Company

General Mills Polityka prywatności

Data wejścia w życie: April 2017 r.

Firma General Mills z dumą oferuje wiele marek cieszących się ogromnym zaufaniem na całym świecie. Wiemy, że utrzymanie Państwa zaufania wymaga od nas ochrony Państwa prywatności – w związku z tym jesteśmy bardzo wrażliwi na obawy dotyczące ochrony prywatności osób korzystających z naszych witryn, stron internetowych i aplikacji, które udostępniamy w zewnętrznych serwisach społecznościowych, korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w naszych aplikacji mobilnych (zwanych łącznie naszymi „witrynami”). 

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono praktyki, jakie stosujemy w przypadku informacji występujących w Internecie, a także opcje, jakie mogą Państwo, jako użytkownik niniejszej Witryny, wybierać w odniesieniu do zbierania i wykorzystywania Państwa danych.

Informacje, które zbieramy

Informacje na Państwa temat (oraz na temat komputera lub urządzenia, za pośrednictwem którego uzyskują Państwo dostęp do naszej Witryny) możemy zbierać na różne sposoby: 

 • Możemy otrzymywać informacje bezpośrednio od Państwa
 • Mogą Państwo zezwolić serwisowi społecznościowemu na udostępnianie nam informacji
 • Możemy zbierać inne informacje podczas Państwa wizyty w naszej Witrynie lub w innych serwisach, bądź gdy oglądają Państwo reklamy, które publikujemy w Internecie
 • W sytuacjach, w których dopuszczają to przepisy prawa, możemy zdobywać dodatkowe informacje na Państwa temat z innych źródeł

Więcej szczegółowych informacji na temat każdego z tych sposobów podano poniżej.  

Informacje przekazywane bezpośrednio przez Państwo

Biorąc udział w naszych ofertach lub programach (albo kontaktując się z nami), mogą Państwo przekazywać nam bezpośrednio m.in. następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres do korespondencji
 • Nazwa użytkownika lub hasło
 • Numer telefonu
 • Wiek lub data urodzenia
 • Płeć
 • Informacje demograficzne
 • Numer karty kredytowej lub inne informacje dotyczące płatności
 • Stan cywilny i liczba dzieci
 • Dane kontaktowe członków rodziny lub innych osób
 • Inne informacje dotyczące Państwa, Państwa rodziny lub innych osób (takie jak zainteresowania lub ulubione produkty)
 • Inne informacje, w przypadku których wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie ich nam za pośrednictwem serwisu zewnętrznego (takiego jak Facebook)

Informacje pochodzące z serwisów społecznościowych

Jeżeli zdecydują się Państwo na dostęp do zewnętrznych serwisów społecznościowych lub korzystanie z nich (takich jak Facebook lub Twitter), możemy otrzymywać Państwa dane osobowe, które udostępnią Państwo w tych serwisach (w tym informacje dotyczące kontaktów, jakie posiadają Państwo w ramach tych serwisów).  Niektóre serwisy społecznościowe umożliwiają na przykład przekazywanie treści pochodzących z naszej Witryny do Państwa kontaktów lub pobieranie informacji dotyczących tych kontaktów, aby mogli Państwo łączyć się z nimi z poziomu naszej Witryny.  Niektóre z nich także ułatwiają rejestrację lub logowanie się w naszej Witrynie bądź ułatwiają albo personalizują sposób, w jaki mogą Państwo z niej korzystać.  Decyzja o korzystaniu z portalu społecznościowego zawsze należy do Państwa i jest dobrowolna.  Należy jednak zapoznać się z politykami prywatności, obowiązującymi w tych serwisach, aby mieć pewność, że nie mają Państwo zastrzeżeń, jeśli chodzi o możliwość udostępniania informacji naszej Witrynie przez te serwisy.

