Chính sách Quyền riêng tư của General Mills
Ngày Hiệu lực: Tháng 5/2018

General Mills tự hào tiếp thị cho những thương hiệu uy tín nhất thế giới. Chúng tôi biết rằng để duy trì sự tin tưởng của bạn đòi hỏi chúng tôi phải bảo vệ quyền riêng tư của bạn - vì vậy chúng tôi rất chú tâm tới những quan ngại về quyền riêng tư của những người sử dụng trang web, các trang và các ứng dụng trên các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, email và các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi (gọi chung là, "Dịch vụ" của chúng tôi, với tất cả các nền tảng khác liên kết với chính sách này).

Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin và những lựa chọn mà bạn, với tư cách là người dùng các Dịch vụ của chúng tôi, có thể thực hiện liên quan tới việc thu thập, sử dụng, và phổ biến thông tin của bạn.

Thông tin Chúng tôi Thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn (và thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi) theo nhiều cách khác nhau:

Bạn có thể trực tiếp cung cấp thông tin cho chúng tôi

Bạn có thể chọn cho phép một bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ mạng xã hội, chia sẻ thông tin với chúng tôi

Chúng tôi có thể thu thập thông tin khác khi bạn sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn xem các quảng cáo trực tuyến của chúng tôi

Chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ các nguồn khác khi được pháp luật cho phép

Nếu chúng tôi không thể thu thập thông tin liên quan đến bạn, chúng tôi có thể không cung cấp được cho bạn hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Thông tin chi tiết hơn về mỗi phương thức thu thập này được trình bày ngay bên dưới.

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp

Khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi, bạn có thể trực tiếp cung cấp cho chúng tôi thông tin, bao gồm (nhưng không giới hạn) các thông tin sau:

Thông tin Liên hệ (chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và tương tự như vậy)

Tên người dùng và mật khẩu

Thông tin nhân khẩu học (chẳng hạn như tuổi hoặc ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, số con, hoặc các đặc điểm khác)

Thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác

Thông tin chi tiết liên lạc của các thành viên gia đình hoặc những người khác

Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi về bạn, gia đình bạn hoặc những người khác

Bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu theo thời gian để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin có thể được coi là thông tin cá nhân nhạy cảm theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Thông tin từ các dịch vụ mạng xã hội

Nếu bạn chọn truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba (chẳng hạn như Facebook hoặc Twitter), chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân về bạn mà bạn đã cung cấp cho các dịch vụ đó, bao gồm thông tin về danh bạ của bạn trên các dịch vụ đó.

Ví dụ, một số dịch vụ mạng xã hội cho phép bạn chia sẻ nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi tới danh bạ của bạn hoặc để lấy thông tin danh bạ của bạn để bạn có thể kết nối với họ trên Dịch vụ của chúng tôi. Một số dịch vụ mạng xã hội cũng sẽ tạo thuận lợi cho việc đăng ký hoặc đăng nhập của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc nâng cao hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.

Quyết định sử dụng dịch vụ mạng xã hội của bạn sẽ luôn là tự nguyện. Tuy nhiên, bạn nên đảm bảo rằng bạn cảm thấy thoải mái với những thông tin mà các dịch vụ mạng xã hội có thể cung cấp cho Dịch vụ của chúng tôi bằng cách truy cập các chính sách quyền riêng tư của các dịch vụ đó.

