Zásady ochrany osobních údajů společnosti General Mills
Datum účinnosti: Květen 2018

Společnost General Mills je hrdá na to, že obchoduje s některými z nejdůvěryhodnějších značek na světě. Jsme si vědomi, že důvěra vyžaduje ochranu vašeho soukromí z naší strany, a proto jsme velmi citliví na jakékoliv otázky ohledně ochrany soukromí, které vznášejí uživatelé našich webů, našich stránek a aplikací v externích službách sociálních sítí, našich e-mailů i našich mobilních aplikací (společně se všemi ostatními platformami, k nimž se tyto zásady vztahují, označované jako naše „služby“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují naše informační postupy a volby, které máte k dispozici vy jako uživatel našich služeb ve vztahu ke shromažďování, využívání a šíření vašich osobních údajů.

Shromažďované údaje

Údaje o vás (a zařízení, které používáte pro přístup k našim službám) můžeme shromažďovat různými způsoby:

Údaje nám můžete poskytnout přímo

Můžete povolit třetí osobě, například sociální síti, aby s námi údaje sdílela

Další údaje můžeme získávat, když využíváte naše služby nebo do nich vstupujete, případně když se díváte na naše online reklamy

Doplňující údaje o vás můžeme získávat z dalších zdrojů v souladu se zákonem

Pokud nejsme schopní shromáždit údaje, které se vás týkají, může nám to bránit poskytovat vám zboží a služby, které požadujete. Další podrobnosti k těmto metodám shromažďování údajů jsou uvedeny níže.

Údaje, které poskytujete přímo

Když vstoupíte do našich služeb, využíváte je nebo s námi komunikujete jiným způsobem, můžete nám přímo poskytovat některé údaje, zejména tyto:

kontaktní údaje (například jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a další)

uživatelské jméno nebo heslo

demografické údaje (například věk nebo datum narození, pohlaví, rodinný stav, počet dětí a jiné informace)

Údaje o platební kartě nebo jiné platební informace

Kontaktní informace členů rodiny nebo jiných osob

Další údaje, které nám poskytnete o sobě, vaší rodině a dalších osobách

Další údaje, které můžeme dle potřeby požadovat k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, včetně údajů, které jsou podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů považovány za citlivé osobní údaje.

Údaje ze sociálních sítí

Pokud vstupujete do sociálních sítí třetích osob nebo je využíváte (např. Facebook nebo Twitter), můžeme získávat vaše osobní údaje, které jste těmto službám poskytli, včetně údajů o vašich kontaktech v rámci těchto služeb.

Některé sociální sítě například umožňují, abyste předávali obsah z našich služeb vašim kontaktům nebo získávali údaje o vašich kontaktech, abyste se s nimi mohli spojit v rámci našich služeb. Některé sociální sítě také umožňují registraci nebo přihlášení do našich služeb, případně podporují nebo pro vás personalizují naše služby.

Vaše rozhodnutí využívat některou ze sociálních sítí bude vždy dobrovolné. Měli byste si však být vědomi a ujistit se, že souhlasíte s tím, jaké údaje mohou sociální sítě našim službám poskytovat, což si ověříte seznámením se zásadami ochrany osobních údajů těchto sítí.

Údaje, které získáváme, když využíváte naše služby nebo do nich vstupujete, případně když se díváte na naše online reklamy

Když využíváte naše služby nebo do nich vstupujete, případně když se díváte na naše online reklamy, můžeme využívat cookies, web beacons a další technologie ke shromažďování údajů o vašem počítači nebo zařízení a vaší aktivitě na internetu. Níže jsou uvedené příklady toho, jaké údaje můžeme tímto způsobem shromažďovat:

Typ zařízení (např. stolní počítač, tablet nebo mobilní zařízení)

Typ prohlížeče (např. Internet Explorer)

Operační systém (např. Windows)

IP adresa, MAC adresa, ID zařízení a podobné údaje

Internetové stránky nebo služby, které navštívíte před tím nebo potom, co navštívíte naše služby

Vaše interakce s našimi službami (např. odkazy, na které kliknete, a stránky a položky, které si zobrazíte)

Zda otvíráte nebo přeposíláte naše e-maily nebo klikáte na obsah těchto e-mailů

Údaje, které můžeme získávat z ostatních zdrojů

V rozsahu povoleném zákonem můžeme údaje o vás shromažďovat z jiných zdrojů, například z veřejných databází, od ostatních značek a skupin společnosti General Mills nebo jiných komerčně dostupných zdrojů. Údaje o vás můžeme získávat také od třetích osob, s nimiž při poskytování služeb komunikujeme vaším jménem, zejména třetích osob zajišťujících zákaznickou podporu nebo marketing.

