Privacybeleid van General Mills
Datum van inwerkingtreding: februari 2021

General Mills is er trots op enkele van's werelds meest vertrouwde merken op de markt te brengen. We weten dat het behouden van uw vertrouwen vereist dat we uw privacy beschermen - we zijn dus erg gevoelig voor de privacykwesties van degenen die gebruikmaken van onze websites, onze pagina's en applicaties op sociale mediaplatformen van derden, onze e-mails en onze mobiele applicaties (gezamenlijk met alle andere platformen die naar dit beleid lilnken, onze 'Diensten').

Dit Privacybeleid left onze informatiepraktijken uit, de keuzes die u als gebruiker van onze Diensten kunt maken, en de rechten die u hebt met betrekking tot onze verzameling, gebruik, verspreiding, openbaarmaking en/of verwerking van uw informatie. Dergelijke informatie bevat 'persoonlijke informatie' of 'persoonsgegevens' zoals gedefinieerd op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Informatie die we van u, van uw apparaat of van anderen verzamelen

We kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen (en het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten):

 • U kunt ons rechtstreeks informatie verstrekken
 • U kunt ervoor kiezen derden, zoals een sociale mediaplatform, toe te staan informatie met ons te delen
 • We kunnen andere informatie van uw apparaat verzamelen wanneer u onze Site bezoekt of onze Services gebruikt of bekijkt of wanneer u onze online advertenties bekijkt.
 • We kunnen aanvullende informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, indien dit wettelijk is toegestaan.

Als we niet in staat zijn informatie met betrekking tot u te verzamelen, zijn we mogelijk niet in staat u de gevraagde goederen of diensten aan te bieden. Meer details over elk van deze verzamelingsmethoden vindt u direct hieronder.

Informatie die u rechtstreeks verstrekt

Wanneer u onze Diensten bekijkt en gebruikt of anderszins met ons communiceert, verstrekt u ons mogelijk rechtstreeks informatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het volgende:

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en dergelijke)
 • Gebruikersnaam of wachtwoord
 • Demografische gegevens (zoals leeftijd of geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, aantal kinderen, of andere kenmerken)
 • Creditcardgegevens of andere betalingsinformatie
 • Klantenkaartgegevens
 • Contactgegevens van familieleden of anderen
 • Informatie over uw aankopen
 • Andere informatie over u, uw familie of anderen, die u ons wilt verstrekken
 • Andere informatie die we af en toe nodig kunnen hebben om u onze Diensten te kunnen aanbieden. Dit is met inbegrip informatie die kan worden beschouwd als gevoelige persoonlijke informatie op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Andere informatie die u ons verstrekt zodat wij een sollicitatie voor werk of contractueel overeengekomen diensten kunnen verwerken, inclusief uw werkverleden of opleiding, uw relevante ervaring en vaardigheden, en antwoorden op assessments vóór de indienstneming die u mogelijk moet uitvoeren tijdens het sollicitatieproces.

Sommige van de bovengenoemde informatie kan worden beschouwd als gevoelige persoonlijke informatie op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We verwerken en beschermen uw gevoelige persoonlijke informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Informatie van sociale mediaplatformen

Als u ervoor kiest sociale mediaplaformen van derden te bekijken of te gebruiken (zoals Facebook, WeChat of Twitter), kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen die u deze diensten beschikbaar hebt gesteld.

Sommige sociale mediaplatformen staan u bijvoorbeeld toe inhoud van onze Diensten door te sturen naar uw contacten of om informatie over uw contacten op te halen zodat u via onze Diensten contact kunt maken met deze contacten. Sommige sociale mediaplatformen faciliteren ook uw registratie of aanmelding voor onze Diensten of verbeteren of personaliseren uw ervaring op onze Diensten.

Uw besluit om gebruik te maken van een sociale mediaplatform is altijd vrijwillig. Toch moet u zeker weten dat u erachter staat dat sociale mediaplatformen mogelijk informatie beschikbaar stellen aan onze Diensten door het privacybeleid van deze platformen te lezen.