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn xem các quảng cáo trực tuyến của chúng tôi

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn xem các quảng cáo trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie, web beacon hoặc các công nghệ khác để thu thập thông tin về máy tính hoặc thiết bị của bạn cũng như hoạt động trực tuyến của bạn. Sau đây là ví dụ về các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập theo cách này:

Loại thiết bị (chẳng hạn như máy tính để bàn, máy tính bảng, hoặc thiết bị di động)

Loại trình duyệt (chẳng hạn như Internet Explorer)

Hệ điều hành (như Windows)

Địa chỉ IP, địa chỉ MAC, ID thiết bị, hoặc thông tin tương tự

Trang web hoặc dịch vụ trực tuyến mà bạn truy cập trước hoặc sau Dịch vụcủa chúng tôi

Tương tác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các liên kết bạn nhấp vào và các trang và mục bạn xem)

Cho dù bạn mở hay chuyển tiếp email của chúng tôi hoặc nhấp vào các yếu tố trong các email này

Thông tin chúng tôi có thể lấy từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác, nếu pháp luật cho phép, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công cộng, các thương hiệu và nhóm khác trong General Mills, và các nguồn thương mại khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp dịch vụ cho bạn thay mặt chúng tôi, bao gồm (nhưng không giới hạn) bên thứ ba xử lý yêu cầu hỗ trợ người tiêu dùng hoặc tiếp thị.

Thông tin này có thể bao gồm:

Thông tin Liên hệ (ví dụ, tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại)

ID người dùng mạng xã hội

Tuổi hoặc ngày tháng năm sinh

Giới tính

Thông tin nhân khẩu học

Mức thu nhập

Hành vi mua sắm

Điều quan tâm, sở thích và ưu tiên sản phẩm

Tương tác với phương tiện truyền thông hoặc quảng cáo

Các hoạt động công khai (như blog và các bài đăng trực tuyến)

Các thông tin khác đã được thu thập bởi các thương hiệu hoặc doanh nghiệp khác thuộc các công ty thành viên của General Mills

Các thông tin khác mà chúng tôi có thể sử dụng để cải thiện hoạt động tiếp thị của mình.

Một số thông tin này có thể được coi là nhạy cảm theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Xin lưu ý rằng các phần hoặc tất cả thông tin chúng tôi thu thập hoặc nhận được có thể được kết hợp hoặc liên kết (bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi) cho bất kỳ mục đích nào được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, bao gồm để giúp chúng tôi tùy chỉnh cách chúng tôi liên lạc với bạn và để cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin

Chúng tôi có thể thu thập, lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích được liệt kê dưới đây (trừ khi luật pháp có quy định khác):

trao đổi với bạn về sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi. Lưu ý rằng, nếu bạn không muốn nhận dữ liệu thông tin tiếp thị từ chúng tôi, bạn có thể thông báo cho chúng tôi sử dụng chi tiết liên hệ được nêu bên dưới;

cung cấp cho bạn thông tin, dịch vụ, sản phẩm hoặc các tài liệu khác mà bạn yêu cầu hoặc bạn có thể quan tâm;

tùy chỉnh trải nghiệm tương tác của bạn (bao gồm cả việc cung cấp cho bạn quảng cáo có liên quan trên Dịch vụ của chúng tôi và bất kỳ đâu);

quản lý và cải thiện trang web , sản phẩm và dịch vụ cung cấp của chúng tôi;

cho mục đích quản lý nội bộ của chúng tôi và quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn; và

cho các mục đích khác cần thiết hợp lý liên quan đến các chức năng và hoạt động bình thường của chúng tôi.

Ví dụ, một số cách cụ thể mà chúng tôi có thể sử dụng thông tin này như sau:

đăng ký bạn để nhận email hoặc thông tin hoặc tài liệu khác mà bạn yêu cầu

đăng ký bạn tham gia cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, hoặc các chương trình khuyến mại khác

đăng ký để bạn nhận được giảm giá, phần thưởng, mẫu sản phẩm hoặc các tài liệu khác

tạo và quản lý tài khoản của bạn với tư cách là người dùng hoặc thành viên Dịch vụ của chúng tôi (hoặc là người đăng nội dung lên Dịch vụcủa chúng tôi)

cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc ưu đãi bạn đã yêu cầu

phản hồi nếu bạn liên hệ với một trong các Đại diện Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi

xử lý thanh toán của bạn cho các giao dịch mua hoặc các dịch vụ khác

hiểu rõ hơn về người dùng Dịch vụ của chúng tôi

phân tích cách sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi được truy cập và sử dụng

