Company

A Weboldal felhasználási feltételei

A Weboldal tulajdonosa és működtetője a General Mills (beleértve leányvállalatait is), célja pedig, hogy személyes célú szórakoztatást, információkat és ismereteket nyújtson Önnek. A Felhasználási feltételekben a „Weboldal” a külső közösségi hálózat szolgáltatásokon – például Facebookon vagy Twitteren – megtalálható valamennyi oldalunkat és alkalmazásunkat, valamint mobileszköz alkalmazásainkat is magában foglalja. E Weboldal Ön által történő felhasználására a következő feltételek vonatkoznak. A Weboldal használatával Ön elfogadja e feltételeket, valamint azok Önre nézve kötelező érvényét. Ha nem fogadja el e feltételeket, kérjük, ne használja sem a Weboldalt, sem a Weboldal által kínált szolgáltatásokat.

Fenntartjuk a jogot e feltételek bármikor, értesítés nélkül történő módosítására. Kérjük, gyakran tekintse át e feltételeket annak érdekében, hogy megismerje az azokkal kapcsolatos bármely frissítést vagy módosítást.

Szerzői jogra és szellemi tulajdonra vonatkozó szabályzat

A Weboldalon megjelenő valamennyi névre, logóra, szolgáltatásnévre és védjegyre, beleértve többek között a Weboldal védjegyeit, szolgáltatásneveit, márkaidentitásait, karaktereit, kereskedelmi neveit, grafikáit, design elemeit, szerzői jogait, védett vizuális elemeit, valamint egyéb tartalmát vagy elemeit és minden egyéb szellemi tulajdont („Tartalom”), a General Mills védett szellemi tulajdonának minősül, illetve a General Mills engedélyével vagy licence alapján kerül felhasználásra, kivéve, ha ettől kifejezetten eltérő meghatározás van érvényben. A Tartalom magában foglalja a Weboldalt is, amely közös munka vagy adatkompiláció formájában szerzői jogvédelem alatt áll.

Szigorúan tilos a Weboldalon található tartalom használata vagy illetéktelen felhasználása, kivéve, ha a Megállapodás vagy maga a Tartalom azt kifejezetten engedélyezi. A Tartalom kinyomtatása egy példányban, személyes használat céljából történhet. Vállalatunk kifejezett írásos beleegyezése nélkül azonban semmilyen egyéb módon nem engedélyezett a Tartalom másolása, terjesztése, módosítása, továbbítása, újrafelhasználása, újraposztolása vagy egyéb módon történő megjelenítése. Vállalatunk minden egyéb jogot fenntart, továbbá a Weboldal egyetlen kifejezett vagy hallgatólagos információja sem ruház át Önre a General Mills, annak leányvállalatai vagy bármely külső fél bármely szabadalmához vagy védjegyéhez fűződő egyetlen licencet vagy jogot.

A fentiek korlátozása nélkül, a Weboldal Ön által történő használata kizárólag személyes és nem kereskedelmi célból történhet, kivéve, ha az egyéb célú használatra kifejezett engedélyt kapott. Vállalatunk írásos engedélye nélkül tilos a Tartalom nyilvános vagy kereskedelmi célból történő másolása, terjesztése, módosítása, továbbítása, újrafelhasználása, újraposztolása vagy egyéb módon történő megjelenítése.

A General Mills nem vállal felelősséget azon más Weboldalak tartalmáért, amelyeket Ön a General Mills termékeinek vagy szolgáltatásainak használata során esetlegesen megtalál vagy megtekint. Az egyéb weboldalakon vagy a weboldalakon keresztül elérhető anyagokra szerzői jogvédelem, valamint az Egyesült Államok és/vagy – adott esetben – más országok szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályai vonatkozhatnak. Ezen anyagok használatára ezen említett weboldalak, nem pedig a Megállapodás felhasználási feltételei az irányadóak.

A General Mills fenntartja a jogot, hogy saját belátása alapján, előzetes értesítés alapján vagy anélkül, bármely felhasználó számára korlátozza, felfüggessze, letiltsa és/vagy megszüntesse a Weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát. Ide tartozik többek között azon felhasználók fiókjának megszüntetésére vonatkozó jog is, akikről a General Mills úgy véli, hogy megszeghetik vagy ismétlődően megszegik a General Mills és/vagy más felek szerzői jogait vagy egyéb szellemi tulajdonjogait.