Mezi tyto údaje patří:

kontaktní údaje (například jméno, e-mailová adresu, poštovní adresa, telefonní číslo)

identifikační údaje uživatele sociálních sítí

věk nebo datum narození

pohlaví

demografické údaje

výše příjmu

nákupní chování

zájmy, koníčky a produktové preference

interakce s médii nebo reklamou

veřejná aktivita (např. blogy a internetové příspěvky)

další údaje shromážděné ostatními značkami nebo podniky v rámci skupiny společností General Mills

další údaje, které můžeme použít ke zlepšení naší marketingové činnosti.

Podle příslušných zákonů upravujících ochranu osobních údajů mohou být některé z těchto údajů považovány za citlivé. Vezměte prosím na vědomí, že jednotlivé nebo veškeré údaje, které shromažďujeme a získáváme, mohou být kombinovány nebo propojovány (námi nebo třetími osobami, které nám poskytují služby) a využity v případech včetně upravování naší komunikace s vámi a zlepšování našich produktů, služeb a marketingové činnosti.

Jak tyto údaje využíváme

Osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat a využívat pro účely uvedené níže (pokud zákon nestanoví jinak):

komunikace s vámi týkající se našich produktů, služeb a propagace. Vezměte prosím na vědomí, že pokud od nás nechcete dostávat marketingové informace, můžete nám to oznámit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže;

poskytování dalších informací, služeb, produktů nebo jiných materiálů, které požadujete nebo o které můžete mít zájem;

upravení vaší interaktivní zkušenosti na míru (včetně poskytování relevantních reklam v rámci našich služeb i jinde);

správa a vylepšování našich stránek, nabídky produktů a služeb;

pro účely interního managementu a řízení našich vztahů s vámi; a

pro další účely, které jsou přiměřeně potřebné v souvislosti s naším běžným provozem a činností.

Mezi konkrétní způsoby, jak můžeme tyto údaje využívat, patří například:

registrace pro zasílání e-mailů nebo jiných informací či materiálů, které požadujete

registrace do soutěže, loterie nebo jiné propagační akce

registrace pro získávání slev, bonusů, vzorků produktů a dalších materiálů

vytvoření a správa vašeho účtu jako uživatele nebo člena našich služeb (nebo jako osoby, která může do našich služeb vkládat obsah)

poskytování požadovaných služeb nebo nabídek

zaslání odpovědi v případě, že kontaktujete některého z našich zástupců péče o zákazníky

zpracování vašich plateb za nákupy a další služby

zlepšení porozumění cílovým příjemcům našich služeb

analýzy přístupů k našim produktům, službám a stránkám a jejich využívání

pomoc při vývoji nových produktů, služeb a stránek

provádění průzkumů a dalších výzkumů a analýz

vytváření a předkládání reklamního a dalšího obsahu více vyhovujícího vašim potřebám

pomoc při zlepšování naší reklamy

ajišťování bezpečnosti a ochrany proti podvodům

uplatňování podmínek užívání, pravidel komunity a dalších zákonných práv

Nebudeme vám zasílat žádnou e-mailovou marketingovou komunikaci, pokud nám k jejímu zasílání nedáte výslovný souhlas. A pokud dáte k zasílání těchto e-mailů souhlas, vždy budete mít možnost se „odhlásit“ ze zasílání dalších marketingových e-mailů od značky General Mills nebo skupiny.

