Politika zaštite privatnosti kompanije General Mills
Datum stupanja na snagu: maj 2018.

Kompanija General Mills sa ponosom predstavlja neke od najpouzdanijih brendova na svetu. Znamo da održavanje vašeg poverenja zahteva da zaštitimo vašu privatnost – zato smo veoma osetljivi povodom pitanja zaštite privatnosti korisnika naših veb-sajtova, naših strana i aplikacija u uslugama društvenog umrežavanja trećih lica, naše e-pošte i naših mobilnih aplikacija (zajedno, sa svim drugim platformama koje se povezuju sa ovom politikom, naše „Usluge”).

Ova Politika zaštite privatnosti obrazlaže naše prakse rukovanja podacima i izbore koje vi, kao korisnik naših Usluga, možete da napravite po pitanju prikupljanja, upotrebe i prenosa vaših podataka.

Podaci koje prikupljamo

Možemo da prikupljamo podatke o vama (I uređaju koji koristite za pristup našim Uslugama) na različite načine:

Možete direktno da nam priložite podatke

Možete da izaberete da dopustite da treće lice, kao što je usluga društvenog umrežavanja, podeli podatke sa nama

Možemo da prikupimo druge podatke kada koristite ili pristupate našim Uslugama ili kada pregledate naše onlajn reklame

Možemo da preuzmemo dodatne podatke o vama iz drugih izvora kada je to dopušteno zakonom

Ako nismo u mogućnosti da prikupimo podatke koji se odnose na vas, možda nećemo biti u mogućnosti da vam obezbedimo proizvode I usluge koje zatražite. Više detalja o svakom od ovih načina prikupljanja dostupno je odmah u nastavku.

Podaci koje direktno priložite

Kada pristupite i koristite naše Usluge ili na drugi način komunicirate sa nama, možete direktno da nam priložite podatke, uključujući (bez ograničenja) sledeće:

Podaci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, adresa za slanje, broj telefona i slično)

Korisničko ime ili lozinka

Demografski podaci (kao što su godine starosti ili datum rođenja, pol, bračno stanje, broj dece ili druge pojedinosti)

Kreditna kartica ili drugi podaci o plaćanju

Podaci za kontakt članova porodice ili drugih lica

Bilo koji drugi podaci koje izaberete da nam priložite o sebi, svojoj porodici ili drugim licima

Svi drugi podaci koje možemo da zahtevamo s vremena na vreme da bismo vam pružili svoje Usluge, uključujući podatke koji se mogu klasifikovati kao osetljivi podaci o ličnosti u skladu sa važećim zakonima za zaštitu podataka.

Podaci iz usluga društvenog umrežavanja

Ako izaberete da pristupite ili koristite usluge društvenog umrežavanja trećih lica (kao što su Facebook ili Twitter), možemo da dobijemo podatke o ličnosti o vama čiju ste dostupnost omogućili datim uslugama, uključujući podatke o vašim kontaktima u okviru datih usluga.

Na primer, neke usluge društvenog umrežavanja omogućavaju vam da prenesete sadržaj iz naših Usluga u svoje kontakte ili da povučete podatke o svojim kontaktima da biste mogli da se povežete sa njima na našim uslugama. Neke usluge društvenog umrežavanja takođe olakšavaju vašu registraciju ili prijavu za naše Usluge ili unapređuju ili personalizuju vaš užitak u našim Uslugama.

Vaša odluka da koristite uslugu društvenog umrežavanja uvek je svojevoljna. Međutim, treba da proverite da li ste saglasni sa vrstom podataka čiju dostupnost usluge društvenog umrežavanja mogu da obezbede našim Uslugama tako što ćete pročitati politike zaštite privatnosti datih usluga.