Felhasználók által beküldött tartalom

A Weboldal lehetővé teheti a felhasználók számára szövegek, képek, hanganyagok, videoanyagok, más oldalakra mutató hivatkozások, illetve egyéb tartalom posztolását (együttesen „Felhasználók által beküldött tartalom”) a Weboldalon. Ennek megfelelően Ön is láthat a Felhasználók által beküldött olyan tartalmat, amelyet nem a General Mills vállalathoz kapcsolódó személyek küldtek be a Weboldalra. A General Mills nem hagyja jóvá e személyeket, illetve vállalatunk semmilyen módon nem ellenőrzi a Weboldalra feltöltött vagy a Weboldalon keresztül megtekinthető, Felhasználók által beküldött anyagokat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználók által beküldött bármely anyag használata, valamint az azok alapján történő döntéshozatal saját felelősségére történik. A General Mills nem vállal felelősséget, illetve semmilyen tekintetben nem vonható felelősségre az e személyektől származó Felhasználók által beküldött anyagok kapcsán, illetve e személyek magatartásáért.

A General Mills nem tart igényt a Felhasználók által beküldött anyagok tulajdonjogára. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználók által beküldött anyagoknak a Weboldalra történő beküldésével jogdíjmentes, visszavonhatatlan, örökös, világszerte érvényes, nem kizárólagos és allicenc formájában teljes mértékben továbbadható licencet biztosít a General Mills számára e Felhasználók által beküldött anyagok használatához, sokszorosításához, publikálásához, terjesztéséhez, előadásához, megjelenítéséhez, valamint azok alapján történő kreatív munkatermékek előállításához és egyéb módon történő felhasználásához, részben vagy egészben, bármilyen formában, többek között promóciós vagy marketing célokra.

            Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy teljes mértékben felelős az Ön által feltöltött tartalomért. Tilos olyan Felhasználók által beküldött tartalmak feltöltése, amelyek törvényt sértenek vagy egyéb módon kifogásolhatóak vagy nem helyénvalóak. Különösképpen tilos olyan tartalom beküldése, hozzáadása, továbbítása, feltöltése vagy megadása a Weboldalon vagy a Weboldalra, amely:

 • sérti bármely külső fél szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát vagy egyéb szellemi tulajdonjogát;
 • hamis, félrevezető, sértő, rágalmazó jellegű, obszcén, rossz hírt keltő, gyűlölködő másokra nézve, illetve szexuális tartalommal bír;
 • sérti egy külső fél adatvédelemhez vagy nyilvánossághoz való jogát;
 • másokra nézve degradáló nem, etnikai származás vagy hovatartozás, társadalmi osztály, nemzeti származás, vallás, nemi beállítottság, fogyatékosság vagy egyéb besorolások alapján;
 • ·olyan jelzőket vagy egyéb megfogalmazást, illetve anyagot tartalmaz, melynek célja megfélemlítés, zaklatás, illetve erőszakos vagy törvénytelen cselekedet kiváltása;
 • hamis módon jeleníti meg az Ön személyazonosságát vagy a vállalattal való kapcsolatát, illetve reklámot vagy ajánlattételt tartalmaz;
 • sérti bármely vonatkozó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályt;
 • a General Mills jóhiszemű megítélése alapján kifogásolható vagy nem helyénvaló.

  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag olyan Felhasználók által beküldött anyagokat posztolhat, amelyek az Ön tulajdonát képezik, illetve amelyeket egyéb módon jogosult posztolni. Emellett köteles beszerezni minden szükséges engedélyt az Öntől származó, Felhasználók által beküldött anyagokban megnevezett vagy felismerhető személyektől (a fényképeken vagy videotartalmakban szereplő személyeket is beleértve), kiskorúak esetén pedig a szülőktől vagy – adott esetben – törvényes gondviselőktől is.

  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a General Mills jogosult, ám nem köteles bármikor, előzetes értesítés nélkül, a vállalat saját döntése alapján nyomon követni, felülvizsgálni, eltávolítani, elutasítani, illetve módosítani azon Felhasználók által beküldött anyagokat, amelyek sértik a Megállapodást, egyéb módon kifogásolhatóak, illetve bármilyen egyéb okból.