Informatie van uw apparaat die we verzamelen wanneer u onze Diensten bezoekt of gebruikt, of wanneer u onze online advertenties bekijkt

Wanneer u onze Diensten bekijkt of gebruikt, of wanneer u onze online advertenties bekijkt, kunnen we gebruikmaken van cookies of andere technologieën (inclusief pixels, tags en webbakens) om informatie te verzamelen over uw computer of apparaat en uw online activiteit. Hieronder volgen voorbeelden van de soorten informatie die wij op deze manier kunnen verzamelen:

 • Apparaattype (zoals desktop, tablet of mobiel apparaat)
 • Browsertype (zoals Internet Explorer)
 • Besturingssysteem (zoals Windows)
 • Informatie over geolocatie
 • IP-adres, apparaat-ID of soortgelijke informatie
 • Websites of online diensten die u bezoekt voor of na onze Diensten
 • Uw interactie met onze Diensten (zoals de links waarop u klikt en de pagina's en items die u bekijkt)
 • Of u onze e-mails opent of doorstuurt of op elementen in deze e-mails klikt

Informatie die we kunnen verkrijgen uit andere bronnen

Indien dit is toegestaan volgens toepasselijke wetgeving: (a) kunnen we informatie over u verzamelen van andere bronnen zoals openbare databases, wervingsbureaus of eerdere werkgevers (voor sollicitaties), andere merken en groepen binnen General Mills en andere commercieel beschikbare bronnen; en (b) kunnen we ook informatie over u verzamelen van derden die we inschakelen om u diensten namens ons aan te bieden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) derden die vragen over consumentenondersteuning of marketing afhandelen.

Deze informatie kan het volgende omvatten:

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer)
 • Gebruikers-ID's van sociale media
 • Leeftijd of geboortedatum
 • Geslacht
 • Demografische gegevens
 • Burgerlijke staat en aantal en leeftijd kinderen
 • Inkomensniveau
 • Koopgedrag
 • Interesses, hobby's en productvoorkeuren
 • Interactie met media of reclame
 • Openbaar waarneembare activiteiten (zoals blogs en online postings)
 • Andere informatie die is verzameld door andere merken of bedrijven in de bedrijvengroep van General Mills
 • Andere informatie die we kunnen gebruiken om onze marketingactiviteiten te verbeteren.

Sommige van deze informatie kan als gevoelig worden beschouwd op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien dit is toegestaan volgens toepasselijke wetgeving kan informatie die we verzamelen of verkrijgen in het geheel of gedeeltelijk worden gecombineerd of gekoppeld (door ons of door derden die ons diensten leveren) voor een van de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. Dit kan ook worden gedaan om ons te helpen bepalen hoe we het beste met u kunnen communiceren en om onze producten, diensten en marketingactiviteiten kunnen verbeteren.

HOE WE DEZE INFORMATIE GEBRUIKEN

We kunnen persoonlijke informatie voor onderstaande doeleinden verzamelen, gebruiken, openbaar maken en/of bewaren (tenzij anders wettelijk bepaald):

 • om met u te communiceren over onze producten, diensten en promoties. Wij wijzen u erop dat u, als u geen datamarketingmateriaal van ons wilt ontvangen, ons dit kunt laten weten via de onderstaande contactgegevens;
 • om u andere informatie, diensten, producten of andere materialen te verstrekken waarom u verzoekt of waarin u mogelijk geïnteresseerd bent;
 • om te reageren op vragen, verzoeken, aanvragen, klachten en feedback van u en deze in behandeling te nemen en te verwerken;
 • om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, praktijkcodes, richtlijnen of regels of of bij te dragen aan wetshandhaving en onderzoeken die worden uitgevoerd door een overheids- en/of regelgevingsinstantie;
 • om betalingen of krediettransacties te verwerken;
 • om uw interactieve ervaring aan te passen (bijvoorbeeld door u relevante advertenties op onze Diensten en elders aan te bieden);
 • om onze sites, producten en dienstenaanbod te beheren en te verbeteren;
 • voor onze interne managementdoeleinden en om onze relatie met u te beheren;
 • om uw sollicitatie of voorstel te verwerken, werkgerelateerde informatie te verstrekken, u in aanmerking te nemen voor een dienstverband of een voorgestelde dienst, en om ons wervingsproces te monitoren en te verbeteren; en
 • om te voldoen aan contractuele vereisten, zoals de nakoming van verplichtingen in de loop van of in verband met de levering van goederen en/of diensten die door u worden gevraagd.