Podaci koje prikupljamo kada pristupite ili koristite naše Usluge ili kada pregledate naše onlajn reklame

Kada pristupite ili koristite naše Usluge ili kada pregledate naše onlajn reklame, možemo da koristimo kolačiće, veb-svetionike ili druge tehnologije za prikupljanje informacija o vašem računaru ili uređaju i o vašoj aktivnosti na internetu. U nastavku slede primeri vrsta informacija koje možemo da prikupljamo na ovaj način:

Vrsta uređaja (kao što je stoni računar, tablet ili mobilni uređaj)

Vrsta uređaja (kao što je stoni računar, tablet ili mobilni uređaj)

Operativni sistem (kao što je Windows)

IP adresa, MAC adresa, ID uređaja ili slične informacije

Veb-sajtovi ili onlajn usluge koje posetite pre ili nakon naših Usluga

Vaša komunikacija sa našim Uslugama (kao što su veze na koje kliknete i strane i stavke koje pregledate)

Da li otvarate ili prosleđujete naša e-pisma ili klikćete na elemente u ovim e-pismima

Podaci koje možemo da prikupimo od drugih izvora

Možemo da prikupljamo podatke o vama iz drugih izvora, kada to dopušta zakon, kao što su javne baze podataka, drugi brendovi i grupe u okviru kompanije General Mills i drugi komercijalno dostupni izvori. Takođe možemo da prikupljamo podatke o vama od trećih lica sa kojim sarađujemo i koja vam pružaju usluge u naše ime, uključujući (bez ograničenja) treća lica koja upravljaju upitima za korisničku podršku ili marketingom.

Ti podaci mogu da uključuju:

Podaci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, adresa za slanje, broj telefona)

Korisnički ID-jevi društvenog umrežavanja

Godine starosti ili datum rođenja

Pol

Demografski podaci

Nivo prihoda

Obrasci kupovine

Interesovanja, hobiji i omiljeni proizvodi

Komunikacija sa medijima ili oglašavanjem

Javno vidljive aktivnosti (kao što su blogovi i objave na internetu)

Drugi podaci koje prikupljaju drugi brendovi ili poslovanja u okviru porodice kompanija General Mills

Drugi podaci koje možemo da koristimo za unapređenje naših marketinških aktivnosti.

Neki od tih podataka mogu se svrstavati u osetljive podatke u skladu sa važećim zakonima za zaštitu podataka. Imajte u vidu da neki delovi podataka ili svi podaci koje prikupljamo ili preuzmemo mogu da se kombinuju ili povezuju (od strane nas ili trećih lica koja nam pružaju usluge) za bilo koje svrhe koje su opisane u ovoj Politici zaštite privatnosti, kao i da bi nam pomogli da prilagodimo način komunikacije sa vama i da unapredimo svoje proizvode, usluge i marketinške napore.

Kako koristimo te podatke

Možemo da prikupljamo, zadržavamo i koristimo podatke o ličnosti za svrhe koje su navedene u nastavku (osim kada zahtev nalaže drugačije):

za komunikaciju sa vama po pitanju naših proizvoda, usluge i promocija. Imajte u vidu da, ako ne želite da dobijate marketinške materijale od nas, možete da nas obavestite pomoću podataka za kontakt koji su navedeni u nastavku;

da bismo vam obezbedili druge podatke, usluge, proizvode ili druge materijale koje zatražite ili za koje ste možda zainteresovani;

za prilagođavanje vašeg iskustva interakcije (u okviru čega vam obezbeđujemo odgovarajuće reklame u sklopu Usluga ili na druge načine);

za upravljanje i unapređenje naših sajtova, proizvoda i ponude usluga;

za naše svrhe internog upravljanja i za upravljanje odnosom sa vama; i

za druge svrhe koje su opravdano neophodne u vezi sa našim uobičajenim uslugama i aktivnostima.