giúp chúng tôi phát triển các sản phẩm, dịch vụ và trang web mới

tiến hành khảo sát và nghiên cứu và phân tích khác

phát triển và cung cấp quảng cáo và các thông tin liên lạc khác phù hợp hơn với sở thích của bạn

giúp chúng tôi cải thiện quảng cáo của mình

cung cấp bảo mật và bảo vệ chống gian lận

thực thi các Điều khoản Sử dụng, Quy tắc Cộng đồng, hoặc các quyền pháp lý khác của chúng tôi

Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ thông báo tiếp thị qua email nào trừ khi bạn đồng ý rõ ràng để nhận được thông báo đó từ chúng tôi. Và nếu bạn đăng ký nhận các email này, bạn luôn có thể "hủy đăng ký" nhận các thư tiếp thị qua email từ thương hiệu hoặc nhóm của General Mills đó.

Cách Chúng tôi Lưu giữ Thông tin

Chúng tôi lưu giữ thông tin chúng tôi thu thập dưới dạng điện tử và/hoặc dạng giấy. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cho đến khi thông tin còn cần thiết một cách hợp lý cho mục đích mà thông tin được thu thập, hoặc cho đến khi chúng tôi còn cần phải lưu giữ thông tin vì lý do pháp lý. Chúng tôi sẽ xóa thông tin ngay một cách hợp lý sau khi có yêu cầu xóa hợp lệ hoặc kết thúc giai đoạn được mô tả, tùy theo điều kiện nào sớm hơn.

Cách Chúng tôi Sử dụng Cookie, Web Beacon và các Công nghệ Tương tự

Chúng tôi (và bên thứ ba cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc chức năng trên Dịch vụ của chúng tôi) có thể sử dụng cookie, web beacon và các công nghệ tương tự để tạo điều kiện quản trị và điều hướng trang web; để hiểu rõ hơn và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi; để xác định và cải thiện quảng cáo được hiển thị cho bạn ở đây hoặc ở bất kỳ nơi nào khác; và cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến phong phú.

Chúng tôi cung cấp thêm chi tiết về các công nghệ này ở bên dưới.

Mô tả chung về "cookie" và "web beacon"

"Cookie" là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie có thể được sử dụng để lưu trữ số nhận dạng duy nhất liên kết với máy tính hoặc thiết bị của bạn để giúp nhận ra bạn là cùng một người dùng trên một hoặc nhiều phiên duyệt, và trên một hoặc nhiều trang web.

Một số cookie là cần thiết để cho phép bạn di chuyển xung quanh Dịch vụ của chúng tôi và sử dụng các tính năng của Dịch vụ, chẳng hạn như truy cập các khu vực được bảo mật. Các cookie khác thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng Dịch vụ (ví dụ: khách truy cập vào trang nào thường xuyên nhất và xem họ có nhận được thông báo lỗi từ các trang web không). Khi kết hợp với thông tin được thu thập khi bạn đăng ký trên một trang web, cookie cho phép chúng tôi chào đón bạn quay trở lại trang web hoặc cung cấp các tính năng nâng cao, cá nhân hơn. Cookie cũng có thể được sử dụng thay mặt chúng tôi bởi các bên thứ ba quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác để cho phép chúng tôi tìm hiểu quảng cáo nào đưa khách truy cập đến trang web của chúng tôi và cải thiện hoặc định hướng mục tiêu quảng cáo trực tuyến của chúng tôi.

Hầu hết các trình duyệt đều tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể đặt cấu hình không chấp nhận tự động hoặc sẽ thông báo cho người dùng khi cookie được gửi. Nếu bạn muốn tắt cookie, hãy tham khảo trình đơn trợ giúp trên trình duyệt của bạn để tìm hiểu cách tắt cookie. Xin lưu ý rằng nếu bạn tắt cookie, bạn có thể không truy cập được một số tính năng tùy chỉnh trên Dịch vụ của chúng tôi.

