Политика за поверителност на General Mills
В сила от: февруари 2021 г.

General Mills с гордост предлага на пазара някои от най-надеждните марки на света. Ние сме наясно, че за да запазим Вашето доверие е необходимо да предпазим поверителността Ви – заради което сме изключително чувствителни по отношение на свързаните с поверителността притеснения на всички лица, които използват нашите уеб сайтове, страници и приложения на явяващи се трети страни платформи на социални мрежи, нашите имейли и нашите мобилни приложения (наричани нашите „Услуги“ заедно с всички други платформи, които препращат към тази политика).

Настоящата Политика за поверителност пояснява нашите информационни практики, изборите, които Вие, като потребител на Услугите, можете да вземете, както и правата, които имате във връзка със събирането, използването, разпространението, разкриването и/или обработването на Вашата информация от наша страна. Тази информация включва „лична информация“ или „лични данни“, както е дефинирано съгласно приложимите закони за защита на данните.

Информация, която събираме от Вас, Вашите устройства или други лица

Възможно е да събираме информация за Вас (и устройството, което използвате, за да осъществявате достъп до нашите Услуги) по различни начини:

 • Можете да ни предоставяте информация директно
 • Можете да изберете да позволите на трета страна, например платформа за социални мрежи, да споделя информация с нас
 • Може да събираме друга информация от Вашето устройство, когато посещавате нашия Сайт или използвате нашите Услуги, или когато преглеждате нашите онлайн реклами
 • Може да получим допълнителна информация за Вас от други източници, когато това е позволено от закона

Ако не можем да съберем информация за Вас, е възможно да не можем да Ви осигурим исканите стоки или услуги. Непосредствено по-долу ще намерите повече информация за всички тези методи за събиране на данни.

Информация, която предоставяте директно

Когато осъществявате достъп до нашите Услуги и ги използвате или комуникирате по друг начин с нас, можете да ни предоставите информация директно, включително (но не само) следното:

 • Информация за контакт (например име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер и т.н.)
 • Потребителско име или парола
 • Демографски данни (например възраст или дата на раждане, пол, семейно положение, брой деца или други характеристики)
 • Кредитна карта или друга информация за плащане
 • Информация за карта за лоялност
 • Данни за контакт със семейни членове или други лица
 • Информация за Вашите покупки
 • Всякаква друга информация, която решите да ни предоставите за себе си, за Вашето семейство или за други лица
 • Всякаква друга информация, от която може да нуждаем от време на време, за да Ви осигуряваме Услугите, в т.ч. информация, която може да се счита за чувствителна лична информация съгласно приложимите закони за защита на данните.
 • Всякаква друга информация, която ни предоставите, за да обработваме кандидатура за работа или за говорни услуги, включително заетост или образование, уместен опит и умения, както и отговори на оценки преди наемане, през които може да трябва да преминете по време на процеса по кандидатстване.

Някои от горепосочените данни може да се считат за чувствителна лична информация съгласно приложимите закони за защита на данните. Ние ще обработваме и защитаваме Вашата чувствителна лична информация в съответствие с тази Политика за поверителност и приложимите закони за защита на данните.

Информация от платформи за социални мрежи

Ако изберете да осъществите достъп или да използвате явяващи се трети страни платформи за социални мрежи (например Facebook, WeChat или Twitter), е възможно да получим лична информация за Вас, която сте предоставили на тези услуги, включително информация за Вашите контакти в тези услуги.

Например някои платформи за социални мрежи Ви позволяват изпращате съдържание от нашите Услуги на контактите си или да извеждате информация за контактите си, така че да можете да се свържете с тях през нашите Услуги. Някои платформи за социални мрежи също така ще улеснят регистрацията Ви или влизането в нашите Услуги или ще подобрят или персонализират опита Ви с нашите Услуги.

Решението Ви да използвате платформа за социални мрежи винаги ще бъде напълно доброволно. Въпреки това, трябва да се уверите, че нямате нищо против информацията, която платформите за социални мрежи може да споделят в нашите Услуги, като прегледате политиките за поверителност на съответните платформи.