U nastavku slede primeri nekih posebnih načina na koje možemo da koristimo te podatke:

da bismo mogli da vas registrujemo za prijem e-pošte ili drugih informacija ili materijala koje zatražite

da bismo mogli da vas registrujemo za takmičenje, nagradnu igru ili drugu vrstu promocije

da bismo mogli da vas registrujemo za prijem popusta, premija, uzoraka proizvoda ili drugog materijala

za kreiranje i upravljanje vašim nalogom u ulozi korisnika ili člana naših Usluga (ili u ulozi nekog ko može da postavlja sadržaj u našim Uslugama)

da bismo vam obezbedili usluge ili ponude koje ste zatražili

da bismo vam pružili odgovor ako se obratite nekom od naših Predstavnika korisničke službe

da bismo mogli da obrađujemo vaše uplate za kupovine ili druge usluge

da bismo bolje razumeli populaciju koja koristi naše Usluge

da bismo mogli da analiziramo na koji način se našim proizvodima, uslugama i sajtovima pristupa i kako se koriste

da bismo mogli lakše da razvijamo proizvode, usluge i sajtove

da bismo sprovodili ankete i druge vrste istraživanja i analize

da bismo razvili i obezbedili oglašavanje i druge vidove komunikacije koji su bolje prilagođeni vašim interesovanjima

da bismo mogli lakše da unapredimo svoje oglašavanje

da bismo omogućili bezbednost i zaštitu od prevare

da bismo sproveli Uslove korišćenja, Pravila zajednice ili druga zakonska prava

Nećemo vam slati e-pisma sa marketinškim sadržajem osim ako ne date izričiti pristanak za prijem takvog vida komunikacije od nas. A ukoliko se prijavite za prijem takvih e-pisama, uvek ćete moći da se „odjavite” iz usluge slanja marketinških poruka putem e-pošte za dati brend ili grupu General Mills.

Kako zadržavamo podatke

Zadržavamo podatke koje prikupimo u elektronskom i/ili štampanom obliku. Zadržavamo podatke onoliko dugo koliko je opravdano neophodno za svrhu za koju se prikupljaju ili onoliko dugo koliko postoji potreba za njihovim zadržavanjem zbog pravnih razloga. Brišemo podatke čim je to opravdano moguće u praksi nakon važećeg zahteva za brisanje ili na kraju navedenog perioda, šta god usledi prvo.

Kako koristimo kolačiće, veb-svetionike i slične tehnologije

Mi (i treća lica koja obezbeđuju sadržaj, oglašavanje ili funkcije naših Usluga) možemo da koristimo kolačiće, veb-svetionike i slične tehnologije za lakšu administraciju i upravljanje veb-sajtom; za bolje razumevanje i unapređenje naših Usluga; za utvrđivanje i unapređenje reklama koje vam se prikazuju ovde ili na drugom mestu; i da bismo vam obezbedili bogat užitak na internetu.

U nastavku vam prilažemo više detalja o ovim tehnologijama.

Opšti opis „kolačića” i „veb-svetionika”

„Kolačići” su male datoteke koje se skladište na vašim računarima ili uređaju kada posetite neki veb-sajt. Kolačići mogu da se koriste za skladištenje jedinstvenog identifikacionog broja koji je povezan sa vašim računarom ili uređajem da biste mogli da budete prepoznati kao isti korisnik u jednoj ili više sesija pregledanja, kao i na jednom ili više sajtova.

Neki kolačići su ključni da bi vam omogućili da se krećete u našim Uslugama i da koristite njihove funkcije, kao što je pristupanje obezbeđenim zonama. Drugi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste Usluge (na primer, koje strane posetioci najčešće posećuju, kao i da li dobijaju poruke o grešci sa veb-strana). Kada se kombinuju sa podacima koji se preuzimaju kada se registrujete na nekom veb-sajtu, kolačići nam omogućavaju da vam pružimo dobrodošlicu kada se vratite na sajt ili da na drugačiji način obezbedimo unapređene, personalizovanije funkcije. Kolačići takođe mogu da se koriste u naše ime od strane trećih lica koja upravljaju našim oglašavanjem na drugim veb-sajtovima da bi nam omogućili da saznamo koje vrste oglašavanja privlače posetioce na naše sajtove i da na drugi način unapredimo ili usmerimo svoje onlajn oglašavanje.