 

Afhankelijk van het type Diensten dat u gebruikt, kunnen we deze informatie op de volgende specifieke manieren gebruiken:

 • om u te registreren om e-mails of andere informatie of materialen te ontvangen waarom u vraagt
 • om u te registreren voor een wedstrijd, loterij of andere promotie
 • om u te registreren om kortingen, premiums, productmonsters of andere materialen te ontvangen
 • om uw account aan te maken en te beheren als gebruiker of lid van onze Diensten (of als iemand die inhoud kan plaatsen op onze Diensten)
 • om u diensten of offertes aan te bieden waarom u hebt gevraagd
 • om te antwoorden als u contact opneemt met een van onze vertegenwoordigers van de klantenservice
 • om uw betaling te verwerken voor aankopen of andere diensten
 • om beter inzicht te krijgen in het publiek voor onze Diensten
 • om te analyseren hoe onze producten, diensten en sites worden bekeken en gebruikt
 • om ons te helpen nieuwe producten, diensten en sites te ontwikkelen
 • om enquêtes uit te voeren en andere onderzoeken en analyses
 • om advertenties en andere communicatie te ontwikkelen en te leveren die beter zijn afgestemd op uw interesses
 • om ons te helpen onze advertenties te verbeteren
 • om beveiliging te leveren en te beschermen tegen fraude
 • om onze Gebruiksvoorwaarden, Communityregels of andere wettelijke rechten toe te passen
 • Als u door ons in dienst wordt genomen of wordt aangesteld, gebruiken we sommige van deze informatie in verband met uw dienstverband/aanstelling.

We sturen u geen marketingcommunicatie per e-mail tenzij u er uitdrukkelijk mee instemt dergelijke communicatie van ons te ontvangen. Als u zich aanmeldt om deze e-mails te ontvangen, hebt u altijd de mogelijkheid om u af te melden voor verdere marketingberichten per e-mail van dat merk of die groep van General Mills.

De rechtsgrond waarop we uw persoonlijke informatie verwerken varieert afhankelijk van het land waarin u woont en de reden waarom de informatie wordt gebruikt. Onze rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonlijke informatie voor de hierboven beschreven doeleinden omvatten (a) de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van uw contract met u (zoals indien noodzakelijk om u onze producten of Diensten aan te bieden); (b) de verwerking die noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen (zoals het uitvoeren van analyses om onze Diensten te verbeteren); en (c) de verwerking die noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (zoals reageren op een dagvaarding of een andere juridische procedure); (d) en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, uw toestemming, die vervolgens op elk moment kan worden ingetrokken door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde gegevens.

We kunnen uw persoonlijke informatie op andere manieren gebruiken en sturen u een specifieke kennisgeving wanneer we deze informatie verzamelen. Indien nodig vragen we u om toestemming.

Hoe we informatie bewaren

We bewaren de informatie die we verzamelen in elektronische en/of papieren vorm. Persoonlijke informatie wordt in onze kantoren of op onze servers (of die van onze dienstverleners) bewaard en is toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers, vertegenwoordigers en agenten die toegang nodig hebben voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. We bewaren informatie zolang dit redelijkerwijs nodig is voor het doeleinde waarvoor deze informatie is verzameld of zolang deze informatie om juridische redenen moet worden bewaard. We verwijderen informatie zodra dit redelijkerwijs uitvoerbaar is na een geldig verwijderingsverzoek of na het einde van de zojuist beschreven periode, afhankelijk van wat eerder is.

 

Hoe we informatie met anderen kunnen delen

We kunnen de door ons verzamelde informatie delen met de volgende typen entiteiten in verband met de hierboven vermelde doeleinden, met inbegrip van entiteiten die gevestigd kunnen zijn in de Verenigde Staten of andere landen dan het land waarin u woont.

Gelieerde ondernemingen. We kunnen informatie binnen General Mills delen met onze diverse bedrijven, en binnen onze familie van gelieerde ondernemingen. Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we informatie delen om de redenen die worden genoemd in het artikel genaamd 'Hoe we deze informatie gebruiken'.

Dienstverleners, adviseurs en consultants. We kunnen informatie delen met derden die diensten namens ons verlenen en met derden die ons diensten verlenen. De categorieën derden met wie we informatie kunnen delen, omvatten derden die diensten leveren in verband met marketing, reclame, IT-ondersteuning, platformhosting, preventie en opsporing van fraude of verlies en financiële transacties. Deze categorieën omvatten ook derden die ons kunnen helpen bij activiteiten die worden beschreven in het artikel van dit Beleid genaamd 'Hoe we deze informatie gebruiken'. Sommige dienstverleners kunnen betrokken zijn bij het beheren of, indien wettelijk toegestaan, het aanvullen van onze databases.

Andere partijen indien wettelijk vereist of indien noodzakelijk om onze gebruikers en diensten te beschermen. We kunnen ook informatie aan derden openbaar maken om:

 • onze wettelijke rechten evenals de rechten van de gebruikers van onze Diensten of anderen te beschermen;
 • de veiligheid en de beveiliging van de Diensten, onze gebruikers of anderen te beschermen;
 • schendingen van wetgeving te onderzoeken en fraude te voorkomen; of
 • te voldoen aan de wetgeving in een van de rechtsgebieden waarin we zakendoen, of als we door een rechtbank of andere persoon of entiteit die bevoegd is om de productie van dergelijke informatie af te dwingen worden gedwongen om informatie te verstrekken, worden gevraagd te reageren op juridische procedures of een verzoek tot medewerking door een overheidsinstantie, al dan niet wettelijk vereist (afhankelijk van de plaatselijke wetgeving).