Информация, която събираме от Вашето устройство, когато осъществявате достъп до нашите Услуги или ги използвате, или когато преглеждате нашите онлайн реклами

Когато осъществявате достъп до нашите Услуги или ги използвате, или когато преглеждате нашите онлайн реклами, е възможно да използваме бисквитки или други технологии (включително пиксели, етикети и уеб маяци) за събиране на информация за Вашия компютър или устройството Ви, както и за Вашата онлайн дейност. По-долу са дадени примери за видовете информация, която може да събираме по този начин:

 • Вид на устройството (например настолен компютър, таблет или мобилно устройство)
 • Тип браузър (например Internet Explorer)
 • Операционна система (например Windows)
 • Информация за геолокация
 • IP адрес, идентификатор на устройство или подобна информация
 • Уеб сайтове или онлайн услуги, които посещавате преди или след нашите Услуги
 • Вашето взаимодействие с нашите Услуги (например връзките, върху които щраквате, както и страниците и елементите, които преглеждате)
 • Дали отваряте или препращате нашите имейл съобщения или дали щраквате върху елементите в тези имейл съобщения

Информация, която може да получим от други източници

Когато приложимото законодателство го позволява: (а) може да събираме информация за Вас от други източници, например публични бази данни, агенции за подбор на персонал или предишни работодатели (за кандидатури за работа), други марки и групи в General Mills, както и други налични в търговската мрежа източници; и (б) може също така да събираме информация за Вас от трети страни, които ангажираме да Ви предоставят услуги от наше име, включително (но не само) трети страни, които обработват искания за поддръжка на клиенти или маркетинг въпроси.

Тази информация може да включва:

 • Информация за контакт (например име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер)
 • Потребителски идентификатори в социални мрежи
 • Възраст или дата на раждане
 • Пол
 • Демографска информация
 • Семейно положение, брой деца и тяхната възраст
 • Ниво на доходи
 • Поведение като купувач
 • Интереси, хобита и продуктови предпочитания
 • Взаимодействия с медии или реклами
 • Обществено наблюдавани дейности (например блогове и онлайн публикации)
 • Друга информация, която е събрана от други марки или фирми в семейството компании General Mills
 • Друга информация, която може да използваме, за да подобрим нашата маркетинг дейност.

Част от тази информация може да се счита за чувствителна съгласно приложимите закони за защита на данните. Моля, имайте предвид, че когато е позволено от приложимото законодателство, части или цялата информация, която съберем или получим, може да се съчетаят или свържат (от нас или от трети страни, които ни осигуряват услуги) за които и да било от целите, които са описани в настоящата Политика за поверителност, включително за да ни помогне да персонализираме начина, по който общуваме с Вас, както и за да подобрим нашите продукти, услуги и усилия в сферата на маркетинга.

ПО КАКЪВ НАЧИН ИЗПОЛЗВАМЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

Възможно е да събираме, използваме, разкриваме и/или съхраняваме лична информация за следните цели (освен ако законът не изисква друго):

 • за да общуваме с Вас относно нашите продукти, услуги и промоции. Имайте предвид, че ако не искате да получавате маркетинг материали от нас, можете да ни уведомите, като използвате долупосочените данни за контакт;
 • за да Ви предоставяме друга информация, услуги, продукти или други материали, които поискате или към които може да проявите интерес;
 • за да отговорим на запитвания, заявки, кандидатури, оплаквания и обратна връзка от Вас, както и за да обработваме съответните;
 • за да спазваме приложимите закони, наредби, кодекси за практика, насоки или правила, или за да съдействаме на правоприлагащите органи и при разследвания, които се провеждат от каквито и да било държавни и/или регулаторни органи;
 • за да обработваме плащания или кредитни трансакции;
 • за да персонализираме Вашия интерактивен опит (включително като Ви осигурим съответни реклами на нашите Услуги и другаде);
 • за да управляваме и подобряваме нашите сайтове, продукти и услугите, които предлагаме;
 • за наши вътрешни управленски цели и за управляване на взаимоотношенията ни с Вас;
 • за да обработваме Вашите заявления или предложения за работа, да осигуряваме свързана с позицията информация, да Ви обмислим за наемане или за предложена услуга, както и да наблюдаваме и подобряваме нашия процес за набиране на кадри; и
 • за да изпълняваме договорни изисквания, например спазването на задължения в хода или във връзка с предоставянето на стоки и/или услуги, които сте поискали.