  Értesítés szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos szabályszegések esetén benyújtott követelésekről, és a kapcsolattartó

  A General Mills tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és vállalatunk felhasználóinktól is ezt kéri. Amennyiben jóhiszeműen úgy véli, hogy az Ön által előállított munkaterméket a Weboldalon olyan módon reprodukálták, amely szerzői jog megsértésének minősül, értesítse a General Mills által kijelölt, szerzői jogi ügyekkel foglalkozó képviselőjét, és adja meg az alábbi adatokat:

  a.    a szerzői jog vagy egyéb szellemi tulajdonjogi érdekeltség tulajdonosának nevében történő intézkedésre felhatalmazott személy elektronikus vagy eredeti aláírása;

  b.    a szerzői jog által védett munkatermék vagy egyéb szellemi tulajdon meghatározása, amelynek kapcsán Ön szerint jogsértés történt;

  c.     annak ismertetése, hogy a Weboldal mely részén található az az anyag, amelynek kapcsán Ön szerint jogsértés történt, megfelelő részletességgel megadva annak helyét;

  d.    az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe;

  e.    az Ön nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint jóhiszeműen úgy véli, hogy a szóban forgó felhasználási módot a szerzői jog vagy szellemi tulajdonjog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény nem engedélyezi;

  f.     büntetőjogi felelősségének tudatában tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az Ön által beküldött értesítésben megadottak pontosak, továbbá, hogy Ön a szerzői jog vagy szellemi tulajdonjog tulajdonosa, illetve felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a szerzői jog vagy szellemi tulajdonjog tulajdonosa nevében járjon el.

  A szerzői jog vagy egyéb szellemi tulajdonjog megsértésével kapcsolatos követeléseket a General Mills által kijelölt, szerzői jogi ügyekkel foglalkozó képviselő számára kell megküldeni:

  Postai úton:
  Copyright Agent
  c/o General Mills, Inc.
  Number One General Mills Blvd
  Minneapolis, MN 55426 U.S.A.

  Telefonon:
  (800) 248-7310

  Fax útján:
  (763) 764-2268

  Egyéb korlátozások

  Tilos a Weboldal megtekintése vagy használata – illetve az arra tett kísérlet – bármely olyan intézkedés céljából, amely kárt okozhat vállalatunk vagy bármely külső fél számára, amely akadályozza a Weboldal vagy a General Mills egyéb termékeinek és szolgáltatásainak működését, továbbá tilos a Weboldal törvénybe ütköző módon történő használata. Többek között, ám nem kizárólagosan a következők megtétele is tilos:

 • mások adatainak, többek között e-mail címek kigyűjtése, illetve egyéb módon történő adathalászat az érintettek beleegyezése nélkül;
 • ·olyan intézkedések, amelyek indokolatlanul túlterhelhetik a Weboldal szervereit;
 • bármely olyan eszköz, szoftver vagy módszer alkalmazása – illetve az arra tett kísérlet –, amely akadályozza a Weboldal megfelelő működését, illetve a Weboldalon végzett bármely tevékenységet;
 • bármely olyan automatizált folyamat (többek között, de nem kizárólagosan webfürkészek és szoftverrobotok) alkalmazása – illetve az arra tett kísérlet – a Weboldal eléréséhez vagy használatához;
 • bármely olyan egyéb tevékenység, amely rendszerünk vagy hálózatunk biztonságát fenyegeti, illetve vállalatunk vagy bármely felhasználónk számára kockázatot vagy esetleges kárt okozhat.

E Felhasználási feltételek megsértése polgár- vagy büntetőjogi felelősséget von maga után. A Felhasználási feltételek megsértése kapcsán vizsgálatot indíthatunk, a Felhasználási feltételeket megsértő felhasználók ellen pedig a végrehajtó hatóságoknál eljárást indíthatunk.