Andere partijen in verband met een zakelijke transactie. We behouden ons het recht voor informatie die we over u hebben openbaar te maken in het geval dat we ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen, fuseren of anderszins overdragen aan derden (of aanbieden zulks te doen), of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement of soortgelijke gebeurtenis. Als we uw persoonlijke informatie openbaar maken in het kader van een zakelijke transactie, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, verplichten we derden die uw persoonlijke informatie ontvangen om dit Privacybeleid na te leven of verwerven we uw instemming afzonderlijk op een andere manier. Buiten dit kader verkopen we nooit lijsten met contactgegevens van consumenten aan niet-gelieerde ondernemingen voor hun marketingdoeleinden.

Anderszins met uw instemming of zoals wettelijk toegestaan. Naast het delen zoals beschreven of toegestaan volgens dit Privacybeleid, kunnen we informatie over u delen met derden wanneer u daarmee instemt, of zoals wettelijk is toegestaan.

AANVULLENDE DETAILS

Derden die inhoud, advertenties of functionaliteit op onze Diensten aanbieden

Sommige van de inhoud, advertenties en functionaliteit op onze Diensten kan worden aangeboden door derden die niet aan ons zijn gelieerd. Bijvoorbeeld:

 • Bepaalde derden kunnen advertenties aanbieden of kunnen bijhouden welke advertenties gebruikers zien, hoe vaak ze die advertenties zien en wat gebruikers doen als reactie hierop. Deze derden kunnen cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om deze diensten te leveren.
 • We kunnen u in staat stellen bepaalde materialen op de Diensten te delen met anderen via sociale mediaplatformen zoals Facebook en Twitter, en deze platformen kunnen instrumenten leveren om dit te doen op onze Site.

Deze derden kunnen bepaalde informatie over uw gebruik van onze Diensten verzamelen of ontvangen, waaronder via het gebruik van cookies en andere technologieën en deze informatie kan in de loop van de tijd worden verzameld en gecombineerd met informatie die is verzameld via verschillende websites en online diensten, indien wettelijk toegestaan.

Een van de derden die ons diensten verleent is Google Inc. Zoals veel websites gebruiken we Google Analytics, een dienst die informatie biedt over hoeveel gebruikers onze Diensten bezoeken, wanneer ze onze Diensten bezoeken en hoe ze door onze Diensten navigeren. Google biedt een browser-add-on waarmee gebruikers ervoor kunnen kiezen dat er geen gegevens over hun bezoeken worden gerapporteerd aan websites door Google Analytics. Meer informatie over de add-on vindt u hier.

Internationale gegevensoverdracht

We kunnen uw informatie verzamelen, overdragen, opslaan, verwerken en/of openbaar maken buiten het land waarin u woont. Dit doen we in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving (de rechtsgrond voor informatieoverdracht kan bijvoorbeeld voortvloeien uit standaard contractbepalingen of instemming). U kunt een kopie van overdrachtscontracten verkrijgen door contact met ons op te nemen.

Zoals hierboven vermeld, kunnen we in overeenstemming met dit Privacybeleid uw persoonlijke informatie ook openbaar maken aan ontvangers buiten het land waarin u woont. Deze ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen zoals de Verenigde Staten. Wij wijzen u erop dat de gegevensbescherming en andere wetgeving van landen waaraan uw informatie kan worden overgedragen minder uitgebreid kan zijn dan in uw eigen land. Wanneer we uw persoonlijke informatie overdragen aan ontvangers die zijn gevestigd buiten het land waarin u woont, beschermen we die persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Beveiligingsinformatie

We doen er alles aan om uw interacties op onze Diensten veilig en beveiligd te houden. We hanteren administratieve, technische en fysieke maatregelen die bedoeld zijn om persoonlijke informatie die in onze bewaring of ons beheer is te beveiligen tegen diefstal, verlies en ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking en ongeoorloofd gebruik. Wij wijzen u er echter op dat we de beveiliging van informatie die u online verstrekt absoluut niet kunnen garanderen. U vertrekt die informatie op eigen risico.