 

В зависимост от вида на Услугите, които използвате, някои специфични начини, по които може да използваме тази информация, са както следва:

 • за да Ви регистрираме да получавате имейл съобщения или друга информация или материали, които сте поискали
 • за да Ви регистрираме за конкурси, лотарии или други промоции
 • за да Ви регистрираме да получавате отстъпки, премии, продуктови образци или други материали
 • за да създадем и управляваме Вашия акаунт като потребител или член на нашите Услуги (или като лице, което може да публикува съдържание в нашите Услуги)
 • за да Ви предоставяме услуги или предложения, които сте поискали
 • за да Ви отговорим, ако сте се свързали с някои от нашите представители на отдела за обслужване на клиенти
 • за да обработваме Вашите плащания за покупки или други услуги
 • за по-добро разбираме на аудиторията за нашите Услуги
 • за да анализираме по какъв начин се осъществява достъп до нашите продукти, услуги и сайтове, както и как се използват те
 • за да можем по-лесно да разработваме нови продукти, услуги и сайтове
 • за да провеждаме проучвания и други изследвания и анализи
 • за да разработваме и осигуряваме реклами и други комуникации, които са по-специфицирани съгласно Вашите интереси
 • за да подобрим нашите реклами
 • за да осигурим сигурност и защита срещу измами
 • за да прилагаме нашите правила за употреба, Правилата на общността или други законни права
 • Ако бъдете нает/а или ангажиран/а от нас, ще използваме част от тази информация във връзка с Вашата заетост/ангажираност

Няма да Ви изпращаме никакви маркетинг съобщения по имейла, освен ако изрично не се съгласите да получавате такива от нас. Ако се регистрирате да получавате такива имейл съобщения, винаги ще имате възможност да „прекратите абонамента си“ за бъдещи маркетинг имейл съобщения от дадената марка или група на General Mills.

Правната основа, на която разчитаме за обработването на Вашата лична информация, ще варира в зависимост от държавата, в която пребивавате, както и причината, поради която се използва информацията. Нашите законни интереси за обработването на личната Ви информация за горепосочените цели включват (а) обработване, което е нужно за изпълнението на договора ни с Вас (например когато е нужно, за да Ви предоставим нашите продукти или Услуги); (б) обработване, което е нужно за нашите законни интереси (например провеждане на анализи с цел подобряване на нашите Услуги); и (в) обработване, което е нужно за спазване на законовите ни задължения (например отговаряне на призовки или други съдебни процедури); (г) както и, когато е нужно съгласно приложимото законодателство, Вашето съгласие, което можете впоследствие да оттеглите по всяко време, като се свържете с нас на долупосочените данни.

Също така е възможно да използваме Вашата лична информация по други начини, като когато е необходимо, ще изпратим съответно известие в момента на събирането й за получаване на Вашето съгласие.

По какъв начин съхраняваме информацията

Съхраняваме събраната информация на електронен и/или хартиен носител. Личната информация се поддържа в нашите офиси или на нашите сървъри (или тези на доставчиците ни на услуги) и е достъпна от упълномощени служители, представители и агенти, които имат нужда от достъп до нея за описаните в настоящата Политика за поверителност цели. Ние съхраняваме информацията за толкова дълъг период от време, колкото е основателно нужно за целите, за които тя е била събрана, или за толкова дълго, колкото е нужно да се запази от правни съображения. Изтриваме информацията веднага щом това бъде практично основателно след получаване на валидно искане за изтриване или след изтичане на описания по-горе период, което от двете настъпи първо.

 

По какъв начин може да споделим информация с други лица

Възможно е да споделим събраната информация със следните видове лица във връзка с горепосочените цели, включително с такива лица, които може да се намират в САЩ или в други държави отвъд Вашата страна.

Филиали. Възможно е да споделим информация в рамките на General Mills сред нашите различни фирми, както и в семейството ни от свързани компании. Както е позволено от приложимото законодателство, може да споделим информация за целите, които са изброени в раздел „По какъв начин използваме тази информация“.

Доставчици на услуги, рекламодатели и консултанти. Възможно е да споделим информация с трети страни, които осигуряват услуги от наше име, или с трети страни, които осигуряват услуги на нас. Категориите трети страни, с които може да споделим информация, включват лица, които осигуряват услуги във връзка с маркетинг, реклами, ИТ поддръжка, хостване на платформи, предотвратяване и засичане на измами или загуби, финансови трансакции, както и трети страни, които може да ни съдействат за дейностите, които са описани в раздел „По какъв начин използваме тази информация“ на настоящата Политика. Някои доставчици на услуги може да участват в администрирането (или когато е позволено от закона – в допълване) на нашите бази данни.