Informacje, które zbieramy podczas Państwa wizyty w naszych Witrynach lub gdy oglądają Państwo reklamy, które publikujemy w Internecie

Jeśli odwiedzają Państwo nasze Witryny, lub korzystają z ich, oraz gdy oglądają Państwo reklamy, które publikujemy w Internecie, możemy zbierać informacje dotyczące Państwa komputera lub urządzenia, a także Państwa aktywności internetowej, korzystając z plików cookie, obrazów Web Beacon lub innych technologii.  Poniżej przedstawiono przykładowe rodzaje informacji, jakie możemy zbierać w ten sposób:

 • Typ urządzenia (np. komputer stacjonarny, tablet lub urządzenie mobilne)
 • Typ przeglądarki (np. Internet Explorer)
 • System operacyjny (np. Windows)
 • Adres IP, adres MAC, identyfikator urządzenia, zainstalowane czcionki lub podobne informacje
 • Witryny lub serwisy internetowe, które odwiedzili Państwo przed przejściem do naszej Witryny lub po jej opuszczeniu.
 • Państwa interakcja z naszą Witryną (np. klikane przez Państwa łącza oraz przeglądane strony i pozycje).
 • Informacje dotyczące tego, czy otwierają Państwo lub przekazują wiadomości e-mail, które rozsyłamy albo czy klikają Państwo na elementy przesyłane w tych wiadomościach.

Informacje, jakie możemy uzyskiwać z innych źródeł

Możemy uzyskiwać informacje na Państwa temat z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, inne marki i grupy wchodzące w skład przedsiębiorstwa General Mills, a także inne źródła komercyjne. 

Prosimy pamiętać, że niektóre części lub wszystkie informacje, jakie zbieramy lub uzyskujemy, mogą być łączone (przez nas lub naszych zewnętrznych usługodawców) dla celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności, w tym po to, aby pomóc nam odpowiednio dostosować sposób, w jaki kontaktujemy się z Państwem, a także aby ulepszyć nasze produkty, usługi i działania marketingowe.

Sposób korzystania przez nas z tych informacji

Informacje, które zbieramy (w połączeniu z innymi informacjami, które możemy posiadać lub które mogą posiadać usługodawcy zewnętrzni) wykorzystujemy do kontaktowania się z Państwem w sprawie naszych produktów, usług oraz promocji; udostępniania Państwu innych informacji, usług, produktów lub innych materiałów, o które Państwo poproszą; do odpowiedniego dostosowywania środowiska interaktywnego, z którego Państwo korzystają (w tym poprzez przedstawianie Państwu odpowiednich reklam w naszej Witrynie lub w innych miejscach); i/lub do zarządzania oraz ulepszania naszych witryn, produktów oraz usług.

Poniżej przedstawiono kilka konkretnych przypadków, w których możemy korzystać z tych informacji:

 • Rejestracja Państwa na potrzeby przesyłania do Państwa wiadomości e-mail lub innych informacji bądź materiałów, o które Państwo poproszą
 • Rejestracja Państwa w konkursie lub innej promocji
 • Rejestracja Państwa na potrzeby udzielania Państwu rabatów, premii, przekazywania próbek produktów lub innych materiałów
 • Utworzenie i zarządzanie Państwa kontem, dzięki któremu są Państwo użytkownikiem lub członkiem naszej Witryny (bądź osobą, która może zamieszczać treści w naszej Witrynie)
 • Świadczenie na rzecz Państwa usług lub kierowanie do Państwa ofert, o które Państwo poproszą
 • Udzielanie odpowiedzi w przypadku gdy skontaktują się Państwo z naszymi pracownikami obsługującymi klientów
 • Przetwarzanie płatności z tytułu zakupów lub innych usług
 • Lepsze zrozumienie odbiorców naszych witryn i usług
 • Analizowanie sposobów uzyskiwania dostępu do naszych produktów, usług oraz witryn i korzystania z nich
 • Ułatwianie opracowywania przez nas nowych produktów, usług oraz witryn
 • Tworzenie i publikacja reklam oraz innych przekazów, które będą bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań
 • Pomaganie nam w ulepszaniu reklam
 • Ochrona przed oszustwami
 • Egzekwowanie naszych Warunków korzystania, Zasad społecznościowych oraz innych praw podmiotowych