Links naar andere diensten

Onze Diensten kunnen links bevatten naar de sites van onze gelieerde ondernemingen, en naar sites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze andere sites hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en vallen niet onder dit Privacybeleid. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van sites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Andere sites kunnen informatie verzamelen en verwerken die op een andere manier is verzameld. Daarom adviseren we u het privacybeleid voor elke site de u bezoekt zorgvuldig door te lezen.

Door de gebruiker gegenereerde inhoud en kenmerken van openbare profielen

Onze Diensten kunnen af en toe interactieve gebieden bevatten waarin gebruikers van Diensten commentaar of andere inhoud kunnen indienen (met inbegrip van informatie over de gebruiker die kan worden weergegeven in het openbare profiel van de gebruiker binnen een online community) die mogelijk zichtbaar is voor anderen. Gebruikers moeten zich realiseren dat wanneer ze vrijwillig persoonlijke informatie openbaar maken in inhoud die wordt ingediend om te plaatsen of te publiceren, deze informatie kan worden gelezen en gebruikt door anderen. Dit kan leiden tot ongevraagde berichten van andere plaatsers of partijen. We doen geen verklaringen en aanvaarden geen verplichtingen met betrekking tot de beveiliging of het gebruik van informatie die u vrijwillig opneemt wanneer u inhoud indient.

Deel-met-een-vriend tool

Onze Diensten kunnen af en toe een deel-met-een-vriend-applicatie bevatten die het u gemakkelijker maakt om informatie of materialen van onze Diensten door te mailen naar vrienden of familie. Om uw e-mailbericht te beheren, kan de applicatie u vragen het e-mailadres van de ontvanger en/of soortgelijke informatie (waaronder uw e-mailadres) op te geven. Deze informatie wordt door de applicatie gebruikt om uw bericht te beheren zodat dit naar behoren kan worden verstuurd. We kunnen tijdelijk een log van deze informatie bijhouden voor het oplossen van problemen en het voorkomen van fraude. In het geval dat we u een vorm van verwijzingsbeloning aanbieden voor het aanmoedigen van een actie van de kant van de ontvanger (bijvoorbeeld als u een beloning verdient als de ontvanger ervoor kiest zich aan te melden voor een van onze aanbiedingen na ontvangst van uw e-mail), kunnen we de informatie ook bewaren als dit noodzakelijk is om vast te stellen dat de verwijzingsbeloning verdiend werd.

 

Privacy van kinderen

Onze Diensten zijn niet op kinderen gericht zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving en we vragen kinderen niet bewust om informatie zonder de toestemming van hun ouders of verzorgers. Als we ontdekken dat kinderen ons hun persoonlijke informatie verstrekken zonder de toestemming van hun ouders of verzorgers, verwijderen we deze persoonlijke informatie onmiddellijk. General Mills kan andere diensten aanbieden die geheel of gedeeltelijk gericht zijn op een publiek van kinderen, en de praktijken die op die diensten van toepassing zijn worden beschreven in het privacybeleid dat van toepassing is op die diensten. General Mills besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van kinderen. We raden ouders ook aan toezicht te houden op de internetactiviteiten van hun kinderen en kennis te vergaren over en gebruik te maken van software of andere instrumenten waardoor hun kinderen kunnen profiteren van het plezier en entertainment van een online ervaring zonder dat dit ten koste gaat van hun persoonlijke veiligheid of waardoor ze gebruik kunnen maken van internet op een manier die overeenstemt met de voorkeuren van hun ouders.

Anonimiteit en pseudoniemen

Waar mogelijk kunt u ervoor kiezen uzelf niet te identificeren of een pseudoniem te gebruiken wanneer u met ons zakendoet, tenzij we wettelijk of door een gerechtshof/rechtbank verplicht worden om zaken te doen met personen die zichzelf hebben geïdentificeerd, of wanneer het voor ons onpraktisch is om zaken met te doen als u zichzelf niet hebt geïdentificeerd.

Wijzigingen aan ons privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijden naar eigen goeddunken wijzigen of vervangen. Controleer regelmatig of u op de hoogte bent van eventuele updates of wijzigingen in dit Privacybeleid. Uw doorlopende gebruik van of toegang tot onze Diensten, evenals onze verwerking van uw informatie in het algemeen, zijn onderworpen aan de versie van het Privacybeleid die geldt op het moment van dit gebruik, deze toegang of deze verwerking. Updates en wijzigingen met betrekking tot dit Privacybeleid worden aangekondigd op onze hoofdwebsite (en/of de correlatieve hoofdwebsite in uw rechtsgebied).