Други страни, когато това се изисква от закона или когато е нужно за защита на нашите потребители и услуги. Също така може да споделим информация с трети страни за следните цели:

 • за да защитим нашите законни права, както и правата на потребителите на нашите Услуги или трети лица;
 • за да защитим безопасността и сигурността на Услугите, нашите потребители или други лица;
 • за да разследваме нарушения на закона и с цел предотвратяване на измами; или
 • за да спазваме закона във всички юрисдикции, в които осъществяваме бизнес дейност, или ако трябва да оповестим информация по нареждане на законен съд или друго физическо или юридическо лице, което има юрисдикция да наложи оповестяването на дадената информация, ако бъдем помолени да реагираме на правна процедура или на искане за съдействие от държавни представители, независимо дали е задължително по закон (в зависимост от местното законодателство).

Други страни във връзка с корпоративна трансакция. Запазваме си правото да разкриваме всякаква информация, която имаме за Вас, в случай на продажби, сливания или други трансфери на част от дейността или активите ни или на цялата ни дейност или активи към трети страни (или предложения за това), или при не особено вероятния случай на банкрутиране или подобно събитие. Ако разкрием Вашата лична информация в контекста на корпоративна трансакция, както се изисква съгласно приложимите закони за защита на данните, ще изискаме от третите страни, които получават Вашата лична информация, да спазват тази Политика за поверителност или да получат отделно Вашето съгласие по друг начин. Извън рамките на този контекст няма да продаваме никакви списъци с данни за контакт с потребители на несвързани компании за техните собствени маркетинг цели.

По друг начин с Вашето съгласие или както е позволено от закона. В допълнение към споделянето, което е описано или позволено съгласно тази Политика за поверителност, е възможно да споделим информация за Вас с трети страни, когато Вие дадете съгласието си за такова споделяне или когато това е позволено от закона.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Трети страни, които осигуряват съдържание, реклами или функционалност на нашите Услуги

Възможно е част от съдържанието, рекламите и функционалностите на нашите Услуги да се предоставят от трети страни, които не са свързани с нас. Например:

 • Определени трети страни може да представят реклами или да проследяват кои реклами се виждат от потребителите, колко често те виждат тези реклами, както и по какъв начин отговарят на рекламите. Тези трети страни може да използват бисквитки и подобни технологии за осигуряване на тези услуги.
 • Възможно е да Ви позволим да споделяте определени материали на Услугите с други лица чрез платформи за социални мрежи, например Facebook и Twitter, като тези платформи може да осигуряват инструменти за целта на нашия Сайт.

Тези трети страни може да събират или получават определена информация за това как използвате нашите Услуги, включително чрез употребата на бисквитки и други технологии, като тази информация може да се събира с времето и да се комбинира с данни, които са събрани сред различни уеб сайтове и онлайн услуги, когато това е позволено от закона.

Една от третите страни, които ни осигуряват услуги, е Google Inc. Подобни на множество уеб сайтове, ние използваме Google Анализ – услуга, която предоставя информация за начина, по който много потребители посещават нашите Услуги, кога ги посещават, както и по какъв начин навигират в Услугите ни. Google предлага добавка за браузър, която позволява на потребителите да откажат Google Анализ да съобщава на уеб сайтовете данните от тяхното сърфиране. Можете да намерите повече информация за тази добавка тук.

Международни трансфери на данни

Възможно е да събираме, прехвърляме, съхраняваме, обработваме и/или разкриваме Вашата информация извън държавата, в която пребивавате, съгласно настоящата Политика за поверителност и с приложимото законодателство (например правната основа за трансфер на информация може да произлиза от стандартни договорни клаузи или съгласие). Можете да получите копие от договорите за трансфери, като се свържете с нас.

Както е споменато по-горе, може също така да разкрием личната Ви информация пред получатели, които се намират извън държавата, в която пребивавате, съгласно настоящата Политика за поверителност. Тези получатели може да се намират в други държави, например в САЩ. Моля, имайте предвид, че е възможно законите защитата на данните и останалите закони на държавите, в които Вашата информация може да бъде прехвърлена, да не са толкова изчерпателни като тези във Вашата държава. Когато прехвърляме личната Ви информация към получатели, намиращи се извън Вашата държава, ще защитим личната информация съгласно описаното в тази Политика за поверителност, както и в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Защита на информацията

Поемаме ангажимент да поддържаме безопасността и сигурността на взаимодействията Ви с нашите Услуги. Взели сме административни, технически и физически мерки, които имат за цел да осигурят безопасността на личната информация в наше владение и да осигурят контрол срещу кражби, загуби и неупълномощен достъп, използване, модифициране и разкриване. Въпреки това трябва да имате предвид, че не можем да дадем абсолютни гаранции за сигурността на информацията, която предоставяте онлайн; съответно я предоставяте на свой собствен риск.