Jak údaje uchováváme

Shromážděné údaje uchováváme v elektronické a/nebo papírové podobě. Údaje uchováváme po dobu přiměřenou účelu, k němuž byly údaje shromážděny, nebo po dobu, která je nezbytná z právních důvodů. Údaje mažeme co nejdříve je to prakticky možné po oprávněné žádosti o výmaz nebo po skončení doby uvedené výše podle toho, co nastane dříve.

Jak využíváme cookies, web beacons a podobné technologie

Naše společnost (a třetí osoby, které poskytují obsah, reklamu nebo funkcionalitu v rámci našich služeb) může používat cookies, web beacons a podobné technologie k usnadnění správy webových stránek a navigace, ke zlepšení porozumění a zdokonalování našich služeb, určování a zlepšování reklamního obsahu, který se vám zobrazuje zde nebo jinde, a k zajišťování příjemného užívání.

Podrobnosti o těchto technologiích uvádíme níže.

Obecný popis „cookies“ a „web beacons“

„Cookies“ jsou malé soubory, které jsou do vašeho počítače nebo zařízení umístěny ve chvíli, kdy navštívíte nějakou webovou stránku. Cookies lze využít k uložení jedinečného identifikačního čísla spojeného s vaším počítačem nebo zařízením, abyste mohli být rozpoznáni jako tentýž uživatel při jednom nebo více vyhledávání a na jedné nebo více stránkách.

Některé cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat v našich službách a využívat jejich funkce, například přístup do zabezpečených oblastí. Ostatní cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci služby využívají (například jaké stránky uživatelé nejčastěji navštěvují a zda dostávají ze stránek hlášení o chybách). V kombinaci s informacemi pocházejícími z vaší registrace na webové stránce nám cookies umožňují vás na stránce přivítat, když se na ni vrátíte, nebo poskytovat vylepšené a osobnější prvky. Cookies mohou také být naším jménem využívány třetími osobami, které řídí naši reklamu na ostatních webových stránkách, abychom dokázali zjistit, jaké reklamy přivádějí na naše stránky návštěvníky, a jiným způsobem vylepšovat nebo cílit naši internetovou reklamu.

Většina stránek cookies přijímá automaticky, u některých stránek jejich přijímání jako automatické nastavení není nebo mohou uživatele informovat o tom, že dochází k odeslání cookie. Pokud chcete funkci cookies vypnout, podívejte se do nabídky nápovědy ve vašem prohlížeči, kde najdete návod. Vezměte prosím na vědomí, že pokud funkci cookies vypnete, může to znamenat, že ztratíte přístup k některým na míru přizpůsobeným prvkům našich služeb.

„Web beacons“ a podobné technologie jsou drobné nebo transparentní obrazové soubory, které nám a třetím osobám umožňují například zjišťovat počet uživatelů, kteří navštívili určitou webovou stránku, nebo přístup k některým cookies. Když přijdete na stránku obsahující beacon, zakládáte komunikaci s webovým serverem, který shromažďuje určité informace o vašem počítači nebo zařízení. Mezi tyto informace může patřit vaše IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a identifikátory, které byly uloženy v cookies. Beacons můžeme v našich službách využívat ke zjišťování počtu návštěvníků našich služeb a rozpoznávání uživatelů díky přístupu k jedinečným identifikátorům uloženým v cookies, které jsme nastavili v jejich počítačích nebo zařízeních. Díky přístupu k těmto identifikátorům můžeme naše služby pro uživatele personalizovat. Beacons můžeme vložit také do reklam nebo e-mailových zpráv, abychom zjistili, jaké jsou na ně reakce.

Cookies v online behaviorální reklamě

Třetí osoby, které se zabývají umísťováním reklamy jiných společností v našich službách nebo které určují, jaká reklama se vám má na stránkách třetích osob zobrazit, mohou používat cookies ke sběru informací o vaší činnosti na internetu, například o reklamách, které jste viděli, nebo webech a stránkách, které jste navštívili, na základě čehož vyvozují závěry o tom, jaká reklama pro vás může být relevantní.

Tyto třetí osoby mohou využívat informace shromážděné prostřednictvím těchto cookies k tomu, aby vám zobrazovaly co nejvíce relevantní reklamu, když navštěvujete jiné stránky, které nám nepatří. Tato praxe se označuje jako „cílená reklama.“ nebo „behaviorální reklama“.