Većina pregledača prihvata kolačiće automatski, ali mogu da se konfigurišu da to ne čine ili da obaveste korisnika kada se kolačić pošalje. Ako želite da onemogućite kolačiće, pogledajte meni za pomoć na pregledaču da saznate kako da onemogućite kolačiće. Imajte u vidu da ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći da pristupite nekim prilagođenim funkcijama u našim Uslugama.

„Veb-svetionici” i slične tehnologije su sićušne ili prozračne slike koje, na primer, omogućavaju nama i trećim licima da izračunamo broj korisnika koji su posetili određenu veb-stranu ili koji su pristupili određenim kolačićima. Kada pristupite strani koja sadrži svetionik, možete da uspostavite komunikaciju sa veb-serverom, koji prikuplja određene informacije o vašem računaru ili uređaju. Te informacije mogu da uključuju vašu IP adresu, vrstu pregledača, vrstu operativnog sistema i identifikatore koji su uskladišteni u kolačićima. Možemo da koristimo svetionike u Uslugama za izračunavanje broja posetoca naših Usluga i za prepoznavanje korisnika pristupanjem jedinstvenim identifikatorima koji se skladište u kolačićima koje šaljemo na njihove računare ili uređaje. Mogućnost pristupanja tim identifikatorima omogućava nam da obezbeđujemo personalizovani užitak u našim Uslugama. Takođe možemo da uključimo svetionike u oglašavanja ili poruke u vidu e-pisma da bismo utvrdili kako se oni koriste.

Kolačići za oglašavanje zasnovani na ponašanju na internetu

Treća lica koja su uključena u oglašavanje drugih kompanija u našim Uslugama, ili koja su uključena u utvrđivanje oglašavanja koja se prikazuju na veb-sajtovima trećih lica, mogu da koriste kolačiće za prikupljanje informacija o vašim onlajn aktivnostima, kao što su oglašavanja koja ste videli ili veb-sajtovi ili strane koje ste posetili da bi se izvukli zaključci o vrstama oglašavanja koje mogu da budu od značaja za vas.

Ova treća lica mogu da koriste podatke prikupljene putem ovih kolačića da bi mogla da vam prikažu reklame za koje smatraju da su od najvećeg značaja za vas kada posetite druge veb-sajtove koji nam ne pripadaju. Ta praksa se naziva „ciljno oglašavanje” ili „oglašavanje zasnovano na ponašanju na internetu”.

Za dodatne informacije o vrstama kolačića koje koristimo kliknite ovde.

Drugi vidovi upotrebe lokalnog skladišta i jedinstvenih identifikatora

Mi (i treća lica koja obezbeđuju sadržaj, oglašavanje ili funkcije naših Usluga) možemo takođe da koristimo druge vrste tehnologija lokalnog skladištenja koje funkcionišu slično kao kolačići, kao što su lokalno deljeni objekti (takođe poznati kao „fleš kolačići”) i lokalno skladište HTML5. Te tehnologije su slične kolačićima po tome što koriste skladište na vašem uređaju za svrhu identifikovanja uređaja u različitim uslugama i sesijama. Međutim, imajte u vidu da te tehnologije mogu da koriste drugačije delove vašeg uređaja u odnosu na kolačiće, tako da možda nećete moći da upravljate njima pomoću standardnih alata i postavki za pregledanje. Za informacije o onemogućavanju ili brisanju informacija iz naših fleš kolačića kliknite ovde.

Pored toga, u zavisnosti od pregledača ili uređaja koji koristite, mi (i treća lica koja obezbeđuju sadržaj, oglašavanje ili funkcije naših usluga) možemo da dobijamo identifikator za vaš pregledač ili uređaj koji može da se koristi za svrhe slične svrhama zbog kojih mi i drugi koristimo kolačiće i svetionike. Identifikatori se ne kreiraju pomoću usluga kojima pristupate, već preko kompanija koje izrađuju softver koji upravlja vašim uređajem ili pregledačem. Na primer, ako pristupite našim Uslugama pomoću svog iPhone uređaja, možemo da dobijamo privremeni identifikator uređaja koji se naziva „Identifikator za oglašivače” (ili „IDFA”). U postavkama privatnosti iPhone uređaja možete da „resetujete” taj identifikator, što znači da se drugačiji identifikator šalje sledeći put kada posetite naše Usluge.