Връзки към други услуги

Възможно е нашите Услуги да съдържат връзки към сайтовете на нашите филиали, както и към сайтове, които са притежавани и оперирани от трети страни. Тези други сайтове може да имат свои собствени политики за поверителност и да не попадат в обхвата на настоящата Политика за поверителност. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на сайтове, които са притежавани и оперирани от трети страни. Другите сайтове може да събират и третират събраната информация по различен начин, поради което Ви съветваме внимателно да прочетете и прегледате политиката за поверителност на всички сайтове, които посещавате.

Генерирано от потребителите съдържание и функции за публични профили

Нашите услуги от време на време може да съдържат интерактивни зони, където потребителите на Услугите могат да изпращат коментари или друго съдържание (включително информация за потребителя, която може да се покаже на публичния му профил в дадена онлайн общност) и може да са видими за други лица. Потребителите трябва да са наясно, че когато доброволно разкриват лична информация в съдържание, което изпращат за публикуване, информацията може да бъде прочетена и използвана от други лица. Това може да доведе до непоискани съобщения от други публикуващи или от други страни. Ние не даваме никакви гаранции и не поемаме каквито и да било задължения по отношение на сигурността или използването на информацията, която включвате доброволно при изпращане на съдържание.

Инструменти за споделяне с приятели

Възможно е от време на време нашите услуги да включват приложения за споделяне с приятели, които улесняват да препращате информацията или материалите от нашите Услуги на приятели или роднини по имейл. За да можете да изпрати имейл съобщението, приложението ще Ви помоли да въведете имейл адреса на получателя и/или друга подобна информация (в т.ч. Вашия имейл адрес). Тази информация се използва от приложението за адресиране на Вашето съобщение, така че то да може да се изпрати правилно. Възможно е временно да поддържаме регистър с тази информация за цел отстраняване на неизправности и предотвратяване на измами. В случай че Ви предлагаме някаква форма на награда за препоръка за насърчаването на действие от страна на получателя (например ако ще спечелите награда, ако получателят избере да се регистрира за някоя от нашите оферти, след като получи Вашето имейл съобщение), е възможно също да запазим информацията, понеже това ще е нужно за установяване на заслугата за наградата.

 

Поверителност на информацията на деца

Нашите услуги не са насочени към деца, както е дефинирано съгласно приложимото законодателство, и няма съзнателно да искаме каквато и да било информация от деца без съгласието на техните попечители. Ако установим, че разполагаме с информация, която ни е предоставена от деца без съгласието на техните попечители, ще изтрием съответната лична информация незабавно. General Mills може да предлага други услуги, които са насочени изцяло или частично към детската аудитория, като практиките, които ще са приложими за тези услуги, са описани във важащите за тях политики за поверителност. General Mills полага специално внимание с цел опазване на поверителността на информацията на деца. Също така препоръчваме на родителите да надзирават действията на децата си в интернет и да научат как да използват софтуер или други инструменти, които помагат на децата им да се наслаждават на забавлението, предлагано онлайн, без да компрометират своята лична безопасност или да използват интернет по начин, който не отговаря на предпочитанията на техните родители.

Анонимност и псевдоними

Когато е възможно, може да имате опцията да не се идентифицирате или да използвате псевдоним при работата си с нас, освен ако не сме задължени от закона или от съд/трибунал да оперираме с лица, които са се идентифицирали, или ако не преценим, че не е практично да работим с Вас, ако не сте се идентифицирали.

Промени по нашата Политика за поверителност

Възможно е да променим или сменим тази Политика за поверителност по всяко време по наше собствено усмотрение. Моля, проверявайте от време на време, за да се уверите, че сте в течение на всички обновления или промени по тази Политика за поверителност. По-нататъшното осъществяване на достъп до нашите Услуги и да ги използвате, както и до обработването на информацията Ви от наша страна в по-обща форма, ще бъде предмет на тази версия на Политиката за поверителност, която е в сила към момента на съответния достъп, използване или обработване. Всички обновления или промени по тази Политика за поверителност ще бъдат обявени на нашия основен уеб сайт (и/или съответния основен уеб сайт във Вашата юрисдикция).