Dopóki nie otrzymamy od Państwa wyraźnej zgody na otrzymywanie od nas marketingowych wiadomości e-mail, nie będziemy przesyłać tego rodzaju wiadomości do Państwa.  Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie tych wiadomości, będą Państwo mogli zawsze „anulować subskrypcję”, aby nie otrzymywać więcej tego rodzaju wiadomości od marki lub grupy General Mills.

Sposób, w jaki korzystamy z plików cookie, obrazów Web Beacon oraz podobnych technologii

Przedsiębiorstwo General Mills (oraz podmioty zewnętrzne, które dostarczają treści, reklamy i funkcje dla naszej Witryny) może korzystać z plików cookie, obrazów Web Beacon oraz podobnych technologii w celu ułatwiania administrowania stronami internetowymi i poruszania się po nich; analiz i ulepszania naszej Witryny; określania i ulepszania reklam kierowanych do Państwa za pośrednictwem niniejszej Witryny lub w inny sposób; a także w celu zapewnienia Państwu atrakcyjnych treści za pośrednictwem Internetu. Poniżej zamieszczono więcej szczegółowych informacji dotyczących tych technologii.

Ogólny opis „plików cookie” i „obrazów Web Beacon”

„Pliki cookie” to małe pliki umieszczane na Państwa komputerze lub urządzeniu, gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową.  Mogą one być używane do przechowywania unikalnego numeru identyfikacyjnego, który jest przypisany do Państwa komputera lub urządzenia, aby byli Państwo rozpoznawani w ramach jednej lub wielu sesji internetowych oraz w jednej lub wielu witrynach jako ten sam użytkownik. 

Aby mogli Państwo poruszać się po naszej Witrynie i korzystać z jej funkcji, takich jak dostęp do obszarów zabezpieczonych, wymagane jest stosowanie pewnych plików cookie.  Inne pliki cookie służą do gromadzenia informacji dotyczących sposobu, w jaki osoby odwiedzające naszą Witrynę korzystają z niej (np. które strony odwiedzają najczęściej oraz czy otrzymują one od stron internetowych komunikaty o błędach).  Połączenie plików cookie z informacjami, które zbieramy, gdy rejestrują się Państwo w witrynie internetowej umożliwia nam witanie Państwa po powrocie do tej witryny lub udostępnianie Państwu ulepszonych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Z plików cookie mogą także korzystać w naszym imieniu podmioty zewnętrzne, odpowiedzialne za zarządzanie naszymi reklamami w innych witrynach internetowych. Dzięki temu wiemy, które reklamy odsyłają osoby odwiedzające te witryny do naszych witryn i możemy usprawnić lub odpowiednio ukierunkować nasze reklamy internetowe.

Funkcja akceptowania plików cookie jest automatycznie włączona w większości przeglądarek, które można jednak tak skonfigurować, aby nie akceptowały tych plików lub powiadamiały użytkownika o ich przesłaniu. Jeżeli konieczne jest wyłączenie plików cookie, należy zapoznać się z menu pomocy dostępnym w używanej przeglądarce, w którym opisano sposób, w jaki należy to zrobić. Należy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie pewnie niestandardowe funkcje naszej Witryny mogą być niedostępne.