Pro další informace o typech cookies, které používáme, klikněte prosím zde.

Další využití místních úložišť a jedinečných identifikátorů

Naše společnost (a třetí osoby, které poskytují obsah, reklamu nebo funkcionality našich služeb) může využívat také jiné druhy technologií místních úložišť, které fungují podobně jako cookies, například místní sdílené objekty (známé také jako „flash cookies“) nebo místní úložiště HTML5. Tyto technologie jsou podobné cookies v tom, že využívají úložiště vašeho zařízení za účelem identifikace tohoto zařízení v různých službách a při různých vyhledáváních. Vezměte však prosím na vědomí, že tyto technologie mohou využívat jiné části vašeho zařízení než cookies, takže je možné, že je nelze ovládat s využitím standardních nástrojů a nastavení vyhledávače. Pro informace o zakázání cookies nebo výmaz informací uložených ve flash cookies prosím klikněte zde.

Kromě toho v závislosti na vyhledávači nebo zařízení, které používáte, naše společnost (a třetí osoby, které poskytují obsah, reklamu nebo funkcionalitu našich služeb) může získat identifikátor pro váš prohlížeč nebo zařízení, který může být využíván pro účely podobné těm, pro něž naše společnost i jiné osoby využívají cookies a beacons. Tyto identifikátory nevytváří služby, které využíváte, ale spíše společnosti, které vytvářejí software, na jehož základě funguje vaše zařízení nebo prohlížeč. Když například pro vstup do našich služeb použijete svůj iPhone, můžeme obdržet dočasný identifikátor zařízení zvaný identifikátor pro poskytovatele reklamy nebo reklamní identifikátor („IDFA“). V nastavení soukromí vašeho iPhonu můžete tento identifikátor „vyresetovat“, což znamená, že při vaší příští návštěvě našich služeb bude odeslán jiný identifikátor.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, cookies a podobné technologie budou používány pouze na základě vašeho předchozího informovaného souhlasu, pokud nejsou nezbytné pro poskytování služeb, o které máte zájem. Svůj souhlas můžete případně odvolat na http://youronlinechoices.eu/

Jak můžeme sdílet údaje s ostatními

Shromažďované údaje můžeme v souvislosti s výše uvedenými účely sdílet s těmito druhy subjektů, včetně subjektů působících ve Spojených státech nebo jiných zemích mimo zemi vašeho trvalého pobytu:

Přidružené subjekty. V rámci General Mills můžeme sdílet údaje mezi našimi jednotlivými podniky a v naší skupině přidružených subjektů.

Poskytovatelé služeb, poradci a konzultanti. Můžeme sdílet údaje s třetími stranami, které naším jménem poskytují služby, a s třetími stranami, které poskytují služby nám. Tyto osoby mohou tyto údaje využívat výhradně v souvislosti s konkrétními službami, které pro nás nebo nám poskytují. Někteří poskytovatelé služeb mohou být zapojeni do správy nebo doplňování našich databází, pokud to umožňuje zákon.

Další osoby podle zákona nebo k zajištění ochrany našich uživatelů a služeb. Dále můžeme sdělovat údaje třetím osobám s cílem:

chránit naše zákonná práva a práva uživatelů našich služeb nebo jiných osob;

chránit zabezpečení a bezpečnost služeb, našich uživatelů a jiných osob;

vyšetřovat případy porušení zákona a zabránit podvodům; nebo

dodržet zákony v místě našeho podnikání nebo pokud máme povinnost údaje sdělit uloženou soudem nebo jinou osobou nebo subjektem s pravomocí vyžádat si předložení těchto údajů, jsme vyzváni k reakci na soudní řízení nebo ke spolupráci ze strany státního orgánu bez ohledu na to, zda je vyžadována zákonem (v závislosti na místních právních předpisech).