ВАШИЯТ КОНТРОЛ ВЪРХУ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ; УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА И ИЗБОРИ

Как да подадете оплакване относно нарушение на Вашите права за поверителност

Ако смятате, че сме нарушили задълженията си за поверителност при обработването на Вашата лична информация, можете да подадете оплакване до нас в писмена форма, като използвате долупосочените данни за контакт, като при първа възможност ще прегледаме случая и ще Ви изпратим потвърждение относно начина, по който предлагаме да постъпим спрямо оплакването. Ако не сте доволен/на от нашата реакция към подаденото оплакване, можете да се оплачете пред съответния регулаторен орган относно поверителността в държавата, в която пребивавате.

Повече информация за Вашите права

Винаги имате правото да преглеждате и актуализирате информацията, която сте ни предоставили преди на този Сайт. Можете да се свържете с нас, както е посочено по-долу в раздел „Как да се свържете с нас“, за да уговорите това или за да ни помолите да Ви премахнем от списъка с имейл адреси, на които изпращаме информационни бюлетини. Всички наши имейл информационни бюлетини също така съдържат връзка за „отписване“, която можете да използвате, за да се отпишете от по-нататъшните имейл информационни бюлетини от съответната марка или група на General Mills.

В допълнение към правото Ви да бъдете информиран/а относно нашите практики относно данните, включително лицата, с които сме споделили Вашата информация, имате правото да поискате достъп до информацията (включително да получите копие на личната си информация), която съхраняваме специфично относно Вас, както и да поискате да коригираме неточности в тази информация (което е предмет на определени изключения съгласно приложимото законодателство).

В зависимост от приложимото законодателство може също така да имате правото на изтриване, правото на затваряне на акаунтите Ви, правото да ограничите обработването чрез поискване на анонимизиране, блокиране или изтриване на данни, правото на оттегляне на съгласие за по-нататъшно обработване, както и правото да възразите срещу определено обработване на Вашата информация, в т.ч. обработване, което се провежда в нарушение на приложимите закони.

Ако искате да отправите заявка съгласно тези права, се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти чрез предоставената по-долу информация за контакт.

Възможно е да поискаме да потвърдите самоличността си и да посочите от каква информация се нуждаете, преди да изпълним дадена заявка. Ще отговорим на заявката Ви в разумен срок и в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Възможно е да има случаи, когато искания за достъп, получаване, промяна или предотвратяване на използването на пазената лична информация за Вас бъдат отказани. Такива случаи може да бъдат например когато достъпът до информацията би оказал неразумно въздействие върху поверителността на други лица. В такива ситуации ще Ви посочим причините за отказа.

Избори за бисквитки

Както е подробно описано в раздел „Известия за бисквитки“ на тази Политика за поверителност по-долу, третите страни използват различни бисквитки и подобни технологии (за улеснение съвкупно наричани по-долу „бисквитки“), за да събират информация на нашите Сайтове за бизнес целите, които са описани по-горе, включително за да ни оказват аналитични услуги и да предоставят реклами на нашите Сайтове и другаде въз основа на онлайн дейността на потребителите с времето и в различни сайтове, услуги и устройства (което се нарича „реклами съобразно поведение онлайн“ или „насочени реклами“).

Както се изисква от приложимото законодателство, бисквитките и подобните технологии ще се използват само с Вашето предварително информирано съгласие, освен ако не са нужни за предоставяне на поисканите услуги.

Можете да контролирате и/или дезактивирате бисквитките по свое желание, като с радост ще Ви предложим различни начини за вземане на решения относно бисквитките.

Основният начин да направите това е, като влезете в центъра за предпочитания за бисквитки, който учредихме за всички наши Сайтове (можете да направите това, като щракнете върху връзката „Персонализиране на настройките за бисквитки“ в долния колонтитул на всеки Сайт, в близост до връзката към Политиката за поверителност). След като влезете в центъра за предпочитания, ще можете да вземате решения за различни бисквитки, включително бисквитки за насочени реклами на трети страни, а когато е приложимо – и други бисквитки, които ние (или трети страни) може да използваме в дадения Сайт. Някои от нашите собствени сайтове може също така директно да съдържат насочени реклами. Съответните се предоставят от Google. Моля, щракнете тук, ако искате да ограничите Google да не може да използва информацията, която получава чрез представянето на насочени реклами на тези Сайтове.

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения във връзка с тази Политика за поверителност или относно събирането, съхраняването, използването или разкриването на Вашата информация от наша страна, или ако искате да подадете оплакване във връзка с Вашата поверителност, се свържете с нас.