"Web beacon" và các công nghệ tương tự là những hình ảnh nhỏ hoặc trong suốt, ví dụ, cho phép chúng tôi và bên thứ ba đếm số người dùng đã truy cập một trang web cụ thể hoặc truy cập một số cookie nhất định. Khi bạn truy cập một trang chứa beacon, bạn thiết lập liên lạc với một máy chủ web, có chức năng thu thập thông tin nhất định về máy tính hoặc thiết bị của bạn. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, loại hệ điều hành và số nhận dạng đã được lưu trữ trong cookie. Chúng tôi có thể sử dụng beacon trên Dịch vụ để đếm số lượng khách truy cập vào Dịch vụ và nhận ra người dùng bằng cách truy cập số nhận dạng duy nhất được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên máy tính hoặc thiết bị của họ. Việc có thể truy cập các số nhận dạng này cho phép chúng tôi cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể bao gồm beacon trong quảng cáo hoặc trong thư email để xác định các tương tác trên những thư này.

Cookie cho quảng cáo theo hành vi trực tuyến

Bên thứ ba tham gia cung cấp quảng cáo của các công ty khác trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc những người liên quan đến việc xác định quảng cáo nào hiển thị cho bạn trên trang web của bên thứ ba, có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn, chẳng hạn như các quảng cáo bạn đã xem hoặc các trang web hoặc trang bạn đã truy cập, để rút ra suy luận về những quảng cáo nào có thể có liên quan đến bạn.

Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin được thu thập thông qua các cookie này để hiển thị cho bạn quảng cáo mà họ tin là phù hợp nhất với bạn khi bạn truy cập các trang web khác không thuộc về chúng tôi. Hoạt động này được gọi là "quảng cáo nhắm mục tiêu." hoặc "quảng cáo theo hành vi trực tuyến."

Để biết thêm thông tin về các loại cookie chúng tôi sử dụng, vui lòng nhấn vào đây.

Các cách sử dụng lưu trữ cục bộ và số nhận dạng duy nhất khác

Chúng tôi (và bên thứ ba cung cấp nội dung, quảng cáo, hoặc chức năng trên Dịch vụ của chúng tôi) cũng có thể sử dụng các loại công nghệ lưu trữ cục bộ khác hoạt động tương tự như cookie, chẳng hạn như đối tượng chia sẻ cục bộ (còn được gọi là "Flash cookies") và lưu trữ cục bộ HTML5. Những công nghệ này tương tự như cookie ở chỗ chúng sử dụng bộ nhớ trên thiết bị của bạn với mục đích xác định thiết bị trên các dịch vụ và phiên khác nhau. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các công nghệ này có thể sử dụng các phần khác nhau của thiết bị so với cookie và do đó bạn không thể kiểm soát chúng bằng các công cụ và cài đặt chuẩn của trình duyệt. Để biết thông tin về việc vô hiệu hóa hoặc xóa thông tin có trong Flash cookies, vui lòng nhấn vào đây..

Ngoài ra, tùy thuộc vào trình duyệt hoặc thiết bị bạn sử dụng, chúng tôi (và bên thứ ba cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc chức năng trên Dịch vụ của chúng tôi) có thể nhận được một số nhận dạng cho trình duyệt hoặc thiết bị có thể được sử dụng cho các mục đích tương tự như các mục đích mà chúng tôi và những bên khác sử dụng cookie và web beacon. Số nhận dạng không được tạo bởi các dịch vụ bạn truy cập, mà là do các công ty tạo phần mềm chạy thiết bị hoặc trình duyệt của bạn tạo. Ví dụ, nếu bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi sử dụng iPhone, chúng tôi có thể nhận được số nhận dạng thiết bị tạm thời được gọi là "Số nhận dạng dành cho Nhà quảng cáo" (hoặc Identifier for Advertisers, "IDFA"). Trong cài đặt bảo mật của iPhone, bạn có thể "đặt lại" số nhận dạng này, có nghĩa là số nhận dạng khác sẽ được gửi vào lần tiếp theo bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Cách Chúng tôi Chia sẻ Thông tin Với Bên Khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập với các tổ chức sau liên quan đến các mục đích được liệt kê ở trên, bao gồm các tổ chức ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác ngoài quốc gia cư trú của bạn:

Chi nhánh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong General Mills giữa các doanh nghiệp khác nhau của chúng tôi và trong nhóm các công ty chi nhánh của chúng tôi.