Další osoby v souvislosti s firemní transakcí. Vyhrazujeme si právo sdělit jakékoliv informace, které o vás máme, v případě, že prodáme, sloučíme nebo jinak převedeme celé naše podnikání nebo majetek nebo jeho část na třetí osobu (nebo k tomu učiníme nabídku) nebo v nepravděpodobném případě konkurzu, případně v jiném obdobném případě. Mimo tento kontext neprodáme žádné seznamy kontaktních údajů zákazníků nespřízněným společnostem pro jejich marketingové účely.

V jiných případech s vaším souhlasem nebo podle zákona. Kromě sdílení, které popisují nebo umožňují tyto zásady o ochraně osobních údajů, můžeme sdílet vaše údaje s třetími osobami v případech, kdy s tím vyjádříte souhlas, nebo v rozsahu povoleném zákonem.

Třetí osoby, které poskytují obsah, reklamu nebo funkčnost našich služeb

Některý obsah, reklama a funkčnost našich služeb mohou být poskytovány třetími osobami, které s námi nejsou spřízněny. Například:

Některé třetí osoby mohou prezentovat reklamu nebo monitorovat, jaké reklamy uživatel vidí, jak často tyto reklamy vidí a jak na ně reaguje. Tyto třetí osoby mohou při poskytování těchto služeb používat cookies, web beacons nebo podobné technologie.

Můžeme vám umožnit sdílet některé materiály ve službách s ostatními prostřednictvím sociálních sítí, například Facebooku nebo Twitteru.

Tyto třetí osoby mohou shromažďovat nebo získávat určité informace o tom, jak naše služby využíváte, a to i prostřednictvím cookies, beacons a podobných technologií, a tyto informace mohou být shromažďovány po určitou dobu a kombinovány s informacemi shromážděnými z různých webových stránek a internetových služeb v rozsahu povoleném zákonem.

Jednou z třetích osob, které nám poskytují služby, je Google Inc. Stejně jako mnoho dalších webů, používáme Google Analytics, což je služba poskytující informace o tom, kolik uživatelů navštěvuje naše služby, kdy je navštěvují a jak se v nich pohybují. Google nabízí doplněk prohlížeče, který uživatelům umožňuje si zvolit, zda mají být údaje o jejich návštěvách stránkám prostřednictvím Google Analytics hlášeny. Více informací o tomto doplňku je zde.

Mezinárodní předávání údajů

Vaše údaje můžeme shromažďovat, předávat, ukládat, zpracovávat a/nebo sdělovat mimo zemi vašeho trvalého pobytu v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými právními předpisy (právní rámec pro předávání údajů může vycházet například ze standardních smluvních ujednání nebo souhlasu). Kopie smluv o předávání údajů lze získat tak, že nás kontaktujete.

Jak je uvedeno výše, vaše osobní údaje můžeme sdělit také příjemcům mimo zemi vašeho trvalého pobytu, a to v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tito příjemci mohou působit v zemích, jako jsou například Spojené státy. Vezměte prosím na vědomí, že právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a další právní předpisy zemí, do nichž mohou být vaše údaje předány, nemusí být tak komplexní jako ve vaší zemi.

Zabezpečení údajů

Zavazujeme se zajistit bezpečnost a ochranu vašich interakcí v rámci našich služeb. Zavedli jsme administrativní, technická a fyzická opatření, jejichž cílem je zabezpečení osobních údajů, které spravujeme a s nimiž nakládáme, proti odcizení, ztrátě, neoprávněnému přístupu, využití, změně a sdělení. Vezměte však prosím na vědomí, že nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost veškerých informací, které na internetu poskytujete. Tyto poskytujete na vlastní nebezpečí.

Odkazy na jiné služby

Naše služby mohou obsahovat odkazy na stránky našich přidružených subjektů a na stránky, které vlastní nebo provozují třetí osoby. Tyto stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a neřídí se těmito zásadami ochrany osobních údajů. Neneseme odpovědnost za praxi v oblasti ochrany soukromí ani za obsah stránek, které vlastní nebo provozují třetí osoby. Ostatní stránky mohou shromažďovat údaje a se shromážděnými údaji nakládat jinak, proto vás upozorňujeme, abyste si pečlivě přečetli a zkontrolovali zásady ochrany osobních údajů pro každou stránku, kterou navštěvujete.