„Obrazy Web Beacon” oraz podobne technologie to bardzo małe i przezroczyste obrazy, które na przykład umożliwiają nam i podmiotom zewnętrznym zliczanie użytkowników odwiedzających daną stronę internetową lub uzyskiwanie dostępu do pewnych plików cookie. Po przejściu na stronę zawierającą taki obraz nawiązywane jest połączenie z serwerem sieciowym, na którym gromadzone są pewne informacje dotyczące Państwa komputera lub urządzenia.  Informacje te mogą obejmować Państwa adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz identyfikatory zapisane w plikach cookie. Jeśli chodzi o nasze witryny, obrazy Web Beacon możemy wykorzystywać do zliczania liczby osób odwiedzających nasze witryny oraz rozpoznawania użytkowników poprzez uzyskiwanie dostępu do unikalnych identyfikatorów, które są zapisane w plikach cookie umieszczonych przez nas na komputerach lub urządzeniach tych osób. Dostęp do tych identyfikatorów pozwala nam odpowiednio personalizować nasze witryny. Możemy także umieszczać obrazy Web Beacon w reklamach lub wiadomościach e-mail, dzięki czemu możemy sprawdzać, jakie działania podejmują ich odbiorcy.

Pliki cookie wykorzystywane na potrzeby internetowych reklam behawioralnych

Podmioty zewnętrzne, które zajmują się obsługą reklam innych firm w naszych witrynach lub wyznaczaniem reklam, które mogą być prezentowane Państwu na zewnętrznych stronach internetowych, mogą korzystać z plików cookie w celu zbierania informacji dotyczących Państwa aktywności internetowej (np. oglądanych reklam lub odwiedzanych witryn bądź stron internetowych), aby tworzyć sugestie dotyczące reklam, które mogą być dla Państwa odpowiednie. 

Na podstawie informacji zebranych dzięki takim plikom cookie, gdy odwiedzają Państwo witryny internetowe innych firm, podmioty te mogą prezentować Państwu reklamy, które ich zdaniem są dla Państwa najbardziej odpowiednie.  Praktykę tę określa się mianem „internetowej reklamy behawioralnej”.

Dodatkowe informacje dotyczące typów plików cookie, z których korzystamy można uzyskać, klikając tu .

Pozostałe przypadki korzystania z pamięci lokalnej i unikalnych identyfikatorów

Przedsiębiorstwo General Mills (oraz podmioty zewnętrzne, które dostarczają treści, reklamy lub funkcje dla naszych witryn) może także korzystać z innych technologii opartych na pamięci lokalnej, które są podobne do plików cookie (np. lokalne obiekty współdzielone, zwane także „plikami cookie Flash” oraz pamięć lokalna HTML5).  Technologie te funkcjonują podobnie jak pozostałe pliki cookie, gdyż w celu identyfikowania urządzenia użytkownika w różnych serwisach i podczas sesji wykorzystywana jest pamięć danego urządzeniu.  Należy jednak pamiętać, że w ramach tych technologii mogą być wykorzystywane inne części urządzenia niż w przypadku plików cookie, przez co kontrolowanie ich za pośrednictwem standardowych narzędzi i ustawień przeglądarki może nie być możliwe.  Informacje dotyczące wyłączania lub usuwania informacji zawartych w plikach cookie Flash można uzyskać, klikając tu.

Ponadto, w zależności od używanej przez Państwa przeglądarki lub urządzenia, przedsiębiorstwo General Mills (oraz podmioty zewnętrzne, które dostarczają treści, reklamy lub funkcje dla naszych witryn) może otrzymać identyfikator Państwa urządzenia z przeglądarką, który możemy wykorzystać w celach podobnych do celów, w jakich my i inne podmioty wykorzystujemy pliki cookie oraz obrazy Web Beacon. Identyfikatory te nie są generowane przez odwiedzane przez Państwa serwisy, lecz przez firmy, które opracowały oprogramowanie obsługujące Państwa urządzenia lub przeglądarki.  Przykładowo, jeżeli korzystają Państwo z naszej Witryny w ramach systemu iOS 7 firmy Apple, zainstalowanego na iPhonie, możemy otrzymać tymczasowy identyfikator tego urządzenia nazywany „Identifier for Advertisers” (czyli „IDFA”). Identyfikator ten można „zresetować” w ramach ustawień prywatności dostępnych w tym iPhonie, co oznacza, że podczas Państwa kolejnej wizyty w naszej Witrynie przesłany zostanie do nas inny identyfikator.   