Nyilatkozat

A fentiek korlátozása nélkül, a Weboldalon szereplő minden információt „AKTUÁLISAN ELÉRHETŐ FORMÁBAN” bocsátjuk az Ön rendelkezésére, BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGOT, ADOTT CÉLRA VAGY JOGCÍMRE VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉS JOGTISZTASÁGOT. A FENTIEK ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL VÁLLALATUNKNAK NEM ÁLL MÓDJÁBAN SZAVATOLNI A WEBHELY(EK) ELÉRHETŐSÉGÉT BIZTOSÍTÓ WEBOLDAL(AK) VAGY A SZERVER(EK) VÍRUSMENTESSÉGÉT. Nem áll módunkban szavatolni, hogy az ezen anyagokban található funkciók biztosítása folyamatos vagy hibától mentes, továbbá a hibák kijavítását, a Weboldal egy bizonyos időpontban vagy helyen való elérhetőségét, illetve a Weboldal vagy annak elérhetőségét biztosító szerver vírusmentességét vagy egyéb káros elemektől való mentességét. Nem áll módunkban szavatolni vagy garanciát vállalni a Weboldalon található anyagok pontosságáért, helyességéért, megbízhatóságáért vagy egyéb tekintetben azok használata, illetve annak következményei kapcsán.

Ön saját felelősségére használja a Weboldalt. A General Mills egyetlen esetben sem vállal felelősséget a Weboldal eléréséből vagy használatából eredő károk tekintetében – beleértve többek között a közvetlen, közvetett, eseti, következményes vagy büntető célzatú károkat is –, sem szerződésből vagy jogellenes károkozásból eredő, sem egyéb kár esetén. Ha Ön bármilyen módon nem elégedett a Weboldallal, az Ön számára kizárólagos és egyedüli jogorvoslat a Weboldal és annak szolgáltatásai elérésének és használatának megszüntetése. Mivel egyes joghatóságok nem adnak lehetőséget hallgatólagos garanciákra, illetve bizonyos típusú károk kizárására vagy korlátozására, a General Mills e joghatóságokban érvényes felelősségi köre a törvény által meghatározott körre korlátozódik. Ha e felelősségi körre vonatkozó korlátozások bármely része bármilyen okból érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek minősül, a General Mills teljes körű felelőssége ebben az esetben sem haladja meg az egyszáz amerikai dollárt (100 USD).

Hivatkozások

A Weboldal olyan hivatkozásokat tartalmazhat, amelyeken keresztül Ön a Weboldalról olyan más weboldalakra juthat, amelyek nem állnak felügyeletünk alatt. Vállalatunk nem hagyta jóvá e hivatkozott weboldalakat. Nem vállalunk felelősséget e hivatkozott weboldalak, illetve a hivatkozott weboldalakon található bármely hivatkozás tartalma vagy az átirányítás kapcsán, továbbá nem áll módunkban biztosítani a hivatkozott weboldalak hiba- és vírusmentességét. Nem vállalunk felelősséget e weboldalak használati feltételei vagy adatvédelmi gyakorlatai kapcsán sem. Javasoljuk, hogy körültekintően olvassa el az Ön által megtekintett weboldalak szabályzatait.

Beküldött ötletek

A Felhasználási feltételekben előírtakon kívül vállalatunk számára Ön által, illetve a Weboldalról érkező kérésre történő válaszként e Weboldalon keresztül közzétett vagy beküldött valamennyi hozzászólás, javaslat, ötlet, megjegyzés, rajz, elképzelés, recept vagy egyéb információ („Beküldött ötletek”) mindenkor vállalatunk tulajdonát képezik. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy vállalatunk olyan külső és belső erőforrásokkal rendelkezik, amelyek a Beküldött ötletekkel azonos vagy azokhoz hasonló ötletek vagy egyéb dolgok kifejlesztését tették lehetővé, illetve tehetik lehetővé a jövőben, vállalatunk pedig a Beküldött ötleteket kizárólag e feltételek alapján hajlandó figyelembe venni. A Beküldött ötletek beküldése egyetlen esetben sem minősülhet bizalmas jellegűnek, vállalatunk pedig a Beküldött ötlet megtekintésével nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos kötelezettséget. Vállalatunk világszerte kizárólagos és korlátozás nélküli tulajdonosa bármely típusú és jellegű Beküldött ötlettel kapcsolatos, jelenleg köztudottan fennálló, illetve ezt követően létrejövő jognak, továbbá jogosult a Beküldött ötletek bármilyen – kereskedelmi vagy egyéb – célból, korlátozás nélkül történő felhasználására a Beküldött ötletek beküldője számára nyújtandó díjazási kötelezettség nélkül.

Elérhetőségek

Lépjen velünk CS.CentralEurope@genmills.com, ha bármilyen megjegyzése lenne.