Можете също така да се свържете с нас по телефона на +359 2 424 73 74 или чрез физическа поща на адрес:

ул. „Бесарабия“ 112,
1517
София, България

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ОПИСАНАТА В ТАЗИ ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИЯ И ЧЕ Я РАЗБИРАТЕ, КАКТО И ЧЕ КОМПАНИЯТА Е СПАЗИЛА СВОЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА УВЕДОМИ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

 

 

Известие за бисквитки

Това известие за бисквитки важи за нашите уеб сайтове и мобилни приложения. Моля, прочетете внимателно известието за бисквитки и се свържете с нас, ако имате някакви въпроси, като използвате посочените по-горе данни за контакт.

Ние (и третите страни, които осигуряват съдържание, реклами или функционалности на нашите Услуги) може да използваме бисквитки и други технологии за улесняване на администрирането на уеб сайта и навигирането в него; за по-добро разбиране и подобряване на нашите Услуги; за определяне и подобряване на рекламите, които Ви се показват тук или другаде; както и за да Ви осигурим по-добро онлайн изживяване. По-долу сме посочили повече информация за тези технологии.

Бисквитки

„Бисквитката“ представлява малък файл, който се запазва на устройството Ви. Този файл съдържа уникален идентификатор, както и адреса или друга информация за сайта, който посещавате.

Някои бисквитки са от съществено значение, за да можете да навигирате сред Услугите ни и да използвате техните функции, например да имате достъп до защитени зони. Други бисквитки събират информация относно начина, по който посетителите използват Услугите (например кои страници се посещават най-често, както и дали посетителите получават съобщения за грешки от уеб страници). В съчетание с информацията, която се събира при регистрацията Ви в уеб сайта, бисквитките ни позволяват да Ви посрещнем обратно в сайта или по друг начин да Ви осигуряваме подобрени и персонализирани функции. Бисквитките може също така да се използват от наше име от трети страни, които направляват рекламите ни на други уеб сайтове, за да ни позволят да научим кои реклами водят посетители в нашите сайтове, както и за да се осигури цялостно подобрение или насочване на онлайн рекламите ни.

Повечето браузъри приемат бисквитки автоматично, но може да се конфигурират да не правят това или да уведомяват потребителя, когато се изпращат бисквитки. Ако желаете да дезактивирате бисквитките, вижте помощното меню на браузъра си, за да разберете как да сторите това. Имайте предвид, че ако дезактивирате бисквитките, е възможно да нямате достъп до някои персонализирани функции на нашите Услуги.

Други технологии за проследяване

Използват се и различни други технологии за проследяване, например уеб маяци, пиксели и етикети. Това са малки низове код, които се поставят на уеб страница, имейл съобщение или реклама. Когато осъществите достъп до страница, съдържаща някоя от тези технологии, Вие установявате комуникация с уеб сървър, който събира определена информация за компютъра или устройството Ви. Това може да включва Вашия IP адрес, вида на браузъра, вида на операционната система и идентификатори, които са били съхранени в бисквитките. Ние (и трети страни) може да използваме тези бисквитки, за да преброим броя на хората, които посещават нашите Сайтове, както и за да разпознаваме потребители чрез уникалните идентификатори, които са запазени на техните компютри или устройства. Достъпът до тези идентификатори ни позволява да осигурим персонализирано изживяване на нашите Сайтове. Може също така да включим подобни технологии в рекламите или в имейл съобщения, за да определим каква реакция има към тях.

За целите на това „Известие за бисквитки“ ще тълкуваме всички такива технологии със събирателния термин „бисквитки“.

Категории бисквитки и Вашите права

Както беше споменато в предишните параграфи, бисквитките се използват за различни цели. Някои бисквитки са „зададени“ (доставени до браузъра) от нас. Те се наричат „бисквитки от първа страна“. Други, които се наричат „бисквитки от трети страни“, се задават от трети страни, които получават достъп за тази цел в нашия Сайт.

Както се изисква от приложимото законодателство, бисквитките и подобните технологии ще се използват само с Вашето предварително информирано съгласие, освен ако не са нужни за предоставяне на поисканите услуги.

Можете да контролирате и/или дезактивирате бисквитките по свое желание, като с радост ще Ви предложим различни начини за вземане на решения относно бисквитките.

