízíme kromě Centra předvoleb souborů cookie ještě další možnost jejich zakázání nebo odvolání souhlasu, kde je to možné. Centrum předvoleb souborů cookie se týká souborů cookie nastavených na našem webu, které nemají vliv na zbytek online prostoru. Existuje také celoodvětvový program pro odmítnutí sledovacích souborů cookie. Kde je to možné, můžete také odvolat souhlas se sledovacími soubory cookie kliknutím sem (v Kanadě klikněte sem, v Brazílii klikněte sem).

Prostřednictvím tohoto druhého programu můžete odmítnout příjem sledovacích souborů cookie od široké řady třetích stran na jakémkoli webu, nejen na našem. Upozorňujeme však, že tento proces odmítnutí je sám založen na souborech cookie. Znamená to, že když odmítnutí nastavíte, do vašeho prohlížeče bude uložen soubor cookie, který tyto třetí strany informuje o tom, že u vás nemají používat soubory cookie pro cílenou reklamu. Pokud tedy následně ze svého prohlížeče odstraníte soubory cookie (jak řada lidí pravidelně dělá), bude vaše odmítnutí zrušeno, dokud ho znovu nenastavíte.

Verze: Cookie 1.0