Ako se nalazite u Evropskoj ekonomskoj zoni, kolačići i slične tehnologije se koriste samo sa prethodnim informisanim pristankom, osim kada su neophodne za obezbeđivanje usluga koje ste zatražili. Kada je to primenljivo, možete da opozovete pristanak posećivanjem strane http://youronlinechoices.eu/

Kako možemo da delimo podatke sa drugima

Možemo da delimo podatke koje prikupljamo sa sledećim vrstama entiteta u vezi sa gorenavedenim svrhama, uključujući one sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim državama izvan vaše države prebivališta:

Povezana društva.. Možemo da delimo podatke u okviru General Mills između različitih poslovanja, kao i u okviru naše porodice kompanija povezanih društava.

Pružaoci usluga, oglašivači i konsultanti.. Možemo da delimo podatke sa trećim licima koja obezbeđuju usluge u naše ime i trećim licima koja nam pružaju usluge. Ta lica mogu da koriste podatke isključivo u vezi sa posebnim uslugama koje obezbeđuju za nas ili nama. Neki pružaoci usluga mogu da budu uključeni u upravljanje ili, kada to dopušta zakon, dopunjavanje naših baza podataka.

Druga lica kada to zahteva zakon ili kada je to neophodno za zaštitu naših korisnika i usluga.. Takođe možemo da otkrijemo podatke trećim stranama da bismo:

zaštitili zakonska prava, kao i prava korisnika naših Usluga ili drugih;

zaštitili sigurnost i bezbednost Usluga, korisnika ili drugih lica;

ispitali slučajeve kršenja zakona i sprečili prevaru; ili

poštovali zakon u svim jurisdikcijama u kojima poslujemo ili ako smo primorani da otkrijemo podatke od strane suda ili drugih lica ili entiteta sa jurisdikcijom za prinudno otkrivanje takve vrste podataka, ako se od nas zatraži da odgovorimo na pravni postupak ili na zahtev za saradnju upućen od strane državnog subjekta, bilo da to zahteva zakon ili ne (u zavisnosti od lokalnog zakona).

Druga lica u vezi sa korporativnom transakcijom. Zadržavamo pravo da otkrijemo sve podatke koje imamo o vama u slučaju da obavljamo prodaju, pripajanje ili da na drugi način obavljamo prenos dela svog poslovanja ili resursa trećem licu (ili to nudimo), ili u slučaju bankrota ili sličnog događaja koji su vrlo malo verovatni. Izvan tog konteksta ne obavljamo prodaju liste podataka za kontakt korisnika kompanijama koje nisu povezana društva za njihove marketinške svrhe.

U drugim okolnostima uz vašu saglasnost ili u skladu sa onim što dozvoljava zakon. Pored deljenja koje je opisano ili dozvoljeno u sklopu ove Politike zaštite privatnosti, možemo da delimo podatke o vama sa trećim licima uvek kada date saglasnost za datu vrstu deljenja, ili u skladu sa onim što je dopušteno zakonom.

Treća lica koja obezbeđuju sadržaj, oglašavanje ili funkcije naših Usluga

Neke delove sadržaja, oglašavanja i funkcija naših Usluga mogu da obezbeđuju treća lica koja nisu povezana sa nama. Na primer:

Određena treća lica mogu da pružaju uslugu oglašavanja ili da prate koje reklame korisnici gledaju, koliko često vide te reklame i koji korisnici reaguju na njih. Ta treća lica mogu da koriste kolačiće, veb-svetionike ili slične tehnologije za obezbeđivanje tih usluga.

Možemo da vam omogućimo da delite određene materijale u Uslugama sa drugima putem usluga društvenog umrežavanja kao što su Facebook i Twitter.