Nhà cung cấp Dịch vụ, Cố vấn và Tư vấn viên. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi và bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Các bên này chỉ có thể sử dụng thông tin cùng với các dịch vụ cụ thể mà họ cung cấp thay mặt chúng tôi hoặc cho chúng tôi. Một số nhà cung cấp dịch vụ có thể tham gia vào việc quản lý hoặc, khi được pháp luật cho phép, bổ sung cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Các Bên Khác Khi Luật pháp Yêu cầu hoặc Khi Cần thiết để Bảo vệ Người dùng và Dịch vụ của Chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba để:

o bảo vệ quyền pháp lý của chúng tôi, cũng như quyền của người dùng Dịch vụ của chúng tôi hoặc những người khác;

bảo vệ sự an toàn và bảo mật của Dịch vụ, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác;

điều tra vi phạm luật pháp và ngăn chặn gian lận; hoặc

tuân thủ luật ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà chúng tôi kinh doanh, hoặc nếu chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin theo yêu cầu của tòa án pháp lý hoặc người hoặc pháp nhân khác có thẩm quyền buộc phải công bố thông tin đó, được yêu cầu phản hồi thủ tục pháp lý hoặc yêu cầu hợp tác của một tổ chức chính phủ, cho dù có đúng yêu cầu pháp lý (tùy thuộc vào luật địa phương)hay không.

Các Bên Khác Liên quan tới một Giao dịch Công ty.Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ mọi thông tin chúng tôi có về bạn trong trường hợp chúng tôi bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi cho bên thứ ba (hoặc đề xuất làm như vậy), hoặc trong trường hợp không chắc chắn của việc phá sản hoặc sự kiện tương tự. Ngoài những trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ không bán bất kỳ danh sách thông tin liên hệ của người tiêu dùng nào cho các công ty không phải chi nhánh của mình vì mục đích tiếp thị của họ.

Trừ khi có Chấp thuận của bạn hoặc Pháp luật Cho phép. Ngoài những chia sẻ được quy định hoặc cho phép theo Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với bên thứ ba bất cứ khi nào bạn đồng ý chia sẻ như vậy, hoặc khi luật pháp cho phép.

Bên Thứ Ba Cung cấp Nội dung, Quảng cáo Hoặc Chức năng Trên Dịch vụ của Chúng tôi

Một số nội dung, quảng cáo, và chức năng trên Dịch vụ của chúng tôi có thể do bên thứ ba không phải chi nhánh của chúng tôi cung cấp. Ví dụ:

Một số bên thứ ba nhất định có thể thực hiện quảng cáo hoặc theo dõi xem quảng cáo nào được người dùng xem, tần suất xem và tương tác của người dùng với những quảng cáo đó. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, web beacon, hoặc các công nghệ tương tự để cung cấp các dịch vụ này.

Chúng tôi có thể cho phép bạn chia sẻ một số tài liệu nhất định trên Dịch vụ với những người khác thông qua các dịch vụ mạng xã hội như Facebook và Twitter.

Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận một số thông tin nhất định về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông qua việc sử dụng cookie, beacon và các công nghệ tương tự, và thông tin này có thể được thu thập theo thời gian và được kết hợp với thông tin được thu thập trên các trang web và dịch vụ trực tuyến khác nhau, khi được pháp luật cho phép.