W jaki sposób możemy udostępniać informacje

Informacje, które zbieramy, możemy udostępniać następującym podmiotom, w tym podmiotom zlokalizowanym poza Państwa krajem zamieszkania: 

 • Podmioty stowarzyszone.  Możemy udostępniać informacje w ramach grupy General Mills, przekazując je różnym firmom należącym do tej grupy, a także spółkom, które są z nią stowarzyszone.
 • Dostawcy usług.  Możemy udostępniać informacje - w tym informacje pozwalające określić Państwa tożsamość - firmom świadczącym usługi w naszym imieniu.  Podmioty te mogą korzystać z takich informacji wyłącznie w związku z określonymi usługami, które świadczą na naszą rzecz.  Niektórzy usługodawcy zajmują się administrowaniem lub uzupełnianiem naszych baz danych i w związku z tym uzyskują dostęp do informacji na Państwa temat. Możemy na przykład korzystać z pomocy podmiotu zewnętrznego, zlecając mu sprawdzenie dokładności informacji w naszych bazach danych lub zebranie dodatkowych informacji na temat osób, które są dostępne w źródłach komercyjnych. Ponadto możemy także przekazywać informacje podmiotom zewnętrznym, które pomagają nam kierować określone komunikaty reklamowe do Państwa, gdy odwiedzają Państwo inne witryny.
 • Pozostałe podmioty przewidziane przepisami prawa lub niezbędne ze względu na konieczność ochrony naszych użytkowników i serwisów. Możemy również ujawniać informacje - w tym informacje pozwalające określić Państwa tożsamość - podmiotom zewnętrznym w celu: 
  • oochrony naszych praw podmiotowych oraz praw użytkowników naszych Witryn lub innych osób
  • zabezpieczania i ochrony naszej Witryny, jej użytkowników lub innych osób
  • zapobiegania oszustwom
  • przestrzegania prawa lub podejmowania działań w związku z postępowaniami sądowymi bądź prośbami o współpracę ze strony organów władz bez względu na to, czy są one wymagane przez przepisy prawa, czy też nie.  
 • Pozostałe podmioty powiązane z transakcjami korporacyjnymi. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia wszelkich informacji, jakie posiadamy na Państwa temat, w przypadku sprzedaży lub przeniesienia części naszej firmy bądź jej aktywów na rzecz podmiotu zewnętrznego, bądź w mało prawdopodobnym przypadku upadłości naszego przedsiębiorstwa. W pozostałych przypadkach nie będziemy sprzedawać danych kontaktowych klientów firmom, które nie są z nami stowarzyszone do wykorzystania w ramach ich celów marketingowych.
 • Pozostałe przypadki, w których wyrażą Państwo zgodę. Oprócz sytuacji, które opisano w niniejszej Polityce lub które są dopuszczalne na jej podstawie, możemy również udostępniać informacje na Państwa temat podmiotom zewnętrznym, gdy tylko wyrażą Państwo na to zgodę. 

Podmioty zewnętrzne, które dostarczają treści, reklamy lub funkcje dla naszej Witryny

Dostawcami pewnych treści, reklam i funkcji udostępnianych na naszej Witrynie mogą być podmioty zewnętrzne, które nie są z nami stowarzyszone.  Na przykład:

 • Niektóre podmioty zewnętrzne mogą zajmować się obsługą reklam lub śledzić reklamy oglądane przez użytkowników, częstość ich oglądania oraz reakcje użytkowników w odpowiedzi na te reklamy. Aby móc świadczyć te usługi, podmioty te mogą korzystać z plików cookie, obrazów Web Beacon lub podobnych technologii.
 • Możemy zapewniać Państwu możliwość udostępniania pewnych materiałów innym osobom w naszej Witrynie z wykorzystaniem serwisów społecznościowych, takich jak Facebook oraz Twitter. 