Ta treća lica mogu da prikupljaju ili primaju određene podatke o vašoj upotrebi naših Usluga, uključujući putem kolačića, svetionika i sličnih tehnologija, a te informacije se mogu prikupljati vremenom i kombinovati sa informacijama koje su preuzete na različitim veb-sajtovima i onlajn uslugama, kada to dopušta zakon.

Jedno od trećih lica koje nam pruža usluge je kompanija Google Inc. Kao mnogi veb-sajtovi, koristimo Google analitiku, uslugu koja pruža informacije o broju korisnika koji posete naše Usluge, vremenu posete i načinu upravljanja Uslugama. Google pruža dodatak pregledača koji omogućava korisnicima da izaberu izuzimanje beleženja podataka o njihovim posetama na veb-sajtovima pomoću Google analitike. Više informacija o dodacima priloženo je ovde.

Interni prenos podataka

Možemo da prikupljamo, prenosimo, skladištimo, obrađujemo i/ili otkrivamo podatke o vama izvan vaše države prebivališta, u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti i važećim zakonom (na primer, pravni osnov za prenos podataka može da počiva na standardnim ugovornim klauzulama ili saglasnosti).Obratite nam seza preuzimanje primerka ugovora o prenosu.

Kao što je spomenuto iznad, možemo takođe da otkrivamo vaše podatke o ličnosti primaocima izvan vaše države prebivališta, u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti. Ti primaoci mogu da se nalaze u državama kao što su Sjedinjene Američke Države. Imajte u vidu da zaštita podataka i drugi zakoni država u koje se vaši podaci možda prenose možda nisu sveobuhvatni kao zakoni u vašoj državi.

Informacije o merama zaštite

Posvećeni smo održavanju sigurnosti i bezbednosti vaših interakcija u našim Uslugama. Primenili smo administrativne, tehničke i fizičke mere čija je namena zaštita podataka o ličnosti kojima raspolažemo i kontrola za sprečavanje krađe, gubitka i neovlašćenog pristupa, upotrebe, izmene i otkrivanja. Međutim, imajte u vidu da ne možemo u potpunosti da garantujemo bezbednost podataka koje priložite onlajn; prilažete ih na sopstveni rizik.

Veze za druge Usluge

Naše Usluge mogu da sadrže veze za druge sajtove naših povezanih društava i za sajtove koji su u vlasništvu ili pod kontrolom trećih lica. Ti drugi sajtovi mogu da imaju sopstvene politike zaštite privatnosti i ne regulišu se ovom Politikom zaštite privatnosti. Nismo odgovorni za prakse zaštite privatnosti ili sadržaj sajtova koji su u vlasništvu ili pod kontrolom trećih lica. Drugi sajtovi mogu da prikupljaju i da rukuju prikupljenim podacima na drugačiji način, pa vam preporučujemo da pažljivo pročitate i pregledate politiku zaštite privatnosti svakog sajta koji posetite.

Sadržaj generisan od strane korisnika i funkcije javnog profila

Naše Usluge mogu, s vremena na vreme, da sadrže segmente za interakciju gde korisnici Usluga mogu da prilože komentare ili druge sadržaje (uključujuči podatke o korisniku koji se mogu prikazati na javnom profilu korisnika u sklopu onlajn zajednice) koji mogu biti vidljivi drugima. Korisnici treba da imaju na umu da kada svojevoljno otkrivaju podatke o ličnosti u sadržaju koji se prilaže objavom ili publikacijom, informacije mogu da počitaju i koriste drugi. To može da dovede do nepoželjnih poruka drugih lica koja postavljaju objave ili drugih strana. Ne iznosimo tvrdnje i ne preuzimamo odgovornost po pitanju bezbednosti upotrebe informacija koje svojevoljno priložite u sklopu objavljenog sadržaja.