Một trong những bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi là Google Inc. Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ cung cấp thông tin về số lượng người dùng truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, thời điểm họ truy cập, và cách họ điều hướng Dịch vụ của chúng tôi. Google cung cấp tiện ích bổ sung cho trình duyệt cho phép người dùng chọn không cho phép Google Analytics báo cáo dữ liệu về các lượt truy cập của họ đến các trang web. Thông tin thêm về tiện ích bổ sung này có ở đây.

Chuyển giao Dữ liệu Quốc tế

Chúng tôi có thể thu thập, chuyển giao, lưu trữ, xử lý và/hoặc tiết lộ thông tin của bạn bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư này và với luật hiện hành (ví dụ, cơ sở pháp lý cho việc chuyển giao thông tin có thể xuất phát từ các điều khoản hoặc thỏa thuận hợp đồng tiêu chuẩn). Bạn có thể nhận bản sao hợp đồng chuyển giao bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những người nhận nằm ngoài quốc gia bạn cư trú, phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư này. Những người nhận này có thể ở các quốc gia như Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng luật bảo vệ dữ liệu và các luật khác của các quốc gia mà thông tin của bạn có thể được chuyển tới có thể không nghiêm ngặt như luật ở quốc gia của bạn.

Bảo vệ Thông tin

Chúng tôi cam kết giữ cho các tương tác của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi an toàn và bảo mật. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp quản lý, kỹ thuật và vật lý nhằm bảo vệ thông tin cá nhân thuộc phạm vi lưu giữ và kiểm soát của chúng tôi tránh mọi hành vi trộm cắp, mất mát và truy cập, sử dụng, sửa đổi, và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi hoàn toàn không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trực tuyến; bạn phải tự chịu rủi ro khi cung cấp những thông tin này.

Liên kết Tới Dịch vụ Khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của các chi nhánh của chúng tôi, và các trang web được sở hữu và điều hành bởi các bên thứ ba. Các trang web khác này có thể có chính sách quyền riêng tư riêng và không thuộc phạm vi của Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các phương thức bảo mật hoặc nội dung của các trang web được sở hữu và điều hành bởi bên thứ ba. Các trang web khác có thể thu thập và xử lý thông tin được thu thập một cách khác nhau, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và xem lại chính sách quyền riêng tư của từng trang web bạn truy cập.

Nội dung Do Người dùng Tạo và các Tính năng Hồ sơ Công khai

Dịch vụ của chúng tôi đôi khi có thể chứa các khu vực tương tác mà người dùng Dịch vụ có thể gửi bình luận hoặc nội dung khác (bao gồm thông tin về người dùng có thể được hiển thị trong hồ sơ công khai của người dùng trong một cộng đồng trực tuyến) mà những người khác có thể nhìn thấy. Người dùng cần lưu ý rằng khi họ tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân trong nội dung được đăng hoặc công bố, thông tin này có thể được người khác đọc và sử dụng. Điều này có thể dẫn đến việc bạn nhận được các tin nhắn không mong muốn từ những người đăng tin hoặc các bên khác. Chúng tôi không đảm bảo và không thực hiện nghĩa vụ nào đối với việc bảo mật hoặc sử dụng thông tin mà bạn tự nguyện đưa vào khi gửi nội dung.

Công cụ Gửi đến Bạn bè

Dịch vụ của chúng tôi đôi khi có thể bao gồm ứng dụng gửi đến bạn bè giúp bạn dễ dàng chuyển tiếp thông tin hoặc tài liệu từ Dịch vụ của chúng tôi tới bạn bè hoặc gia đình bằng e-mail. Để gửi email của bạn, ứng dụng có thể yêu cầu bạn nhập địa chỉ email của người nhận và/hoặc thông tin tương tự (bao gồm địa chỉ email của bạn). Thông tin này được ứng dụng sử dụng để xác định địa chỉ thư của bạn nhằm gửi thư tới đúng địa chỉ. Chúng tôi có thể tạm thời duy trì nhật ký của thông tin này để khắc phục sự cố và nhằm mục đích ngăn chặn gian lận. Trong trường hợp chúng tôi trao cho bạn một số phần thưởng cho hoạt động giới thiệu để khuyến khích hành động của người nhận (ví dụ: bạn sẽ được nhận phần thưởng nếu người nhận chọn đăng ký một trong các dịch vụ của chúng tôi sau khi nhận được email từ bạn), chúng tôi cũng có thể giữ lại thông tin khi cần thiết để thiết lập phần thưởng cho hoạt động giới thiệu mà bạn đã nhận được.