Obsah tvořený uživateli a prvky veřejných profilů

Naše služby mohou obsahovat interaktivní oblasti, v nichž mohou uživatelé služeb vkládat komentáře a další obsah (včetně informací o uživatelích, které mohou být zobrazeny ve veřejném profilu uživatele v rámci internetové komunity), který může být pro ostatní viditelný. Uživatelé by si měli být vědomi toho, že když dobrovolně sdělí své osobní údaje v obsahu určeném ke zveřejnění, mohou si tyto informace přečíst a použít ostatní. To může mít za následek nevyžádané zprávy od jiných přispěvatelů nebo osob. Nečiníme žádná prohlášení a nepřijímáme žádné závazky týkající se zabezpečení nebo využití informací, které dobrovolně sdělíte při vkládání obsahu.

Nástroje pro odesílání přátelům

Do našich služeb může být dle potřeby začleněna aplikace pro odesílání přátelům, která vám usnadní předávat informace nebo materiály z našich služeb e-mailem přátelům nebo rodině. Při zasílání e-mailové zprávy vás aplikace může požádat o zadání e-mailové adresy příjemce a/nebo obdobných údajů (včetně vaší e-mailové adresy). Tyto informace aplikace využívá k řádnému odeslání vaší zprávy. Záznam těchto informací můžeme dočasně uložit pro případné řešení problémů a ochranu proti podvodům. V případě, že vám nabízíme nějakou formu odměny doporučiteli za motivaci příjemce k nějaké činnosti (například pokud jste odměněni za to, že se příjemce po obdržení e-mailu od vás zaregistruje do některé z našich nabídek), můžeme tyto informace dle potřeby uchovávat také za účelem získání této odměny.

Ochrana soukromí dětí

Naše služby nejsou určeny dětem podle příslušných právních předpisů a od dětí nebudeme vědomě vyžadovat žádné údaje. Společnost General Mills nabízí jiné služby, které jsou celkově nebo zčásti zaměřené na děti a praxe týkající se těchto služeb je popsána v zásadách ochrany osobních údajů vztahujících se k těmto službám. Společnost General Mills věnuje ochraně soukromí dětí zvláštní pozornost. Kromě toho doporučujeme, aby rodiče sledovali činnost svých dětí na internetu a naučili se používat software a další nástroje, díky kterým si jejich děti mohou užívat zábavu online, aniž by ohrožovaly svou osobní bezpečnost, a které zajistí, že nebudou internet používat způsobem, který neodpovídá preferencím jejich rodičů.

Anonymita a přezdívky

Pokud je to vhodné, máte možnost se při komunikaci s námi neidentifikovat nebo používat přezdívku, pokud nám zákon nebo soud neukládá, aby se účastníci identifikovali, nebo pokud pro nás není nepraktické, když se neidentifikujete.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme dle vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo nahradit. Prosíme vás v této souvislosti o občasnou kontrolu, abyste byli informováni o aktualizacích nebo změnách těchto zásad ochrany osobních údajů. Užívání našich služeb z vaší strany, přístup k našim službám a také nakládání s vašimi údaji obecně se řídí verzí zásad ochrany osobních údajů, která je v platnosti v době takového užívání, přístupu nebo nakládání.

Jak podat stížnost na porušení práv na ochranu soukromí

Pokud si myslíte, že jsme při nakládání s vašimi osobními údaji porušili naše povinnosti v oblasti ochrany soukromí, můžete podat písemnou stížnost s využitím kontaktních údajů uvedených níže a my se budeme snažit vám co nejdříve zaslat odpověď s informacemi o tom, jak plánujeme vaši stížnost řešit. Pokud nebudete s naší reakcí na vaši stížnost spokojeni, můžete podat stížnost u příslušného regulačního úřadu pro ochranu soukromí v zemi vašeho trvalého pobytu.