Alatke za slanje prijateljima

Naše Usluge mogu, s vremena na vreme, da uključuju aplikaciju za slanje prijatelju koja vam olakšava prosleđivanje informacija ili materijala prijateljima ili članovima porodice sa naših Usluga putem e-pošte. Za adresiranje e-pisma aplikacija može da zatraži od vas da unesete e-adresu primaoca i/ili slične podatke (uključujući vašu e-adresu). Aplikacija koristi te podatke za adresiranje poruke da bi mogla pravilno da se pošalje. Možemo privremeno da zadržimo evidenciju tih podataka za svrhe rešavanja problema i sprečavanja prevare. U slučaju da vam nudimo neki oblik nagrade za preporuku koja je podstakla određene aktivnosti primaoca (na primer, ako treba da osvojite nagradu u slučaju da primalac izabere da se registruje za jednu od naših ponuda nakon što dobije e-pismo od vas), možemo takođe da zadržimo podatke na potreban način da bi se ustanovilo sticanje nagrade.

Zaštita privatnosti dece

Naše Usluge nisu namenjene za decu kao što je definisao važeći zakon i od dece svesno ne tražimo bilo kakve podatke. General Mills ne poseduje druge usluge koje se u celosti ili delimično obezbeđuju za dečju populaciju, a prakse koje se primenjuju na date usluge opisane su u politikama zaštite privatnosti koje se primenjuju na date usluge. General Mills naročito vodi računa o zaštiti privatnosti dece. Takođe preporučujemo da roditelji nadziru aktivnosti dece na internetu i da se upoznaju i primenjuju softvere ili druge alate koji mogu da pomognu njihovoj deci da uživaju u zabavnom iskustvu korišćenja interneta tako da se ne narušava njihova lična bezbednost ili tako da im se onemogući da koriste internet na način koji nije u skladu sa preporukama roditelja.

Anonimnost i pseudonimi

Kada je to izvodljivo, možete da imate opciju da se ne identifikujete ili da koristite pseudonim u komunikaciji sa nama, osim kada nam zakon i/ili sud/tribunal nalažu da interakciju obavljamo sa licima koja su se identifikovala, ili kada nismo u mogućnosti da obavljamo interakciju sa vama ukoliko se niste identifikovali.

Izmene naše Politike zaštite privatnosti

Možemo da izmenimo ili zamenimo ovu Politiku zaštite privatnosti po sopstvenom nahođenju u bilo kom trenutku. Povremeno proveravajte da li ste u toku sa svim ažuriranjima ili izmenama ove Politike zaštite privatnosti. Vaša dalja upotreba ili pristup našim Uslugama, kao i rukovanje vašim podacima u opštijem smislu, podležu verziji Politike zaštite privatnosti koja je na snazi u trenutku upotrebe, pristupa ili rukovanja.

Kako se prilaže žalba o kršenju prava na privatnost

Ako smatrate da smo prekršili svoje obaveze po pitanju privatnosti prilikom rukovanja vašim podacima o ličnosti, možete da priložite žalbu tako što ćete nam pisati putem podataka za kontakt koji su navedeni u nastavku, a mi ćemo nastojati da vam priložimo potvrdu koja se tiče načina koji predlažemo za rešavanje pitanja vaše žalbe u najkraćem mogućem roku. Ako niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu, možete da podnesete žalbu odgovarajućem regulatornom telu za zaštitu privatnosti u svojoj državi prebivališta.

Više izbora za vaše podatke

Pored vašeg prava da budete obavešteni o našim praksama rukovanja podacima, imate pravo da zatražite pristup podacima koje naročito čuvamo o vama i da zatražite da ispravimo nepravilnosti datih podataka (podložno određenim izuzimanjima u skladu sa važećim zakonom). U zavisnosti od važećeg zakona, možete takođe da imate pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade i povlačenje pristanka za buduću obradu, pravo na prenosivost i pravo na odbijanje obrade na osnovu legitimnih interesa, za svrhe naučnog/istorijskog istraživanja ili direktnog marketinga. Ako želite da priložite zahtev u skladu sa ovim pravima, obratite se našem odeljenju korisničke službe putem podataka za kontakt koji su priloženi u nastavku.