Quyền riêng tư của Trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em theo quy định của luật hiện hành, và chúng tôi sẽ không cố ý yêu cầu trẻ em cung cấp bất kỳ thông tin nào. General Mills có các dịch vụ hoàn toàn hoặc một phần dành cho người dùng là trẻ em, và cách thức áp dụng cho các dịch vụ đó được mô tả trong các chính sách quyền riêng tư áp dụng cho những dịch vụ đó. General Mills đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Chúng tôi cũng khuyên phụ huynh nên theo dõi các hoạt động trên Internet của trẻ; tìm hiểu và sử dụng phần mềm hoặc các công cụ khác mà có thể giúp trẻ tận hưởng niềm vui và giải trí với trải nghiệm trực tuyến mà không ảnh hưởng đến sự an toàn cá nhân của trẻ hoặc cho phép trẻ sử dụng Internet theo cách không phù hợp với sở thích của cha mẹ.

Ẩn danh và Bút danh

Nếu được áp dụng, bạn có thể tùy chọn không cho phép nhận dạng bản thân hoặc sử dụng bút danh khi giao dịch với chúng tôi trừ khi chúng tôi được luật pháp hoặc tòa/tòa án yêu cầu phải giao tiếp với các cá nhân được định danh; hoặc trên thực tế chúng tôi không thể giao tiếp với bạn nếu bạn không cho phép nhận dạng.

Thay đổi Với Chính sách Quyền riêng tư của Chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc thay thế Chính sách Quyền riêng tư tùy ý của mình bất cứ lúc nào. Vui lòng kiểm tra lại theo thời gian để đảm bảo rằng bạn nắm được mọi cập nhật hoặc thay đổi trong Chính sách Quyền riêng tư này. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi cũng như việc chúng tôi xử lý thông tin của bạn nói chung sẽ tuân thủ phiên bản Chính sách Quyền riêng tư có hiệu lực tại thời điểm sử dụng, truy cập hoặc xử lý đó.

Cách Nộp Khiếu nại Về Hành vi Vi phạm Quyền riêng tư của Bạn

Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã vi phạm nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi trong việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể khiếu nại bằng cách gửi thư cho chúng tôi sử dụng các chi tiết liên hệ được nêu bên dưới và chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn xác nhận về cách chúng tôi đề xuất giải quyết khiếu nại ngay khi có thể một cách hợp lý. Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi đối với khiếu nại của bạn, bạn có thể khiếu nại với cơ quan quản lý quyền riêng tư có liên quan ở quốc gia bạn cư trú.

Tùy chọn Bổ sung Về Thông tin của Bạn

Ngoài quyền được thông báo về cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi, bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cụ thể mà chúng tôi lưu giữ về bạn và yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa những thông tin không chính xác trong đó (tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ theo luật hiện hành). Tùy thuộc vào luật hiện hành, bạn cũng có quyền xóa, quyền hạn chế xử lý và rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý trong tương lai, quyền di chuyển dữ liệu và quyền phản đối việc xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp, cho mục đích khoa học/nghiên cứu lịch sử, hoặc tiếp thị trực tiếp. Nếu bạn muốn thực hiện yêu cầu theo các quyền này, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn và chỉ định thông tin nào bạn yêu cầu trước khi thực hiện yêu cầu. Có thể có những trường hợp yêu cầu truy cập, lấy, sửa đổi hoặc ngăn chặn việc sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn bị từ chối. Những trường hợp như vậy sẽ bao gồm, ví dụ, khi việc truy cập vào các thông tin sẽ có tác động không hợp lý đến sự riêng tư của người khác.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào về Chính sách Quyền riêng tư này hoặc về việc chúng tôi thu thập, lưu giữ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu bạn muốn khiếu nại liên quan đến quyền riêng tư của mình, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. .