Podmioty te mogą zbierać lub otrzymywać pewne informacje dotyczące sposobu, w jaki korzystają Państwo z Witryny, wykorzystując pliki cookie, obrazy Web Beacon oraz podobne technologie, a informacje te mogą być zbierane w miarę upływu czasu i łączone z informacjami zbieranymi z różnych witryn oraz serwisów internetowych.

Jednym z podmiotów zewnętrznych, które świadczą usługi w ramach naszej Witryny, jest firma Google Inc. Podobnie jak wiele witryn internetowych, korzystamy z Google Analytics, czyli usługi, która zapewnia informacje dotyczące tego, ilu użytkowników odwiedza naszą Witrynę, kiedy to robią oraz jak poruszają się po tej Witrynie. Firma Google udostępnia dodatek do przeglądarki, umożliwiający użytkownikom rezygnację z przesyłania danych dotyczących ich wizyt za pośrednictwem usługi Google Analytics do innych witryn. Więcej informacji dotyczących tego dodatku można znaleźć tu

Przekazywanie danych do innych krajów

Możemy zbierać, przekazywać, przechowywać i przetwarzać informacje na Państwa temat poza Państwa krajem zamieszkania, postępując w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych i innych kwestii, które obowiązują w krajach, do jakich informacje na Państwa temat mogą być przekazywane, mogą być mniej restrykcyjne, niż przepisy obowiązujące w Państwa kraju.

Bezpieczeństwo danych kart kredytowych i informacji dotyczących transakcji

Zobowiązujemy się do zapewniania bezpieczeństwa transakcji, które przeprowadzają Państwo w Internecie. Przykładowo, aby zapewnić odpowiedni poziom prywatności i bezpieczeństwa danych kart kredytowych, których używają Państwo podczas składania zamówień, korzystamy z technologii Secure Sockets Layer (SSL). W ramach rozwiązania SSL wykorzystywana jest technologia szyfrowania, która pozwala nawiązywać bezpieczne połączenie pomiędzy Państwa i naszym komputerem. Wdrożyliśmy także procedury pozwalające zabezpieczać inne informacje, jakie otrzymujemy od Państwa.  Prosimy jednak pamiętać, że nie jesteśmy w stanie bezwzględnie zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które podają Państwo w Internecie; robią to Państwo na własne ryzyko.

Łącza do innych witryn

W naszej Witrynie mogą być dostępne łącza do witryn firm, które są z nami stowarzyszone oraz witryn należących do podmiotów zewnętrznych i przez nie obsługiwanych. Dla tych witryn mogą być określone inne polityki prywatności i mogą one nie podlegać niniejszej Polityce prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki związane z ochroną prywatności ani treści wykorzystywane w witrynach należących do podmiotów zewnętrznych i przez nie obsługiwanych. W przypadku innych witryn informacje mogą być zbierane i traktowane w inny sposób, w związku z czym zachęcamy do dokładnego przeczytania i zapoznania się z polityką prywatności określoną dla każdej odwiedzanej witryny.

Funkcje w zakresie treści generowanych przez użytkowników i profili publicznych

Co pewien czas w naszej Witrynie mogą być udostępniane interaktywne obszary umożliwiające jej użytkownikom zamieszczanie komentarzy lub innych treści (w tym informacji na ich temat, które mogą być wyświetlane na publicznym profilu tych użytkowników, w ramach społeczności internetowych), do których mogą mieć dostęp inne osoby. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że w przypadku, gdy dobrowolnie ujawniają informacje umożliwiające określenie ich tożsamości (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) w treści postów lub publikacji, mogą one być odczytywane i wykorzystywane przez inne osoby. W wyniku tego mogą oni otrzymywać od autorów innych postów lub innych osób wiadomości, o które nie zabiegali. Nie składamy żadnych oświadczeń i nie podejmujemy żadnych zobowiązań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo lub korzystanie z informacji, które przekazują Państwo dobrowolnie w ramach publikowanych treści.