Možemo da zatražimo od vas da potvrdite svoj identitet i da naznačite koje podatke zahtevate pre prosleđivanja zahteva. Moguće je da u nekim prilikama zahtev za pristup, preuzimanje, izmenu ili sprečavanje upotrebe vaših podataka o ličnosti kojima raspolažemo bude odbijen. Na primer, te prilike uključuju situacije kada bi pristup podacima imao neopravdan uticaj na privatnost drugih.

Kako da stupite u kontakt sa nama

Obratite nam se ako imate bilo koja pitanja ili nedoumica o ovoj Politici zaštite privatnosti ili o našem preuzimanju, zadržavanju, upotrebi ili otkrivanju vaših podataka o ličnosti, ili ako želite da priložite žalbu po pitanju svoje privatnosti.

Takođe nam se možete obratiti putem telefona (UK) 0800 591 223, (Republika Irska) 1800 535 115 (između 9.00 i 18.00 h radnim danima), ili slanjem pisma na adresu:

General Mills UK Ltd
Harman House, 1 George Street
Uxbridge, London UB8 1QQ

Obaveštenje o kolačićima

Koristimo različite vrste kolačića za obavljanje usluge, uključujući neke ili sve vrste koje su navedene u nastavku.

Kolačići o izborima

Kolačići o izborima omogućavaju našim Uslugama da memorišu podatke, kao što su birani jezik, koji mogu da se koriste za prilagođavanje iskustva korišćenja naših Usluga. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za dostavljanje informacija koje se posebno odnose na vaš region, a mogu i da vam pomognu da prilagodite izgled Usluga. Ako se ti kolačići blokiraju ili onemoguće, naše Usluge mogu postati manje funkcionalne, ali to ne bi trebalo da spreči njihov rad.

Kolačići o bezbednosti

Kolačići o bezbednosti se koriste za autentifikaciju korisnika, sprečavanje upotrebe akreditiva za prijavu za svrhu prevare i zaštitu podataka o korisniku od neovlašćenog pristupa. Ako se ti kolačići blokiraju ili onemoguće, naše Usluge ne funkcionišu pravilno.

Kolačići za obrađivanje

Kolačići za obrađivanje pomažu našim Uslugama da obezbede funkciju koju očekujete, na primer tako što vam omogućavaju da pristupate bezbednim odeljcima naših Usluga. Ako se ti kolačići blokiraju ili onemoguće, naše Usluge ne funkcionišu pravilno.

Kolačići za oglašavanje

Kolačići za oglašavanje koriste strane koje su uključene u pružanje usluga za oglašavanje drugih kompanija na našim sajtovima ili koja su uključena u donošenje odluke o tome koje od naših reklama (ili reklama drugih strana) će vam se prikazati na veb-sajtovima trećih lica. Ti kolačići prikupljaju informacije o vašim aktivnostima na internetu, kao što su reklame koje ste videli na veb-sajtovima ili stranama koje ste posetili, da bi se mogli doneti zaključci o tome koje vrste reklama su vam možda od značaja. Te informacije se zatim koriste da bi vam se prikazale reklame koje su možda od najvećeg značaja za vas, čak i kada posećujete druge veb-sajtove koji nisu naši. Ako se ti kolačići blokiraju ili onemoguće, naše Usluge mogu postati manje funkcionalne, ali to ne bi trebalo da spreči njihov rad.

Kolačići o stanju sesije

Ti kolačići omogućavaju našim Uslugama da prikupljaju informacije o načinu na koji obavljate interakciju sa našim Uslugama, uključujući i o tome koje strane najčešće posećujete i da li vam određene strane šalju poruke o grešci. Ti kolačići nam pomažu da unapredimo svoje usluge. Ako se ti kolačići blokiraju ili onemoguće, naše Usluge mogu postati manje funkcionalne, ali to ne bi trebalo da spreči njihov rad.

Kolačići za analitiku

Kolačići za analitiku prikupljaju informacije o upotrebi naših Usluga. Koristimo te kolačiće da unapredimo svoje Usluge tako što ćemo na primer da se upoznamo sa stranama koje ljudi najčešće posećuju. Blokiranje ili onemogućavanje tih kolačića ne bi trebalo da spreči rad naših Usluga.