UW ZEGGENSCHAP OVER UW INFORMATIE; DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN EN KEUZES

Een klacht indienen over een schending van uw privacyrechten

Als u denkt dat wij onze privacyverplichtingen niet zijn nagekomen bij het omgaan met uw persoonlijke informatie, kunt u een klacht indienen door ons te schrijven met behulp van de onderstaande contactgegevens. We doen dan ons best u zo snel mogelijk te laten weten hoe we de klacht denken te kunnen afhandelen. Als u niet tevreden bent over onze reactie op uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de relevante regelgevende instantie inzake privacy in het land waar u woont.

Meer informatie over uw rechten

U hebt altijd het recht om de informatie die u ons eerder hebt verstrekt op deze Site te herzien en bij te werken. U kunt contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven in het artikel 'Contact met ons opnemen' om dit te regelen of om ons te verzoeken u uit onze lijst met e-mailadressen waaraan we nieuwsbrieven e-mailen te verwijderen Al onze e-mailnieuwsbrieven bevatten ook een link om u af te melden. U kunt hierop klikken om in de toekomst geen e-mailnieuwsbrieven meer ontvangen van dat merk of die groep van General Mills.

Behalve dat u er recht op hebt te worden geïnformeerd over onze gegevenspraktijken, met inbegrip van de entiteiten waarmee we uw informatie hebben gedeeld, hebt u er recht op om toegang te vragen tot informatie (waaronder om een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen) die we specifiek over u bewaren. U hebt ook het recht om ons te vragen onnauwkeurigheden in deze informatie te rectificeren (behoudens bepaalde uitzonderingen op grond van toepasselijke wetgeving).

Afhankelijk van toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk ook het recht om uw account te wissen, het recht om uw accounts te sluiten, het recht om de verwerking te beperken door om anonimisering te vragen, blokkering of verwijdering van gegevens, het recht om uw instemming voor toekomstige verwerking in te trekken, het recht op gegevensportabiliteit, en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van uw informatie, waaronder de verwerking die wordt uitgevoerd in strijd met toepasselijke wetgeving.

Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot deze rechten, neem dan contact op met onze afdeling klantenservice via de onderstaande contactgegevens.

Voordat we een verzoek afhandelen, kunnen we u vragen uw identiteit te bevestigen en te specificeren welke informatie u nodig hebt. We beantwoorden uw verzoek binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Er kunnen gevallen bestaan waarin een verzoek om persoonlijke informatie die we over u bewaren te bekijken, te verkrijgen, te wijzigen of het gebruik ervan te voorkomen, wordt afgewezen. Van een dergelijk geval is bijvoorbeeld sprake wanneer de toegang tot de informatie een onredelijk effect heeft op de privacy van anderen. In deze situaties geven we u de redenen voor de afwijzing op.

Cookiekeuzes

Zoals gedetailleerd beschreven in het artikel 'Cookieverklaring' van dit Privacybeleid gebruiken derden verschillende cookies en soortgelijke technologieën (die hieronder ter vereenvoudiging gezamenlijk worden aangeduid als 'cookies') om informatie op onze Sites te verzamelen voor de zakelijke doeleinden die hierboven worden beschreven, waaronder het leveren van analysediensten aan ons en het aanbieden van advertenties op onze Sites en elders op basis van de online activiteiten van gebruikers in de loop van de tijd en via verschillende sites, diensten en apparaten (de zogeheten 'advertenties op basis van online gedrag' of 'gerichte advertenties').

Zoals vereist door toepasselijke wetgeving worden cookies en soortgelijke technologieën alleen gebruikt met uw voorafgaande geïnformeerde instemming, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de door u gevraagde diensten.

U kunt cookies naar wens beheren en/of uitschakelen, en we zijn er trots op dat we u meerdere manieren kunnen bieden om keuzes te maken met betrekking tot cookies.

De eerste manier om dit te doen is door het Cookievoorkeurencentrum te openen dat we voor elk van onze Sites hebben ingesteld (u kunt dit centrum openen door op de link 'Cookie-instellingen aanpassen' te klikken in de voettekst van elke Site, naast de link naar het Privacybeleid). Zodra u in het voorkeurencentrum bent, kunt u keuzes maken over verschillende cookies, waaronder cookies voor externe gerichte advertenties en, indien van toepassing, andere cookies die we (of derden) mogelijk gebruiken op die Site. Sommige van onze eigen Sites kunnen ook direct gerichte advertenties bevatten. Deze worden u aangeboden door Google. Klik hier als u wilt voorkomen dat Google informatie gebruikt die Google verwerft via het aanbieden van gerichte advertenties op deze Sites.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt of zich zorgen maakt over dit Privacybeleid of over het verzamelen, bewaren, gebruiken of openbaar maken van uw persoonlijke informatie door ons, of als u een klacht wilt indienen met betrekking tot uw privacy, neem dan Contact met ons op.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via (Verenigd Koninkrijk) 0800 591 223, (ROI) 1800 535 115 (op werkdagen tussen 9.00 en 20.00 uur) of per post via:

General Mills UK Ltd
Harman House, 1 George Street
Uxbridge, London UB8 1QQ

U VERKLAART DAT U DE INFORMATIE IN DIT BELEID HEBT GELEZEN EN HEBT BEGREPEN EN DAT HET BEDRIJF AAN ZIJN PLICHT HEEFT VOLDAAN OM CONSUMENTEN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TE INFORMEREN.