Narzędzia do przesyłania treści do znajomych

Co pewien czas w niniejszej Witrynie może być udostępniana aplikacja ułatwiająca przekazywanie pocztą elektroniczną informacji lub materiałów zamieszczonych w tej Witrynie znajomym bądź członkom rodziny.  Ze względu na konieczność zaadresowania wiadomości e-mail w aplikacji może pojawić się prośba o wpisanie adresu e-mail odbiorcy lub podobnych informacji (w tym Państwa adresu e-mail). Informacje te będą wykorzystywane w ramach aplikacji do zaadresowania wiadomości, dzięki czemu będzie można ją prawidłowo wysłać.  Możemy przechowywać tymczasowy dziennik z tymi informacjami na potrzeby rozwiązywania problemów oraz zapobiegania oszustwom.  W przypadku gdy zaoferujemy Państwu pewną formę nagrody za polecenie, którą będą Państwo mogli otrzymać za zachęcenie odbiorcy do wykonania jakiegoś działania (na przykład za to, gdy odbiorca zarejestruje się w ramach jednej z naszych ofert po otrzymaniu od Państwa wiadomości e-mail), możemy również zatrzymać wspomniane informacje zgodnie z potrzebą, aby móc określić, czy otrzymali Państwo tę nagrodę.

Prywatność dzieci

Niniejsza Witryna nie jest kierowana do dzieci i w jej ramach nie będziemy prosili dzieci w wieku poniżej 13 lat o przekazywanie jakichkolwiek informacji. Firma General Mills posiada inne witryny, które są w całości lub w części przeznaczone dla dzieci. Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności dzieci jest opisane w pełniejszej formie w politykach prywatności określonych dla tych witryn. Firma General Mills oraz spółki, które są z nią stowarzyszone, poświęcają szczególną uwagę kwestii ochrony prywatności dzieci w wieku poniżej 13 lat. Zalecamy również, aby rodzice monitorowali korzystanie z Internetu przez swoje dzieci oraz poznali i wdrożyli oprogramowanie lub inne narzędzia, które pomogą ich dzieciom korzystać z zabaw oraz rozrywki dostępnych w Internecie z jednoczesnym zapewnieniem im bezpieczeństwa osobistego lub uniemożliwieniem im korzystania z Internetu w sposób sprzeczny z preferencjami ich rodziców.

Dostęp do informacji na swój temat

Przepisy prawa obowiązujące w pewnych jurysdykcjach mogą zapewniać Państwu prawo do uzyskiwania szczegółowych informacji na temat zbieranych przez nas danych, a także korygowania ewentualnych nieścisłości.  Jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek o dostęp do informacji, jakie posiadamy na Państwa temat lub usunięcie tych informacji, prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta dostępnym pod adresem: CS.CentralEurope@genmills.com.  Mogą Państwo również nie zgodzić się na otrzymywanie wiadomości marketingowych, wysyłając odpowiedni wniosek do: CS.CentralEurope@genmills.com

Wprowadzanie zmian do Polityki prywatności

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności lub zastępować ją inną w dowolnym czasie oraz wedle naszego własnego uznania. Prosimy o okresowe sprawdzanie Polityki prywatności, aby upewnić się, że znają Państwo zmiany, które mogły zostać wprowadzone. Jeżeli nie określono inaczej, bieżąca wersja Polityki prywatności odnosi się do wszystkich informacji zbieranych w ramach lub za pośrednictwem dowolnej Witryny, w której podane jest autoryzowane łącze do niniejszej Polityki prywatności.