Основният начин да направите това е, като влезете в центъра за предпочитания за бисквитки, който учредихме за всички наши Сайтове (можете да направите това, като щракнете върху връзката „Персонализиране на настройките за бисквитки“ в долния колонтитул на всеки Сайт, в близост до връзката към Политиката за поверителност). В центъра за предпочитания за бисквитки ще намерите описания на всички категории бисквитки (подобно на тези непосредствено по-долу), след което ще можете да изберете да приемете или откажете определени категории бисквитки, ако искате да направите това (с изключение на това, че не можете да се откажете от получаването на бисквитки, които са от категорията „строго необходими“, тъй като без тях Сайтът няма да функционира правилно).

Бисквитките на нашите Сайтове попадат в следните категории:

 • Строго необходими бисквитки
  Тези бисквитки са необходими, за да може Сайтът да функционира, и не могат да бъдат изключени в нашите системи през центъра за предпочитания за бисквитки. Тези бисквитки обикновено се задават само в отговор на искания за услуги от Ваша страна, например настройване на предпочитанията за поверителност, влизане, попълване на формуляри и осъществяване на достъп до защитени зони на Сайта. Можете да настроите своя браузър да блокира тези бисквитки или да Ви уведомява за тях, но в такъв случай някои части от Сайта няма да работят.
 • Аналитични бисквитки
  Тези бисквитки позволяват на Сайта ни да събира информация за начина, по който си взаимодействате със Сайта, включително кои страници посещавате най-често, както и дали определени страници Ви изпращат съобщения за грешки. Тези бисквитки ни помагат да подобряваме своите услуги. Ако тези бисквитки бъдат блокирани или дезактивирани, е възможно това да се отрази негативно върху функционалността на Сайта, като е възможно повече да нямате достъп до някои от нашите услуги.
 • Функционални бисквитки
  Функционалните бисквитки позволяват на Сайта да запомня определена информация, например предпочитан език, която може да се използва за персонализиране на опита Ви със Сайта. Тези бисквитки може също така да се използват, за да Ви осигуряват специфична за Вашия регион информация и да Ви помагат за персонализиране на облика на Сайта. Ако тези бисквитки бъдат блокирани или дезактивирани, е възможно това да се отрази негативно върху функционалността на Сайта, като е възможно повече да нямате достъп до някои от нашите услуги.
 • Таргетиращи бисквитки
  Таргетиращите бисквитки се използват от страни, които участват в представянето на реклами на други компании на нашите сайтове или които участват в определянето кои от нашите реклами (или рекламите на други страни) да Ви бъдат показвани в уеб сайтове на трети страни. Тези бисквитки събират информация за Вашата онлайн дейност, например какви реклами сте преглеждали или кои уеб сайтове или страници сте посещавали, за да се определи към какви реклами бихте проявили интерес. След това тази информация се използва, за да Ви се показват насочени реклами (понякога наричани още „реклами въз основа на интереси“ или „реклами въз основа на онлайн поведение“), които може да Ви бъдат най-интересни, включително когато посещавате други уеб сайтове, които не са наша собственост. Ако тези бисквитки бъдат блокирани или дезактивирани, е възможно това да се отрази негативно върху функционалността на Сайта, като е възможно повече да нямате достъп до някои от нашите услуги.

  Въпреки че точните бисквитки може да се сменят от време на време, те обикновено ще бъдат ограничени до споменатите по-горе категории.

  По отношение на тази финална гореописана категория бисквитки (таргетиращи бисквитки) предлагаме втори средства за отказ и/или отмяна на съгласието за тях, когато е приложимо, отвъд центъра за предпочитания за бисквитки. Центърът за предпочитания за бисквитки се отнася до бисквитките, които са зададени на нашия Сайт, но които не засягат останалата част от онлайн света. Също така съществува и отраслова програма за отказ от таргетиращи бисквитки. Когато е приложимо, можете да отмените съгласието си за таргетиращи бисквитки, като щракнете тук (ако сте в Канада, щракнете тук; за Бразилия щракнете тук).

Чрез тази програма, когато е приложимо, можете да се откажете от получаването на таргетиращи бисквитки от широка гама трети страни в които и да било сайтове, не само през нашия сайт. Моля, имайте предвид, че самият този процес по отказване се основава на бисквитки. Казано другояче, ако решите да се откажете, в браузъра Ви ще се помести бисквитка, която уведомява третите страни, че не трябва да използват бисквитки, за да Ви изпращат насочени реклами. В резултат от това, ако впоследствие изтриете бисквитките от браузъра си (както много хора правят периодично), отказът Ви ще се анулира и ще трябва да изпълните процеса отново.

Версия: Cookie 1.0