 

 

Cookieverklaring

Deze Cookieverklaring is van toepassing op onze websites en onze mobiele applicaties. Lees deze Cookieverklaring zorgvuldig door en aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt. Gebruik hiervoor bovenstaande contactgegevens.

We (en derden die inhoud, advertenties of functionaliteit op onze Diensten leveren) kunnen gebruikmaken van cookies, en andere technologieën om het beheer van en de navigatie over de website te vergemakkelijken, meer inzicht te krijgen in onze Diensten en deze te verbeteren, de advertenties die u hier of elders worden getoond te bepalen en te verbeteren en u een rijke online ervaring te bieden. Hieronder vindt u meer informatie over deze technologieën.

Cookies

Een 'cookie' is een klein bestand dat wordt opgeslagen op uw apparaat. Het bevat een unieke ID, evenals het adres of andere informatie over de site die u bezoekt.

Sommige cookies zijn essentieel om u on staat te stellen door onze Diensten te navigeren en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gedeelten. Andere cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de Diensten gebruiken (bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakste gaan, en of ze foutmeldingen krijgen van webpagina's). Wanneer cookies worden gecombineerd met informatie die wordt verzameld wanneer u zich aanmeldt op een website, stellen ze ons in staat u te herkennen wanneer u de site opnieuw bezoekt of u verbeterde, meer persoonlijke functies aan te bieden. Cookies kunnen ook namens ons worden gebruikt door derden die onze advertenties op andere websites beheren om ons te leren welke advertenties bezoekers naar onze sites brengen en om onze online advertenties anderszins te verbeteren of gerichter te maken.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar kunnen zo worden geconfigureerd dat ze dit niet doen of dat de gebruiker wordt geïnformeerd als een cookie wordt verstuurd. Als u cookies wilt uitschakelen, kijk dan in het helpmenu van uw browser om te zien hoe u cookies kunt uitschakelen. Wij wijzen u erop dat als u cookies uitschakelt, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde aangepaste functies op onze Diensten.

Andere trackingtechnologieën

Er worden ook verschillende andere trackingtechnologieën gebruikt zoals webbakens, pixels en tags. Dit zijn kleine strings met code die worden geplaatst op een webpagina, e-mail of advertentie. Wanneer u toegang krijgt tot een pagina die een van deze technologieën bevat, brengt u communicatie met een webserver tot stand die bepaalde informatie over uw computer of apparaat verzamelt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, browsertype, type besturingssysteem en ID's die zijn opgeslagen in cookies. We (en derden) kunnen gebruikmaken van deze technologieën om het aantal bezoekers aan onze Sites te tellen en om gebruikers te herkennen via de toegang tot unieke ID's die zijn opgeslagen in cookies die we hebben ingesteld op hun computers of apparaten. Door toegang te krijgen tot deze ID's kunnen we een gepersonaliseerde ervaring bieden op onze Sites. We kunnen ook technologieën opnemen zoals die in advertenties of in e-mailberichten om te bepalen hoe hierop wordt gereageerd.

In het kader van de balans van deze Cookieverklaring nemen we al deze technologieën op binnen de generieke term 'cookies'.

Categorieën cookies en uw rechten

Zoals genoemd in eerdere paragrafen, worden cookies gebruikt voor verschillende doeleinden. Sommige cookies worden door ons 'ingesteld' (geleverd aan uw browser). Deze cookies worden 'first-party cookies' genoemd. Andere cookies, 'third-party cookies' genaamd, worden ingesteld door derden die hiervoor toegang krijgen op onze Site.

Zoals vereist door toepasselijke wetgeving worden cookies en soortgelijke technologieen alleen gebruikt met uw voorafgaande geinformeerde toestemming, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het leveren van de door u gevraagde diensten.

U kunt cookies naar wens beheren en/of uitschakelen, en we zijn er trots op dat we u meerdere manieren kunnen bieden om keuzes te maken met betrekking tot cookies.