Państwa zgoda na warunki niniejszej Polityki prywatności

Korzystając z niniejszej Witryny, wyrażają Państwo zgodę na wszystkie warunki niniejszej Polityki prywatności oraz Warunków korzystania z niniejszej Witryny [link to: http://www.generalmills.com/Company/legal-terms/termsofuse-PO]. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek warunkiem niniejszej Polityki prywatności lub Warunków korzystania, prosimy nie korzystać z tej Witryny ani nie przesyłać żadnych informacji.

Kontakt z nami

Za obsługę niniejszej witryny odpowiada: Bidfood Czech Republic s.r.o. V Růžovém údolí 553 Kralupy nad Vltavou 278 01. W przypadku pytań lub obaw dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub zbierania bądź korzystania przez nas z informacji, prosimy skontaktować się z nami. Mogą Państwo także skontaktować się z nami pod następującym numerem telefonu: +420737219131.

Informacja o plikach cookie

Typy stosowanych przez nas plików cookie

Na potrzeby działania Witryny używamy plików cookie różnego typu, w tym niektórych lub wszystkich typów, które wymieniono poniżej. 

Pliki cookie dotyczące preferencji

Dzięki plikom cookie dotyczącym preferencji Witryna jest w stanie zapamiętać informacje, takie jak preferowana wersja językowa i wykorzystywać je do dostosowywania Witryny do Państwa potrzeb. Za pośrednictwem tych plików możemy także dostarczać Państwu informacje właściwe dla Państwa regionu oraz ułatwiać dostosowywanie wyglądu Witryny do swoich potrzeb. W przypadku blokowania lub wyłączenia tych plików funkcjonalność Witryny może ulec pogorszeniu, jednak będzie ona nadal działała.

Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa

Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania oszukańczemu wykorzystywaniu danych logowania oraz ochrony danych użytkowników przed nieupoważnionym dostępem. Blokowanie lub wyłączenie tych plików sprawi, że Witryna będzie działała nieprawidłowo. 

Procesowe pliki cookie

Procesowe pliki cookie umożliwiają Witrynie zapewnienie funkcji, których Państwo oczekują (np. zapewnianie Państwu dostępu do zabezpieczonych obszarów Witryny). Blokowanie lub wyłączenie tych plików sprawi, że Witryna będzie działała nieprawidłowo.

Reklamowe pliki cookie

Z reklamowych plików cookie korzystają podmioty zajmujące się obsługą reklam innych firm w naszych witrynach lub wyznaczaniem naszych reklam (bądź reklam innych firm), które mają być prezentowane w zewnętrznych witrynach internetowych. Zadaniem tych plików jest zbieranie informacji dotyczących Państwa aktywności internetowej (np. reklam oglądanych przez Państwa lub odwiedzanych przez Państwa witryn bądź stron internetowych) w celu ustalania, które reklamy mogą być dla Państwa odpowiednie.  Na podstawie tych informacji będą Państwo później otrzymywać reklamy, które mogą być dla Państwa najbardziej odpowiednie (również podczas odwiedzania witryn internetowych innych firm). W przypadku blokowania lub wyłączenia tych plików funkcjonalność Witryny może ulec pogorszeniu, jednak będzie ona nadal działała. 

Pliki cookie dotyczące stanu sesji

Dzięki tym plikom w ramach Witryny zbierane są informacje dotyczące Państwa interakcji z tą Witryną (np. które strony odwiedzają Państwo najczęściej oraz czy otrzymują Państwo od pewnych stron internetowych komunikaty o błędach). Pliki te pomagają nam ulepszać oferowane przez nas usługi.  W przypadku blokowania lub wyłączenia tych plików funkcjonalność Witryny może ulec pogorszeniu, jednak będzie ona nadal działała.

Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie służą do zbierania informacji dotyczących korzystania z Witryny. Używamy ich w celu ulepszania naszych witryn, na przykład poprzez sprawdzanie, które strony są najczęściej odwiedzane. W przypadku blokowania lub wyłączenia tych plików Witryna powinna nadal działać.