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại theo số (UK) 0800 591 223, (ROI) 1800 535 115 (từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối các ngày trong tuần), hoặc gửi thư đến:

General Mills India Private Limited
902 Ventura, Hiranandani Business Park Powai
Mumbai 400 076 INDIA

Thông báo về Cookie

Chúng tôi sử dụng các loại cookie khác nhau để chạy Dịch vụ của mình, bao gồm một số hoặc tất cả các loại được nêu bên dưới.

Cookie Ưu tiên

Cookie ưu tiên cho phép Dịch vụ của chúng tôi ghi nhớ thông tin, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của bạn, có thể được sử dụng để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Các cookie này cũng có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn thông tin cụ thể cho khu vực của bạn và có thể hỗ trợ bạn trong việc tùy chỉnh giao diện Dịch vụ của chúng tôi. Nếu các cookie này bị chặn hoặc vô hiệu hóa, Dịch vụ của chúng tôi có thể ít chức năng hơn nhưng không bị ngừng hoạt động.

Cookie Bảo mật

Cookie bảo mật được sử dụng để xác thực người dùng, ngăn chặn việc sử dụng thông tin đăng nhập gian lận và bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi bị truy cập trái phép. Nếu các cookie này bị chặn hoặc vô hiệu hóa, Dịch vụ của chúng tôi sẽ không hoạt động đúng cách.

Cookie Tiến trình

Cookie tiến trình giúp Dịch vụ của chúng tôi cung cấp chức năng mà bạn mong đợi, chẳng hạn như cho phép bạn truy cập các khu vực an toàn của Dịch vụ của chúng tôi. Nếu các cookie này bị chặn hoặc vô hiệu hóa, Dịch vụ của chúng tôi sẽ không hoạt động đúng cách.

Cookie Quảng cáo

Cookie quảng cáo được sử dụng bởi các bên liên quan đến việc cung cấp quảng cáo của các công ty khác trên trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc xác định quảng cáo nào của chúng tôi (hoặc các quảng cáo của các bên khác) được hiển thị cho bạn trên các trang web của bên thứ ba. Các cookie này thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn, chẳng hạn như quảng cáo bạn đã xem hoặc trang web hoặc trang bạn đã truy cập để thu thập suy luận về quảng cáo nào có liên quan đến bạn. Thông tin này sau đó được sử dụng để hiển thị cho bạn quảng cáo có thể phù hợp nhất với bạn, kể cả khi bạn truy cập các trang web khác không thuộc về chúng tôi. Nếu các cookie này bị chặn hoặc vô hiệu hóa, Dịch vụ của chúng tôi có thể ít chức năng hơn nhưng không bị ngừng hoạt động.

Cookie Trạng thái Phiên

Những cookie này cho phép Dịch vụ của chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm những trang bạn truy cập thường xuyên nhất và xem một số trang nhất định có gửi cho bạn thông báo lỗi hay không. Các cookie này giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của mình. Nếu các cookie này bị chặn hoặc vô hiệu hóa, Dịch vụ của chúng tôi có thể ít chức năng hơn nhưng không bị ngừng hoạt động.

Cookie Phân tích

Cookie phân tích thu thập thông tin về việc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các cookie này để cải thiện Dịch vụ của mình bằng cách, ví dụ như, tìm hiểu về các trang mà mọi người truy cập thường xuyên nhất. Nếu các cookie này bị chặn hoặc vô hiệu hóa, Dịch vụ của chúng tôi sẽ vẫn hoạt động.