De eerste manier om dit te doen is door het Cookievoorkeurencentrum te openen dat we voor elk van onze Sites hebben ingesteld (u kunt dit centrum openen door op de link 'Cookie-instellingen aanpassen' te klikken in de voettekst van elke Site, naast de link naar het Privacybeleid). In het centrum voor cookievoorkeuren vindt u beschrijvingen van elke categorie cookie (vergelijkbaar met die hier direct onder). U kunt vervolgens bepaalde categorieën cookies accepteren of weigeren, als u dit wilt. U kunt er echter niet voor kiezen zich af te melden voor het ontvangen van cookies die vallen in de categorie 'strikt noodzakelijk', omdat onze Site zonder deze cookies niet naar behoren functioneert.

Cookies op onze Sites behoren tot de volgende categorieën:

 • Strikt noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Site en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen via het centrum voor cookievoorkeuren. Deze cookies worden meestal alleen ingesteld als reactie op uw verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, aanmelden, invullen van formulieren en de toegang tot beveiligde gedeelten van de Site. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u een melding krijgt over deze cookies, maar sommige onderdelen van de Site zullen dan niet werken.
 • Analysecookies
  Met deze cookies kan onze Site informatie verzamelen over hoe u interactie hebt met de Site, bijvoorbeeld welke pagina's u het vaakst bezoekt en of bepaalde pagina's u foutmeldingen sturen. Deze cookies helpen ons onze diensten te verbeteren. Als deze cookies worden geblokkeerd of uitgeschakeld, kan onze Site minder functioneel worden, en kan het zijn dat sommige van onze diensten niet langer voor u beschikbaar zijn.
 • Functionele cookies
  Dankzij functionele cookies kan onze Site informatie onthouden zoals uw voorkeurstaal, die kan worden gebruikt om uw ervaring op onze Site aan te passen. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om u informatie te verstrekken die specifiek is voor uw regio en die u kan helpen bij het aanpassen van hoe onze Site eruitziet. Als deze cookies worden geblokkeerd of uitgeschakeld, kan onze Site minder functioneel worden, en kan het zijn dat sommige van onze diensten niet langer voor u beschikbaar zijn.
 • Doelgerichte cookies
  Doelgerichte cookies worden gebruikt door partijen die betrokken zijn bij het weergeven van advertenties van andere bedrijven op onze Sites of die betrokken zijn bij het bepalen van welke van onze advertenties (of de advertenties van andere partijen) u te zien krijgt op websites van derden. Deze cookies verzamelen informatie over uw online activiteiten, zoals de advertenties die u hebt gezien of de websites of pagina's die u hebt bezocht, om conclusies te trekken over de advertenties die voor u relevant zouden kunnen zijn. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om u doelgerichte advertenties te laten zien (die soms worden aangeduid als 'advertenties op basis van interesse' of 'advertenties op basis van online gedrag') die voor u het meest relevant kunnen zijn, met inbegrip van wanneer u andere websites bezoekt die niet van ons zijn. Als deze cookies worden geblokkeerd of uitgeschakeld, kan onze Site minder functioneel worden, en kan het zijn dat sommige van onze diensten niet langer voor u beschikbaar zijn.

  Hoewel de precieze cookies van tijd tot tijd kunnen veranderen, zijn deze doorgaans beperkt tot bovengenoemde categorieën.

  Met betrekking tot deze laatste categorie cookies die hierboven wordt genoemd (doelgerichte cookies) bieden we een tweede manier aan om u af te melden en/of indien van toepassing uw instemming met deze cookies in te trekken buiten het centrum voor cookievoorkeuren. Het centrum voor cookievoorkeuren heeft betrekking op de cookies die zijn ingesteld op onze Site, maar heeft geen invloed op de rest van de online wereld. Er bestaat ook een brancheomvattend afmeldingsprogramma voor targeting-cookies. Indien van toepassing kunt u uw instemming met targeting-cookies intrekken door hier te klikken. (Klik hier voor Canada en hier voor Brazilië).

Via dit laatste programma kunt u, indien van toepassing, zich afmelden voor het ontvangen van doelgerichte cookies van een breed scala van derden op elke site, niet alleen die van ons. Wees u er echter van bewust dat dit afmeldingsproces zelf op cookies is gebaseerd. Met andere woorden, als u zich afmeldt, wordt er een cookie op uw browser geplaatst die deze derden informeert dat ze voor u geen gebruik moeten maken van cookies voor doelgerichte advertenties. Als u vervolgens cookies uit uw browser wist (zoals veel mensen regelmatig doen), gaat uw afmelding daardoor verloren totdat u deze opnieuw bevestigt.

Versie: Cookie 1.0