Další možnosti týkající se vašich údajů

Kromě práva na to být informováni o postupech v oblasti osobních údajů máte právo požadovat přístup ke konkrétním informacím, které o vás máme uloženy, a požadovat nápravu jakýchkoliv případných nepřesností těchto údajů (s výhradou výjimek stanovených příslušnými právními předpisy). V závislosti na příslušných právních předpisem můžete také mít právo na výmaz, právo na omezení zpracování nebo odvolání vašeho souhlasu s dalším zpracováním, právo na převoditelnost údajů a právo vznést námitku vůči zpracovávání údajů na základě oprávněných zájmů, pro účely vědeckého/historického výzkumu nebo přímého marketingu. Pokud byste v rámci těchto práv rádi vznesli nějaký požadavek, kontaktujte prosím naše oddělení služeb zákazníkům prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Před dokončením žádosti od vás můžeme požadovat ověření vaší totožnosti a informace o daných údajích. Mohou nastat případy, kdy je žádost o přístup, získání, úpravu nebo omezení užívání osobních údajů, které máme uloženy, zamítnuta. Mezi takové případy patří například situace, kdy by přístup k těmto údajům měl nepřiměřený dopad na soukromí ostatních.

Jak nás kontaktovat

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se zásad ochrany osobních údajů nebo shromažďování, ukládání, využívání nebo sdělování vašich osobních údajů nebo pokud si přejete podat stížnost týkající se ochrany soukromí, kontaktujte nás.

Kontaktovat nás můžete i telefonicky na čísle 420 737219131 nebo běžnou poštou na adrese Bidfood Czech Republic sro V Růžovém údolí 553 Kralupy nad Vltavou 278 01

Oznámení o cookies

Při provozování služeb používáme různé druhy cookies včetně některých nebo všech níže uvedených druhů.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují našim službám zapamatovat si informace, jako je například preferovaný jazyk, které mohou být využity k uzpůsobení užívání služeb vašim potřebám. Tyto cookies mohou být využity také k tomu, abyste mohli dostávat informace týkající se konkrétně vašeho regionu, a mohou vám pomoci s úpravou vzhledu našich služeb. Pokud jsou tyto cookies zablokovány nebo zakázány, může být funkčnost našich služeb omezena, ne však znemožněna.

Bezpečnostní cookies

Bezpečnostní cookies se používají k autentizaci uživatelů, ochraně před podvodným přihlašováním a ochraně údajů uživatelů proti neoprávněnému přístupu. Pokud jsou tyto cookies zablokovány nebo zakázány, nebudou naše služby správně fungovat.

Procesní cookies

Díky procesním cookies mohou naše služby poskytovat funkce, které očekáváte, například přístup do zabezpečených oblastí našich služeb. Pokud jsou tyto cookies zablokovány nebo zakázány, nebudou naše služby správně fungovat.

Reklamní cookies

Reklamní cookies využívají osoby, které prezentují reklamu jiných společností na našich stránkách nebo které se zabývají určováním toho, které z našich reklam (nebo reklam jiných osob) vám mají být zobrazovány na webových stránkách třetích osob. Tyto cookies shromažďují informace o vaší činnosti na internetu, například jaké reklamy jste viděli, jaké weby nebo stránky jste navštívili, a vyvozují z nich, jaká reklama pro vás může být relevantní. Tyto informace jsou následně využívány ke zobrazování reklamy, která je pro vás nejvíce relevantní, a to i v případech, kdy navštívíte jiné weby, které nám nepatří. Pokud jsou tyto cookies zablokovány nebo zakázány, může být funkčnost našich služeb omezena, ne však znemožněna.

Návštěvní cookies

Tyto cookies umožňují našim službám shromažďovat informace o tom, jak probíhá vaše interakce s našimi službami včetně toho, jaké stránky navštěvujete nejčastěji, a zda vám některé stránky zasílají hlášení o chybách. Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat naše služby. Pokud jsou tyto cookies zablokovány nebo zakázány, může být funkčnost našich služeb omezena, ne však znemožněna.

Analytické cookies

Analytické cookies shromažďují informace o využívání našich služeb. Tyto cookies používáme ke zlepšování našich služeb například tak, že zjišťujeme, jaké stránky lidé navštěvují nejčastěji. Pokud jsou tyto cookies zablokovány nebo zakázány, nemělo by to bránit funkčnosti našich služeb.